Отчетъ уполномоченнаго общества по Екатеринославской губерніи о дъятельности отдъленія въ 1902 году общему собранію членовъ общества. Протоколъ обыкнавеннаго общаго собранія членовъ Екатеринославскаго отделенія 22 февраля 1903 года
: У книзі міститься звіт уповноваженого по Катеринославської губернії А. Шипова про діяльность Відділення Товариства боротьби із заразними хворобами в 1902 році.
 
: В книге содержится отчет уполномоченного по Екатеринославской губернии А. Шипова о деятельности Отделения Общества борьбы с заразными болезнями в 1902 году.
: Отчет уполномоченного общества по Екатеринославской губернии о деятельности отделения в 1902 году. Общему собранию членов общества. [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1903. - 25 с.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
ʳ : 92 
 
ʳ : 433
 
ʳ : 188681
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010