Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Педагогічна психологія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Психологія учіння
   Термінологічний словник
   Особистість і діяльність дитини з вадами мовлення
   Психолого-педагогічний супровід для студентів
   «Емоційне вигорання» викладача та засоби його превенції
   Діти із порушеннями психофізичного розвитку
 
Останні надходження з теми: 
   Степанов О.М. Педагогічна психологія: Навч. посібник. -К.: Академвидав, 2011. - 416 с.
   Конопляста С. Ю. Логопсихологія: навч. посібник. -К.: Знання, 2010. -293 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   Технологія педагогічного супроводу у процесі фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого технічного навчального закладу
   Застосування психолого-мотиваційного критерію при реалізації диференційованого підходу до фізичного виховання студентів
   Психологічні особливості студенсько-викладацьких взаємин: аналіз психологічного контракту
   Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу
   Освітнє середовище ВНЗ у підготовці майбутнього вчителя іноземних мов
   Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи
   Стан і стратегічні напрями розвитку психологічної служби системи освіти
   Психологічна характеристика адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ
   Технологія педагогічного супроводу у процесі фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого технічного навчального закладу
   Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків
   Динаміка переживання стресу у студентів, які навчаються за різними системами навчання
   Підвищення стресостійкості у студентів ВНЗ
   Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти
   Особливості педагогічного супроводу іноземних студентів
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека