Травень  
Червень  
Липень  
Серпень  
Вересень  
Жовтень  
Листопад  
 

 

 

Листопад

 


Видано на Дніпропетровщині

 

1547533 иск 85.143(4УКР-4ДНІ)6я61
К 97

QiRiM Бурбело : альбом вибраних творів / Музей укр. живопису ; авт. передм. Л. Тверська. - Б. м., 2016. - 8 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).
1546904кп хр
88.251.31
А 65

Анзьё, Дидье.
Мышление: от Я-кожи к Я-мыслящему / Д. Анзьё; пер. с фр. М. С.Соловьевой. - К. : СВАРОГ, 2017. - 198 с
Перевод заглавия: Le penser. Du Moi-peau au Moi-pensant
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1546805кп хр
56.14-32я73
А 89


Аршава, Ірина Федорівна.
Психопатологічні симптоми : навч. посібник / І. Ф. Аршава, В. С. Первий ; Дніпропетр. держ. ун-т. - Дн-ськ : РВВ ДДУ, 2000. - 48 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546857кп чз
1546858 аб 67.404.212(4УКР)я73
Б 23

Банківське право України : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 214, [1] с. - Библиогр.: с. 207-209
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

ф1547141 край 63.3(4УКР-4ДНІ)
Б 73
Богомаз К. Ю.
Петриківський край: історія та сучасність / К. Ю. Богомаз, Н. М. Буланова, Л. М. Сорокіна. - Дн-ськ : ІМА-прес, 2011. - 192 с. : фот. кольор.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), край(1).

 


1546860кп бф 67.402.1(4УКР)-324
Б 98


Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 140 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


 

1547534 иск 85.143(4УКР-4ДНІ)6я61
М 35Віктор Матюшенко (1925-1984) : виставка творів та вечір пам'яті: альбом вибраних творів / Музей укр. живопису ; авт. передм. В. Кулічихін. - Б. м. : Арт-пресс, 2015. - 8 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).

 


1546932кп хр 65.9(4УКР)-983.1я9
В 22
Вахович, Ірина Михайлівна.
Продовольча безпека України: регіональний вимір : монографія / І. М. Вахович, І. В. Бодак ; Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 332 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546881кп чз
67.410.212.2
В 27


Веллман, Франсис Л.
Искусство перекрестного допроса / Ф. Л. Веллман. - К. : Центр учебной литературы, 2017. - 304 с. - (Классика адвокатуры)
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1547530 иск 85.143(4УКР-4ДНІ)6я61
А 76

Вячеслав Апет. Берега : альбом вибраних творів / Музей укр. живопису ; авт. предисл. В. Апет. - Б. м. : Арт-пресс, 2015. - 8 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).

 


1546891кп по
34.641я73
Г 12


Гаєвський, Олег Анатолійович.
Координація зварювальних робіт : навч. посібник / О. А. Гаєвський, В. О. Гаєвський ; Нац. техн. ун-т "Київськ. політехн. ін-т". - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 168 с
Экземпляры: всего:1 - по(1).

1546856кп чз
88я73
Г 18

Гамезо, Михаил Викторович.
Атлас по психологии : информационно-методические материалы к курсу "Общая психология" / М. В. Гамезо, И. А. Домашенко. - К. : СВАРОГ, 2017. - 271 с. : рис.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


ф1547277 по
38.637я73
Г 44Гетун, Галина В'ячеславівна.
Системи ізоляції будівельних конструкцій : навч. посіб. / Г. В. Гетун, Б. М. Румянцев, А. Д. Жуков ; під заг. ред. Г. В. Гетун. - Дніпро : Журфонд, 2016. - 679 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 668-675
Экземпляры: всего:2 - мп(1), по(1).
1546928кп хр
84(4УКР)6-446
Г 57

 

Говоруха, Ирина.
Почти последняя любовь / И. Говоруха. - 2-е изд. - Киев : Саммит-Книга, 2017. - 349 с. - (Отпечатки)
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1546864кп бф 67.404.91(4УКР)-324
Г 72


 


Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 150 с. - (Кодекси України)
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 1546865кп бф 67.410.1(4УКР)-324
Г 72Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіц. текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 70 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1546885кп хр
88.26-8
Д 42


Джонсон, Роберт А.
Как овладеть своей тенью. Глубинные аспекты темной стороны психики / Р. Джонсон. - К. : СВАРОГ, 2017. - 96 с. - (Современная психология: теория и практика)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 


1546861кп хр
88.25-4
Д 42


Джонсон, Роберт.
Внутреннее золото. Понимание психологической проекции / Р. А. Джонсон ; пер. с англ. А. Багрянцева. - К. : СВАРОГ, 2017. - 78 с. - (Современная психология: теория и практика)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

м1547106 край
85.86-6
Д 54


Дніпропетровськ: набір листівок. - Дн-ськ : [МГО Інститут Україніки], 2008. - 16 листівок. - (Погляд через роки)
Экземпляры: всего:2 - мп(1), край(1).  1547078кп край 63.214(4УКР-4ДНІ)-4
Д 57Добрянський, Леонід.
Коротка генеалогія роду Потапенків і Литвинів з с. Волоського на Дніпропетровщині / Леонід] [Добрянський . - К., 1995. - 15 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 1546867кп чз
88.72я73
Д 84

Дуткевич, Тетяна Вікторівна.
Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. / Т. В. Дуткевич ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т корекц. та соц. педагогіки і психології. Каф. психології освіти. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 304 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 1546878кп чз
88.2я73
Д 84
Дуткевич, Тетяна Вікторівна.
Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посібник / Т. В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. Ф-т корекц. та соц. педагогіки і психології. Каф. психології і освіти. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 388 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1546944кп чз
88.72я73
Д 84


Дуткевич, Тетяна Вікторівна.
Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога : навч. посібник / Т. В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К. : КНТ, 2017. - 265 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1546870кп чз 67.407(4УКР)я73
Е 45

Екологічна безпека : навч. посібник / В. П. Пєтков [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Пєткова. - К. : КНТ, 2017. - 216 с.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 


1546871кп чз
1546872 аб
65.01я73
Е 45
Економічна теорія : навч. посібник / О. В. Стефанишин [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 336 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 
1546933кп чз
88.415
Е 60Емельянова, Елена Владимировна.
Психологические проблемы современных подростков и их решение в тренинге / Е. В. Емельянова. - К. : СВАРОГ, 2017. - 376 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

1547532 иск 85.143(4УКР-4ДНІ)6я61
Е 74

Єрмолов Ігор Олександрович / Музей укр. живопису ; авт. передм. Л. Тверська. - Б. м., 2016. - 8 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).


1546908кп бф 67.76(4УКР)-32
З-19
Закон України "Про нотаріат" : науково-практичний коментар / К. І. Чижмарь [та ін.] ; за ред. К. І. Чижмарь. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 308 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


 

ф1546909кп бф 67.72(4УКР)-32
З-19

Закон України "Про прокуратуру" : науково-практичний коментар. Станом на 15 січня 2017 року / А. В. Григоренко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 352 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

ф1546914кп бф 67.71(4УКР)-32
З-19


 Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : науково-практичний коментар: станом на 10 березня 2017 року / Ю. О. Буглак [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 514 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1546879кп бф 67.410.113.411(4УКР)я7
З-32Запити нотаріуса. Отримання нотаріусом інформації з єдиних та державних реєстрів. Відмови у вчиненні нотаріальних дій : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 144 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


 


1547523 иск 85.143(4УКР-4ДНІ)6я61
П 64
Заслужений художник України Андрій Потапенко (1925-2011) : виставка творів живопису та вечір пам'яті: альбом вибраних творів / Музей укр. живопису ; упоряд. С. М. Несмачний. - Б. м. : Арт-пресс, 2015. - 8 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).


 

1546947кп чз
65.262.101-933я73
З-43


Звєряков М. І.
Управління фінансовою стійкістю банків : підручник / М. І. Звєряков , В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва ; Одеський нац. економ. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 520 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

1546880кп бф 67.407.1(4УКР)-324
З-51

Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 104 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
ф1547099 край 76.024.711.1(4УКР-4ДНІ)
З-86Зоря газета. 95 років : спільний проект Дніпропетровської обласної ради, спілки ветеранів та редакції газети "Зоря" до 80-річчя газети "Зоря". - [б. м.], 2012. - 83 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), край(1).

 1547531 иск 85.143(4УКР-4ДНІ)6я61
К 88
Игорь Куделин / Музей укр. живопису ; авт. предисл. Л. Тверская. - Б. м., 2016. - 8 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).

 
м1547103кп край 63.3(4УКР)-283.31
І-90

 


Історія запорізького козацтва: сучасний стан та проблеми дослідження / Т-во Знання УРСР, Дніпропетр. філ. видав. від. правління т-ва Знання УРСР. - Дн-ськ, 1990. - 58 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 1546883кп чз
1546884 аб 63.3(4УКР)я73
И 90

 

Історія України : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 188 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1). 

 

1547524 иск 85.143(4УКР)6я61
К 26
Карпович Андрій. Етюди з натури / Музей укр. живопису ; авт. передм. В. Кулічихін. - Б. м., 2016. - 8 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).

 

 

 

1546866кп чз
88.611
К 47Клауд, Генри.
Дети: границы, границы. Как воспитать у ребенка чувство ответственности / Г. Клауд, Д. Таунсенд ; пер. с англ. И. Стариковская. - 8-е изд., испр. и перераб. - К. : СВАРОГ, 2017. - 320 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


ф1547081кп край 63.3(4УКР-4ЗАП)я2
К 54


Князьков, Юрій Петрович.
Запорізька область. Історико-географічний і топонімічний словник. Вип. 1 : (Василівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Новомиколаївський райони) / Ю. П. Князьков ; Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня. - Запоріжжя : Тандем, 2004. - 320 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

1546886кп бф 67.711.42(4УКР)-324
К 57Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 132 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

1546887кп бф 67.405.1(4УКР)-324
К 57

Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 84 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

1546888кп бф 67.401.041(4УКР)-324
К 57Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 240 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 1546889кп бф 68.9(4УКР)-324
К 57


Кодекс цивільного захисту України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 86[1] с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

 


1546855кп чз 67.404.5(4УКР)я73
К 61Коломоєць, Олександр Дмитрович.
Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї : навчальний посібник / О. Д. Коломоєць ; ред. С. В. Пєтков ; М-во освіти і науки України. - К. : Дакор, 2017. - 224 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1547077кп край
84(4УКР)6
К 70
Корявець М.
Тости, вітання / М. Корявець. - Б. м., б. р. - 111 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

 


1546943кп чз
75.1я73
К 72Костюкевич, Віктор Митрофанович.
Теорія і методика спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич. - К. : КНТ, 2017. - 159 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 
1546894кп бф 67.408(4УКР)-324
К 82
Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 174 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 1546895кп бф 67.410.2(4УКР)-324
К 82Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 264 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 1546896кп бф 67.409(4УКР)-324
К 82

Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 16 травня 2017 р. (відповідає офіц. текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 76 с. - (Кодекси України)
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


 1546859кп хр
84(4УКР)6-442.3
Л 22

Ланжар, Виктория.
Бесконечную нежность храня... / В. Ланжар. - К. : Саммит-Книга, 2016. - 259 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1546930кп хр
1546931 аб 88.283
Л 36


Левин, Питер А.
Пробуждение тигра - исцеление травмы. Природная способность трансформировать экстремальные переживания / П. А. Левин, Э. Фредерик. - Киев : СВАРОГ, 2017. - 283 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

1547038кп край 63.3(4УКР-4ЗАП)5
Л 47

Леонтій Архімандрит
Подорожі на Запорозьку Січ у 1749-1750 і 1751 рр. / Архімандрит Леонтій ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Запорізьке від-ня, Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських. Запорізька філія, Запорізьке наук. т-во ім. Я. Новицького, Запорізький нац. ун-т. - К., 2012. - 100 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).м1546863кп хр
м1546956 аб
84(4УКР)6-446
М 24


Манько, Мария.
Горькие запахи одиночества мужчин : роман / М. Манько. - Киев : Саммит-Книга, 2016. - 188 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 1546897кп чз
65.291.31-551я73
М 27

Маркетинг технічних інновацій : навч. посібник / М. К. Сукач [та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 412[2] с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - чз(1)
Аннотация: Джерела, сутність та структура інноваційного процесу: питання інформаційного забезпечення інновацій, захист і ліцензування об'єктів інтелектуальної власності.
ф1546899кп чз
ф1546900 аб 74.268.39(=411.1)я73
М 59Микитюк, Володимир.
Методика тестування знань та умінь з української літератури : навч. посібник / В. Микитюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 224 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).м1546950кп хр
м1546951 аб
84(4УКР)6-44
М 62
Миняйло, Мария Александровна.
Четыре оттенка счастья : сборник рассказов / М. А. Миняйло. - Киев : Саммит-Книга, 2016. - 206 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).1546938кп хр
84(4УКР)6-446
М 63Мира, Эльга.
Скорлупа : роман / Э. Мира. - 2-е изд., испр. и доп. - К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2011. - 396 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1546946кп хр
84(4УКР)6-446
М 63


Мира, Эльга.
Улитка : роман / Э. Мира. - К. : Саммит-Книга, 2016. - 391 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1546901кп бф 67.401.143.1(4УКР)-324
М 66
Митний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 278 с. - (Кодекси України)
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

1546898кп чз
88.576.5
М 72


Млодик, Ирина.
Метаморфозы родительской любви, или Как воспитать, но не калечить / И. Млодик. - 3-е изд. - К. : СВАРОГ, 2017. - 160 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1546902кп чз
1546903 аб
81.05я73
М 74


Мова як система : навчальний посібник / В. А. Глущенко [та ін.] ; відп. ред. В. А. Глущенко ; М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 131 с. - Библиогр.: с. 127-129
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).1547528 иск 85.143(4УКР)6-я61
М 89

Муза і майстер : виставка творів лауреата Шевченківської премії, Народного художника України Феодосія Гуменюка та Наталії Павленко: альбом вибраних творів / Музей укр. живопису ; авт. передм. О. Годенко-Наконечна. - Б. м. : Арт-пресс, 2015. - 8 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).

 


1547521 иск 79.147.12(4УКР-4ДНІ)
М 89

Музей українського живопису. Дніпропетровськ / упоряд. В. В. Маліков. - Дн-ськ, б. р. - 37 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).

 

 

1547527 иск 85.125.440,80(0)я61
М 89
Музей художньої емалі, Дніпропетровськ : альбом вибраних творів / Музей укр. живопису ; авт. передм. Л. Тверська. - Б. м., б. р. - 20 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1). 

1547435 иск
1547754 аб 85.155.52(5ЯПО)5я61
М 89 

Музей японської гравюри. Дніпро / Музей укр. живопису ; авт. передм. Л. Тверська. - Б. м., б. р. - 60 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:3 - мп(1), иск(1), аб(1).

ф1546905кп бф 67.402.1(4УКР)-324
Н 34 

Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : станом на 20 лютого 2017 року / за заг. ред. Т. А. Латковської. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 176 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


 

ф1546906кп бф 67.404.91(4УКР)-324
Н 34
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України : станом на 1 березня 2017 року / за заг. ред. Р. Б. Шишки. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 272 с. - Бібліогр. в підрядковій прим.
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1546907кп бф 67.404.212.47(4УКР)
Н 34


Науково-практичний коментар Житлового кодексу України : станом на 20 лютого 2017 року / В.В. Цюра [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 256 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).ф1546915кп бф 67.410.12(4УКР)-32
Н 34


Науково-практичний коментар Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" / Д. В. Журавльов [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 342 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
ф1546910кп бф 67.410.117(4УКР)-324
Н 34


Науково-практичний коментар Закону України "Про виконавче провадження" : станом на 5 травня 2017 року / К. І . Чижмарь [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 304 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

1546911кп бф 67.401.121(4УКР)-32
Н 34
 

Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту" / А. В. Молдован [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 368 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


 


ф1546912кп бф 67.401.02(4УКР)-32
Н 34
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" : станом на 20 лютого 2017 року / за заг. ред. В. В. Чернєя. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 416 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).1546913кп бф 67.404.1(4УКР)-32
Н 34

Науково-практичний коментар Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" : станом на 12 лютого 2016 р. / В. О. Воронін [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 350 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 ф1546916кп бф 67.711.42(4УКР)-324
Н 34

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України : станом на 17 січня 2017 року / за заг. ред. С. В. Пєткова. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 384 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


ф1546917кп бф 67.405.1(4УКР)-324
Н 34

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України : станом на 20 лютого 2017 року / за заг. ред. Д. В. Журавльова. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 232 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 


ф1546918кп бф 67.409(4УКР)-324
Н 34


 

Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України : станом на 20 лютого 2017 року / В. П. Пєткова [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Пєткової. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 200 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


ф1546919кп бф 67.408(4УКР)-324
Н 34Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 1 червня 2017 року / за заг. ред. О. М. Литвинова. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 528 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


1547525 иск 85.143(4УКР)6-я61
О-43 

Одна родина... : виставка творів мистецької династії Георгія, Володимира та Костянтина Чернявських: альбом вибраних творів / Музей укр. живопису ; упоряд. С. М. Несмачний. - Б. м. : Арт-пресс, 2015. - 12 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).
1547529 иск 85.143(4УКР-4ДНІ)6я61
А 72Олександр Антонюк. Співпричетність : альбом вибраних творів / Музей укр. живопису ; авт. передм. Л. Тверська. - Б. м., 2016. - 8 с. : кольор.іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).

1547022кп край 63.211(4УКР7)5я031
О-53
Олененко, Анна Геннадіївна.
Документація Азовської губернської канцелярії: проблеми формування, повноти та інформативності (1775-1784 рр.) : Автореферат дисертації / А. Г. Олененко ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2013. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).1546862кп хр
1546955 аб
84(4УКР)6-45
О-57

Омельницкая, Светлана.
Время встречать рассвет : душевные сказки / С. Омельницкая ; худож. Т. Апостол. - К. : Саммит-Книга, 2016. - 77 с. - (Душевные сказки)
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
1546920кп чз
1546921 аб
65.01я73
О-75
Основи економічної науки : навч. посібник / Н. П. Мацелюх [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 324 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).


 

1546922кп бф 67.401.133(4УКР)
П 29


Пєтков, Сергій Валерійович.
Охорона громадського порядку / С. В. Пєтков. - К. : Скіф, 2017. - 120 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1546923кп аб 67.401.133(4УКР)
П 29
Пєтков, Сергій Валерійович.
Охорона громадського порядку / С. В. Пєтков, А. А. Манжула. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : КНТ, 2013
Экземпляры: всего:1 - аб(1).
ф1547082кп край 63.3(4УКР7)
П 32Південна Україна XVIII-XIX століття : записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Вип. 9 / Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Запоріз. від-ня, Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських. Запоріз. філія ; гол. ред. А. В. Бойко. - Запоріжжя, 2008. - 306 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).
ф1547102кп край 20.1(4УКР-4ДНІ)
П 12

Павлов, Василий Алексеевич.
Экологический паспорт города Днепропетровска / В. А. Павлов, Н. Н. Переметчик, Б. Е. Шевченко ; Упр. по экологии Днепропетр. горсовета. - Дн-ск, 1999. - 109 с
Экземпляры: всего:1 - край(1).
1546924кп хр
88.944.3
П 16


Панические атаки. Гештальт-терапия в единстве клинических и социальних контекстов / М. С. Лобб, Д. Салониа ; ред. Д. Франчесетти ; пер. А. Алексеева. - К. : СВАРОГ, 2017. - 254 с. - (Библиотека психотерапевта)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1546929кп хр
63.3(0)41
П 29


Петков, Сергей.
Прародина славян / С. Петков. - К. : Скиф, 2017. - 94 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 


1546877кп чз
88.742
П 32


Пилипенко, Анна.
Зависимые, созависимые и другие трудные клиенты : психологический тренинг / А. Пилипенко, И. Соловьева. - К. : СВАРОГ, 2017. - 192 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

1546925кп бф 67.402.23(4УКР)-324
П 44Податковий кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 5 травня 2017 року (офіційний текст). - К. : Паливода А. В., 2017. - 844 с. - (Кодекси України)
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

1546926кп чз
1546927 аб
66.0я73
П 50

Політологія: навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків . - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 160 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

1547076кп край 63.3(4УКР)51-27
П 63 

 

Посунько, Ольга Миколаївна.
Історія Нової Сербії та Слов'яносербії. Вип. 5 / О. М. Посунько ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Запоріжжя : Тандем-У, 1998. - 80 с. - (Запорозька спадщина ; вип. 8)
Экземпляры: всего:1 - край(1).


 

ф1547086кп край
63.212 (4УКР)46
П 77
 

Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Держ. ком. архівів України, Центр. держ. іст. архів України , Наук.-дослідн. центр історії та культури Лівобереж. України ; упоряд., авт. передм. І. Синяк. - Чернігів : Лозовий В. М., 2015. - 240 с. : 1 л. іл. - (Джерела до вивчення козацтва ; т. IV, ч. 1)
Экземпляры: всего:1 - край(1).


 

1546935кп чз
1546936 аб 67.404.5(4УКР)я73
С 37


 

Сімейне право України : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 176 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 

 


1546937кп бф 67.404.5(4УКР)-324
С 37


Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 70 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


 

1547265 чз
75.1к0я73
С 13

Савченко, Віктор Григорович.
Управління проектами у спортивно-педагогічній діяльності : навч. посіб. / В. Г. Савченко, В. В. Приходько, О. С. Кощеєв ; Придніпровська держ. акад. фіз. культури і спорту. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 328 с. - Бібліогр.: с. 231-249
Экземпляры: всего:2 - мп(1), чз(1).

 

м1546954кп хр
84(4УКР)6-44
С 24
Свідерська, Ольга.
Янголи в домашніх капцях / О. Свідерська ; худож. О. Сладь. - К. : Самміт-Книга, 2017. - 134 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


ф1547100кп край 63.3(4УКР-4ЗАП)
С 36

Сила духів / відп. за вип. К. І. Сушко ; авт. тексту Т. Г. Митрофанова. - Запоріжжя : Дике поле, б. г. - б. с. - (Хортиця туристична)
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

 

1547248 хр
84(4УКР)6-442.3
С 48 

Слоневский, Александр.
Эльна: биографическая повесть на фоне исторических событий / А. Ю. Слоневский. - Кам’янське : Видавничий дім Андрій, 2017. - 354 с. : фот., портр. - (Бібліотека Кам’янське-Дніпродзержинськ)
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).1547021 край 821.161.2(477)
С 79 

Степовичка, Леся.
За що нам благодать оця? : поезія, проза / Л. Степовичка ; худож.: І. Сколоздра, І. Горобчук, В. Єрмаков. - Дніпро : Навіки, 2015. - 100 с. : іл.; 20 см. - Загл. обл. : І со духом твоїм
Экземпляры: всего:2 - мп(1), край(1).

 

 

1546941кп чз
1546942 аб 67.7(4УКР)я73
С 89


Судові та правоохоронні органи України : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Татарчук, Т. С. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 202 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).


 

1546939кп чз
1546940 аб
58.51я73
С 89

Судова медицина та психіатрія : навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 212 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).


 

 

1547522 иск 85.143(4УКР-4ДНІ)6я61
Т 80
Тарас Триндик / Музей укр. живопису ; авт. предисл. С. Бугулова. - Б. м., 2016. - 8 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).


 

1547526 иск 85.143(4УКР-4ДНІ)6я61
О-92
Тетяна Охріменко. Щедрість рідної землі : живопис: альбом вибраних творів / Музей укр. живопису. - Б. м. : Арт-пресс, б. р. - 8 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), иск(1).
1546945кп по
36.92я73
Т 38

Технологія м'ясопродуктів із нетрадиційної м'ясної сировини : підручник / Л. В. Пешук [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технологій, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 296 с
Экземпляры: всего:1 - по(1).


 

1546811 хр 74.200.513(4УКР)
Т 41


 


Тимофєєв, Валерій Якович.
Адамівська школа козацько-лицарського виховання : з досвіду роботи директора школи / В. Я. Тимофєєв. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 260 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).

 


1547138кп иск 85.338(4УКР-4ДНІ)6-8Аполенис
Т 82
Тулянцев, Андрей Анатольевич.
Любовь Аполенис : учеб.-метод. пособие / А. А. Тулянцев ; Днепропетр. акад. муз. им. М. Глинки. - Днепр : Лира, 2016. - 114 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).1547127кп иск 85.335.423(4УКР-4ДНІ)6-8
Т 82
Тулянцев, Андрей Анатольевич.
Ольга Загуменникова. Прима-балерина (1949-2013) : учеб.-метод. пособ. / А. Тулянцев ; Днепропетр. акад. музыки им. М. Глинки. - Днепр : Лира, 2016. - 148 с. : фот. - (Выдающиеся музыканты Днепропетровщины)
Экземпляры: всего:1 - иск(1).1547036кп край 63.3(4УКР-4ЗАП)-8
У 11
У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) / Запоріз. нац. ун-т, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня, Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських. Запоріз. філія ; упоряд. Ю. І. Головко [и др.]. - Запоріжжя : АА Тандем, 2010. - 128 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - край(1).


 

1547075кп край 85.156.5(4УКР)5
У 45

Украинские народные картины "Казаки-мамаи" / сост., авт. предисл. П. Белецкий, ред. Н. Лаврова. - Ленинград : Аврора, б. г. - 17 живопись
Экземпляры: всего:1 - край(1).

 

 

1546934кп чз
88.576я73
Ф 33
Федоренко, Раїса Петрівна.
Психологія сім'ї : навч. посібник / Р. П. Федоренко ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 364 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1). 

 

1546892кп чз
1546893 аб
80.742я73
Ф 42

Фенко, Марія.
Красномовство : навчальний посібник / М. Фенко, З. Мацюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 212 с. - Библиогр.: с. 159-163
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 

 

 

1547028кп край 68.516.121(4УКР)г
Ф 80Фортеці Дніпровської укріпленої лінії: рубіж на південних землях / Запоріж. обл. інспекція по охороні пам'яток історіі та культури ; авт. тексту О. Дровосєкова. - Запоріжжя : Дике поле, б. р. - 24 с
Экземпляры: всего:1 - край(1). 

ф1546882кп чз
67.404.3я73
Х 69
Ходаківський, Євген Іванович.
Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посібник / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 276 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).


 

1546869 аб
84(4УКР)6-44
Х 78 

Хопта, Митя.
Дом, где живут : сборник рассказов / М. Хопта. - К. : Саммит-Книга, 2016. - 146 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1). 

1546948кп бф 67.404(4УКР)-324
Ц 57
Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 292 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 


1546949кп бф 67.410.1(4УКР)-324
Ц 58
 

Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 травня 2017 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 148 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


 

1547037кп край 63.214(4УКР)
Ч-12

Чабан, Микола.
З роду Петрових : матеріали до історії роду письменника В. Домонтовича (Віктора Петрова) / М. Чабан. - К. : НаУКМА, 2012. - 81, [1] с. : фото, іл. - Дод.: с. 69- 78. - Прим.: с. 79. - Про авт.: с. 80-81
Экземпляры: всего:1 - край(1). 

1547041 край 63.3(4УКР-4ДНІ)5-8
Ш 33


Швидько, Ганна.
Гордість села Дмитрівка: Михайло Комаров (1844-1913) / Г. Швидько ; Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія, Дніпропетр. обл. орг-ція Нац. спілки краєзнавців України. - Дн-ськ : ДОУНБ, 2015. - 36 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), край(1). 

1546952кп чз
1546953 аб 67.022.14я73
Ю 70
Юридичне документознавство : навч. посібник / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 164 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).


     
     
 

 


 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека