Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Развитие предметного восприятия
   Виды внимания
   Интеллектуальный акт и его строение
   Значение слова
   Забывание как психологический процесс
   История формирования гендерной психологии
   Елементарні основи теорії соціального суб'єкта
 
Останні надходження з теми: 
   Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии: учебное пособие для вузов - СПб.: Питер, 2009. - 320 с.
   М'ясоїд П.А. Курс загальної психології: підручник. Т.1. -К.: Алерта, 2011. - 496 с.
   Светлов В. А. Конфликтология: учебное пособие для студентов вузов и послевузовской системы образования. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2011. -350 с.
   Яхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 168 с.
   Степанова Л.Г. Введение в гендерную психологию: курс лекций: учебное пособие для вузов. /Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. ун-т. -М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2012. -535 с
   Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід [Текст] : монографія / В.Т. Циба ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2011. - 359 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека