Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Аудит


 
Матеріали для написання реферату: 
   Место финансового контроля в системе управления организацией
   Сущность и необходимость (назначение) аудита
   Нормативна база регулювання аудиту в Україні
   Види аудиторських послуг
   Організація аудиторських послуг
   Аудит фінансового стану підприємства
   Організація державного аудиту
   Теоретичні аспекти маркетингового аудиту
 
Останні надходження з теми: 
   Гончарук Я. А. Аудит: Навч. посіб. — К.: Знання, 2007.
   Організація і методика аудиту/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К.: Каравела, 2004. - 568 с.
   Жминько, С. И. Внутренний аудит: учеб. пособие / С.И. Жминько, О.И. Швырёва, М.Ф. Сафонова. - Р-на-Д.: Феникс, 2008. - 316 с.
   Немченко, В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.
   Алборов, Р. А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК : учеб. пособие / Р. А.Алборов. - 3-е изд. - М. : Дело и сервис, 2004. - 463 с.
   Савченко, В. Я. Аудит: навчальний посібник / В. Я. Савченко. - 2-е изд. - К.: КНЕУ, 2006. - 328 с.
   Пшенична, А. Ж. Аудит : навчальний посібник / А. Ж. Пшенична. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.
   Основи аудиту: навчальний посібник / С.І. Дерев'янко, С.О. Олійник, Н.П. Кузик. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с.
   Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика: навчальний посібник для вузів / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 584 с.
   Аудит: навч. посібник / Янчева Л.М.,Макеєва З.О.,Баранова А.О. та ін. - К.: Знання, 2009. - 335 с.
   Лубенець, С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник / С. В. Лубенець. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 261 с.
   Суха, О. Р. Аудит: навчальний посібник / О. Р. Суха. - Львів: Новий світ -2000, 2009. - 284 с.
   Аудит: підручник / Г. М. Давидов [та ін.] ; за ред.: Г. М. Давидова, М. В. Кужельного. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2009. - 495 с.
   Дікань Л.В. Державний аудит: навчальний посібник / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. - К.: Знання, 2011. - 503 с.
   Корягіна, С.В. Маркетинговий аудит [Текст] : навч. посібник / С.В. Корягіна, М.В. Корягін; Львів. комерц. акад. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 320 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   Аудит мошенничества
   Внутрішній контроль власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: наукове пізнання базових особливостей функціонування
   Еволюція сутності аудиту
   Класифікація екологічного аудиту
   Сучасні тенденції трансформації внутрішнього аудиту
   Соціологічне бачення фінансового аудиту
   Внутрішній аудит в Україні: організаційні засади створення в центральних органах виконавчої влади
   Концептуальні основи та методика порведення аудиту інвестиційних проектів
   Розвиток внутрішнього державного аудиту
   Методологічні аспекти обліку та аудиту діяльності підприємства з іноземними інвестиціями
   Аудит филиалов
 
Додаткова інформація: схеми 
   Понятійний інструментарій аудиторської діяльності за ЗУ "Про аудиторську діяльність"
   Аудиторські послуги
   Класифікація відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека