Січень
 
Березень
 
 
Травень  
Червень  
Липень  
Серпень  
Вересень  
Жовтень  
Листопад  
Грудень
 

 

 

Лютий

 


 

 

 

1543753кп мп
66.042я031
А 56


Аль-Кузаї Джабер Сакран
Історико-цивілізаційний підхід до вивчення глобального політичного процесу (аналіз методології А. Тойнбі) : автореферат дисертації / Аль-Кузаї Джабер Сакран ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дн-ськ : ДНУ, 2016. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1)

 


1543691кп мп
1545089 по
31.762.4я9
Б 72
 

Бобров, Алексей Владимирович.
Оптимизация режимов работы воздушных поршневых компрессорных систем для производства и распределения сжатого воздуха : монография / А. В. Бобров, С. И. Выпанасенко, Д. В. Цыпленков ; под общ. ред. А. К. Шидловского ; Нац. горный ун-т. - Дн-ск : НГУ, 2016. - 144 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 130-134 (73 названия)
Экземпляры: всего:2 - мп(1), по(1).
.

 

 

1543673кп мп
1545068 по
33.47я9
Б 73


Богданов, Александр Александрович.
Технология механического обезвоживания : монография / А. А. Богданов ; Нац. гірн. ун-т. - Дн-ск : НГУ, 2016. - 100 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 94-99 (110 названий)
Экземпляры: всего:2 - мп(1), по(1).
.


1543752кп мп 30.605.12н6я031
Б 94

Бухман, Ольга Матвіївна.
Підвищення безпеки праці при роботі з пневматичним ручним інструментом ударної дії : автореферат дисертації / О. М. Бухман. - Дн-ськ, 2016. - 19 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
.
ф1543701кп мп 63.3(4УКР)64-8
Б 95

 


Быть лидером. Украина. - Дн-ск : АРТ-ПРЕСС, 2016. - 174 с. - (Україна 2016)
Экземпляры: всего:1 - мп(1).1543717кп мп
34.447-01я9
В 49


 

Виноградов, Борис Володимирович.
Статика і динаміка приводів барабанних млинів : монографія / Б. В. Виноградов ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 202 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

1543715кп мп
22.21я73
В 49


Виноградов, Борис Володимирович.
Теоретична механіка. Практичні заняття. Електронне тестування : навч. посібник. Ч. ІІ / Б. В. Виноградов, С. І. Немчинов ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : УДХТУ, 2016. - 332 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).


1543719кп мп
22.21я73
В 49

 Виноградов, Борис Володимирович.
Тренажер з теоретичної механіки : навч. посібник / Б. В. Виноградов, Д. О. Федін. - Дн-ськ : УДХТУ, 2016. - 164 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).


 

1543713кп мп
30.3-1я73
Г 51Гірін, Олег Борисович.
Аналіз та контроль матеріалів. Лабораторний практикум : навч. посібник / О. Б. Гірін, В. І. Овчаренко, Є. В. Колесник ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 138 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).


ф1543699кп мп 67.404.211.2я9
Г 15

 


Галасюк, Валерий Викторович.
Справедливая меновая стоимость объектов в сделках купли-продажи, дарения и мены : монография / В. В. Галасюк. - Дн-ск : АРТ-ПРЕСС, 2016. - 208 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 203-205
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 
ф1543769кп мп
33-5я46
Г 36

 


Геотехнічна механіка = Геотехническая механика : міжвід. зб. наук. праць. Вип. 122 / Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова НАН України ; гол. ред. А. Ф. Булат. - Дн-ськ, 2015. - 299 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
ф1543770кп мп
33-5я46
Г 36
Геотехнічна механіка = Геотехническая механика : міжвід. зб. наук. праць. Вип. 125 / Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова НАН України ; гол. ред. А. Ф. Булат. - Дн-ськ, 2015. - 271 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

1543692кп мп
35.782.13я73
Г 62


Голуб, Леся Сергіївна.
Виробництво харчових тваринних жирів : навч. посібник / Л. С. Голуб, Л. Л. Руднєва, М. В. Луценко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : Грані, 2016. - 170 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
1543754кп мп
33.31,1я031
Д 26

Дєдіч, Іван Олександрович.
Обгрунтування параметрів технології розробки вугільних пластів з поточним бурінням дегазаційних свердловин з земної поверхні : автореферат дисертації / І. О. Дєдіч ; Нац. гірн. ун-т. - Дніпро : НГУ, 2016. - 17 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

1543714кп мп
65.291-55я73
Д 44Дідченко, Оксана Іванівна.
Інноваційна політика : навч. посібник / О. І. Дідченко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : УДХТУ, 2016. - 164 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).1543760кп мп
1545066 хр
84(4РОС)6-44
Д 30
Демина, Ольга.
Виктория в кругу друзей : комедийно-авантюрный роман / О. Демина, П. Демин. - Никополь : Принтхаус "Римм", 2016. - 108 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).


1543809кп мп
33.141я031
Д 81
Дудка, Іван Володимирович.
Обгрунтування параметрів способу кріплення та охорони конвейєрних штреків для повторного їх використання в гірничо-геологічних умовах антрацитових шахт : автореферат дисертації / І. В. Дудка ; Нац. гірн. ун-т. - Дніпро : НГУ, 2016. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).1543768кп мп
74.268.5я9
Е 44


Ейвас Л. Ф.
З досвіду підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва в Україні : монографія / Л. Ф. Ейвас ; Криворіз. пед. ін-т, Криворіз. нац. ун-т. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2016. - 136 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
1543676кп мп 65.291.21я431
Е 45


Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.): у 9-ти т. Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара та ін. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 112 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).


1543677кп мп 65.291.21я431
Е 45
Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.): у 9-ти т. Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара та ін. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 116 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

1543674кп мп
65.291я431
Е 45Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.): у 9-ти т. Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб'єктів в ХХІ сторіччі / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара та ін. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 104 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

1543675кп мп
65.291я431
Е 45

Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.): у 9-ти т. Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в ХХІ сторіччі / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара та ін. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 120 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 1543678кп мп
65.291-55я431
Е 45Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.): у 9-ти т. Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара та ін. - Дн-ск : Біла К.О., 2016. - 128 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
1543681кп мп
65.291-55я431
Е 45


Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.): у 9-ти т. Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонігми / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара та ін. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 92 с. - укр., рос., англ. мовами
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
1543682кп мп
65.291-93я431
Е 45

Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.): у 9-ти т. Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара та ін. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 114 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).


1543679кп мп
65.291-551я431
Е 45Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.): у 9-ти т. Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара та ін. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 124 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).


1543680кп мп
65.291-55я431
Е 45 

Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.): у 9-ти т. Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб'єктів: проблеми та перспективи / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара та ін. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 76 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).1543764кп мп
87.4я73
Е 50Елементи класичної логіки: навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. В. В. Кузьменка. - Дн-ськ : Ліра ЛТД, 2016. - 236 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), чз(1).

 

 

  1543728кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)
Ж 92


Журналы Екатеринославской Губернской Земской Управы с 1 января по 1 июля 1868 года / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).
 

1543734кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
Ж 92

 


Журналы чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания 1 августа 1914 года / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

 

1543738кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
Ж 92

 


Журналы чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания заседания 18 сентября 1882 года / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).


1543721кп мп
35.11я73
З-15

 

 

Задорский, Вильям Михайлович.
Теория технических систем : учеб. пособие / В. М. Задорский ; Укр. гос. хим.-технол. ун-т. - Дн-ск : ГВУЗ УГХТУ, 2016. - 442 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

 

1543688кп мп
33я46
З-41


Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining University. № 48 / Нац. гірн. ун-т ; гол. ред. В. В. Ішков. - Дн-ськ : НГУ, 2015. - 325 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

1543689кп мп
33я46
З-41Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining University. № 49 / Нац. гірн. ун-т ; гол. ред. В. В. Ішков. - Дн-ськ : НГУ, 2015. - 327 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
ф1543773кп мп 26.325.12(4УКР-4ДНІ)я9
З-62

Зима, Светлана Николаевна.
Эпигенетическая минерализация богатых железных руд Криворожского бассейна / С. Н. Зима. - Кр. Рог : Дионат, 2016. - 172 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).ф1543774кп мп 63.3(4УКР-4ДНІ)-24
И 37

Изменяя будущее (К 60-летию прокатного департамента ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" 1956-2016 г.). - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2016. - 172 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).


 

ф1543775кп мп 63.3(4УКР-4ДНІ)6-8
И 98Ищенко, Валентин Герасимович.
Панковиченко Николай Иванович / В. Ищенко. - 3-е изд., испр. и доп. - Дн-ск : АРТ-ПРЕСС, 2015. - 456 с. - (Жизнь заслуженных людей Украины)
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 1543684кп мп
32.972.11я73
І-74
Інформатика в LINUX-середовищі : навч. посібник / Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 268 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
1543803кп мп 32.972.131.2я031
К 31


Каштан, Віта Юріївна.
Ком'ютерно-графічні технології Вейвлет-обробки фотограмметричних сканерних зображень : автореферат дисертації / В. Ю. Каштан ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2016. - 23 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).ф1543698кп мп 79.17(4УКР-4ДНІ)л6
К 59
Козацькі старожитності в колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького : каталог / Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького. - Дн-ськ : АРТ-ПРЕС, 2016. - 432 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).1543712кп мп
34.2-03я73
К 60


Колесник, Євген Валерійович.
Металеві матеріали для обладнання біотехнологічних процесів : навч. посібник / Є. В. Колесник ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : УДХТУ, 2016. - 96 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

ф1543706кп мп 84(4УКР-4ДНІ)6-5я43
К 78

"Краю мій, барвисте Придніпров'я" : [вірші, проза, малюнки: зб.] / КЗК "Дніпропетр. обл. б-ка для дітей" ; відп. за вип. О. І. Шарабура. - Дн-ськ : Грані, 2016. - 50 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 1543720кп мп
35.710я73
К 89

Кузяєв, Іван Михайлович.
Основи математичного моделювання процесів з переробки полімерних матеріалів : навч. посібник / І. М. Кузяєв, О. Н. Півень, В. П. Місяць ; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. - Дн-ськ : УДХТУ, 2016. - 278 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).ф1543799 кп мп 84(4УКР-4ДНІ)6-5я43
Л 62
Ліра Прометея : зб. поезії викладачів, студентів, співробітників Дніпродзержинського державного технічного університету, присвячена 95-річчю ДДТУ. Вип. № 3 / Дніпродзерж. держ. техн. ун-т . - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. - 146 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - мп(1).1543810кп мп 38.581.121.5я031
Л 38

Легенченко, Вероніка Андріївна.
Закономірності осідань великорозмірних фундаментів, що розташовані на грунтовому шарі кінцевої товщини : автореферат дисертації / В. А. Легенченко ; Нац. гірн. ун-т. - Дніпро : НГУ, 2016. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).


1543812кп край 63.221(2)-3я9
Л 46


Лень, Валентин Валентинович.
Державні ордени, медалі СРСР та України: історико-правове дослідження : монографія / В. В. Лень ; Нац. гірн. ун-т. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2016. - 400 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).1543687кп мп
65.433.5я9
М 29

 Марценюк, Лариса Володимирівна.
Теоретичні та практичні аспекти управління ефективністю залізничного туризму : монографія / Л. В. Марценюк ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дн-ськ : ДНУЗТ ім. А. В. Лазоряна, 2016. - 244 с. - Бібліогр.: с. 208-227 (288 назв)
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).
 

 


1543802кп мп 66.3(4УКР),5я031
М 34
Матушкіна, Сніжана Володимирівна.
Вплив етнополітичних чинників на розвиток регіональної політики в Україні : автореферат дисертації / С. В. Матушкіна; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дн-ськ : ДНУ, 2016. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).1543767кп мп
1545061 край 63.3(4УКР-4ДНІ)
М 48

Мельник, Олександр Олександрович.
Нариси з історії Криворіжжя з найдавніших часів до 1800 року / О. Мельник, І. Стеблина. - Кр. Рог, 2016. - 120 с. - (Бібліотечка "Саксагань")
Экземпляры: всего:2 - мп(1), край(1).1543696кп мп
84(4УКР)6-49
М 59

Микитюк, Михайло Васильович.
Щоденники (мемуари). Т. 2 : (2004-2007) / М. Микитюк. - Кр. Ріг : Видавець Роман Козлов, 2016. - 494 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
1543693кп мп
84(4УКР)6-49
М 59Микитюк, Михайло Васильович.
Щоденники (мемуари). Т. 1 : (2001-2003) / М. Микитюк. - Кр. Ріг : Видавець Роман Козлов, 2016. - 569 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

ф1543711кп мп 74.480.42(4УКР-4ДНІ)
П 54Микола Вікторович Поляков. На бистрині життя / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; упоряд.: В. В. Іваненко, І. С. Попова. - Ювілейне вид. - Дн-ськ : АРТ-ПРЕС, 2016. - 157, [2] с. : кольор. фот.
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

1543808кп мп 33.181.1(4УКР)я9
М 61
Минеев, Сергей Павлович.
Прогноз и способы борьбы с газодинамическими явлениями на шахтах Украины : конспект лекций... / С. П. Минеев ; Ин-т геотехн. мех. им. Н. С. Полякова НАНУ. - Мариуполь : Восточный издат. дом, 2016. - 258 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

ф1543772кп мп
84(4УКР)6-44
М 69


Михаленко, Александра.
Турнир драконов : [повесть] / А. Михаленко. - Кривой Рог : Дионат, 2016. - 300 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

1543685кп мп
86.41
М 90

Мунтян, Владимир Михайлович.
На роду написано / В. М. Мунтян. - Дн-ск : АРТ-ПРЕСС, 2016. - 256 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
м1543697кп мп 63.3(4УКР-4ДНІ)-284.3
Н 62
Нікітіна, Анна Володимирівна.
Чверть вічності / А. Нікітіна. - Дн-ск : Акцент ПП, 2016. - 128 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 


1543683кп мп
22.11я73
Н 22Наконечна, Тетяна Всеволодівна.
Загальні та спеціальні розділи вищої математики : для самостійної роботи студентів / Т. В. Наконечна, О. В. Нікулін. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 220 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

1543751кп мп 65.246.95я031
Н 56
Нестеренко, Світлана Володимірівна.
Забезпечення безпеки життєдіяльності на об'єктах, прилеглих до шумних підприємств : автореферат дисертації / С. В. Нестеренко ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дн-ськ : ПДАБта А, 2016. - 23 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).1543761кп мп
1545087 хр
84(4УКР)6-44
Н 63


Николаев, Алексей.
Первый среди равных : роман / А. Николаев. - Репринтное воспроизв. изд. (Детройт, 1947). - Никополь : Принтхаус "Римм", 2016. - 160 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).

 

1543694кп мп 65.9(4УКР)291-93я9
Н 90


Нусінов, Володимир Якович.
Комплексна оцінка економічних результатів діяльності підприємств з урахуванням ступеня кризи їхнього фінансового стану : Монографія / В. Я. Нусінов, Л. А. Буркова, О. В. Нусінова. - Кр. Ріг : Видавець Роман Козлов, 2016. - 228 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
 

1543787кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)5
О-88


Отчет Верхнеднепровской Уездной Земской Управы 19 очередному уездному земскому собранию за 1908 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).


  1543796кп край 48(4УКР-4ДНІ)г
О-88


Отчет Верхнеднепровской Уездной Земской Управы по ветеринарной части за 1913 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

  1543793кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)5
О-88Отчет Екатеринославского областного комитета Всероссийского союза городов за 1916 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).
 

1543789кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88
 

Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1872 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

  1543790кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88
Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1875 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).
 

1543791кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88

Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1876 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

1543788кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88

Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1880 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

1543779кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88


 

Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1881 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

 

1543780кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88

Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1883 год. Ч.2 / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).
 

1543777кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88


Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1884 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1). 

 

1543781кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88


 

Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1887. Ч.1 / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

 

  1543782кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88


Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1887 год. Ч.2 / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

1543785кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88

 Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1889 год. Ч. 1. Ч. 2 / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

  1543783кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88
Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1890 г. Ч.1. Ч.2 / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

1543784кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88


Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1892 год. Ч.1. Ч.2 / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

 

1543776кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88

 

Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1893 г. Ч.1 / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).
 

1543813кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88

 
Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1894 год. Ч.1 / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

1543814кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)26
О-88
 

Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1896 год. Ч.1 / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).


 

1543792кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)32
О-88

 


Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы по агрономическому бюро за 1899 -1900 экономический год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

 

 

1543794кп край 5(4УКР-4ДНІ)г
О-88


 

Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы по Губернской Земской больнице за 1894 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).
  1543795кп край 5(4УКР-4ДНІ)г
О-88


Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы по Губернской Зземской больнице за 1895 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).
1543804кп мп
84(4УКР)6-44
П 34
Піскорський, Дмитро.
Лінія Шквалу : повість / Д. Піскорський. - Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2016. - 83 + 93 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
ф1543710кп мп
34.415
П 58

 


Попов, Владислав Андреевич.
На тернистом пути экспертизы промышленной безопасности / В. А. Попов, В. А. Гудошник. - Дн-ск : АРТ-ПРЕСС, 2016. - 544 с. : граф., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 512-528
Экземпляры: всего:2 - по(1), мп(1). 

1543732кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)5
П 63Постановления 22 очередной сессии Екатеринославского губернского земского собрания 3-15 декабря 1887 г. / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).  1543739кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)5
П 63


Постановления 28 очередной сессии Екатеринославского губернского земского собрания 6-13 декабря 1893 г / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).
  1543786кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)5
П 63

Постановления 4 очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 18 по 21 декабря 1871 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).  1543733кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)5
П 63

Постановления Екатеринославского чрезвычайного губернского земского собрания 16-17 июня 1910 года / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).
 

1543737 край 63.3(4УКР-4ДНІ)5
П 63Постановления Екатеринославского чрезвычайного губернского земского собрания заседаний 19-20 сентября 1880 г. / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).


 

1543736кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)5
П 63
Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания 19 июня 1911 года / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).
  1543735кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)5
П 63


Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания 20-22 февраля 1895 г. / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

1543723кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)5
П 63 

Постановления Чрезвычайного Екатеринославского Губернского Земского Собрания 30 июня 1894 года / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1). 

1543811кп мп
88.566я73
П 86


Психологія управління. Поняття та методи психології управління, соціально-психологічні характеристики організації, ефективність міжособистісного спілкування, психологічні основи відбору кадрів та прийняття управлінських рішень, психологія управління конфліктами : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / [К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, І. М. Фріман, Є. М. Фріман] ; Нац. металург. акад. України. - 2-ге вид. - Дн-ськ : Акцент, 2016. - 248 с. : табл. - Бібліогр.: с. 244-247
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

1543718кп мп
35.514.3я73
Р 24

Раскіна, Любов Семенівна.
Технологія та розрахунки процесів і апаратів отримання нафтових олив : навч. посібник / Л. С. Раскіна, О. В. Тертишна ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : УДХТУ, 2016. - 156 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).ф1543771кп мп
39.112.2-07я9
Р 33


Редченко, Василь Павлович.
Динамічні випробування мостів : монографія в 3-х ч. Ч. 1 : Загальні положення, спектральний аналіз, дмнамічні характеристики / В. П. Редченко. - Дніпро : Пороги, 2016. - 216 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
1543690кп мп 74.480.2(4УКР)я9
Р 45


 

Реформа фізичного виховання бакалаврів у вітчизняній вищій школі (компетентнісний підхід) : монографія / В. В. Приходько [и др.] ; Нац. гірн. ун-т. - Дн-ськ : НГУ, 2016. - 322 с. - Бібліогр. наприкінці розд.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).
1543766кп мп
40.38я9
С 13

 

 

Савосько, Василий Николаевич.
Тяжелые металлы в почвах Кривбасса : [монография] / В. Н. Савосько. - Кривой Рог : Дионат, 2016. - 288 с. : рис., табл. - Библиогр. с.: 240-283
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

ф1543703кп мп
6/8я43
С 47

 

Славута: зб. наукових праць. Вип. 9 / Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дн-ськ : Біла К. О., 2015. - 107 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

 

 

1543750кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)5-22
С 47


 

Славяносербск - Екатеринославская губерния. План города 1807 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

 

1543756кп мп
33.3н6я031
С 47

Слащов, Антон Ігорович.
Обгрунтування параметрів і розробка інформаційної системи безпеки ведення підземних гірничих робіт з урахуванням геомеханічних факторів : автореферат дисертації / А. І. Слащов ; Ін-т геотехн. мех. ім. Н.С. Полякова НАНУ. - Дніпро, 2016. - 23 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

1543798кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)261.78
С 50

 

 


Смета денежных губернских земских повинностей Екатеринославской губернии на 1880 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

 

 

1543797кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)261.78
С 50


 

Смета о денежных губернских земских повинностях Екатеринославской губернии на 1885 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1). 

1543747кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)261.78
С 50


 

Смета расходов губернских земских повинностей по Екатеринославским губерниям за 1903 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

 

1543746кп край 65.9(4УКР-4ДНІ)261.78
С 50


 

Смета расходов и доходов губернских земских повинностей Екатеринославской губернской земской управы на 1905 год / Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - край(1). 

1543778кп край 63.3(4УКР-4ДНІ)5
С 53

Снегирев Л. Ф.
Екатеринославский процесс / Л. Ф. Снегирев ; Днепропетр. обл. универс. науч. б-ка им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. - Дн-ск : ДОУНБ, 2016 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 130 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).1543669кп мп
6/8я431
С 71 

 

Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матер. Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ-Дніпропетровськ, 23-24 травня 2016 р.). - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 70 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

 


1543667кп мп
65.52я43
С 83 

Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (11 березня 2016 р.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара та ін. - Дн-ск : Біла К. О., 2016. - 120 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

 

1543758кп мп
84(4УКР)6-49
С 91


 

 

Сушко, Костянтин Іванович.
трансМІСІЯ СЛОВА. Білялітературні поневіряння / К. Сушко. - Никополь : Принтхаус "Римм", 2016. - 340 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).

  

1543759кп мп
63.3(4УКР-4ЗАП)
С 91
Сушко, Костянтин.
Заворожений острів. Що заважає Хортиці стати повноцінним Національним заповідником? / К. Сушко. - Никополь : Принтхаус "Римм", 2016. - 102 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).

 

ф1543709кп мп
34.323.1
Т 33


 

 

Теоретичні та практичні основи використання кускового антрациту в доменній плавці / В. П. Лялюк [и др.]. - Кр. Ріг : Діонат, 2016. - 312 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1). 

1543716кп мп
35.11я73
Т 35


 

 

Тертишний, Олег Олександрович.
Механічні процеси в хімічній технології : навч. посібник / О. О. Тертишний, С. О. Опарін, П. В. Рябик ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : УДХТУ, 2016. - 220 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).
1543763кп мп
63.3(4УКР-4ДНІ)-283.31
я431
У 45


 

 

Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини : матер. наук.-практ. конф., що відбулася під час VIII Всеукр. іст.-культуролог. фестивалю "Мамай-fest" 5 червня 2015 р. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Музей історії (Дніпродзержинськ). - Никополь : Принтхаус "Римм", 2015. - 224 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

ф1543700кп мп
63.3(4УКР)
Ф 91


 

Фронтири міста: Історико-культурологічний альманах. Вип. 4. - Дн-ськ : Герда, 2015. - 256 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

ф1543704кп мп
30.605я73
Х 73
 

Холоша, Володимир Іванович.
Технологічна оснастка : навч. посібник / В. І. Холоша, В. В. Проців, О. О. Богданов ; Нац. гірн. ун-т. - Дн-ськ : НГУ, 2016. - 133 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 24. - Предм. покажч с. 132
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 


1543695кп мп
33.33,1я9
Х 76


 

Хоменко, Олег Евгеньевич.
Геоэнергетика подземной разработки рудных месторождений : монография / О. Е. Хоменко ; Нац. гор. ун-т. - Дн-ск : НГУ, 2016. - 242 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 223-239 (252 названия)
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

ф1543705кп мп
86.42я9
Ш 12 

 

Шабанова, Юлия Александровна.
Теософия: история и современность : монография / Ю. А. Шабанова ; Нац. гор. ун-т (Днепропетровск). - Дн-ск : НГУ, 2016. - 162 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1). 

1543755кп мп
22.251я031
Ш 37


 

 

Шевельова, Алла Євгенівна.
Електромеханічні моделі привершинних зон тріщин в областях поділу матеріалів : автореферат дисертації / А. Є. Шевельова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2016. - 32 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

 

1543801кп мп
39.244-021я9
Ш 95 

 

Шульга, Анатолій Семенович.
Підвищення довговічності п'ятникових вузлів транспортних засобів : монографія / А. С. Шульга ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. - 154 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 148-153
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 


 

1543722кп мп
35.514.02-5
Ю 96 


Юшко В. Л.
Ректифікаційні установки нафтогазової промисловості в курсовому та дипломному проектуванні : посібник / В. Л. Юшко, М. І. Шишков, В. І. Зражевський. - Дн-ськ : УДХТУ, 2016. - 496 с
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

d

 

 

1543686кп мп
84(4УКР-4ДНІ)6-5
Я 47


 

Яковчук, Микола Іванович.
На все життя Оріль тече : вірші, фотосвітлини, проза / М. І. Яковчук. - Дн-ськ : АРТ-ПРЕС, 2016. - 148 с. : фот. цв.
Экземпляры: всего:1 - мп(1).

 

 

     
 


 

 

 
   

 

 

 

 

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2013 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека