ПРАВИЛА
користування мережею Інтернет у відділах обслуговування ДОУНБ

 

 

І. Загальні положення

Доступ до Інтернет організовано у відділах обслуговування користувачів як бібліотечну послугу, яка забезпечує роботу з електронними інформаційними ресурсами мережі і допомагає орієнтуватися в них.
Надання доступу до Інтернет регулюється Законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про національну програму інформатизації», Указом Президента України «Про заходи щодо глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», Статутом та Правилами користування КЗК «ДОУНБ», іншими нормативними і технологічними документами.
При обслуговуванні користувачів можуть надаватись додаткові платні послуги згідно з «Положенням про систему додаткових платних інформаційно-бібліографічних послуг читачам (абонентам) КЗК ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія» та «Тарифами на додаткові платні бібліотечні послуги КЗК ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія».
1.1. Понятійний апарат:
1.1.1. В цих правилах під мережею Інтернет розуміється:
- сукупність інформаційних ресурсів, які існують у вигляді комп’ютерних файлів даних, що мають зміст електронних книжок, текстів, зображень, відео та аудіо-матеріалів, програмного забезпечення, мультимедійної інформації та іншого, доступних користувачам в Інтернет через комп’ютерні робочі станції, що надаються бібліотекою, згідно діючих правил;
- сукупність інформаційних послуг по створенню, обробці, передаванню та прийманню інформаційних ресурсів, включаючи послуги електронної пошти, веб-хостінгу, онлайновому колективному спілкуванню (чат), персональному виклику (ICQ), аудіо-відео-конференц-зв’язку, телефонії, та інших послуг, які можуть бути отримані читачем при доступі в Інтернет через комп’ютерні робочі станції, що надаються бібліотекою, згідно діючих правил;
- самокерована динамічна інформаційна система, яка не гарантує цілісності, конфіденційності, доступності, автентичності, актуальності, повноти, своєчасності законності ресурсів та послуг, які створюються, отримуються чи використовуються при доступі в Інтернет.
1.1.2. Ресурси та послуги Інтернет доповнюють фонди бібліотеки та надаються користувачам бібліотеки виключно у вигляді доступу до Інтернет через робочі станції бібліотеки.
1.1.3. Бібліотека не несе відповідальності за якість, зокрема, зміст та форму ресурсів, по які користувач звернувся чи отримав з Інтернет з використанням робочої станції бібліотеки.
1.1.4. Здійснення обмежень на використання Інтернет, передбачені чинним законодавством України, бібліотека покладає на Інтернет-сервіс провайдера, що забезпечує послуги доступу в Інтернет для бібліотеки.
1.1.5. Бібліотека не несе відповідальності за невиконання читачем вимог авторського права, угод про ліцензування та інших законних вимог, щодо ресурсів та послуг Інтернет, до яких користувач отримав доступ з використанням робочої станції бібліотеки.
1.1.6. Бібліотека не несе відповідальності за наслідки отримання та використання користувачем ресурсів чи послуг Інтернет, отриманих через Інтернет з використанням робочої станції бібліотеки.
1.1.7. Бібліотека не приймає жодних претензій, щодо негативного впливу на стан здоров’я користувача обладнання робочих станцій бібліотеки.
1.1.8. Бібліотека вимагає від користувача дотримання чинних Правил користування Інтернет в бібліотеці, добровільного обмеження споживання ресурсів Інтернет-центру мінімально необхідним рівнем, толерантності в поведінці щодо інших користувачів та електронного співтовариства Інтернет.
1.1.9. Співробітники відділів обслуговування, в яких надається доступ до Інтернет, не мають можливості надати користувачу глибоких знань та вмінь у користуванні Інтернет, або персональним комп’ютером, але може надавати пропозиції з пошуку, або відповіді на конкретні питання, безпосередньо пов’язані з особливостями використання доступу в Інтернет через робочі станції бібліотеки.
1.1.10. ДОУНБ не надає користувачам телекомунікаційних послуг (ICQ, IP-телефонії, інших), пов’язаних з використанням спеціальних програм-клієнтів (крім браузерів Microsoft Internet Explorer та Mozilla Firefox).
1.1.11. Користувач має можливість на власний розсуд використовувати ресурси web-mail поштових серверів та клієнтів віддалених вузлів без права тимчасового завантаження та запуску на робочих станціях комп’ютерних програм, які не передбачені штатним складом програмного забезпечення (ПЗ) робочих станцій бібліотеки.
1.1.12. Доступ в Інтернет за допомогою робочих станцій бібліотеки є привілеєм користувача бібліотеки. Порушення Правил користування зафіксоване персоналом є достатньою підставою для позбавлення читача вказаного привілею.
1.1.13. Бібліотека залишає за собою право припиняти довільний сеанс доступу в Інтернет без попередження користувача у разі виникнення такої необхідності.

ІІ. Права та обов’язки

2.1. Порядок отримання читачем доступу в мережу Інтернет:
2.1.1. Користування мережею Інтернет доступне читачам бібліотеки згідно опублікованого офіційного графіка роботи бібліотеки, крім екстрених випадків, пов’язаних з технічним обслуговуванням та ремонтом обладнання.
2.1.2. Користувачем Інтернет-послуг ДОУНБ може стати кожен її постійний читач, оскільки це додатковий ресурс до традиційних інформаційно-документальних фондів бібліотеки. Постійність користувача визначається наявністю постійного читацького квитка.
2.1.3. Кожен постійний читач ДОУНБ має право на 1 безкоштовну годину роботи в мережі Інтернет на день.
2.1.4. Всього користувач може працювати в Інтернет до 6 годин на день, у разі наявності вільних місць та відсутності черги.
2.1.5. Послуги Інтернет надаються за попереднім замовленням за телефоном або особисто. Замовлення приймаються за схемами: день у день, або на наступний день. Якщо один чи кілька днів є неробочими, то замовлення приймаються на найближчий робочий день. Режим роботи у святкові, передсвяткові дні та у літній період встановлюються адміністрацією ДОУНБ. Про зміни в роботі користувачі інформуються попередньо за допомогою оголошень.
2.1.6. Кожен користувач записується рівно на годину, у разі запізнення місце зберігається на протязі десяти хвилин. Якщо користувач не з’являється, або не попереджує про своє затримання, черговий має право надати це місце наступному бажаючому. У разі, якщо користувач з’являється з запізненням, цей час не подовжується, він має звільнити місце по закінченні часу запису у разі наявності черги.
2.1.7. Читач має право звертатися за консультаціями до чергового фахівця щодо навігації в інформаційних ресурсах.
2.1.8. Користувачі ДОУНБ мають хоча б у мінімальних обсягах уміти працювати з комп’ютером під керуванням операційних систем сімейства Windows.
2.2. Користувачі ДОУНБ мають право:
2.2.1. Замовити час роботи особисто або по телефону.
2.2.2. Використовувати мережу Інтернет для доступу до інформаційних ресурсів.
2.2.3. Одержати індивідуальну або колективну консультацію користування мережею Інтернет.
2.2.4. Записувати на власну дискету (FD-3.5) отримані під час сеансу доступу ресурси Інтернет (файли).
2.2.5. Користувачі мають право безкоштовно копіювати інформацію, знайдену в мережі Інтернет, на диски та флеш-носії, за умов не перевищення встановленого ліміту на обсяг інформації (до 30 Мб), та виключно за допомогою чергового адміністратора.
2.2.6. Брати участь у презентаціях, практикумах, колективних консультаціях, групах навчання роботі в мережі Інтернет за окремим планом роботи ДОУНБ, стати спонсором або залучати зацікавлених осіб до фінансової підтримки бібліотеки.
2.2.7. Скористатись Skype-зв’язком за наступних умов:
- за попереднім замовленням;
- у строго визначений час;
- не перевищуючи ліміту спілкування (30 хвилин).
2.2.8. Скористатися додатковими послугами, за наявності технічної можливості:
- додатковий час роботи в мережі (за відсутності черги);
- робота у текстових редакторах (Word, Excel) робота в Power Point;
- копіювати матеріали.
2.3. Користувачам забороняється:
2.3.1. Порушуючи Закони України отримувати і передавати інформацію, що не відповідає морально-етичним нормам, закликає до насильства і розпалювання національної і расової ворожнечі.
2.3.2. Здійснювати несанкціонований доступ до платних ресурсів мережі Інтернет.
2.3.3. Порушувати норми законодавства по авторському праву і копірайту.
2.3.4. Комерційне використання Інтернет (продаж, рекламування товарів і послуг).
2.3.5. Використовувати ресурси Інтернет для здійснення комерційної діяльності.
2.3.6. Завантажувати відео і аудіо файли великого об'єму, фільми, МР3, ігрові програми.
2.3.7. Брати участь в чат-групах, форумах (виняток становлять форуми професійної спрямованості), користуватися ICQ, Skype і іншими засобами спілкування в Інтернет, якщо це не засіб спілкування з викладачем або науковим керівником, про що має бути заздалегідь попереджений черговий.
2.3.8. Використовувати наданий час доступу в Інтернет для відвідин розважальних порталів, перегляду відео.
2.3.9. Підключати до ПК периферійні пристрої.
2.3.10. Самостійно відключати і підключати яке-небудь устаткування до комп'ютерів, а також розкривати корпус комп'ютера.
2.3.11. Доступ на сайти націоналістичного, терористичного, порнографічного змісту, а також сайти, що містять заклики до насильства.
2.3.12. Використовувати комп'ютерне устаткування бібліотеки для участі в азартних іграх (інтернет-казино, тоталізатори і аналогічні інтернет-ресурси).
2.3.13. Самостійно встановлювати додаткові програми, необхідні для роботи, без узгодження з адміністрацією.
2.3.14. Робота за окремим робочим місцем більш ніж одного користувача.
2.3.15. Пошкодження та крадіжка комп’ютерного обладнання та іншого майна бібліотеки.
2.3.16. Знаходитись у верхньому одязі, з будь-якими сумками, «дипломатами» та іншими великогабаритними речами, домашніми тваринами, вогнепальними речовинами.
2.3.17. Заходити до відділів обслуговування в нетверезому стані та неохайному вигляді.
2.4. Співробітники відділів обслуговування, що надають доступ до Інтернет мають право:
2.4.1. Стежити за тим, в яких цілях використовуються комп'ютери (за допомогою технічних, програмних засобів і візуального спостереження).
2.4.2. У разі попереднього абонування комп'ютера, якщо користувач запізнився до заздалегідь позначеного часу більш ніж на 10 хвилин, анулювати час і надати комп'ютер іншому користувачеві.
2.4.3. Цікавитися у користувачів, які саме ресурси Інтернет використовуються, що копіюється і тому подібне.
2.4.4. Проглядати інформацію при її копіюванні на електронні носії.
2.4.5. Забороняти копіювання, якщо інформація не відповідає правовим, морально-етичним і іншим загальноприйнятим суспільним нормам, перевищує встановлений ліміт на обсяг інформації (до 30 Мб).
2.4.6. Забороняти роботу, якщо користувачі не дотримують тишу, користуються мобільними телефонами, плеєрами і іншими особистими звуковими пристроями, голосно розмовляють, знаходяться в залі у верхньому одязі і головних уборах, смітять.
2.4.7. Забороняти роботу, якщо інформація, з якою працює користувач, не відповідає призначенню бібліотеки, як соціально-культурного, учбово-інформаційного, дослідницького, наукового центру.
2.4.8. Забороняти роботу в залі, якщо користувач некоректно поводиться з технічним і програмним забезпеченням.
2.5. Співробітники відділів обслуговування, що надають доступ до Інтернет зобов’язані:
2.5.1. Надавати користувачам можливість роботи на комп'ютері якщо користувач заздалегідь забронював робоче місце за допомогою режиму попереднього запису і за умови, що цілі і завдання роботи користувача відповідають призначенню бібліотеки і дійсним «Правилам».
2.5.2. Стежити за тим, в яких цілях використовуються комп'ютери (за допомогою технічних, програмних засобів і візуального спостереження).
2.5.3. Стежити за тими ресурсами Інтернет, які використовують користувачі.
2.5.4. Консультувати користувачів у разі виникнення у них ускладнень.
2.5.5. Стежити за часом роботи користувачів.
2.5.6. Негайно забороняти користувачеві роботу з тими ресурсами, які не відповідають призначенню.
2.5.7. Стежити за збереженням і станом технічного і програмного забезпечення.
2.5.8. Усувати елементарні програмні і технічні неполадки, якщо вони не вимагають втручання фахівця. І негайно повідомляти адміністрації, якщо виклик фахівця необхідний.
2.5.9. Стежити за витратними матеріалами і заздалегідь повідомляти адміністрації про необхідність їх поповнення.
2.5.10. Бути ввічливим і коректним при спілкуванні з користувачами. Терпляче і детально пояснювати причини відмови або заборони на ту або іншу дію.
2.5.11. Стежити за тим, щоб користувач був ознайомлений із дійсними «Правилами».
2.5.12. Забезпечити реалізацію прав користувачів, встановленому «Правилами».

ІІІ. Відповідальність

3.1. Відділи обслуговування ДОУНБ, що надають доступ до мережі Інтернет відповідають за:
- надання технічної можливості доступу до мережі Інтернет;
- розробку, доведення до відома читачів і дотримання правил користування мережею Інтернет у бібліотеці;
- популяризацію електронних ресурсів мережі Інтернет;
- розробку рекомендаційних картотек та списків WЕВ-адрес з окремих актуальних питань.
3.2. Співробітники відділів обслуговування, що надають доступ до Інтернет, не несуть відповідальність за:
- погану якість або відсутність зв'язку;
- достовірність інформації, наданої в Інтернеті;
- наслідки помилкових дій користувачів, якість власних носіїв інформації (дискети, CD/DVD, флеш).
- зміст Інтернет-сайтів та новизну або точність приведеної там інформації.
- будь-який зрив у роботі з причин, не залежних від працівників бібліотеки;
- форс-мажорні ситуації;
3.3. У випадку будь-яких збоїв технічного характеру користувач повинен повідомити про це чергового бібліотекаря, в такому разі йому буде призначено інший час роботи або запропоновано альтернативні джерела інформації.
3.4. У випадку недотримання Правил користування відвідувач може бути позбавлений права користування послугами бібліотеки (тимчасово чи постійно).
3.5. У випадку злісного порушення, порушення, що призвело до матеріального збитку, і т.п. порушник може бути позбавлений права користування бібліотекою, притягнутий до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

 

 

 

 


49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2013 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека