Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Этика. Эстетика


 
Матеріали для написання реферату: 
   Техника манипуляции делового общения
   Проблема прогресу моралі
   Особливості міжнародних переговорів
   Як берегти та ефективно використовувати робочий час
   Естетична свідомість: закономірності становлення, форми виявлення
   Економічна етика як теорія фактичної економічної поведінки
 
Останні надходження з теми: 
   Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура. Діловий етикет: Навч. посібник. - К.: Знання, 2006. -391 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
   Етика ділового спілкування: Навч. посібник. /за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д.Іщенко, Т.Ф.Мельничук. -К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.
   Снітинський В.В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі: Навч. посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 300 с.
   Юридическая этика: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 239 с.
   Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. пособие. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.
   Мовчан В.С. Естетика: навч. посібник. - К.: Знання, 2011. - 527 с.
   Тофтул М.Г. Етика: підручик для вузів. -2-ге вид., випр., допов. - К.: Академія, 2011. - 437 с.
   Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч. посібник. -К.: Академвидав, 2011. - 256 с.
   Прикладна етика: навч. посібник для вищої школи. /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 391 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека