Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Філософія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Древнерусская философия
   Філософія епохи відродження
   Философия древней Японии
   Неоидеалистические учения XIX в.
   Философия в жизни человека и общества
   Основні філософські ідеї І.Канта
   Філософські ідеї Григорія Сковороди
   Ліберальна філософія Джона Локка
 
Останні надходження з теми: 
   Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2011. - 426 с.
   Иконникова Г.И. История философии XIX - начала XXI века: учебное пособие. -Москва: Вузовский учебник; Москва: ИНФРА-М, 2011. -303 с.
   Черній А.М. Філософія: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2011. -392 с.
   Колесникова А.С. История философии: учебник. – С-Пб.: Питер, 2010. -656 с.
   Кобылянский В. А. Философия экологии. Краткий курс: учеб. пособие. - М.: Академический Проект, 2010. -632 с.
   Иконникова Г.И. Философия Древнего мира: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -247 с.
   Сорокина Ю.В. Введение в философию права: Курс лекций. - М.: Норма, 2009. -336 с.
   Кривуля О.М. Філософія: навч. посібник. - Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. - 592 с.
   Петрушенко В.Л. Філософія: У 2-х ч. Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії, релігієзнавство,етика та естетика, логіка: Навчальний посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2011. - 647 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека