КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
 

 

Енергетика та ринок
Інформаційно-аналітичне видання
 
 

• економічний та правовий аналіз функціонування енергоринку;
• фінансові огляди, оперативну інформацію про ринок цінних паперів енергетичних підприємств;
• питання акціонування та приватизації галузі;
• енергетичний сектор - правові і економічні аспекти.
Засновники:
Міністерство палива і енергетики України,
Національна комісія регулювання електроенергетики України,
Науково-технічна спілка енергетиків та енерготехників України,
ВАТ «Український енергетичний ресурс».
Журнал видається з 1997 року.

Виходить щомісячно.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1997 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Ю.Г.Куцана, Подгуренко В.С. «Вітроенергетика України в контексті світових тенденцій: стан та перспективи розвитку».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Образотворче мистецтво
Видання Національної спілки художників України
 
 

Чотири рази на рік виходить журнал «Образотворче мистецтво».
У ньому з повнотою й яскравістю висвітлюються сучасний стан, історія, теорія, методологія образотворчого мистецтва України, естетика, художня освіта, практика та загальна інформація про образотворення в Україні.
Дуже часто журнал присвячує певний свій номер одній тематиці. Прикладом може служити третій номер журналу за 2013 рік. Він повністю освітлює мистецьке життя Криму, показує його школи і традиції, знайомить з художніми виставками, показує мистецькі доробки окремих художників півострова.
З даним виданням можна ознайомитись у відділі мистецтва за адресою: пр. К. Маркса, 18, тел.: 47-45-36


Страницы журнала :   1 

 
 

Український пасічник
Науково-виробничий журнал
 
 

Щомісячний науково-виробничий, інформаційний масовий галузевий журнал Української Спілки Пасічників і Українського науково-дослідного і технологічного інституту бджільництва. Заснований у Тернополі у 1914 р., спершу як додаток до журналу "Сільський господар", а згодом виходив як самостійне видання. Передплачувався і на Буковині, й на Закарпатській Україні та деякими емігрантами з-за кородону. У 1944р. припинив своє існування, та 1991р відроджений у Львові.

Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Михайла Хланта «Зимівля бджіл. Психологія пасічника щодо зимівлі бджіл».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Судова практика
Науково-практичний юридичний журнал
 
 

У виданні публікуються рішення з різних напрямів судової практики: судова практика судів загальної юрисдикції у цивільних, адміністративних, господарчих, кримінальних справах.
Засновник та видавець Інформаційно-аналітичний центр правової та ділової інформації «Правекс».
Заснований в 2006 році.
Виходить щомісячно.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті «Судова практика щодо третейського розляду справ».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Стратегічні пріоритети
Науково-аналітичне видання
 
 

Збірник Національного інституту стратегічних досліджень. У збірнику публікуються результати наукових досліджень проблемних питань суспільно-політичного, соціально-економічного, гуманітарного розвитку України, зовнішньої політики України, регіональних проблем суспільного розвитку та національної безпеки і оборони України. Видання розраховане на широке коло вітчизняних і зарубіжних фахівців, які досліджують проблеми розвитку українського суспільства.
Виходить щоквартально.
Мова видання: українська.
Виходить з 2006 року.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті М.О. Паламарчука «Протидія екстремізму в Україні: напрями оптимізації правового забезпечення».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Незалежний аудитор
Науково-практичне видання
 
 

Проблематика: висвітлення економічних питань та проблем з наукової точки зору, опублікування результатів дисертаційних досліджень, наукових та фахових статей.
Зі слів головного редактора журналу Владимира Іванкова: «Ми намагаємося відійти від вузькоспеціалізованої спрямованості і прагнемо стати широкопрофільним , якісним оглядачем . Ми не змінюємо назву або суть видання , ми - розширюємо межі . Адже що таке аудит за своєю суттю ? Це найточніша оцінка роботи в будь-якій сфері діяльності ( будь то туризм , політика , менеджмент або економіка) , це зважені , перевірені і відповідальні думки фахівців своєї справи. І ми намагаємося максимально розширювати рамки кругозору видання , тим самим привертаючи увагу читачів не лише до вирішення професійних завдань , а й до важливих світових подій.»
Періодичність видання 1 раз на квартал.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами та паралельними випусками).
Заснований у 2012 році. Засновники: ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», ТОВ «Видавництво «СОВА», «ФрегтонПартисіпейшнЛімітед»
Відділ періодики отримує це видання з 2012 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гушко С.В. «Аналітичне забезпечення управлінських рішень системою моніторингу промислового підприємства».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Молочное Дело
Специализированный журнал для работников молочной промышленности.
 
 

Журнал содержит производственно-практическую информацию для технологов и руководителей предприятий молочной промышленности. Основные тематические разделы журнала:
- сырье;
- сыроделие и маслоделие;
- производство мороженого;
- оборудование;
- новые технологии;
- пищевые добавки;
- ветеринария;
- упаковка;
- готовая продукция;
- информационно-аналитические обзоры по молочной отрасли;
- рекламный блок.
Читательская аудитория журнала: сотрудники молокоперерабатывающих заводов, комбинатов, консервных цехов, представительства и крупные предприятия, предлагающие на рынке Украины оборудование, добавки, упаковочные материалы .
Издается с 2002 года в Киеве в издательстве «Корсар».
Периодичность - 12 раз в год.

Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гавриш А.В., Шевченко О.Є., Нєміріч О.В. «Морозово підвищеної харчової цінності».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Жовтень
Літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис
 
 

Духовний світ людини визначається творами літератури, які вона прочитала. За думкою філософа та педагога Мортімера Адлера читання та обговорення книг повинно стати частиною вільної гуманістичної освіти.

У функціонуванні освітньої та культурно-виховної систем ЛІТЕРАТУРА посідає виняткове місце . Саме вона через зміст твору визначає той обсяг цінностей, які одержує особистість на тому чи іншому етапі виховання. Художня література вивчає дійсність у художніх образах, формує відповідно до того чи іншого часу відповідний естетичний ідеал. Художня література як одна з форм суспільної свідомості відіграє значну роль у становленні особистості, виконуючи функції: естетичну, пізнавальну, інформаційну.
Специфічною рисою сьогодні культурної ситуації в Україні є зіткнення між народною та масовою культурою, при цьому агресивна, технічно озброєна й фінансово забезпечена маскультура намагається знищити народну культуру та мистецтво, розширюючи сфери свого впливу й коло своїх споживачів
Літературно-мистецькі журнали є важливою складовою творення національної свідомості. Життєдіяльні основи сучасної складової національної свідомості, створюють духовні підвалини майбутнього. Літературно-художні журнали є джерелом вивчення історії літератури та літературної критики в майбутньому. Літературно-художня періодика в історії української журналістики завжди була носієм національної ідеї, виступала засобом пробудження патріотичних почуттів й об'єднувала громадян довкола спільної мети.
Одним з таких прикладів є журнал «Жовтень». Заснований в 1940 році під назвою «Література і мистецтво». Він від липня 1945 до лютого 1951 виходив під назвою «Радянський Львів» як журнал Львівської організації Спілки радянських письменників України. В 1951–1989 роках виходив під назвою «Жовтень». З 1990 року виходить під назвою «Дзвін». Не зважаючи на постійні видавничі проблеми, «Дзвін» продовжує знайомити громадськість із сучасною українською прозою, поезією, друкує історичні розвідки, рецензії на книги та твори мистецтва. На сайті журналу вже розміщено чимало матеріалів та розширених анонсів літературних творів. У такий спосіб його редакція хоче примножити аудиторію читачів журналу не лише в Україні, але й за її межами.
Відділ періодики отримує це видання з 1951 року.
До Вашої уваги пропонується вірш з представленого журналу Павла Антокольского «Казка про царицю Нефертіті» в переводе Николая Ильницкого.
Ознайомитись з іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Сталь
Научно-технический и производственный журнал
 
 

Издается с 1931 года. Из истории создания журнала.Это был один из труднейших и вместе с тем один из самых героических периодов в истории социалистического строительства в СССР - период построения фундамента экономики в СССР, превращение в кратчайший срок Советской страны в передовую индустриальную державу — это результат огромной политической и организаторской работы. Жизненно важной была задача обеспечить оборонную мощь страны. Для того чтобы укрепить обороноспособность и отстоять независимость страны, необходимо было в короткий срок превратить СССР в могучую индустриальную державу, создать современную тяжелую индустрию. При определении заданий в области индустриализации страны учитывалось необходимость преимущественного роста производства средств производства, потому что без этого нельзя было обеспечить вооружение народного хозяйства новой и новейшей техникой, невозможно вообще расширенное воспроизводство. Первоочередное и преимущественное развитие тяжелой индустрии требовало соответствующего распределения капитальных вложений в пользу отраслей промышленности, производящих средства производства. СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, превратился в страну, производящую их. Была решена задача достижения экономической независимости. В этот период и выходят первые номера журнала.
Тематика публикаций охватывает процессы подготовки железорудного сырья к переплаву, производства чугуна, стали, проката, технологии ферросплавной, трубной, метизной отраслей, проблемы металловедения и термической обработки, нетрадиционные методы металлургии, переработку вторичных ресурсов, экономику и организацию производства, вопросы экологии. Обсуждаются наиболее важные проблемы развития черной металлургии, регулярно публикуется информация о новых технологиях, оборудовании и видах продукции. Журнал публикует результаты новейших научных исследований, технологических усовершенствований и реализованных проектов.
Учредитель журнала: Международный союз металлургов. Издатель журнала: ООО Интермет Инжиниринг.
Официальное печатное издание Международного союза металлургов.
Отдел периодики получает этот журнал с 1936 по 1997 год. С 1998 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можно заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается статья Виноград М.И., Шевченко З.А., Хитрик А.И., Спектор Я.И. « Возможные пути загрязнения стали ШХ15 крупными неметаллическими включениями».
Ознакомиться с этим или другими номерами журнала вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Химия твердого топлива
Научный журнал
 
 


Данный журнал Академии наук СССР, был основан в период расцвета научной, исследовательской, фундаментальной науки в СССР, в 1967 году. Проводимые в АН СССР исследования стали охватывать всё более широкий фронт науки; был достигнут высокий уровень фундаментальных исследований в области естественных наук, которые создали базу для решения в кратчайшие сроки крупнейших научно-технических проблем, в первую очередь - овладения энергией атомного ядра и освоения космического пространства.
Сеть научных учреждений АН ориентирована на развитие фундаментальных исследований в области естественных и общественных наук. В огромной степени расширилась материальная база АН, возросла техническая оснащённость её институтов и лабораторий; созданы крупнейшие комплексы институтов по физике твердого тела, химии, биологии и др. важнейшим областям современной науки. Укрепились связи АН с отраслевыми министерствами, ведомствами и их научными учреждениями. АН СССР играет важную роль в техническом прогрессе страны и культурном строительстве. Фундаментальные исследования, проводимые в АН СССР, оказывают большое влияние на развитие новых отраслей техники, в частности радиоэлектроники, вычислительной техники, химии полимеров, на развитие общественных наук. Учёные АН вносят большой вклад в науку. АН СССР превратилась в крупнейший центр мировой науки.
Выходит 6 раз в год.
Издается на русском языке.
Отдел периодики получал этот журнал с 1968 по 1998 годы. С 1999 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можно заказать посредством электронной доставки.

Вашему вниманию предлагается статья Добронравова В.Ф., Романовской М.В. «Расчет петрографических параметров угольных смесей».
Ознакомиться с этим или другими номерами журнала вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1   2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека