Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Психологія конфлікта


 
Матеріали для написання реферату: 
   Словарь основных терминов и понятий
   Конфлікт як соціальне явище
   Типи та види конфліктів
   Социально-политические и политические конфликты
   Чинники та фактори виникнення конфліктів
   Етнонаціональний конфлікт
   Способы предупреждения и разрешения конфликтов
 
Останні надходження з теми: 
   Конфліктологія [Текст]: навч. посіб. для вузів / Д.В. Коваленко, І.М. Шалімова, О.М. Керницький; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Точка, 2012. - 221 с.
   Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / Т.П. Яхно, І.О. Куревіна; Львівська комерц. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 168 с.
   Конфліктологія [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка; за ред. Г.В. Гребенькова. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 229 с.
   Долинська Л.В. Психологія конфлікту [Текст] : навчальний посібник / Л.В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - К.: Каравела, 2010. - 304 с.
   Леко, Богдан. Медіація [Текст] : підручник / Б.Леко, Г.Чуйко. - Чернівці; К. : Книги-ХХІ, 2011. - 464 с.
   Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Текст] : учебник / Г.И. Козырев. - М.: Форум. - [Б.м.] : Инфра-М, 2010. - 304 с.
   Управління конфліктами [Текст] : текст лекцій: навч. посібник / Г. В. Жаворонкова [та ін.]. - К. : Кондор, 2010. - 172 с.
   Шевчук, Денис Александрович. Управляем конфликтами [Текст] : всё о конфликтных ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни / Д.А. Шевчук. - М.: ГроссМедиа. - [Б. м.] : РОСБУХ, 2010. - 440 с.
   Гірник, Андрій Миколайович. Основи конфліктології [Текст]: навч. посібник / А. М. Гірник. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 222 с.
   Егидес, Аркадий Петрович. Психология конфликта [Текст] : учеб. пособие / А.П. Егидес. - М. : МФПА, 2011. - 320 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека