Травень  
Червень  
Липень  
Серпень  
Вересень  
Жовтень  
Листопад  
 

 

 

Жовтень

 


Видано на Дніпропетровщині

 

м1546771кп оил
84(4ВЕЛ)5-45
К 98

Carroll, Lewis.
Alice's Adventures in Wonderland. Through the Looking-Glass, and What Alice Found There / Л. Керрол. - Kyiv : Znannia, 2017. - 270 с. - (English Library)
Перевод заглавия: Алісині пригоди у Дивокраї. Аліса у Задзеркаллі
Экземпляры: всего:1 - оил(1).м1546759кп оил
84(4ВЕЛ)5-44
К 64

Conrad, Joseph.
Almayer's Folly: a Story of an Eastern River / J. Conrad. - Kyiv : Znannia, 2017. - 223 с. - (English Library)
Перевод заглавия: Олмейрова примха: історія східної річки
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 

м1546769кп оил
84(4ВЕЛ)5-44
Д 45 

Dickens, Charles.
The Chimes. The Cricket on the hearth / C. Dickens. - Kyiv : Znannia, 2017. - 255 с. - (English Library)
Перевод заглавия: Новорічні дзвони. Цвіркун домашнього вогнища
Экземпляры: всего:1 - оил(1).м1546760кп оил
84(4ВЕЛ)5-445.7
Д 62

Doyle, Arthur Conan.
The Adventures of Sherlock Holmes. The Speckled Band and Other Stories / A. C. Doyle. - Kyiv : Znannia, 2017. - 191 с. - (English Library)
Перевод заглавия: Пригоди Шерлока Холмса. Пістрява стрічка та інші історії
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

м1546757кп оил
84(4ВЕЛ)5-445.5
Р 49

Reid, Thomas Mayne.
The Quadroom / T. M. Reid. - Kyiv : Znannia, 2016. - 383 с. - (English Library)
Перевод заглавия: Квартеронка
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 м1546758кп оил
84(4ВЕЛ)5-6
Ш 41Shakespere, William.
Hamlet, Prince of Denmark / W. Shakespere. - Kyiv : Znannia, 2017. - 207 с. - (English Library)
Перевод заглавия: Гамлет, принц данський
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 

 

1546639кп хр 66.3(4УКР),123я9
А 46Алексєєв, Валерій Марленович.
Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія / В. М. Алексєєв; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Чернівці : Технодрук, 2012. - 392 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 м1546768кп хр
78.347.95я14
А 46 

Александрійська бібліотека, або каталог книжок, що їх повсюди збирала Аглая Андроїді, а також коротка і найповніша історія мандрівних друкарень упереміш із аркушами життя Аглаї. / упоряд. Н. Назаров. - К., 2017. - 125 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1546642кп чз 67.408.122(4УКР)я9
А 66
Андрушко, Андрій Васильович.
Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / А. В. Андрушко, І. А. Нестерова ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : ІВА, 2016. - 218, [2] с. - Л-ра: с. 166-214. 1546561
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

1546641 аб
84(4ІРЛ)6-446
А 95Ахерн, Сесилия.
P.S. I love you : роман / С. Ахерн ; пер. с англ. И. Толок. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2006. - 383 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 
ф1546746кп иск
84(4УКР)6-442.3
Б 20
Балабко, Олександр Васильович.
Київ, Іринінська, Лифарям... : повість за листами митця / О. В. Балабко. - Чернівці : Букрек, 2011. - 187 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - иск(1)
ф1546747кп хр
84(4УКР)6-442.3
Б 20


 


Балабко, Олександр Васильович.
Рай і пекло Коцюбинського : есеїстична повість, новели / О. В. Балабко ; авт. предмови В. Є. Панченко ; пер. з італ. О. Токарюк. - Чернівці : Букрек, 2014. - 216 с. : іл., фото
Экземпляры: всего:1 - хр(1).м1546772кп
хр 75.578
Б 23Баняс, Володимир Володимирович.
Місяцеслов : футбольні біографії, портрети, характери, спогади, полеміка / В. В. Баняс. - 2-ге вид., допов. і випр. - К. : Гранмна, 2017. - 170, [6] с. - Дод.: с. 169-171
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546640кп хр
71
Б 23

 

Баняс, Володимир Володимирович.
Смислорозширення. Вибрані культурологічні студії та переклади / В. В. Баняс ; наук. консультант Н. Баняс. - К. : Гранмна, 2017. - 204, [4] с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
 

 

ф1546729кп бф
74.04н6к1
Б 40

 

 Безпека в школі. Нормативно-правове забезпечення / упоряд. Н. Харченко. - К. : Шкільний світ, 2017. - 152 с. - (Бібліотека "Шкільного світу")
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 


ф1546754кп хр
39.155д
Б 74
Богуслаев В. А.
Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) - гений моторостроения / В. А. Богуслаев, А. В. Фирсов. - Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. - 107 с. : портр., фот. - Библиогр.: с. 105
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546597кп хр
38.7-05я031
Б 83

Бородавка, Євгеній Володимирович.
Методологія створення інформаційної технології автоматизації життєвого циклу будівельних об'єктів : автореферат дисертації / Є. В. Бородавка ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К., 2017. - 40 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1546618кп хр 63.3(4УКР5)-27я222
Б 90Буковинці в світі : Біобібліографічний довідник. Вип.1 / Чернів. обл. універ. наук. б-ка ім. М. Івасюка ; авт.-уклад. О. Гаврилюк. - Чернівці : АНТ Лтд, 2015. - 196 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1546688 аб
84(4УКР-4ДНІ)6-5
Б 95

Бычкова, Нина Петровна.
Ветка осенней сирени : повествования: стихи / Н. П. Бычкова. - Дн-ск : Издатель Алексей Ленский, 2013. - 146 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).1546691 аб
84(4УКР-4ДНІ)6-5
Б 95
Бычкова, Нина Петровна.
Мамина берёзка : повествования: рассказы: сказки: стихи / Н. П. Бычкова. - Дн-ск : Издатель Алексей Ленский, 2012. - 127 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

1546689 аб
84(4УКР-4ДНІ)6-44
Б 95

Бычкова, Нина Петровна.
Тропинкой узенькою вьётся : повествования, эссе / Н. П. Бычкова ; авт. предисл. Л. Ленская. - Дн-ск : Издатель Алексей Ленский, 2014. - 127 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 


1546690 аб
84(4УКР-4ДНІ)6-5
Б 95
Бычкова, Петровна.
Семья - как лунная тропинка : повествования, эссе / Н. П. Бычкова. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2016. - 155 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 


ф1546749кп бф 65.9(4УКР)261.3
Б 98

 

Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2016 рік / Ін-т бюджету та соц.-економ. досліджень; упоряд.: В. В. Зубенко, І. В. Самчинська, А. Ю. Рудик та ін. - [б. м.] : ІБСЕД, 2017. - 92 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).ф1546731кп хр
63.214(0)-2
В 18

Варяник О.В.
Мюрат и Дадиани - история родов / О. В. Варяник. - Запорожье : Мотор Сич, 2017. - 207, [1] с. : табл., ил., портр. - Л-ра: с. 204-206
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 ф1546730кп хр
39.551д
В 18
Варяник, Олег Валерьевич.
Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) / О. В. Варяник. - Запорожье : Мотор Сич, 2017. - 124 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1)
1546619кп хр
65.246.95я031
В 49


Виноградов, Анатолій Григорович.
Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами : Автореферат дисертації / А. Г. Виноградов ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. техн. ун-т. - Покровськ : ФОП Гордієнко Є. І., 2017. - 40 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1546662кп хр
39.211-048я031
В 64Возняк, Олег Михайлович.
Підвищення ефективності контролю рухомих одиниць у системах безпеки на залізничних переїздах : автореферат дисертації / О. М. Возняк ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро, 2017. - 19 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1546645кп хр
74.489.478я031
В 67
Волик, Олена Юріївна.
Післядипломна підготовка вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів : Автореферат дисертації / О. Ю. Волик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Кругозір, 2017. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1546693 аб
84(4РОС)6-45
В 67


Волков, Александр Мелентьевич.
Волшебник Изумрудного города : повести : для мл. шк. возраста / А. М. Волков ; худож. А. Коваль. - К. : Вэсэлка, 1990. - 406 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - аб(1).


1546557кп хр
84(4РОС)-44
В 81


 

Времена года : хрестоматия для внеклассного чтения / сост. Г. Ю. Рогинская ; худож. С. В. Попова. - Харьков : Ранок-НТ, 2006. - 319 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1546666кп хр
81.055.51я031
Г 46

Гідора, Алла Леонідівна.
Терміносистеми правових актів ЄС (на матеріалі англійської, німецької, французької та української мов) : Автореферат дисертації / А. Л. Гідора ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2017. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1546655кп хр
65.010.1
Г 13

Гаєк, Фрідріх фон.
Шлях до рабства в малюнках / Ф. Гаєк ; Наук.-дослід. ін-т публічного права. - Херсон : Грінь Д.С., 2017. - 32 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546687кп хр 74.4(4УКР)г.я031
Г 12

Гавриленко, Катерина Миколаївна.
Професійна підготовка фахівців аграрної галузі в Україні (кінець ХІХ-початок ХХ століття) : Автореферат дисертації / К. М. Гавриленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2017. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546646кп хр
65.373-81я031
Г 12


 Гаврилюк, Надія Миколаївна.
Логістичний контролінг в управлінні автотранспортними підприємствами : Автореферат дисертації / Н. М. Гаврилюк ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. - К., 2017. - 21 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1546596кп хр
67.407(4УКР)д
Г 44
Гетьман, Анатолий Павлович.
Тридцать лет с экологическим правом / А. П. Гетьман. - Харьков : Кроссроуд, 2013. - 284 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1546726кп хр
63.3(4УКР)46
Г 61


Головешко, Леонід Матвійович.
Нариси з історії українського козацтва / Л. М. Головешко ; худож. В. В. Кулик. - 2-е вид., доп. - Маріуполь : ППНС, 2016. - 378 с. : іл. - (Україна - козацька держава)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 ф1546727кп хр 63.3(4УКР)46-75я7
Г 61

 
Головешко, Леонід Матвійович.
Традиції, звичаї та побут українських козаків. XV-XXI / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2009. - 168 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 1547290кп бф 67.404.91(4УКР)-324
Г 72

 
Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 липня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 70 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

 

1546651кп хр
72.471.2(4УКР)
Д 22


25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : научное издание / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Нац. акад. наук України ; ред.: О. О. Рафальський, О. М. Майборода, О. Я. Калакура та ін. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ, 2016. - 548 с. - Бібліогр. наприкінці розд.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546611кп хр
38.5-082.04я031
Д 33
Денисюк, Ольга Ростиславівна.
Моделі та методи керованого за точністю чисельного аналізу кородуючих шарнірно-стержневих конструкцій : автореферат дисертації / О. Р. Денисюк ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2017. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1546622кп хр
63.3(4УКР)622
М 45


Джеймс Мей: "Ваші мертві вибрали мене..." / за заг. ред. Л. Івшиної. - К. : Українська прес-група, 2008. - 673 с. : фото, іл. - (Бібліотека газети "День")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546620кп хр
6/8я43
Д 67


Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка / Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк. - 2001
Т. 43 / А. Загнітко, В. Абліцов, В. Білецький та ін. - Донецьк, 2017. - 220 с. - (Історія. Музейна справа. Бібліотечна справа. Літературознавство. Портрет сучасного Донбасу)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


ф1546742кп хр
83.3(4УКР)5
Д 72

Драй-Хмара, Михайло.
Твори / М. Драй-Хмара ; упоряд. С. А. Гальченко ; авт. передмов. Дзюба І. М. ; ред.: О. Л. Гречанюк, О. М. Ставнича ; Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Укр. вільна акад. наук (США). - К. : Наукова думка, 2015. - 711 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546637кп чз
65я73
Е 45


Економіка : Навч. посібник / Нац. агенство України з питань держ. служби, Чернігіввський держ. технол. ун-т ; ред. М. П. Бутка. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 612 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1546649кп чз
65.9(4УКР)-983
Е 45Економічна безпека України в умовах гібридної агресії : аналітична доповідь / Я. Б. Базилюк, С. В. Давиденко, Д. Ю. Венцковский та ін. ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2017. - 83 с. : рис. - (Економіка ; Вип. 25)
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

1547289кп бф 67.404.212.47(4УКР)-324
Ж 74


Житловий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 липня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 52 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1546658кп хр
66.79(4УКР)
З-32
Записки Доброслав'я (віра, вчення самостійної України) . - 5-е вид. - К. : Трипільське братство, 2017 (7525). - 30 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 ф1546738кп хр
74.268.3
З-35Зарубіжна література. Квести. 5-11 класи / ред. О. А. Бондаренко. - К. : Перше вересня, 2017. - 94 с. - (Бібліотека "Шкільного світу")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546560кп хр
83.3(4УКР)6-8Павлюк.я1
І - 26


Ігор Павлюк : письменник, науковець : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Волин. облдержадмін., Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Пчілки, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. А. А. Понагайба ; авт. передм. Д. І. Дроздовський ; відп. за вип. Л. А. Стасюк. - Луцьк : Терези, 2016. - 197 с. : фот. - Алф. покажч.: с.184-185 . - Бібліогр.: с. 186-187. - Імен. покажч.: с188-198.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546670кп хр
88.41
І - 44

Ілляшенко, Тамара Дмитрівна.
Гіперактивна дитина. Психологічний супровід у навчальному закладі / Т. Ілляшенко. - К. : Шкільний світ, 2017. - 88 с. - (Бібліотека "Шкільного світу")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1546643кп хр
84(4УКР)6-5
К 17
Калиниченко, Владимир Григорьевич.
Избранное : Стихотворения и поэмы, маленькие эссе, исторические новеллы, повесть-гипотеза / В. Г. Калиниченко. - К. : Етнос, 2008. - 398 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1)

ф1546735кп иск
85.16(4УКР)6я61
К 17
Калиниченко, Владимир Григорьевич.
Листая лет и ликов светотени. Полвека с камерой : избранные фотографии: фотоальбом / В. Г. Калиниченко. - Донецьк : Донбасс, 2008. - 139 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


1546623кп хр
84(4УКР)6-44
К 17

Калиниченко, Владимир Григорьевич.
По страницам книг : избранное / В. Г. Калиниченко. - Донецьк : Донбасс. - 2013
Т. 3 : Новеллы. Повести. Эссе. 1962-2012 / худож. Е. Харабет. - Донецьк : Донбасс, 2013. - 456 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546621кп хр
84(4УКР)6-44
К 17

Калиниченко, Владимир Григорьевич.
Сфумато : Новеллы. Повести. Литературные заметки. Эссе / В. Г. Калиниченко. - Донецьк : Нац. союз писателей Украины. Журнал "Донбасс", 2005. - 416 с. - Библиогр.: с. 412
Экземпляры: всего:1 - хр(1).м1546766кп хр
84(4УКР)6-5
К 17

Калиниченко, Володимир Григорьевич.
Держится планета на поэтах : стихотворения, поэмы / В. Г. Калиниченко. - Донецьк : Донбасс, 2013. - 131 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546652кп хр
66.3(4УКР-4ДОН)я9
К 24 


Кармазіна, Марія Стапанівна.
Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька : монография / М. С. Кармазіна ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2016. - 229 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1546741кп иск 85.103(4УКР)6я1
К 76Кашуба-Вольвач, Олена.
Мистецькі сторінки "Нової генерації" 1927-1930 : тематичний покажчик з образотворчого мистецтва, побутотворчого мистецтва, архітектури, кіно- та фотомистецтва і театру / О. Кашуба-Вольвач ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. - К. : Фенікс, 2016. - 146 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - иск(1)1546634кп хр
84(4УКР)6-442.3
К 46Кияк, Володимир.
На рідній і не своїй землі : біографічна повість: Осип Барецький / В. Кияк. - Львів : ЗУКЦ, 2016. - 118 с. : фот. - Библиогр.: с. 118
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1546612кп хр
60.561.54
К 55


Кобзарь, Анатолий Ильич.
Популярно о сексологии в жизни женщин и мужчин / А. И. Кобзарь. - Харьков : Типография "Мадрид", 2016. - 28 с : Секс и его значение в жизни человека
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1547294кп бф 67.405.1(4УКР)-324
К 57

Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 липня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 84 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1547293кп бф 67.404(4УКР)-324
К 57Кодекс цивільного захисту України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 липня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 88 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

1546635кп хр 67.401.114(4УКР)я9
К 60


Колесніков, Борис Петрович.
Державне управління розвитом інформаційного суспільства в Україні : монографія / Б. П. Колесніков ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Ноулідж, 2010. - 319 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1546565кп хр 60.524.224.02я7
К 63Комунікування реформ: планування, реалізація, оцінка / ред. А. Кулаков. - К., 2016. - 99 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1546567кп хр
60.84я7
К 64Коник, Дмитро.
Стратегічні комунікації : Посібник для державних службовців / Д. Коник. - К., 2016. - 256 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1547288кп чз 67.400.11(4УКР)
К 65


Конституція України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 червня 2017 року; (офіційний текст) / ред. Л. А. Обозюк. - К. : Паливода А. В., 2017. - 76 с. - (Закони України)
Экземпляры: всего:1 - чз(1).


 

1546636кп хр 66.4(4УКР),6я73
К 82
Кривчик, Геннадій Георгійович.
Україна в міжнародних організаціях : навч. посіб. / Г. Г. Кривчик, С. М. Серьогін, В. Я. Шибко. - К. : АДЕФ-Україна, 2011. - 224 с. - Бібліогр.: с. 205-209
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
м1546767кп хр
84(4УКР)6-5
К 96 


Кушко, Надія.
Надія і демон самотності : вибрані поезії / Н. Кушко ; худож. М. Леонович. - Чернівці : Meridian Czernowitz, 2016. - 96 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1546617кп хр
63.3(4УКР-4ЧЕН)я1
Л 64 

Літопис краю : бібліографічний покажчик / Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. обл. універс. б-ка ім. Михайла Івасюка; авт.-уклад. О. Гаврилюк. - Чернівці : Ант ЛТД, 2015. - 280 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546644кп хр
65.373.3я031
Л 12


Лабута, Артем Віталійович.
Формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів : Автореферат дисертації / А. В. Лабута ; Нац. трансп. ун-т. - К., 2017. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1546632кп хр
63.3(4ЛИТ)
Л 64Литва. Древня держава у новітніх формах / пер. О. Фешовець. - [б. м.], б/р. - 18 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1546572кп хр
63.3(4УКР)я20
Л 65

Лицарі України : Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку. Зб. 6 : Задністрова Січ / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. - [807] с. : фот. - (Лицарі України)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546573кп хр
63.3(4УКР)я20
Л 65


Лицарі України : Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку. Збірка 7 : Задністрова Січ / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2009. - [1074] с. - (Лицарі України)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546574кп хр
63.3(4УКР)я20
Л 65

Лицарі України : Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку. Збірка 8 : Задністрова Січ / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. - [596] с. - (Лицарі України)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1546575кп хр
63.3(4УКР)я20
Л 65

Лицарі України : Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку. Зб. 9 : Буджацьке казацтво / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2012. - [1292] с. - (Лицарі України)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546576кп хр
63.3(4УКР)я20
Л 65


 Лицарі України : Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку. Зб. 10 : Буджацьке козацтво / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014. - [1076] с. - (Лицарі України)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1546570кп хр
63.3(4УКР)я20
Л 65 

Лицарі України : Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку. Зб. 4 : Задністрова Січ / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. - [1058] с. - (Лицарі України)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1546569кп хр
63.3(4УКР)я20
Л 65 

Лицарі України : Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку. Зб. 3 : Адамівський Осередок Козацтва / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. - [507] с. - (Лицарі України)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546568кп хр
63.3(4УКР)я20
Л 65Лицарі України : Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку. Зб. 2 : Адамівський Осередок Козацтва / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2006. - [1028] с. - (Лицарі України)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546571кп хр
63.3(4УКР)я20
Л 65

Лицарі України : Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку. Зб. 5 : Задністрова Січ / уклад.: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Білгород-Дністровський : Гетьман, 2007. - [1139] с. - (Лицарі України)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546625кп хр
84(4УКР)6-44
М 63
 

Міняйло, Віктор Олександрович.
На ясні зорі : романи / В. О. Міняйло ; упоряд., авт. передм. А. І. Гай. - К. : Український письменник, 2015. - 654 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1546577кп хр
56.127.7,31
М 20


Малыш И. Р.
Острейший период ишемического инсульта (Патогенез, алгоритмы оценки и интенсивной терапии) : Научно-методическая разработка / И. Р. Малыш, В. Л. Завгородний, Ю. И. Налапко ; Луган. гос. мед. ун-т. - Луганск, 1999. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1546598кп хр
84(4УКР)6-51
М 59

 Миколин, Сергій.
В пошуках духовності : поема / С. Миколин. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 103 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1546601кп хр
87.524.81
М 59
Миколин, Сергій.
Ось?. Істина!!! / С. Миколин. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 156 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546600кп хр
87.524.81
М 59Миколин, Сергій.
Плин життя / С. Миколин. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 260 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1546599кп хр
87.524.5
М 59


Миколин, Сергій.
Слово / С. Миколин. - Рівне : О.Зень, 2017. - 84 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546602кп хр
87.742
М 59Миколин, Сергій.
Щастя-смисл життя / С. Миколин. - Рівне : О.Зень, 2017. - 72 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546603кп хр
87.751.3
М 59


Миколин, Сергей.
Про політику / С. Миколин. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 204 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1546582кп хр
74.903
М 59


Миколын, Сергей.
О детях / С. Миколын. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 272 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546660кп хр
74.027.9я031
М 64

 


Мирутенко, Лариса Вікторівна.
Інформаційна технологія формування системи дистанційного навчання вищого навчального закладу : Автореферат дисертації / Л. В. Мирутенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К., 2017. - 18 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546671кп хр
88.282-8
М 83

Мосс, Роберт.
Осознанные сновидения. Духовный путь для повседневной жизни / Р. Мосс ; пер. с англ. К. Семенов. - К. : София, 2000. - 382 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1546664кп хр
74.489.478я031
М 90Муковіз, Олексій Павлович.
Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи : Автореферат дисертації / О. П. Муковіз ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Візаві, 2017. - 39 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1546740кп хр 26.8(4УКР)я721
Н 17


 


Надтока, Олександр Федорович.
Географія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. Ф. Надтока, О. М. Топузов. - К. : Світ знань, 2009. - 224 с.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546657кп хр
66.3(4УКР)
Н 34


 Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. № 2(82) березень-квітень / ред. О. О. Рафальський. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. - 310 с. : рис., табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546656кп хр
66.3(4УКР)
Н 34

 Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. № 1(81) січень-лютий / ред. О. О. Рафальський. - К. : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2016. - 288 с. : рис., табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 ф1546728кп бф 60.542.15(4УКР)
Н 35


 

Національно-патріотичне виховання - державний пріоритет національної безпеки : Щорічна доповідь Презеденту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики ; М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. - К. : Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики, 2015. - 201, [1] с. - Бібліогр.: с.184-201
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1546624кп хр
83.3(4УКР)6-8Дімаров
Н 37

 

 

Наш Дімаров : Статті. Інтерв'ю. Спогади. Листи. Присвяти / ред. Т. Щегельська ; упоряд. Є. Дімарова. - К. : Фенікс, 2015. - 327 с. : іл. - (Життя славетних)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1546594кп хр
60.542.3(4УКР)
Н 73

 

Новий початок. Становище ЛГБТІ в Україні у 2016 році / Правозахисний ЛГБТ Центр "Наш світ" ; уклад. А. Кравчук. - К. : Наш світ, 2017. - 56 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546610кп оил
81.453-4
Н 74

Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник 22 000 слів та виразів / уклад. О. В. Угрінович. - К. : Криниця, 2015. - 414 с. - Библиогр.: с. 9
Экземпляры: всего:1 - оил(1).
1546595кп хр 67.408.112(4УКР)
О-17


 

Обличчя ненависті. Злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2016 роках / Правозахисний ЛГБТ Центр "Наш світ" ; ред. А. Кравчук. - К. : Наш світ, 2016. - 64 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1546659кп хр 65.9(4УКР)305.424.3я031
О-38

Огневий, Віталій Олександрович.
Формування напрямів трансформаційних змін на підприємствах автомобільного транспорту : Автореферат дисертації / В. О. Огневий ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. - К., 2017. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546665кп хр
74.489.83я031
О-53 

Олійник, Олеся Василівна.
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів : Автореферат дисертації / О. В. Олійник. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546627кп чз 66.3(4УКР),123я73
О-75

 
Основи вітчизняного парламентаризму : підруч. для студ. вищ. навч. закл; у 2-х т. / Нац. акад. держ. упр. при президентові України; ред. В. А. Гошовська. - К. : [НАДУ]. - 2012
Т. 1. - К. : НАДУ, 2012. - 408 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


1546676кп хр 74.489.3(4УКР)я031
П 16
Паньок, Тетяна Володимирівна.
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх художників-педагогів у контексті розвитку вищої художньої освіти України (1917-1991 рр.) : Автореферат дисертації / Т. В. Паньок. - К., 2017. - 40 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

ф1546748кп хр
74.56
П 19
Пасічник, Оксана Іванівна.
Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами. Психологічний супровід / О. І. Пасічник, Ю. М. Воронішина. - К. : Шкільний світ, 2017. - 142 с. - (Бібліотека "Шкільного світу")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546648кп хр
72я9
П 27
Перспективные тренды развития науки: философия, литература и лингвистика, культура и искусство, архитектура и строительство, история : Монография / авт. кол.: А. И. Афанасьев, О. В. Богомолец, Ю. П. Олексин и др. - Одесса : Куприенко СВ, 2016. - 136 с. : табл., рис.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546614кп хр
1546615 оил
66.4(4УКР)
П 43Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що чому і як? / Центр європ. політ. дослідж., Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій ; ред.: М. Емерсон, В. Мовчан. - К. : CEPS та ІЕД, 2016. - 255 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), оил(1).


1546581кп хр
81.631.2-3я9
П 48Покровська І. Л.
Діалектика релігійного і світського в турецькому мовно-культурному просторі : монографія / І. Л. Покровська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 374 с. - Библиогр.: с. 313-374
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546661кп хр
38.5-082.051я031
П 52

Полторак, Олександр Борисович.
Моделі, методи та інформаційна технологія діагностики будівельних конструкцій : автореферат дисертації / О. Б. Полторак ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К., 2017. - 19 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546562 аб
84(4УКР)6-44
П 58
Попова, Елена Анастасовна.
Волшебные времена года / Е. А. Попова. - Донецьк : БАО, 2005. - 271 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).


 

ф1546737кп хр
74.664.76
П 64Потоцька, Юлія Вячеславівна.
Соціальний педагог у школі : рекомендації для початківця / Ю. В. Потоцька, О. П. Зайкіна. - К. : Шкільний світ, 2017. - 107, [5] с. : мал., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - Літ.: с. 103-107
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546654кп бф 67.404.06(4УКР)
П 79
Проект закону України "Про малі виробничі бізнес-парки" / Наук.-досл. ін-т публічного права. - Херсон : Грінь Д.С., 2016. - 52 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

1546633кп хр
63.52(=51)-534
Р 55Риттер, Венера.
Семейные ценности и традиции. Их влияние на жизнь каждого из нас / В. Риттер. - Вінниця : Балюк І.Б., 2016. - 64 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547292кп бф 67.404.5(4УКР)-324
С 37

 Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 липня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 72 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).ф1546732кп по
38.423.8я73
С 24
Світлопрозорі огородження будинків : навч. посіб. / О. Л. Підгорний, І. М. Щепетова, О. В. Сергейчук ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : Домашевська О. А., 2005. - 281 с
Экземпляры: всего:1 - по(1).
 

1546616кп хр
66.3(4УКР)-68я9
С 24

Світова гібридна війна: український фронт : [монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за заг.ред. В. П. Горбуліна. - К. : [НІСД], 2017. - 496 с. - Бібліогр. у виносках
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1546675кп хр
63.529(4УКР)
С 53

 


Сніжко, Валерій Володимирович.
Ідеологія Терену : Вибрані праці, друковані на сторінках журналу "Образотворче мистецтво" та альманаху "Артанія" / В. В. Сніжко ; Журнал "Образотворче мистецтво" НСХУ, Наук.-досл. ін-т українознавства МОН України. - К. : Софія А, 2004. - 176 с. - (Скрижалі духу)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546673кп хр
84(4УКР)6-44
С 53
Сніжко, Валерій Володимирович.
Ностальгія: Метелик : роман / В. В. Сніжко. - К., 2014. - 199 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1546739кп хр
42.374-455
С 53
Сніжко, Валерій Володимирович.
Серед квітів : науково-популярний довідник / В. В. Сніжко. - К. : Українська видавнича спілка, 1997. - 72 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546674кп хр
88.542.5я9
С 53
Сніжко, Валерій Володимирович.
Українознавство: природна психо-філософська концепція : Монографія / В. Сніжко ; Нац. наук.-досл. ін-т українознавства. - К.: ННДІ українознавства, 2010. - 528 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546583кп хр
63.3(4УКР)-7я43
С 68

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). Вип. IV / Ін-т україн. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; ред.: Ю. А. Мицик, О. О. Маврін, М. М. Болгов та ін. - К. : НІСД, 2014. - 760 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546584кп хр
63.3(4УКР)-7я43
С 68
Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). Вип.V / Ін-т україн. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; ред.: Ю. А. Мицик, Г. В. Папакін, О. О. Маврін та ін. - К. : НІСД, 2016. - 464 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1546668кп хр
74.47я031
С 79


 

Степаненко, Анастасія Ігорівна.
Формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів : Автореферат дисертації / А.І. Степаненко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2017. - 21 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

ф1546734кп хр
63.442.6-428я9
С 79 


Степанов М. В.
Космогонические мифы в орнаментах степных культур эпохи бронзы : [монография] / М. В. Степанов. - К. : Олег Філюк, 2016. - 250, [2] с. : рис., ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546563кп хр
74.202.70
С 91
Сучасний урок / упоряд. Ж. Сташко. - К. : Шкільний світ, 2016. - 203 с. - (Бібліотека "Шкільного світу")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

м1546761кп оил
81.432.1-42
Т 16 


Таланов, Олег Степанович.
Англо-український, українсько-англійський словник 35 000 слів / О. С. Таланов. - К. : Арій, 2012. - 511 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 

 

1546650кп хр
39.551.41-04я9
Т 38 


Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД : монография / В. А. Богуслаев, П. Д. Жеманюк, А. Я. Качан [и др.]. - Запорожье : Мотор Сич. - 2017
Ч. 1 : Лопатки компрессора и вентилятора. - 2-е изд., перераб. и доп. - Запорожье, 2017. - 500 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце разд.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

ф1546750кп хр 66.3(4УКР),124я7
Т 48
 

Ткачук, Анатолій.
Місцеве самоврядування та децентралізація : практ. посібник / А. Ткачук ; Швейц.-укр. проект "Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO". - К. : Софія, 2012. - 118, [1] с. - (Децентралізація та врядування)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1546631кп хр
87.7я9
Т 63


 

Тофтул, Михайло Григорович.
Естетичне відношення людини до дійсності (таємниця краси) / М. Г. Тофтул. - Житомир : Євенок О. О., 2016. - 268 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546653кп хр
66.3(4УКР),1я9
Т 65Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики : монографія / М. І Михальченко та ін. ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. - 438 с. - Бібліогр.: с. 404-437
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546854кп хр
1547296 по
32.965я73
Т 66

Трегуб, Віктор Григорович.
Автоматизація об'єктів періодичної дії : підручник / В. Г. Трегуб ; Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Ліра-К, 2017. - 136 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), по(1).

 


 

1546692кп хр
86.372.246я9
Т 67

Тригуб, Олександр.
Розгром української церковної опозиції в російській православній церкві (1922-1939 р.р.) : монографія / О. Тригуб. - Миколаїв : Іліон, 2009. - 312 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1546736кп хр
66.3(4УКР)
У 45
Україна 2016-2017: Ознаки прогрессу та симптоми розчарування (аналітичні оцінки). - К., б/р. - 94 с. - (Бібліотека фонду Розумкова)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546629кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45
Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Третя сесія : збірник стенографічних бюлетенів 9 жовтня-12 листопада 2015 року / Україна. Верховна Рада; ред. кол.: П. О. Бондар, Ю. Ю. Гундарєв, В. Г. Кисляк та ін. - К. : Парламентське вид-во. - 2016
Т. 8. № 17-28. - К. : Парламентське вид-во, 2016. - 759, [1] с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1546628кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45
Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Третя сесія : зб. стенограф. бюлетенів 13 листопана- 11 грудня 2015 року / Україна. Верховна Рада; ред. кол.: П. О. Бондар, Ю. Ю. Гундарєв, В. Г. Кисляк та ін. - К. : Парламентське вид-во. - 2016
Т. 9. № 29-41 та позачергового засідання 17 грудня 2015 року. - К. : Парламентське вид-во, 2016. - 631 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546630кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України сьомого скликання. Четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів - 16 квітня-20 травня 2014 / Україна. Верховна Рада; ред. кол.: П. О. Бондар, Ю. Ю. Гундарєв, В. Г. Кисляк та ін. - К. : Парламентське вид-во. - 2016
Т. 8. № 29-43. - К. : Парламентське вид-во, 2016. - 679 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

ф1546733кп хр 74.268.39=411.1
У 45Українська мова. Квести. 5-9 класи / ред.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової . - К. : Перше вересня, 2017. - 89, [3] с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - Літ.: с. 89-90
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546555кп хр
60.723.5(4УКР)
У 45 

Українська трудова міграція до країн Європейського Союзу у дзеркалі соціології : Інформаційно-аналітичне видання / ред., пер. з пол. Н. Пархоменко, ред. А. Стародуб. - К., 2005. - 128 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546558 аб
74.100.57
У 92

Учимся. Играем. Побеждаем / авт.-сост. Е. А. Бондаренко. - Донецк : Сталкер, 2001. - 368 с. : ил. - (Веселая переменка)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

 

 

ф1546753кп хр
39.551д
Ф 62Фирсов, Александр Владимирович.
Борис Никитич Воробьёв - создатель первого авиационного мотора АО "МОТОР СИЧ" / А. В. Фирсов. - Запорожье : МОТОР-СИЧ, 2017. - 118 с. : портр., фот. - Библиогр.: с. 115
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1546667кп хр
81.052.1я031
Ф 76Фомічова, Валерія Олегівна.
Причини аморфізаційних змін у мовах різних типів : Автореферат дисертації / В. О. Фомічова ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одесса, 2017. - 17 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

м1546763кп хр
84(4УКР)6-5
Ф 83Франків, Євгеній.
15 мільйонів хвилин : зб. поезій / Є. Франків ; худож. Н. Малиновська. - Рівне : Мистецькі грані, 2015. - 131 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1546604кп хр
84(4УКР)5-45
Ф 83
 

Франко, Іван.
Фарбований лис та інші казки / І. Франко ; уклад. Т. О. Попов ; худож. С. В. Овчаренко. - Харків : Ранок, 2015. - 56 с. : кольор.іл. - (Письменники-дітям. Українська класика)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546564кп чз
88.3я9
Ф 95 

Фурман, Анатолій Анатолійович.
Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір : монографія / А. А. Фурман. - Одеса : ОНПУ ; Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 311, [1] с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

ф1546756 аб
84(4УКР)6-44
Х 91


 


Хрестоматія сучасної української дитячої літератури : для читання в 1, 2 класах: у 2-х частинах. Ч. 2. - К., 2017. - б88 с. - (Шкільна бібліотека)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

 

ф1546755 аб
84(4УКР)6-44
Х 91


 


Хрестоматія сучасної української дитячої літератури : для читання в 1, 2 класах: у 2-х частинах. Ч. 1. - К., 2017. - 96 с. - (Шкільна бібліотека)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).


 

1546566кп хр
63.3(0)2-9
Ч-49 

Черненко, Сергій.
Ідентифікація "Скіфії" Геродота на території Східної Європи / С. Черненко. - 2-е вид., випр. и доп. - Золотоноша, 2017. - 23 с. : карты
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1546663кп хр
74.489.83я031
Ш 95
Шульга, Альона Валеріївна.
Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей : Автореферат дисертації / А. В. Шульга. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546554 аб
74.262.0
Щ 53

Щенников, Владимир Иванович.
Веселое природоведение / В. И. Щенников ; ред. А. В. Кейлин ; худож. Н. Колисниченко. - Донецк : Сталкер, 1999. - 352 с. : ил. - (Скоро в школу!)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

 

1546609кп хр
66.4(0),30я53
Щ 92


 


Щорічник СІПРІ 2015. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека : пер. з англ. / Стокглльм. міжнар. ін-т дослідження миру ; ред. Л. Шангіна. - К. : Заповіт, 2016. - 658 с. - Пер.изд.: DSIPRI Yearbook 2015. Arms, disarmament and international security
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

     
     
 

 


 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека