Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Сімейне право


 
Матеріали для написання реферату: 
   Аліменті зобов’язання: право власності на аліменти, стягнення аліментних платежів
   Особисті немайнові права та обов’язки подружжя
   Сімейні правовідносини
 
Останні надходження з теми: 
   Сімейне право України [Текст]: підручник для вищої школи / за заг.ред.: В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 288 с.
   Цивільне та сімейне право України [Текст] : підручник / за ред. Є.О. Харитонова. - К.: Правова єдність, 2009. - 968 с.
   Ромовська Зорислава Василівна. Українське сімейне право [Текст]: підручник: академічний курс / З.В. Ромовська. - К. : Правова єдність, 2009. - 500 с.
   Сапейко Людмила Василівна. Аліменти дітям та батькам [Текст]: монографія / Л.В. Сапейко, В.А. Кройтор. - Харків: Еспада, 2008. - 160 с.
   Оніщенко Ольга Вікторівна. Сімейне право [Текст] : навч. посібник / О.В. Оніщенко. - К.: НАУ-друк, 2009. - 112 с.
   Сімейне право України [Текст] : підручник / за ред.: Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - К.: Істина, 2010. - 320 с.
   Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків [Текст] : станом на 3 вересня 2014 року / С.Б. Булеца, Ю.Ф. Іванов, О.В. Ієвіня та ін. - К.: Професіонал, 2014. - 480 с.
   Сімейний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 05 лютого 2016 року [Текст] : офіційний текст. - К.: Правова єдність: Алерта, 2016. - 78 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека