Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Бухгалтерський облік


 
Матеріали для написання реферату: 
   Облік фінансових інвестицій
   Основи бухгалтерської звітності
   Облік туристичної діяльності
   Особливості бухгалтерського обліку активів підрядних будівельних підприємств
   Оціювання та калькулювання у бухгалтерському обліку
 
Останні надходження з теми: 
   Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст] : навч. посібник / А. Г. Загородній [та ін.] ; Львів. політех. - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 215 с.
   Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для вищої школи. /Луцьк. нац. техн. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2013. -688 с.
   Дробязко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 414 с.
   Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навчальний посібник для вищої школи. /Нац. ун-т харч. технол. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 365 с.
   Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики [Текст] : підручник / А. Г. Загородній [та ін.]; Львів. політех. - 3-тє вид., доопрац. і доп. - Львів: Львівська політехніка, 2012. - 340 с.
   Крупельницька І.Г. Звітність підприємств: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 232 с.
   Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві: навч. посібник / П.О. Куцик, Л.І. Коваль, Ф.Ф. Макарук. - К.: Магнолія 2006, 2010. - 504 с.
   Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / І.Й. Яремко. - Львів: Новий світ-2000, 2010. - 240 с.
   Облік видів економічної діяльності: підручник / Н.О. Гура. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 392 с.
   Організація обліку: підручник / М.В. Кужельний, С.О. Левицька. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
   Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навчальний посібник / М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.
   Облікова політика: навчальний посібник / за ред. Г. М. Давидова. - К.: Знання, 2010. - 479 с.
   Бухгалтерський облік: навч. посібник / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. - К.: Каравела, 2010. - 480 с.
   Фінансовий облік: навчальний посібник / В.С. Лень. - К.: Академія, 2011. - 608 с.
   Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навчальний посібник / М.Г. Михайлов, М.І. Телегунь, О.П. Славкова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 384 с.
   Облік в галузях економіки: навч. посібник / З.В. Задорожний, Є.К. Ковальчук, В.М. Панасюк. - К.: Хай-Тек Прес, 2011. - 360 с.
   Податковий облік і аудит: підручник / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. - К.: Академія, 2009. - 376 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   Особливості організації обліку в туристичній діяльності
   Бухгалтерський облік як складова системи управління підприємством
   Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса
   Роль Міжнародної федерації бухгалтерів у професійній діяльності бухгалтера
   Облік і контроль поточних зобов'язань в умовах застосування комп'ютерних технологій
   Організація обліку інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування
   Облік і моделювання витрат підприємств
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека