Студенту на замiтку
Звернення
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Цінні папери
   Страхування
   Логістіка
Менеджмент
   Корпоративне управління
   Контроль і ревізія
Фінанси
Маркетинг
Бухгалтерський облік
Аудит
Інтелектуальна власність
Оподаткування
Изобретательство
Право
   Митне право
   Соціальне право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Фінансове право
   Конституційне право
   Сімейне право
   Міжнародне право
   Екологічне право
   Господарче право
Мистецтво
Політика
   Державне управління
Педагогіка
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія особистості
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Педагогічна психологія
   Юридична психологія
   Психологія конфлікта
Мовознавство
Екологія
Сільське господарство
Этика. Эстетика
Філософія
Культурологія
Історія

Економіка


 
Матеріали для написання реферату: 
   Кластеризація економіки
   Фінансовий інжиніринг
   Екологізація економіки України
   Економічна безпека України
   Інноваційна активність підприємств
   Експортна політика України
   Зайнятість населення як двигун економічного розвитку економіки
   Транскордонне співробітництво
   Україна в глобальних рейтингах
   Економічні санкції як інструмент впливу
   Теорія економічних циклів
   Недержавне пенсійне забезпечення
 
Останні надходження з теми: 
   Базовый курс по рынку ценных бумаг: учеб. пособие. - М.: Кнорус, 2010. - 448 с.
   Боровкова, В. А. Рынок ценных бумаг. - М.: Питер, 2008. - 400 с.
   Едронова, В. Н. Рынок ценных бумаг: учеб. пособ. для вузов - М.: Магистр, 2009. - 684 с.
   Загорський, В. С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками: монографія - Харків: Інжек, 2008. - 192 с.
   Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов. - М., 2010. - 223 с.
   Павлов, В. І. Цінні папери в Україні: навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 400 с.
   Рынок ценных бумаг: комплексный учебник: уч. пособ. / Е. Ф. Жуков [и др.]. - М., 2009. - 254 с.
   Фондовый рынок: уч. пособ./ под ред. Г. И. Кравцовой. - Минск: БГЭУ, 2008. - 327 с.
   Фролова Т.О. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. - К.: КНЕУ, 2008. - 408 с.
   Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно-правове регулювання. - К., 2008. - 392 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека