Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Господарче право


 
Останні надходження з теми: 
   Господарське право України [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. - К.: Центр учбової літератури, 2016. - 208 с.
   Господарське право (загальна частина ) [Текст]: навч. посібник / О. М. Обушенко, К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - К. : Хай-Тек Прес, 2014. - 352 с.
   Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності [Текст] : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.
   Актуальні проблеми господарського права [Текст] : навчальний посібник / О.А. Беляневич [та ін.] ; ред. В.С. Щербина; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 527 с.
   Щербина, Валентин Степанович. Господарське право [Текст] : підручник для вищої школи / В. С. Щербина. - 5-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 600 с.
   Роїна, Олександр Миколайович. Господарський процес [Текст] : практ. посібник / О.М. Роїна. - К.: Правова єдність, 2011. - 192 с.
   Кравець, Ірина Мирославівна. Правове становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень [Текст] : монографія / І.М. Кравець. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 240 с.
 
Матеріали для написання реферату: 
   Правове регулювання державного впливу на господарську діяльність
   Правове регулювання цін та ціноутворення
   Вирішення господарських спорів у першій інстанції
   Регулювання зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів господарювання
   Проблеми адаптації законодавства України, що регулює діяльність суб’єктів організаційно-господарських повноважень, до зарубіжних та міжнародних стандартів
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека