Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Страхування


 
Матеріали для написання реферату: 
   Особисте страхування
   Медичне страхування
   Организация страхового дела
   Страхування фінансово-кредитних ризиків
   Аграрне страхування
 
Останні надходження з теми: 
   Управление страховым бизнесом: учебное пособие / А. П. Архипов. - М.: Магистр, 2009. - 317 с.
   Страхові послуги: навчальний посібник / А. А. Супрун, Т. О. Зайвенко. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 248 с.
   Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник/За загальною редакцією д.е.н., проф. Н.М. Внукової. — 2-ге видання, перероблене та доповнене. — Харків: Бурун Книга, 2009. — 656 с.
   Основы страхования в Украине: курс лекций / Т. В. Степанова. - Харьков: Бурун Книга, 2010. - 208 с.
   Страхування: навчальний посібник / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. - К.: Кондор, 2010. - 520 с.
   Страхування в запитаннях та відповідях: навч. посібник / Н. О. Долгошея. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 318 с.
   Соціальне страхування: навчальний посібник / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 208 с.
   Ринок страхових послуг України. Теорія, методологія, практика: монографія / О. О. Гаманкова. - К.: КНЕУ, 2009. - 283 с.
   Страхування: навч. посібник / І.В. Фисун, Г. М. Ярова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 232 с.
   Страхова справа: підручник / О.Д. Вовчак. - К.: Знання, 2011. – 391 с.
   Страхування: практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Знання, 2011. - 607 с.
   Страховий менеджмент: навч. посібник / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 301 с.
   Страхові послуги: підручник / Т.А. Говорушко. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 376 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   Здоров'я нації як стратегічний ресурс держави в світлі трансформаційних перетворень системи медичних послуг
   Фінансове забеспечення системи державного обов'язкового пенсійного страхування в Україні і напрямки його покращення в сучасних умовах
   Становлення та розвиток соціального страхування в країнах ЄС
   Комунікаційна політика страхових компаній та напрями її удосконалення
   Роль страхування в убезпеченні економічних ризиків підприємництва
   Метод визначення страхувальником конкурентоспроможності страховаої компанії
   Маркетингові можливості банків і страхових компаній
   Характеристика окремих заходів, які попереджують порушення прав кредиторів у відносинах неспроможності (банкрутства)
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека