Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Державне управління


 
Матеріали для написання реферату: 
   Сутність і систематизація методів державного управління
   Антикризовий регіонально-адміністративний менеджмент
   Цілі та функціональна державна структура управління
   Нові тренди в державному управлінні
   Технології наукового менеджменту в органах державного управління
   Інформаційні ресурси
 
Останні надходження з теми: 
   Бренд держави
   Гібридна війна
   Малиновський В. Я. Державне управління [Текст] : навчальний посібник / В. Я. Малиновський. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.
   Мельник А.Ф. Державне управління [Текст]: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К.: Знання, 2009. - 582 с. - (Вища освіта XXІ століття).
   Менеджмент у державному управлінні: загальна частина [Текст]: навчальний посібник / за заг. ред. С. В. Пєткова. - К.: КНТ, 2011. - 312 с.
   Формування іміджу регіонів України на міжнародній арені [Текст] / Ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. - К.: Молодіжна Альтернатива, 2012. – 108 с.
   Менеджмент у державному управлінні: особлива частина [Текст]: навчальний посібник / за ред. проф. В. П. Пєткова ; М-во освіти України. - К.: КНТ, 2012. – 216 с.
   Почепцов Г.Г. Контроль над розумом [Текст] / Г. Г. Почепцов. - К.: КМ Академія, 2012. – 350 с.
   Електронне урядування [Текст]: опорний конспект / С.В. Дзюба та ін., за ред. А.І. Семенченка. - К.: Арт-мастер, 2012. - 264 с.
   Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління [Текст] / за заг. ред.: В. М. Мартиненко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х.: Магістр, 2009. - 251 с.
   Пуртов В.Ф. Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 312 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека