Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Логістіка


 
Матеріали для написання реферату 
   Планування логістичної системи підприємства
   Розвиток транспортної логістики в Україні
   Організація логістики на підприємстві
   Сбытовая деятельность или логистика сбыта
   Предпринимательская логистика
   Модели выбора логистических посредников
 
Останні надходження з теми 
   Окландер М.А. Логістика [Текст]: підручник для вузів / М. А. Окландер. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 346 с.
   Смирнов І.Г. Транспортна логістика [Текст]: навчальний посібник для вузів / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.
   Сумець О.М. Логістичні системи і ланцюги поставок [Текст]: навчальний посібник / О.М. Сумець, Т.Ю. Бабенкова. - К.: Хай-Тек-Прес, 2012. - 220 с.
   Чухрай, Н. І. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики / Н. Чухрай, О. Гірна. - Львів : Інтелект-Захід, 2000.-232 с.
   Основы логистики: учебник / под ред. В. В. Щербакова. - СПб. : Питер, 2009. - 432 с.
   Сокур, І.М. Транспортна логістика: навчальний посібник для вузів / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 222 с.
   Радионов Р.А. Логистический менеджмент: нормирование и управление товарными запасами и оборотными средствами в коммерческом предприятии: учеб. пособие / Р. А. Радионов. - М. : А-Приор, 2008. - 480 с.
   Модели и методы теории логистики: учеб. пособие / под ред. В. С. Лукинского. - 2-е изд. - [Б. м. : б. и.], 2008. - 448 с.
   Алькема, В.Г. Логістика. Теорія та практика: навчальний посібник для вузів / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. - К. : Професіонал, 2008. - 272 с.
   Герасимов, Б. И. Основы логистики: учеб. пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. - М. : Форум, 2008. - 304 с.
   Галанов В.А. Логистика: учебник для среднего профобразования / В.А. Галанов. - М. : Форум. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2007. - 272 с.
   Тридід О.М. Логістика: навч. посібник / О.М. Тридід, К.М. Таньков, Ю.О. Леонова. - К.: Вид. дім "Професіонал", 2008. - 176 с.
   Сумец А.М. Логистика. Теория, ситуации, практические задания: учебное пособие для вузов / А. М. Сумец. - К.: Хай-Тек Пресс, 2008. - 320 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека