Вестник Екатерининской ж.д. 24 апреля 1924 года. № 28. Год издания пятый
: Журнал представляє собою періодичне видання управління Катерининської залізниці (нині - Придніпровська), яке складається з двох частин - офіційної та неофіційної. Офіційна частина журналу - це нормативні акти залізничної галузі СРСР, накази начальника Катерининської залізниці і циркуляри начальників служб. Неофіційна частина видання містить технічні та економічні статті, що висвітлюють всі сфери діяльності залізниці - паровозне, вагонне, колійне, енергетичне, пасажирське господарства, залізничний зв'язок, медицину і дорожні профспілки. Крім того, у «Віснику» представлені статистичні дані про роботу Катерининської залізниці за 1923 рік. Журнал представляет собой периодическое издание управления Екатерининской железной дороги (ныне - Приднепровская), которое состоит из двух частей – официальной и неофициальной. Официальная часть журнала - это нормативные акты железнодорожной отрасли СССР, приказы начальника Екатерининской дороги и циркуляры начальников служб. Неофициальная часть издания содержит технические и экономические статьи, освещающие все сферы деятельности железной дороги – паровозное, вагонное, путевое, энергетическое, пассажирское хозяйства, железнодорожную связь, медицину и дорожные профсоюзы. Кроме того, в «Вестнике» представлены статистические данные о работе Екатерининской железной дороги за 1923 год.
: Вестник Екатерининской железной дороги [Текст]. - Екатеринослав : [б. и.], 1924 - 1925. № 28. - Выходит дважды в месяц. Прекращен с 1926 года.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
ʳ : 346 
 
ʳ : 438
 
ʳ : 197744
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010