КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
 

 

Бібліотечний форум України
Інформаційний щоквартальний журнал
 
 

Концепція журналу базується на багатоплановому висвітленні актуальних проблем роботи бібліотек. Перевага надається проблемним статтям, що розкривають актуальні проблеми окремої бібліотеки, системи бібліотек або в цілому бібліотечної справи. Журнал є дискусійним клубом для теоретиків і бібліотекарів-практиків різних типів і видів бібліотек.

Основні рубрики журналу: законодавче регулювання галузі культури; стандартизація бібліотечної галузі; бібліотекознавство; наукова і науково-дослідна діяльність бібліотек; автоматизація бібліотечних процесів; Інтернет-технології в бібліотеках; інформаційні ресурси бібліотек; бібліотечно-бібліографічне обслуговування; мережа бібліотек; бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації; ювілеї бібліотек, бібліотечні форуми, конференції; досвід зарубіжних країн. У журналі подається дайджест законодавчих і нормативних документів стосовно галузі культури, прийнятих за квартал, надаються консультації юристів, фахівців і матеріали на допомогу керівнику.

Відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи отримує цей журнал з 2003 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
вул. Савченко,10.


Страницы журнала :   1 

 
 

Бібліотечна планета
Науково- практичний професійний журнал
 
 

Видається Національною парламентською бібліотекою з 1998 року. Часопис щоквартальний, заявлений при державній реєстрації як науково-виробничий, україномовний. Його концепція передбачає фаховий інформаційний супровід як працівників публічних бібліотек, для яких Національна парламентська бібліотека України є загальнодержавним науково-методичним і організаційним центром, так і практично всіх бібліотечних працівників нашої держави. Журнал віддзеркалює роботу книгозбірень всіх рівнів і форм підпорядкування, розкриває актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи, пропагує кращий національний і зарубіжний досвід, розповідає про окремих творчих працівників галузі – від завідувача сільської бібліотеки до фахівця державного або й національного закладу. Видання містить як практичні, так і наукові матеріали, входить до списку ВАК як таке, що має право друкувати профільні статті здобувачів наукових звань доктора і кандидата історичних наук.

Відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи отримує цей журнал з 1998 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
вул. Савченко,10.


Страницы журнала :   1 

 
 

БИБЛИОТЕКА
МАССОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
 
 

Большое внимание издание уделяет теоретическим основам и практике инновационной деятельнос¬ти, реформированию отрасли, дости¬жениям библиотечной науки, специфи¬ке внедрения новых информационных технологий, средств автоматизации и механизации, развитию издательской деятельности и книгораспространения.

Журнал предметно и последовательно освещает вопросы подготовки и использования кадров, поддержки лучших специалистов, адап¬тации выпускников вузов, особенностей организации жизнедеятельности биб-лиотечных коллективов.
Важное место на страницах издания уделяется вопросам нор¬мативно-правового обеспечения функ-ционирования библиотечной отрасли, обсуждаются проблемы, связанные со спецификой комплек¬тования, обработки и хранения фондов как на традиционных, бумажных, так и на электронных носителях информации. В числе важнейших тем — работа с различными категориями читателей, новые формы и методы их обслуживания.

Многосторонняя деятельность Российской библиотечной ассоциации и региональных общественных профессиональ¬ных объединений, различных международных организаций, в том числе ИФЛА, российских и зарубежных гуманитарных фондов и комитетов, крупнейших информационных цент¬ров — постоянные публикации по этим направлениям явятся продолжением многолетних традиций «Библиотеки».

Отдел научной организации и методики библиотечной работы получает этот журнал с 1992г.
Ознакомиться с этим и другими номерами журнала можно по адресу:
г. Днепропетровск,
ул. Савченко,10.


Страницы журнала :   1 

 
 

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии
Научно-практический журнал
 
 

Тематика
Межкультурные и межбиблиотечные связи стран СНГ; библиотеки в поликультурной сфере; евразийство и культуры мира; национальные библиотеки; информатизация библиотек; библиотечная наука и практика и др.

Рубрики журнала
Партнерство. Содружество. Контакты
Культурная политика — политика для культуры
Глобализация: проблемы, дискуссии
Евразийство и культуры мира
Библиотеки в поликультурной среде
Научные проекты. Исследования
Национальные библиотеки
Библиотеки и законодательство
Информационные системы библиотек
Библиотеки. Фонды. Читатели
Книжная полка

Отдел научной организации и методики библиотечной работы получает этот журнал с 2002 г.
Ознакомиться с этим и другими номерами журнала можно по адресу:
г. Днепропетровск,
ул. Савченко,10.Страницы журнала :   1 

 
 

БИБЛИОПОЛЕ
Профессиональный журнал для сельских библиотеки
 
 

"БИБЛИОПОЛЕ" — это разговор о проблемах финансирования и комплектования библиотек на селе, о взаимоотношениях с властью.

"БИБЛИОПОЛЕ" — это опыт работы библиотекарей села в самых разных уголках нашей страны, это рассказ о людях, посвятивших себя делу сохранения культуры. Работа сельских библиотекарей имеет свою специфику: они крайне нуждаются в методической и консультативной помощи, получении и повышении образования и квалификации, поскольку многие ЦБС сократили должности методистов, редко стали проводить семинары для них на уровне района, не говоря уже об области. Поэтому обо всем, что необходимо знать и уметь библиотекарю села, рассказывает это издание. Помимо профессиональных материалов журнал публикует полезные советы для женщин (как стать красивой, используя подручную "косметику" с огорода, как обновить гардероб, не затрачивая денег), для мужчин (строим, оборудуем жилище), для детей (мастерим игрушки, шьем и вышиваем).

Отдел научной организации и методики библиотечной работы получает этот журнал с 2004 г.
Ознакомиться с этим и другими номерами журнала можно по адресу:
г. Днепропетровск,
ул. Савченко,10.


Страницы журнала :   1 

 
 

Бібліотечний вісник
Науково-теоретичний та практичний журнал
 
 

Практичний журнал у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгознавства та інформаційної діяльності.

Відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи отримує цей журнал з 1993 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
вул. Савченко,10.Страницы журнала :   1 

 
 

Библиотековедение
Научно-практический журнал
 
 

Цветной, иллюстрированный журнал о библиотечном и книжном деле в пространстве информационной культуры. 6 номеров в год.

Журнал посвящен широкому кругу проблем содержания и организации деятельности библиотек как одного из важнейших социальных институтов в сфере культуры, науки, образования, информации, рассматривает вопросы библиотечного дела в социально-культурном контексте, в единстве современных проблем и истории, теории и практики, во взаимосвязях с гуманитарными науками, на фоне мировых процессов в этой области.

Журнал адресован библиотечным и информационным работникам, библиотековедам, книговедам, библиографам, преподавателям, аспирантам, студентам вузов и колледжей культуры и искусств, университетов, книгочеям, библиофилам и пр.

Отдел научной организации и методики библиотечной работы получает этот журнал с 1995 г.
Ознакомиться с этим и другими номерами журнала можно по адресу:
г. Днепропетровск,
ул. Савченко,10.


Страницы журнала :   1 

 
 

Керамика: стиль и мода 
 

Журнал «Керамика: стиль и мода» - известное всеукраинское издание с неограниченной читательской аудиторией, тематика которого посвящена архитектуре, строительству, моде, искусству, дизайну в интерьерах, то есть отраслям, которые связаны с керамикой и стилем современной жизни.

Отдел периодики получает этот журнал с 2006 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Салон
Все лучшее в дизайне
 
 

Салон – журнал об интерьерном дизайне, который представил на своих страницах интерьеры украинских архитекторов рядом с лучшими образцами мирового дизайна. Искусство и технология часто переплетаются в умах неординарных личностей, способных постичь и поверить в новое, выходящее за пределы современной реальности. Именно таким неординарным дизайнерам мирового уровня посвящены многие страницы представляемого журнала.
Авторам «Салона» хочется заразить молодых людей образом мышления, в основе которого открытость, широта взглядов, способность видеть больше, чем просто красивую оболочку предмета.
На протяжении 10 лет журнал «Салон» является лидером на рынке специализированных изданий в области оформления интерьера и остается верен своему девизу: «Все лучшее в дизайне».

Отдел периодики получает этот журнал с 2001 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 
 

Les Nouvelles Esthetiques Україна
Для професіоналів у сфері косметології та естетики.
 
 

Журнал для фахівців салонів краси, косметологічних клінік та прикладної естетики.
Мета видання – розповсюджувати теоретичні знання та практичний досвід серед косметологів та естетів; знайомити фахівців з новими технологіями, препаратами, методиками; давати рекомендації щодо ведення бізнесу в сучасній індустрії краси.
Ознайомлення з матеріалами журналу дає змогу спеціалістам та керівникам підвищувати професійну кваліфікацію та проводити навчання персоналу, впроваджувати новітні методи в роботі з клієнтами.
Періодичність: 6 номерів на рік.

Відділ періодики отримує цей журнал з 2001 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека