КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
 

 

Наша Берегиня
Науково-методичний журнал
 
 

За свою 10-літню історію він став провідним у розмаїтті фахових видань України з народознавства, часописом високого науково-методичного рівня. В часописі публікуються екскурси у народну педагогіку та її сучасне осмислення, розповіді про традиції виховання, практичні поради для батьків, розробки тематичних виховних заходів, сценарії календарно-обрядових та сучасних шкільних свят, що нині стали традиційними для школярів. Також висвітлюються маловідомі сторінки історії, побут населення різних регіонів України, життя українців за кордоном. Широкому колу читачів адресовані народний календар, цікаве народознавство, рецепти призабутих українських страв тощо. Матеріали практичного спрямування – розробки занять, майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва, технологічні картки – допоможуть педагогам у проведенні занять. Серед авторів – найавторитетніші науковці, методисти, вчителі-практики.
Читачі журналу мають змогу й надалі ознайомлюватися із новітніми методиками навчання й виховання в народних традиціях, у тому числі й із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютерні презентації до них будуть доступні на порталі видавництва pedpresa.com). Часопис відкритий для наукових дискусій та обговорень актуальних питань теорії і практики шкільної та позашкільної освіти.
Журнал призначений для вихователів дошкільних, учителів початкової та середньої ланок, педагогів позашкільних закладів освіти – усіх причетних до виховної роботи, а також для науковців-краєзнавців та широкого кола читачів, які цікавляться усім українським.
До січня 2012 року називався «Берегиня».
Засновник: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Державного інформаційно-виробничого підприємства видавництва «Педагогічна преса».
Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Валерія Войтовича «Вишиванка – символ здоров’я, краси, щасливої долі».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Київського національного університету. Серія: Астрономія
Науково-теоретичний журнал
 
 

Викладено результати оригінальних досліджень вчених Київського університету з питань фізики Сонця, позагалактичної астрономії, астрофізики високих енергій, астрометрії, метеорної та кометної астрономії та озону над Антарктидою.
Рік заснування: 1958.
Періодичність: 1 раз на рік
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: В.Криводубського, В.Єфіменко «Дослідження і прогнозування сонячної активності в астрономічній обсерваторії університету впродовж трьох сонячних циклів (1968-2011)».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Київського Національного університету . Серія: Кібернетика.
Науково-теоретичний журнал.
 
 


Проблематика: висвітлення результатів аналізу, оцінки, керування й оптимізації динамічних систем, проблем еколого-економічного аналізу та числових методів моделювання процесів
Періодичність: 1 раз на рік.
Видається українською мовою.
Рік заснування 1999 рік.
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Е. Азизбекова, Д.А. Хусаінова «Рішення одного рівняння теплопровідності з запізненням».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: БІОЛОГІЯ
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
 
 

Подано експериментальні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних та тваринних організмів, флору та фауну України, одержані на основі досліджень, що проводяться науковцями біологічного факультету в галузях фізіології рослин та тварин, генетики, ботаніки, зоології, мікробіології, вірусології. Викладено також нові дані стосовно біохімічних і біофізичних основ регуляції у клітинах і органах у нормі й після впливу різноманітних фізико-хімічних факторів, наведено результати нових методичних розробок.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.
Засновано в 1958 році.
Видається українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 2000 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: В.Яненко, С.Лопарєва «Обліки мало чисельних і зникаючих птахів околиць Києва і охорона їх біотипів».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Демографія та соціальна економіка
Науково-економічний та суспільно-політичного журнал.
 
 

Публікуються дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії і практики демографічного прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці. Виходить журнал двічі на рік українською мовою.
Видається з 2004 року.
Засновник: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України.
Відділ періодики отримує це видання з 2010 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: Е.М.Лібанова «Чорнобильська катастрофа: 25 років потому».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Фізико-хімічна механіка матеріалів
Міжнародний науково-технічний журнал
 
 

Засновник: Фізико-механічний інститту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України.
Виходить з січня 1965 року, 6 разів на рік.
До 1991 року мова видання російська, з 1992 року видається українською мовою.
Журнал висвітлює результати досліджень і подає огляди щодо наступних проблем:
• процеси руйнування, моделі зародження й росту тріщин;
• корозійна втома, корозія під напруженням, фретинг-корозія;
• вплив середовищ, зокрема водню і радіації, низьких і високих температур;
• розрахунок на міцність і довговічність у вищеподаних умовах;
• технологія зміцнення, оптимізація структури та захист від корозії;
• неруйнівний контроль дефектності та діагностика.

Відділ періодики отримує це видання з 1968 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: Андрейків О.Є., Долинської І.Я., Яворської Н.В. «Ріст тріщин повзучості в елементах конструкцій за довготривалого навантаження».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Украї́нський хімі́чний журнал
Науковий журнал.
 
 

Розглядаються теоретичні та експериментальні аспекти неорганічної і фізичної, аналітичної, органічної хімії, електрохімії, хімії високомолекулярних сполук – основних розділів сучасної хімії
Періодичність: 6 разів на рік
Засновник Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І..Вернадського, Національна Академія наук України.
У ньому друкуються теоретичні й експериментальні праці, а також хроніка, бібліографія й рецензії з різних областей хімічних наук. Журнал виходив у 1925—38 роках у Харкові, з 1948 поновлений у Києві.
Відділ періодики отримує це видання з 1948 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті: О.А. Ніколаєва, Л.О. Вретік, В.В.Загній, В.Г. Сиромятнікова « Циннамоїлвмістні полімери: синтез, властивості, сучасні напрямки застосування».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Ї
Незалежний культурологічний часопис
 
 

«Ї» досліджує проблеми культурології, політології, філософії. Головними напрямами діяльності є вивчення міжетнічних стосунків, проблем цивілізаційних розламів і адміністративних кордонів, формування европейської ідентичности і питань европейської інтеграції, сучасного політичного дискурсу.

Незалежний культурологічний часопис «Ї» формує базові засади громадянського суспільства України, займаючи чітко визначені позиції з усіх найважливіших питань суспільного і політичного розвитку України.
Виходить з квітня 1989 року.
Видається українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 1997 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Габріель Прашль-Біхлер «Габсбурги і придворний етикет».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Хроника 2000
Украинский культурологический альманах
 
 

Что означает слово «Украина». Многие ученые и политические деятели считали, а некоторые продолжают кричать об этом до сих пор, что упомянутое слово происходит от слова «окраина», то есть Украина была окраиной Российского государства всегда и вовеки веков! Это был огромный политический обман, нанесший страшный урон национальному, культурному и политическому возрождению Украины.
- Основной нашей задачей,— говорит Юрий Буряк, редактор альманаха, переводчик, издатель, — содействовать по мере сил освобождению некоторых соотечественников от комплекса неполноценности, пониманию наших корней, культуры, ее места в общеевропейском контексте.
Словом, существует массив украинской литературы — исторической, философской, художественной, которая долгое время по известным причинам не была известна читателям, многое для них является открытием. В альманахе впервые после советского периода увидели свет «Хуторская философия» Пантелеймона Кулиша, «Славянская мифология» Николая Костомарова, перевод с английского фундаментального труда ученого с мировым именем профессора Гарвардского университета Омельяна Прицака .
Альманах основан в мае 1992 года.
Выходит 4 раза в год.
Отдел периодики получает этот журнал с 1992 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Олени Апанович «Гетьман України емігрант Пилип Орлик».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Суча́сність
Часопис незалежної української думки.
 
 

Основна тематика: література, наука, мистецтво, суспільне життя.
Журнал виходив спершу від 1961 впродовж трьох десятиліть у Німеччині (Мюнхен), а потім у США, а від січня 1992 року «Сучасність» випускають в Києві.
Сучасність мала непартійний характер, і в ній брали участь діячі культури, науки, громадського і політичного життя незалежно від політичних і світоглядових переконань; серед них: Емма Андієвська, М.Андрієнко-Нечитайло, В.Барка, Ю.Бойко, Б.Бойчук, В.Бургард, В.Вовк, Я.Гніздовський, В.Голубничий, С.Гординський.
«Сучасність» багато уваги присвячує питанням руху опору в Україні і друкувала твори його діячів (І.Дзюби, І.Калинця, Л.Лук'яненка, М.Мороза, Є.Сверстюка, І.Світличного, В.Симоненка, Г.Снєгірьова,М.Холодного, В.Стуса, В.Чорновола) та ін. самвидавні матеріали.
«Сучасність» інформує про культурні, національні, соціальні, політичні, економічні, демографічні процеси в Україні, в СРСР і в комуністичному блоці, інформувала про духові течії Заходу. Аналіз подій в СРСР і УРСР на сторінках «Сучасності», зокрема критика політики національної дискримінації й русифікації неросійськомовних республік, накликала на неї часті напади на сторінках радянської преси.
Протягом останніх п'яти років журнал тричі був змушений призупиняти вихід через постійний брак коштів, зміну інвесторів, засновників, головних редакторів і творчих колективів. Чергові номери виходили із запізненням на кілька місяців або навіть на півроку. Журнал зовсім не видавався з середини 2010. На початку весни 2012 інвестором «Сучасності» стало видавництво «Спадщина-Інтеграл» і в квітні часопис відновив свою роботу після півторарічної перерви.
Відділ періодики отримує це видання з 2012 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Сергія Грабовського «Парад ідеологій».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека