КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
 

 

Менеджмент в России и за рубежом
Научный журнал
 
 

Периодическое издание, полностью посвящённое проблемам современного менеджмента. Издаётся с 1997 года.
Журнал ориентирован на людей, изучающих менеджмент или применяющих его методы в повседневной деятельности. Авторы – состоявшиеся профессионалы управления, крупные учёные, перспективные исследователи, хладнокровные экспериментаторы. На страницах «Менеджмента в России и за рубежом» читатель найдёт свежие материалы по важным темам: теория, организация и экономика менеджмента; управление рисками и антикризисное управление; государственное и муниципальное управление; стратегический менеджмент; отраслевой менеджмент; управление международным бизнесом; управленческий консалтинг; экологический менеджмент; новые технологии менеджмента; дискуссионный клуб.
И профессиональные менеджеры, и руководители разных уровней, и специалисты по реорганизации и развитию систем управления бизнесом найдут полезные материалы в каждом номере журнала.
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» включён в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий» ВАК. Это – красноречивое свидетельство точности и методической выверенности публикуемых в журнале материалов. Опора на научную традицию в сочетании с исследовательской новизной делает чтение журнала необходимым для студентов и соискателей, преподавателей ВУЗов позволяет быть в курсе самых свежих событий и идей экономической науки. Материалы «Менеджмента в России и за рубежом» полезны и понятны для студентов экономических вузов, и для их преподавателей.
Отдел периодики получает этот журнал с 1998 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Долженко Р.А. «Многосторонняя платформа краудсорсинга как фактор успешной реализации краудсорсинговых проектов»
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Управление персоналом. Украина.
Журнал для кадровиков
 
 

Профессиональный подход к управлению человеческими ресурсами. Для специалистов, которые работают в сфере управления персоналом, а также для менеджеров среднего звена и руководителей предприятий.
Опыт лучших практиков отечественного рынка собран в разделах:
• Управление персоналом
• Обучение и развитие персонала
• Рынок труда, рекрутинг
• Практика
• Консалтинг.
Это ведущий HR-журнал Украины.
Отдел периодики получает этот журнал с 2005 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Анны Адом «Стресс-менеджмент как технология управления персоналом».

Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Рідна школа
Науково-педагогічний журнал
 
 

Досягнення людиною життєвого успіху є однією з найважливіших проблем, які постали перед людством у XXI столітті. З метою формування відповідного багажу знань, розвитку та вдосконалення у вимірі освіти сталого розвитку науково-педагогічного журнал формує ключові компетентності засобами освіти в інтересах збалансованого розвитку.
Проблематика журналу: педагогіка і психологія.
Засновник - Міністерства освіти і науки України.
Видавець – видавництво «Рідна школа».
Виходить 1 раз в місяць.

Відділ періодики отримує це видання з 1991 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Лілії Гриневич «Вища освіта України: на шляху інтеграції до європейського освітнього простору».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Директор школи. Шкільний світ
Аналітичний педагогічний журнал
 
 

Перше та єдине видання для зіркових керівників навчальних закладів України, що виходить за сприяння Міністерства освіти України.
Діловий аналітичний журнал, який допоможе керівнику-лідеру не потонути в сучасному вирі інформації та обрати успішну лінію розвитку власного закладу.
«Лише гострі теми, палкі дискусії, актуальні інтерв'ю та практичні поради. Жодного зайвого слова. Ми цінуємо ваш час та увагу, тому публікуємо перевірені та достовірні факти. Журнал «Директор школи. Шкільний світ» — найзатребуваніший майданчик для тих, хто не боїться говорити та бути почутим. Досвід директорів шкіл, зізнання міністерських чиновників, кулуарні інтриги, невідомі факти про діяльність закордонних колег — увесь спектр освітньої інформації за місяць в одному виданні. Ми пишемо про те, чим школа житиме завтра. Журнал — винятково для керівників-лідерів, що у без-компромісній боротьбі на освітянській ниві впевнено ведуть свій заклад до процвітання та добробуту.» - це слова редакційної колегії журналу.
Видається з 2007 року.
Виходить 1 раз на місяць
Видається українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 2014 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті «Автономія в системі
загальної середньої освіти» за посібником «Законодавче та нормативно- правове забезпечення автономії ЗНЗ» Сазоненко Г., Паращенко Л., Шукевич Ю.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72Страницы журнала :   1 

 
 

Бюллетень Міністерства юстиції України
Загальнодержавне науково-практичне видання
 
 

На сторінках журналу аналізуються проблеми розвитку законодавства України та питання, пов'язані з практикою його застосування. Значна увага приділяється висвітленню діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів та установ, оприлюдненню нормативно-правових актів та інформуванню громадян України про нові нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, поширенню через бюлетень знань про державу і право, роз’ясненню чинного законодавства та поданню коментарів з практики його застосування та інше.
Засноване Міністерсвом юстиції України в 1998 році. Видається щомісячно.
Відділ періодики отримує видання з 1999 року.
Мова видання: українська.
Представляємо початок статті Німіжан І.Л. «Соціальні гарантії переселенців: юридична консультація».
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Просценіум
Театрознавчий журнал
 
 

Журнал "Просценіум" був заснований у 2001 році Львівським національним університетом імені Івана Франка.
У часописі друкують статті з проблем розвитку сучасного українського та світового театру, з питань історії та теорії сценічного мистетцва, методології праці режисера, актора, сценографа. Окрім визнаних у театрознавстві учених та дослідників, відомих практиків театру, у журналі публікують свої статті і початкуючі театрознавці-студенти. Окрему увагу на сторінках видання приділено висвітленню театрально-педагогічного досвіду, регулярно виходять друком переклади п’єс зарубіжних авторів, апробовані сценою. Видання має гарну поліграфію з чудовими фотоілюстаціями.
Журнал виходить три рази на рік і познайомитись з ним можна за адресою пр. К. Маркса, 18, відділ мистецтва, тел.: 47-45-36

Страницы журнала :   1   2 

 
 

Театральний огляд 
 

Журнал присвячений подіям культурного життя в Україні, зокрема тим цікавинкам, що відбуваються в театральній сфері. Нові вистави, цікаві зустрічі, фестивалі, прм'єри та інше.
"...режисер все частіше говорить з глядачем через актора... бо інтерес до людини на сцені завжди щирий" (редактор журналу, театральний критик Людмила Томенчук)
У проекта "Театральний огляд" є інтернет-версія - на сторінках блогу "Україна театральна"

Страницы журнала :   1 

 
 

Палітра педагога
Видання для педагогів та батьків
 
 

Всеукраїнський, щоквартальний науково-методичний додаток до журналу "Дошкільне виховання".
Науково обґрунтовані, ефективні технологiї освіти дошкільнят і молодших школярів. Уроки, завдання, посiбники для дитсадка i початкової школи.

Засновник: Міністерство освіти і науки України.
Видавництво: Світич.
Виходить з 1997 року.
Мова видання :українська.

Відділ періодики отримує це видання з 1997 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті І. Кондратець «На шляху самопізнання: Рефлексивні тренінги для педагогів».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


 
 

Охорона праці
Научно-производственный журнал
 
 

Ежемесячный всеукраинский единый государственный журнал оперативно поднимает актуальные вопросы охраны труда, социального страхования, профилактики аварийности, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, освещает действия государственных и общественных структур, направленные на улучшение условий и безопасности труда.
С 2006 года журнал выходит с дополнением, адресованным непосредственно специалистам по охране труда - "Библиотека специалиста по охране труда ". В дополнении предусматриваются рубрики: методическая помощь, юридические консультации, практические советы, опыт специалистов, а также официальный раздел, в котором будут публиковаться нормативные и законодательные акты по охране труда и комментарии к ним.
Издается c 1994 года.
Язык издания украинский и русский.
Отдел периодики получает этот журнал с 1994 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи А. Озаренко « Сім раз відміряй, один раз відріж», (про особливості підготовки спеціалістів по охороні праці».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1   2 

 
 

Гірничий вісник
Збірник наукових праць
 
 

У збірнику викладено результата досліджень у галузі гірничих наук.
Значну увагу приділено питанням відкритої та підземної розробки рудних родовищ, збагачення руд, автоматизації контролю та управління технологічними процесами гірничого виробництва. Важливе місце займають питання енергозбереження, економіки, надійності, охорони праці, техніки безпеки і захисту навколишнього середовища.
Збірник розраховано на наукових і інженерно-технічних працівників, а також може бути використаний студентами старших курсів гірничих вузів і факультетів
Відділ періодики отримує це видання з 2012 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті М.С.Четверик, Е.В.Бабий, Е.А.Бубновой, В.В.Терещенко «Основные направления рационального природопользования при открытой добыче полезных ископаемых».
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека