Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Організаційна психологія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Природа организаций
   Основные характеристики организации
   Организация как открытая система
   Цикл трансформационного изменения
   Понятие организационной культуры
   Структура организационной культуры
   Содержание организационной культуры
 
Останні надходження з теми: 
   Занковский А. Н. Организационная психология : учебное пособие / А. Н. Занковский. -М. : ФОРУМ, 2009. - 648 с.
   Столяренко Л.Д. Социальная психология. - Р.-на-Д.: Феникс, 2009. -476 с. - (Высшее образование).
   Горчакова В.Г. Имиджелогия. Теория и практика: учеб. пособие. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -335 с. - Библиогр.: с. 294-310.
   Семечкин Н.И. Психология социальных групп: учеб. пособие. - М.: Владос-Пресс, 2011. -287 с. - (Учебное пособие для вузов).
   Кулініч І.О. Психологія управління: підручник для вищої школи. - К.: Знання, 2011. - 415 с.
   Савельєва В.С. Організаційна поведінка: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.
 
Додаткова інформація: схеми: 
   Горизонтальное и диагональное общение в организации
   Примеры централизованных и децентрализованных сетей общения
   Цикл трансформанционного изменения
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека