Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Історія


 
Останні надходження з теми: 
   Князі Вишневецькі [Текст] / під наук.ред. І.Тесленка. - К.: Балтія-Друк, 2016. - 319 с.
   Мицик, Юрій Андрійович (отець). Чигирин - гетьманська столиця [Текст] / о. Юрій Мицик. - 2-ге вид. - К.: Кліо, 2016. - 392 с.
   Чухліб, Тарас Васильович. Гетьмани України: війна, політика, кохання [Текст] / Т. В. Чухліб. - К. : Арій, 2016. - 480 с.
   Історія Запорозької Січі [Текст] / В. Смолій, В. Щербак, А. Гурбик та ін.; відп. ред. В. Смолій, наук. ред., упоряд., худож. В. Щербак. - Київ : Арій, 2015. - 240 с.
   Яневський Данило Борисович. Загублена історія втраченої держави [Текст] / Д.Б. Яневський. - Харків: Фоліо, 2016. - 252 с.
   Червінський Віктор Іванович. Історія України [Текст] : джерельний літопис / В.І. Червінський, М.І. Обушний. - К. : Україна, 2016. - 895 с.
   Яневський Данило Борисович. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави: продовження, 1774-1914 рр. [Текст] / Д. Б. Яневський. - К. : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. - 285 с.
   Яневський Данило Борисович. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Д.Б. Яневський. - Харків : Фоліо, 2016. - 287 с.
   Калакура, Ярослав Степанович. Українська культура: цивілізаційний вимір [Текст] / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. - 491 с.
   Лаврик, Оксана Василівна. 1000 цікавих фактів про Україну [Текст] / О.В. Лаврик. - Харків: Віват, 2015. - 256 с.
   Градова, Анна. Гетьмани України [Текст] : історії про славу, мудрість і відвагу / А.Градова. - Х.: Аргумент Принт, 2015. - 352 с.
   Гуртовий Григорій Олександрович. Волинь - край козацький [Текст] : історико-краєзнавчі нариси / Г. Гуртовий. - 2-е вид., доп., уточнене. - Луцьк: Надстир'я, 2009. - 385 с.
   Баран, Володимир Данилович. Кий, Щек і Хорив, сестра їх Либідь та пракорені українського народу [Текст] / В.Баран. - К.: Атлант ЮЕмСі, 2007. - 63 с.
   Головченко, Володимир Іванович. Дипломатична історія України (кінець XIX - перша чверть XX століття) [Текст] : навчальний посібник / В.І. Головченко, В.М. Матвієнко, В.Ф Солдатенко ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2011. - 528 с.
   Гуржій, Олександр Іванович. Історія козацтва. Держава-військо-битви [Текст] / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб; [худож. О.І. Гуржій ; авт. передм. В. Смолій]. - К. : Арій, 2015. - 462, [2] с.
 
Матеріали для написання реферату: 
   Народні традиції
   Сакральне як ментальна особливість давньоукраїнської культури
   Павло Тетеря - перший правитель правобережної України
   Україна в другій половині ХІХ століття
   Міжнародне визнання українського козацтва
   "Етнографічні "українські землі"
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека