Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Історія економіки та економічної думки


 
Матеріали для реферату 
   Історія економіки та економічної думки
   ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX-НА ПОЧАТКУ XX ст.
   СЛОВНИК ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ОДИНИЦЬ ВИМІРУ
   Теорії меркантилістів та політичні вчення західної Європи ХV-ХVІІ ст.
   Ринок: суть, функції, структура. Напрями формування ринкової інфраструктури
 
Останні надходження з теми: 
   Якобчук, В. П. Економічна теорія [Текст] : навчальний посібник / В. П. Якобчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - 3-тє вид.,перероблене. - К.: Ліра-К, 2015. - 408 с.
   Мацелюх Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Текст]: навч. посібник для самост. підгот. до курс. екзаменів та компл. держ. екзамену з економ. теорії / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 382 с.
   Любохинець, Л.С. Історія політичних та економічних вчень [Текст] : навч. посібник / Л.С. Любохинець, В.М. Шавкун, Л.М. Бабич ; Хмельниц. нац. ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 293 с.
   Історія економіки та економічної думки: XX - початок XXI ст.: навчальний посібник для вищої школи. - К.: Знання, 2011. - 582 с.
   Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку XX ст.: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Знання, 2011. - 566 с.
   Економічна історія зарубіжних країн: навчальний посібник / за ред. Уперенка М. О. - Харків, 2009. - 560 с.
   Козлова, Алла Іванівна. Економічна історія: навч. посібник - К., 2009. - 342 с.
   Гусейнов, Р. М. Экономическая история. История экономических учений: учебник для вузов. - М., 2008. - 384 с.
   Вощанова, Г. П. Экономическая история: учебное пособие. - М., 2007. - 255 с.
   Калина, А. В. Економічна історія: навчальний посібник - К., 2007. - 247 с.
   Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки: навч. посібник - К., 2008. - 647 с.
   Новикова, З. Т. История экономических учений: учебное пособие для вузов - М., 2007. - 255 с.
   Покидченко, М. Г. История экономических учений: учебное пособие. - М., 2008. - 271 с.
   Проскурін, П. В. Історія економіки та економічних учень. Економічна історія індустріальної цивілізації. - К., 2008. - 400 с.
   Холопов, А. В. История экономических учений: учеб. пособие. - М., 2008. - 448 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   ПЕРЕРВАНИЙ ПОСТУП: ВІХИ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ (кінець XIX — середина XX ст.)
   ЕКОНОМІЧНА РЕФОРМА СЕРЕДИНИ 60-Х РОКІВ XX СТ.
   ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека