Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Митне право


 
Матеріали для написання реферату: 
   Митні платежі
   Митна політика і митні органи України
   Таможенные документы и сроки
   Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
   Класифікація та кодування інформації
 
Останні надходження з теми: 
   Митний Кодекс України: наук.-практ. коментар. - К., 2008. - 757 с.
   Литвинов, О. В. Через митний кордон України: легко та з посмішкою. - К. : Атіка, 2007. - 76 с.
   Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження. - К., 2005. - 832 с.
   Митне право України: навч. посібник для вищої школи / ред. О. Х. Юлдашев. - К., 2009. - 232 с.
   Гіжевський, Володимир Казімирович. Митне право України: навч. посібник. - К., 2009. - 204 с.
   Курило, Т. В. Митне право України: навч. посібник. - Львів, 2007. - 240 с.
   Дубініна, А. А. Митна справа: підручник. - К., 2010. - 320 с.
   Митне законодавство України (станом на 01.03.2007 року): зб. нормат.-прав. актів. - К., 2007. - 424 с.
   Митне право України: аспекти провадження у справах про порушення митних правил: навчальний посібник / А.В. Зименко.- Харків: Право, 2010.- 160 с
   Митне право України: навч. посібник. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 296 с.
   Митні інформаційні технології : навчальний посібник / за ред. П. В. Пашка. - К.: Знання, 2011. - 391 с.
   Таможенное дело: учебник для вузов / под ред. Н. Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана : Закон и право, 2011. - 375 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   Усовершенствование таможенных процедур в контексте развития приграничной торговли между Россией и Украиной
   Основні концепції типології митних пільг
   Перспективи надання митним органам повноважень правоохоронної діяльності
   Митна злочинність: поняття та структура
   Законність і дисципліна в діяльності митних органів
   Всесвітня митна організація: історія та сучасність
   Проблеми понятійно-категоріального апарату митної справи в контексті оновлення митного законодавства України
   Вплив процесу глобалізації економіки на реалізацію митної політики України
   Актуальні питання морського права на обговоренні Міжнародної наукової конференції "Правове життя сучасної України" в Одеській національній юридичній академії
 
Додаткова інформація: схеми: 
   Структура державної митної служби України
   Типова структура митниці
   Види мита
   Класифікація засобів нетарифного регулювання
   Структура десятизначного цифрового кодового позначення товарів УКТ ЗЕД
   Основні дозволи Державних органів України, які необхідні при митному оформленні вантажів
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека