Списокъ населеннныхъ местъ Славяносербскаго уезда Екатеринославской губерніи. Съ приложеніемъ карты
: Пропонований список населених місць Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії складається з двох відділів та додатку – карти населених місць. У першому відділі освітлюються різні відомості стосовно земельних наділів: найменування волостей і перелік селищ які входять до їх території, кількість дворів, чисельність населення, площа надільної та купленої землі та ін. Друга частина містить відомості по землеволодінню селян що придбали землю шляхом купівлі як громадами так і товариствами. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
: Предлагаемый список населенных мест Славяносербского уезда Екатеринославской губернии состоит из двух отделов и приложения – карты населенных мест. В первом отделе заключаются различные сведения по отношению надельных земель: наименование волостей и перечисление входящих в их территорию селений, количество дворов, численность населения, площадь надельной и купленной земли и др. Вторая часть содержит сведения по землевладению крестьян приобретших землю путем купли как обществами так и товариществами. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
: Список населенных мест Славяносербского уезда Екатеринославской губернии [Текст]. - Екатеринослав : Тип.Губернского земства, 1911. - 36 с. : карта.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 01.02.2019
ʳ : 241 
 
ʳ : 511
 
ʳ : 318208
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010