ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ФОНДАМИ
РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ДОКУМЕНТІВ*

 

1. Рідкісні і цінні документи відносяться до системи архівного і музейного фонду, тобто обмеженого бібліотечного використання.
2. Користування рідкісними і цінними виданнями з фондів бібліотеки дозволяється тільки в читальних залах відділів-фондоутримувачів. Одночасно видається не більше 5 документів.
3. Рідкісні і цінні документи не видаються: в читальні зали відділів, де відсутні такі фонди, по МБА, на абонемент.
4. Пріоритетними групами обслуговування фондами рідкісних і цінних документів є: наукові працівники, викладачі, аспіранти, студенти-дипломники, студенти гуманітарних факультетів, вчителі, мистецтвознавці, архітектори, художники, письменники, журналісти, а також читачі інших професій, які займаються науковими дослідженнями.
5. До роботи над стародруками допускаються читачі на підставі письмового відношення, підписаного керівником установи, організації, учбового закладу і завіреного печаткою, із зазначенням теми і мети роботи.
6. Для одержання рідкісних видань для роботи в читальних залах відділів-фондоутримувачів читачі заповнюють бланк вимоги на кожний документ і передають його черговому бібліотекарю.
7. При видачі і прийомі рідкісних видань від читача черговий бібліотекар перевіряє кожний аркуш документа на цілісність або ж ймовірні пошкодження.
8. Фотокопіювання матеріалів, які зберігаються у фондах відділів-фондоутримувачів рідкісних і цінних документів, дозволяється тільки на основі документа – офіційного запиту з візою заступника директора бібліотеки. Ця послуга є платною.
9. Не дозволяється ксерокопіювання стародруків та оригіналів видань XIX – початку XX ст., книг великого обсягу і формату, а також книг, які не мають палітурної кришки.
10. Консультації з усіх питань можна одержати у чергового бібліотекаря.
11. Читачі несуть відповідальність за цілісність (збереження) виданих рідкісних документів.
12. Порушення читачем правил користування фондами рідкісних і цінних документів є підставою позбавлення його права користування Дніпропетровською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія на період, визначений у відповідному наказі директора бібліотеки.
Категорично забороняється:

• виносити книги з приміщення відділів-фондоутримувачів рідкісних і цінних документів;
• перегинати сторінки при читанні;
• робити запис, поклавши папір на книгу;
• класти одну відкриту книгу на іншу;
• знімати копії через кальку або іншим механічним способом;
• слинити пальці при перегортанні сторінок;
• робити закладки із сторінок книги;
• порушувати порядок листів в непереплетених матеріалах;
• робити помітки на сторінках;
• класти книги на коліна.

*Правила розроблені на основі документів:

• Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу (станом на 20 липня 2000 р.) [Текст] : офіційне видання / Верховна Рада України. - К. : Парламентське видавництво, 2000. - 23 с. - (Закони України).
Електронна версія: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
• Про охорону культурної спадщини: Закон України № 1805 від 08.06.2000 р. (Витяг) [Текст] // Законодавство – Бібліотекам України: довідкове вид. – Вип.1. Ч.2. – К., 2001. – С. 16-32.
Електронна версія: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
• ГОСТ 7.50 – 2002. Консервация документов. Общие требования. – Взамен ГОСТ 7.50-90; введ. 2003-01-01 [Электронный ресурс]. - Минск: межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2003. – Текст. дан. - Режим доступа : http://www.nlr.ru/fdcc/activ/nir/docs/750_2002.html
• Основные правила хранения и использования библиотечных фондов, разработанные ИФЛА [Текст] / сост., ред. Э.П. Эдкок; пер. с англ. – М.,1999.- 73 с.
• Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам [Електронний ресурс] - – Текст. дан. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1983-13 Збереження бібліотечних і архівних фондів у несприятливих умовах: інструктивно-методичні рекомендації [Текст]. – К.: НБУВ, 2005. – 33 с.
• Правила користування Дніпропетровською обласною універсальною науковою бібліотекою (ДОУНБ) імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія [Електронний ресурс]. – Дніпро: ДОУНБ, 2014. - 5 с. - Текст. дан. - Режим доступу : http://www.libr.dp.ua

 

 

 


49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2013 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека