Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Педагогіка


 
Матеріали для написання реферату: 
   Обзор педагогических технологий обучения
   Педагогічний процес як система
   Медиаобразовательная технология
   Словарь терминов
   Педагогические технологии адаптивной школы
   Образование в XXI в.: подготовка творчески активных специалистов
   Воля як особистісна онтологія
   Адаптація першокласників
   Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків
   Соціалізація дітей молодшого шкільного віку
   Патріотичне виховання
   Філософія освіти
   Дитяча жорстокість
   Інклюзивна освіта
   Дитяча безпека в мережі Інтернет
   Модернізація освіти
   Акмеологічні технології в підвищенні якості освіти
   Управління якістю освіти
   Педагогічна система В.О.Сухомлинського
   Екологічна освіта
   Освітня політика
   Імідж школи
   Педагогічна культура вчителя
   Формування основ здорового образу життя в учнів загальноосвітніх шкіл.
   Концепція Нової української школи
   Інклюзивна освітня система
 
Останні надходження з теми:  
   Педагогіка: навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, Т. Ю. Осипов. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 304 с.
   Педагогика: учебник / Под ред. Л. П.Крившенко. - М. : Проспект, 2004. - 429 с.
   Турик Л. А. Педагогические технологии в теории и практике: учеб. пособие. - Р.-на-Д. : Феникс, 2009. - 281 с.
   Инновационные педагогические технологии: учебное пособие / М. Н. Гуслова. - Москва: Академия, 2010. - 286 с.
   Виховання особистості: підручник / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2008. - 848 с.
   Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т. І. Туркот. - К.: Кондор, 2011. - 628 с.
   Досуговая педагогика: учеб. пособие / И.Ю. Исаева. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 200 с.
   Интеркультурная педагогика младшего возраста: учебник/ Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. - Москва: ФОРУМ, 2011. - 397 с.
   Креативная педагогика. Методология, теория, практика: монография / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков, А.И. Владимиров. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 319 с.
   История педагогики и образования: учебник для вузов / А. Н. Джуринский. – М.: ВЛАДОС, 2010. - 400 с.
   Національно-громадянське виховання студентської молоді: навчальний посібник / І.В. Костюк, І.Н. Карпунь. - Львів: Новий світ - 2000, 2010. - 268 с.
   Університетська освіта: навчально-метод. посібник / Г.В. Товканець. - К.: Кондор, 2011. - 182 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   Дослідження соціально-педагогічних умов школи-інтернату з метою підвищення ефективності діяльності соціального педагога
   Проблеми виховання студентської молоді
   Підготовка студента-магістра до проведення успішної лекції
   Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті
   Аспірантура і докторантура як механізм формування інтелектуального потенціалу держави
   Педагогічна культура вчителя
 
Додаткова інформація: схеми 
   Модель структури самоменеджменту в сфері професійної діяльності керівника сучасного навчально-виховного закладу
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека