Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Мистецтво


 
Стили в искусстве 
   Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве: учебное пособие для студ. - М. : Гардарики, 2006. - 395 с.
   Список литературы по теме
   История искусства: Художники, памятники, стили / пер. с исп. Т. В. Сафроновой, Г. Ю. Соколовой. — М.: АСТ: Астрель, 2008. - 393 с.: ил.
   История стилей изобразительных искусств / Кон-Винер Э.; Под ред. М. М. Житомирского. Изд. 3-е. — М., 2010.— 216с.
   Ревалд Дж. История импрессионизма / пер. II. В. Мелковой.— М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, ACT, 2011. — 479 с.
 
Материалы для написания реферата: 
   Судьба расписной вазы
   Великое пробуждение. Греция. 7-5 века до н. є.
   Эллинистическое и римское искусство
   Салон отверженных
   Готика
 
Стили в искусстве Древнего Египта 
   Матье М. Э. Искусство Древнего Египта / Матье М. Э. – Л.: Искусство, 1961.- 591 с.
   Список литературы по теме
 
Стили в искусстве Древней Греции 
   Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер; ред. и примеч. Н. А. Сидоровой. – М.: Наука, 1972. – 267 с.: ил.
   Искусство Древней Греции / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1980. – 271 с.: ил.
   Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю. Д. Колпинский. – М., 1988.- 160 с.: илл.
   Художественные проблемы искусства Древней Греции / М. А. Алпатов. – М.: искусство,1987. – 206 с.: ил.
   История искусства / Эрнст Гомбрих. - М. : Изд-во АСТ, 1998. - 688 с.
   Список литературы по теме
 
Останні надходження з теми: 
   Кашекова И.Э. Изобразительное искусство
   Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись
   Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие / А. П. Садохин. - М.: ЗАО «БММ», 2007. - 448 с.
   Великие музеи мира
   Негри Л., Байло Д. Фэн-шуй для дома и офиса/ Пер. с итал. Е. В. Широниной. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 191 с.
   Чегусова 3. А. Декоративне мистецтво України кінця XX століття. 200 імен: Альбом-каталог. — К.: ЗАТ "Атлант ЮЕмСі", 2002. — 511 с: іл. — Укр., англ.
   Энциклопедия русской живописи / Под ред. Т. В. Калашниковой. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 351 с.: ил.
   Искусство. Для тех, кто хочет все успеть. – М. : Издательство «Э», 2016. – 128 с. : ил. – (Энциклопедия быстрых знаний).
   Музичне мистецтво: традиції та сучасність: Зб. статей за результатами VІІ Міжвуз. Наук.-практ. студ. конф., 21-22 листопопада 2013 р. / М-во культури України, Дніпропетровська консерваторія ім.. М. Глінки. – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2014. – 142 с.
   Музикознавча думка Дніпропетровщини: зб. наук. статей. – Вип. 9. – Дніпропетровськ:Ліра, 2014. – 224 с.
   Кукуруза Н. В. Майстерність ведучого: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2010. – 176 с.
   Барнич М. М. Майстерність актора: техніка «обман»: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 304 с.
   Кононенко В. І. Загадковий світ мистецтва: нариси з історії західноєвроп. живопису / В. І. Кононенко. – К.: Мистецтво, 2016. – 112 с.: іл.
   Малина, Валерій. Народне мистецтво півдня України. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: на матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. – Миколаїв: Артіль «Художній крам», 2007.
   Горбачов, Дмитро. Гопашно-шароварна культура як джерело світового авангарду. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2008. – 96 с. (Університетські діалоги, № 6)
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека