КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93
 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
 

З березня 2006 року відділ періодичних видань предплатив видання Української асоціації фахівців трудового права –науково-інформаційний журнал „Трудове право України”.
Метою журналу є інформування про результати наукових досліджень, законодавче забезпечення та правозастосовну практику в галузі трудового права та соціального забезпечення. Його завданням є поширення правових знань та пропаганда їх серед населення; інформування громадськості про роботу Української асоціації фахівців трудового права; сприяння удосконаленню законодавства і право застосовної діяльності. Журнал складається з шести рубрик: „Новини асоціації”, „Наукові статті”, „Консультації фахівців”, „Нове законодавство, проекти коментарі”, „Трудова Україна”, „Новини наукового життя. ”. Отже, журнал має науково-практичну спрямованість, розрахований на широке коло читачів, установ та комерційних структур, діячів профспілкової та страхової сфери, громадян-працівників усіх галузей господарства. Сподіваємось, що він зацікавить також інші категорії громадян України, що потребують правового та соціального захисту: пенсіонерів, ветеранів війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, багатодітних матерів, малозабезпечених, безробітних тощо.

 
 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 

Новые поступлення РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ предлагают массу познавательных материалов, практических советов и консультаций по встрече Нового года, подготовке подарков для близких, праздничный дизайн, оформление стола и т.д.

Наиболее интересные и красочные материалы помещены на постоянно действующую мини-выставку " Зверніть увагу - це цікаво".

15 декабря 2005 года в отделе периодики представлены следующие материалы, посвященные встрече Нового, 2006 года :
- Чего нам ждать в год Огненной Собаки ?: Красная Собака сменит на посту Синего Петуха 29 января 2006 // Комсомольская правда в Украине.- 2005.- 9-15 дек.- С.14.
- С Новым годом! // Работница.- 2005.- № 12.- С.8-9
- Каждый год 31 декабря мы с друзьями … : Практикум идей // Салон.- 2005.- №12-1.- С.216-218.
- Волшебные огоньки : Новогодний декор в доме .-2005.- №12.- С.6-7.
- 45 моделей чудесных подарков к Новому году - своими руками в №12 журнала „ Анна” .
- Курс молодого бойца : ( Постановка к Новому году ) // Штучка.- 2005.- №12.- С.26-27.- информация для начинающих : как упаковать подарок , как украсить комнату , как накрыть праздничный стол к Новому году.

 
 

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 
 

Відділ періодичних видань одержав три випуски Збірника наукових праць Харківської державної Академії культури "Культура України: Мистецтвознавство. Філософія" - вип.. 13, 14, 15. Це наукове фахове видання з мистецтвознавства, публікації у збірниках присвячені проблемам філософії культури та мистецтва, розвитку світової і національної культури, телебачення, театрального та музичного мистецтва, фольклористики. Адресоване для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, працівників культурологічної, мистецтвознавчої та художньо-творчої сфер діяльності.

 
 

ВОПРОСЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ 
 

Отдел периодических изданий получил 7-й номер научно-практического и методического журнала "Вопросы культурологи". Это первый российский научно-практический и методический журнал по проблемам культурологии. В каждом номере - материалы по актуальным вопросам теории, истории и методики преподавания культурологии; исследования по проблемам материальной и духовной культуры; практические рекомендации для руководителей учреждений культуры; программы и тематическое планирование различных учебных курсов; дидактические материалы; экзаменационные материалы для средней и высшей школы. Материал размещается по разделам : Проблемы теории, История и науки о культуре, Дидактика и методика, Культура и управление, Лики культуры, Критика, публицистика. Периодичность журнала - один раз в два месяца. Информация о содержании номера.

 
 

РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 
 

Со второго полугодия 2005 года в отделе периодических изданий подписано новый журнал "Российский следователь". Это - научно-практическое и информационное издание издательской группы "Юрист" - крупнейшего издателя юридических изданий России. Это один из первых практических профессиональных изданий для тех, кто хочет знать, уметь и применять закон, брать на вооружение лучшие технологии профессионального мастерства, идти на шаг впереди, своевременно получать полезную и достоверную профессиональную информацию, опыт и судебную практику. Материалы 7-го номера журнала представлены в рубриках : Криминалистика, Уголовный процесс, Уголовное право, Криминология, Правоохранительные органы, Исторический опыт, Зарубежный опыт

 
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 
 

Зал періодики Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки одержує велику кількість видань юридичного профілю. Проте найбільшою популярністю в юридичної аудиторії користуються видання, що мають практичну спрямованість, здатні допомогти в роботі. Серед газет такими є щотижневі "Юридическая практика", "Юридичний вісник України", "Закон і бізнес", а також "Юридична газета" й "Адвокатура", які виходить два рази на місяць. Серед журналів читачі здебільшого виокремлюють "Юридичний журнал", орієнтований більше на юрисконсультів, "Право України", хоча й зазначають, що в останньому багато теорії, та "Український юрист" Цей перелік з другого півріччя 2005 року можно доповнити новим виданням :юридичним журналом "Законодавство України: науково-практичні коментарі", шо видається Українським інформаційнр-правовим центром. Це видання займає проміжне місце між виданнями практичного спрямування і консервативно-теоретичними. Сьомий номер журнала. присвячено кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. у додатках приміщено "Конвенцію про відмивання, пошук та конфіскацію оходів, одержаних злочинним шляхом", "Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) , та коментарі до них.

 
 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Со второго полугодия зал периодики Днепропетровской областной научной библиотеки получает новое издание. Это - очередной проект Издательского дома "Арбитражная практика" - ежемесячный журнал "Уголовный процесс". Задача проекта - предоставить возможность профессионального общения всем специалистам уголовно-правовой сферы. Журнал "Уголовный процесс" в равной степени открыт для представителей обвинения, адвокатуры, суда. Уважается любая аргументированная позиция. Приветствуются полемика, дискуссия, споры. На страницах журнала Вы найдете рекомендации судей, адвокатов, работников правоохранительных органов по применению норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, практические советы по ведению уголовных дел, новейшие экспертно-криминалистические исследования. Особое внимание уделено преступлениям в сфере экономики и отграничению их от правонарушений и правомерного поведения. В обязательном порядке будет представлена судебная практика. Основной принцип работы издания - - делать профессиональный журнал для профессиональных юристов. В библиотеку поступил первый номер журнала . Информация о содержании номера.

 
 

F+S: ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

С 2005 года отдел периодических изданий получает Информационно-технический журнал
«F+S: технологии безопасности и противопожарной защиты» Издатель: ООО «Технологии безопасности» работает на рынке Украины с 2002 года и специализируется на информационно-рекламном обеспечении рынка безопасности. Журнал «F+S: технологии безопасности и противопожарной защиты» стал первым и основным проектом фирмы. продолжил лучшие традиции журналов „Охранные системы” и „Служба безопасности”, которые издавались в 1997-2002 годах.

Уже через год F+S был признан лучшим украинским журналом по безопасности. Кроме того, журнал "F+S: Технологии безопасности и противопожарной защиты" прошел экспертизу у ведущих специалистов Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ), и был признан соответствующим тематическому содержанию Реферативного журнала (РЖ) и баз данных (БД) ВИНИТИ.
Дальше...


 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ СТРАН МИРА
№ 12 , выпуск 31, 2004
 
 

Издание "Изобретения стран мира" (ИСМ) содержит информацию об изобретениях (рефераты, библиографические данные, чертежи, схемы, химические формулы) текущей регистрации зарубежных стран, включенную в минимум патентной документации согласно Правилу 34 Инструкции к Договору о патентной кооперации (РСТ) и опубликованную в официальных бюллетенях ВОИС, ЕПВ, Великобритании, Германии, России, США, Франции, Швейцарии и Японии.
Публикации в каждом тематическом выпуске систематизированы по странам, внутри страны - по первому индексу МПК.

С изданием можно ознакомиться в отделе патентно-технической литературы по адресу: пр. К.Маркса,18 , т.47-45-37

 
 

ГОДОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗА 2004 ГОД
К официальному бюллетеню
"Изобретения. Полезные модели"
 
 

Настоящее издание служит справочно-поисковым средством к публикациям, помещенным в 2004 г. в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" с № 1 по № 36 включительно.
Издание представляет собой систему указателей, позволяющих вести поиск по ряду признаков: индексу Международной патентной классификации (МПК), номеру охранного документа, регистрационному номеру заявки, фамилии(ям) автора(ов) изобретения, наименованию или фамилии(ям) патентообладателя(ей) или обладателей патентов (свидетельств).

С изданием можно ознакомиться в отделе патентно-технической литературы по адресу: пр. К.Маркса,18 , т.47-45-37

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека