КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
 

 

Економіка і прогнозування
Науковий журнал
 
 

На сторінках журналу друкуються матеріали щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових перетворень та функціонування нової економічної моделі, подаються огляди кон’юнктури ринків, висвітлюються актуальні питання поєднання економіки та політики, творчі дискусії з проблем суспільних трансформацій, події наукового життя тощо. Журнал розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників державних структур, банків, підприємств, організацій та установ.
Засновник журналу – Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України".
Видається з вересня 2000 року.
Виходить 4 рази на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 2002 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Федяй Н.О. «Правове поле стратегічного управління регіональним розвитком України».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Конкуренція.Вісник Антимонопольного комітету України
Науковий журнал
 
 

Проблематика: висвітлення питань конкурентної політики в Україні та практики застосування законодавства про захист економічної конкуренції.
Галузь науки: економічні, юридичні науки.
Періодичність: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами та паралельними випусками).
Рік заснування: 2002.
Засновники: Антимонопольний комітет України; Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Київський національний торговельно-економічний університет; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України; Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; Міжнародна громадська організація «Міжнародний Економічний Комітет»

Отдел периодики получает этот журнал с 2002 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Ищенко Елены «Оценка устойчивости предприятий как основа повышения их конкурентоспособности».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Землевпорядний вісник
Науково-виробничий журнал
 
 

«Землевпорядний вісник» — єдине державне спеціалізоване видання у сфері земельних відносин, на сторінках якого висвітлюється життя галузі, кращий вітчизняний і зарубіжний досвід, порушуються земельні проблеми, подаються різні точки зору, думки з актуальних питань земельної реформи і фахової освіти, публікуються наукові дослідження вчених, ведуться відкриті семінари з актуальних питань земельного законодавства, надаються роз’яснення, коментарі, аналізуються помилки, друкуються нові офіційні документи.
Це надійне і невичерпне джерело інформації передусім для тих, хто працює у сфері земельних відносин, в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, викладає чи навчається у профільних навчальних закладах, а також тих, хто є власником землі або землекористувачем, чия робота пов’язана з оформленням прав на земельні ділянки.
Засновник — Державне агентство земельних ресурсів України.
Виходить з грудня 1997 року.
Мова видання — українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1999 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті К. Рєпіна «Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж».Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м.. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Обсерватория культуры
Информационно-аналитический журнал
 
 

Хорошо известный в кругах культурологов и искусствоведов журнал открыт любому читателю: и тому, кто профессионально занимается историей, теорией или современным состоянием отечественной и зарубежной культуры, и тому, кого просто интересует жизнь культуры и искусства в современном мире.
«Обсерватория культуры» предлагает вниманию читателя материалы, посвященные важнейшим современным событиям и явлениям в различных сферах искусства: театральным и музыкальным фестивалям, фото и художественным выставкам и салонам, юбилейным и знаменательным датам, различным новациям в сфере художественного творчества и многому другому.
Большое значение в журнале придается живому слову ведущих деятелей культуры и искусства. Как правило, в каждом номере журнала публикуются интервью с известными учеными, художниками, галеристами, режиссерам и артистами.
Учредитель журнала - Российская государственная библиотека.
Периодичность: 6 номеров в год.
Отдел периодики получает этот журнал с 2004 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Лапшина И.Е. «Философско-эстетическая концепция Аврелия Августина».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Мото
Научно-популярный журнал
 
 

Это издание – не только для тех, кто ездит на двух колесах или хочет больше узнать о мире мотоциклов. «Мото» – для всех, кто ценит свободу движения, ищет новые ощущения и любит технику.Для тех, кто всегда в движении. Мы пишем обо всем, что происходит в мотоциклетном мире.Профессиональный подход и объективность – основные критерии каждого номера журнала. В редакции работают журналисты с широким кругозором, умеющие интересно объяснять сложные вещи. К подготовке публикаций привлекаются иностранные корреспонденты из Великобритании, Италии, США.
Периодичность: ежемесячно.
Отдел периодики получает этот журнал с 1992 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Воронцова А. «Триада» (Новинки мотоциклов Honda).
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Ефективне тваринництво
Спеціалізований журнал
 
 

На сторінках журналу ви знайдете аналітичні матеріали про молочний та м’ясний ринок, методи зниження витрат в тваринництві, свиноводстві, кормовиробництві.
Видається з грудня 2004 року.
Виходить 8 разів на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті П.В.Стапай , В.В.Гавриляка, Н.М.Параняка «Перспективи розвитку вівчарства в Україні».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник державної судової адміністрації України
Наукове видання
 
 

Присвячений проблемам сучасного українського правосуддя та здійснення судочинства, аналіз стану справ у системі судівництва, висвітлюються реальні кроки органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на вирішення цих проблем, хід судової реформи в Україні, осучаснення та зміцнення судової гілки влади.
На сторінках журналу знаходять своє відображення непрості та злободенні теми якості вітчизняного судочинства, висвітлення всіх його сторін, ставлення людей до судової гілки влади, а також міжнародного досвіду.
Виходить 4 рази на рік.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Самсіна І. «До питання про розмежування податкового й цивільно-правового зобов’язання».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Безпека Придніпров’я
Суспільно-політичне видання
 
 


Розглядається стан соціально-економічної, екологічної безпеки Придніпровського регіону. Досліждується необхідність постійного моніторингу з метою прогнозування появи та розвитку кризових явищ.
Виходить раз на два місяці.
Мова публікацій російська та українська.
Заснований в 2008 році.
Відділ періодики отримує це видання з 2012 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гончарова Е. «Сили цивільного захисту Дніпропетровщини готові до весняного водопілля».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Диабет. Образ жизни.
Медицинский журнал
 
 

Предназначен для людей сахарным диабетом, их родственников, врачей-специалистов и населения в целом.
Цель журнала - повышение качества жизни при сахарном диабете, распространение знаний о заболевании, практические рекомендации по питанию, физической нагрузке, самоконтролю, лечению и профилактике осложнений диабета.
Периодичность - 6 номеров в год.
Издается с 1991 г. международной общественной организацией "Международная программа "Диабет".
Отдел периодики получает этот журнал с 2002 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Трейси Нейтеркотт «Как управлять диабетом маленького ребенка?».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Юридичні науки
Науковий журнал
 
 

Висвітлюються результати новітніх досліджень юридичної науки за напрямами суспільного і економічного розвитку України і світової спільноти.
Заснований у жовтні 2010 року.
Виходить 2 рази на рік
Мова видання: українська та російська.
Відділ періодики отримує це видання з 2011 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Несинової С.В. « Про правові труднощі захисту персональних даних в Україні».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека