Квітень
 
Травень  
Червень  
Липень  
Серпень  
Вересень  
Жовтень  
Листопад  
Грудень
 

 

 

Квітень

 


Видано на Дніпропетровщині

 

ф1544138кп оил
81.432.1я73
E56Englishland 3 : практ. курс англ. мови / О. М. Коваль [та ін.]. - Дніпро ; Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2016. - 220 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

.


1544451кп оил
81.432.1.-55я73
А 64 

Англійська мова для студентів електромеханічних спеціальностей : навч. посібник / О. Б. Іванов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад Нац. гірн. ун-т. - Дн-ськ : НГУ, 2013. - 317 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 

 

1544453кп нмо
78.023(4УКР)я9
А 72


 


Антонов, Валерій Миколайович.
Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В. М. Антонов, В. Г. Нестеренко, Ю. В. Антонова-Рафі ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2013. - 207 с
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).

.


1544454кп оил
81.2-9я73
А 90


Асадчих О. В.
Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія та практика (на матеріалі східних мов) : посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Асадчих, Л. Г. Смовженко. - К. : Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2015. - 191 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - оил(1).м1544455кп
бф 94.8
А 94


 


Афоризмы. Государство - это я / сост. Ю. А. Иванова . - Х. : Фолио, 2008. - 221 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

.


1545075 хр
84(4УКР)6-5
Б 18
 

Байдак, Віктор Миколайович.
Я жив серед сліпих / В. М. Байдак. - Дн-ськ : Журфонд, 2016. - 146 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).


 

 

м1543955кп хр
м1543956 аб
84(4ІТА)6-44
Б 24
Барікко, Алессандро.
Море-океан : роман / А. Барікко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 317 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1)..

ф1543982кп иск
85.330,76я73
Б 25


Барнич, Михайло Михайлович.
Майстерність актора: техніка "обману": навчальний посібник з майстернсті актора (Лекції та практ. заняття) / М. М. Барнич ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т кіно і телебачення. Каф. тележурналістики та ведучих кінопрограм. - К. : Ліра-К, 2016. - 302 с. : фот.цв.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


 

1544457кп хр
54.135.1
Б 79

Болезни печени. Лучшие методы лечения / В. Ф. Ильин ; гл. ред. М. В. Смирнова. - СПб. : Вектор , 2008. - 128 с. - (Семейный доктор)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544090 хр
31.280.1н6я031
Б 81


Бондаренко, Євгеній Аркадійович.
Мінімізація ризику електротравматизму в електроустановках надвисоких класів напруги : автореферат дисертації / Є. А. Бондаренко ; Нац. гірн. ун-т. - Дн-ськ, 2016. - 35 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).

1544458кп оил
81.754.42-6я73
Б 90 


Букрієнко, Андрій Олександрович.
Стилістика японської мови : підручник / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видав. дiм Дмитра Бураго, 2015. - 315 с. : табл. - Бібліогр.: с. 290-315
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

.1544459кп оил
81.754.42-8я73
Б 90


Букрієнко, Андрій Олександрович. Теорія і практика перекладу. Японська мова : [підручник] / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. - 2014. - ISBN 978-966-489-194-0
Т. 1. - К. : Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2014. - 313 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 252-287
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

1544460кп оил
81.754.42-8я73
Б 90
Букрієнко, Андрій Олександрович. Теорія і практика перекладу. Японська мова / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавничий дiм Дмитра Бураго. - 2014
Т. 2. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. - 284 с. - Библиогр.: с. 229-268
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 
ф1544461кп иск 85.318.5(4РОС)я20
Б 91 

Бурлака, Андрей Петрович. Рок-энциклопедия : популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965-2005 / А. П. Бурлака. - СПб. : Амфора. - 2007. - ISBN 978-5-367-00361-1
Т. 1. - СПб. : Амфора, 2007. - 414 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 

 

1544469кп хр
66.041.12я9
В 44
Вілков, Вячеслав Юрійович.
Генезис поняття нації : монографія / В. Ю. Вілков ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2013. - 423 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1544462кп хр
22.236.35я73
В 14

Вакуленко, Олег Васильович.
Коливання і хвилі : навч. посібник / О. В. Вакуленко, С. Є. Зеленський, С. В. Кондратенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2014. - 129 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

.1543985кп хр
1543986 аб
84(4СЕР)6-44
В 16

Валяревич, Срджан.
Комо : роман / С. Валяревич ; пер. з серб. А. Любка. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2016. - 206 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 


ф1544463кп хр
63.3(4РОС)-8
В 27

Великие россияне. Биографическая библиотека Ф. Павленкова : писатели, художники, ученые, полководцы, гос., церков., и обществ. деятели . - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 637, [3] с. : портр. - (Жизнь замечательных людей). - (Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1543947кп хр
1543948 аб
84(4УКР)6-44
В 32
Верин, Эдуард.
Лёка. Искупление : роман / Э. Верин. - Х. : Клуб семейного досуга, 2016. - 206 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).1544466кп хр
36.874,5я2
В 49Вино: справочник домашнего винодела / сост.: М. Г. Череватенко, Е. В. Астахова, Т. Н. Крупа . - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. - 317 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1544468кп иск 85.103(4УКР)-8л6
В 53


Виставка з нагоди 100-річчя від дня народження українсько-американського мистця Якова Гніздовського : Каталог / Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, М-во культури України, Фундація Відкрита Україна. - К., 2015. - 55 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).
ф1544467кп иск 85.103(4УКР)-8л6
В 53

Виставка творів з нагоди 100-річчя від дня народження українсько-американського мистця Якова Гніздовського : Каталог / Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, М-во культури України, Фундація Відкрита Україна. - К., 2015. - 88 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

ф1544471кп иск 85.364.1(4БЄА)6-8Мулявин
М 90
Владимир Мулявин. "Серцам і думамі..." : воспоминания, интервью, исследования / авт. проек. ред.-сост. Л. Крушинская. - Минск : Мастацкая літаратура, 2015. - 614 с. : фот., ил.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 
1544571кп бф
68.1(4УКР)
В 63
Воєнна доктрина України. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України" : станом на 12 серпня 2016 року: відп. офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2016. - 32 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

1544505кп чз
65.046(4УКР)я73
Г 35Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів : навч. посіб. / К. В. Мезенцев [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2014. - 190 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 186-188
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

1544473кп хр
65.046(4УКР)я73
Г 52

Гладкий, Олександр Віталійович.
Менеджмент розміщення продуктивних сил і регіональної економіки : навчальний посібник / О. В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2014. - 255 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1544474кп хр
67.401.132(4УКР)
д.я9
Г 62
Голубка, Степан Михайлович.
Лицар національного безпекотворення / С. М. Голубка. - К. : Фенікс, 2009. - 386 с. : фот. - (Національна еліта)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544475кп оил
24я21
Г 69
Горлач, Валерій Федорович.
Французько-українсько-російський словник. Хімія. Хімічна технологія / В. Ф. Горлач, Г. М. Мелешко, В. В. Сухан ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2012. - 729 с.; 21 см
Экземпляры: всего:1 - оил(1).


1544477кп хр
84(4УКР)6-44
Г 94


Гуменюк, Надія.
Танець білої тополі : роман / Н. Гуменюк. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 300 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1544478кп оил
81.432.1-55я73
Д 14 

Дайнеко, Валентина Вікторівна.
Англійська мова в дипломатичному листуванні = A Guide to Diplomatic Correspondence : навч. посіб. / В. В. Дайнеко, М. В. Грищенко, С. В. Васильєв ; за ред. В. В. Дайнеко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 2014. - 399 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).1544480кп хр
51.204.0
Д 79

 Дубровская, Светлана Валерьевна.
Правильное закаливание водой / С. Дубровская. - М. : РИПОЛ классик, 2006. - 64 с. - (Здоровый образ жизни и долголетие)
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1544465кп хр
26.324.341.4я73
Е 50
Електрометрія. Посібник із навчальної геофізичної практики : навч. посіб. для студентів геолог. спец. вищ. навч. закладів / С. А. Вижва [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2014. - 304 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 269-270
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544481кп хр
88.83я73
Ж 35


Жарков, Яків Миколайович.
Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері : навчальний посібник. / Я. М. Жарков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 2014. - 390 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

.

1544572кп бф
68.424.1к123
З-14

 


Загальновійськові статути Збройних Сил України : станом на 1 листопада 2016 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 414 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

  

м1543927кп чз
74.9
К 70

 


Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" : набрав чинності 16 січня 2016 р. : відп. офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2016. - 92 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 1544563кп бф 67.401.02(4УКР)-32
З-19
Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України" : станом на 25 жовтня 2016 р.: відповідає офіц. тексту / [відп. за вип. В. А. Прудников]. - Харків : Право, 2016. - 49, [2] с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 1544561кп бф 67.401.133(4УКР)-32
З-19

 Закон України "Про Національну поліцію" : станом на 10 листопада 2016 р., відповідає офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2016. - 152 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 


  1544564кп бф 67.400.21(4УКР)-32
З-19

Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" : станом на 1 вересня 2016 р. : відп. офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2016. - 50 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).1544565кп бф 67.401.132(4УКР)-32
З-19


Закон України "Про оборону України" : станом на 25 жовтня 2016 р.: відповідає офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2016. - 109 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1544566кп бф 67.410.212(4УКР)-32
З-19


Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" : станом на 15 листопада 2016 року: відп. офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 28 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 1544567кп бф 67.409.0(4УКР)-32
З-19


Закон України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" : набрав чинності 5 жовт. 2016 р. : від. офіц. тексту / . - Харків : Право, 2016. - 44 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).1544568кп бф 67.400.23(4УКР)-32
З-19

Закон України "Про очищення влади" : станом на 1 вересня 2016 р.: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2016. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1544569кп бф 67.404.91(4УКР)-32
З-19
Закон України "Про публічні закупівлі" : станом на 1 вересня 2016 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 56 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 1544570кп бф 67.401.132(4УКР)-32
З-19
Закон України "Про Службу безпеки України" : станом на 25 жовтня 2016 року: відп. офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 32 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 


1543960кп чз
67.404.2(4УКРя73
З-78
Зобов'язальне право України : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 192 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1543961кп чз
65.298.2я73
З-78
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон : навчальний посібник / за ред. Ю. Г. Козака. - 6-е вид., перероб. та доп. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 291 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1544482кп хр
74.268.5я9
З-78


Зозуля, Ольга Юрьевна.
Развитие творческой личности в коллективе молодых художников : монография / О. Ю. Зозуля ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. - Уфа : Башкортостан, 2012. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-119
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544483кп хр
65.428.803я9
З-84
Зони вільної торгівлі на початку XXI століття : монографія / О. І. Шнирков [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2013. - 399 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1544485кп чз
67.4(4УКР)-38я73
І-22Івановська, Олена Петрівна.
Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект : навчальний посібник / О. П. Івановська, П. О. Івановський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2014. - 384 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1543980кп чз
88.212.2я73
І-43
Ільєнко М. М.
Зоопсихологія з елементами порівняльної психології : навчальний посібник / М. М. Ільєнко, Н. М. Савелюк. - Київ : Ліра-К, 2016. - 207 с.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

1543962кп чз
67.3(0)я73
І-90
Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 172 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1543963кп чз
1543964 аб
67.3(4УКР)я73
І-90

 


Історія держави і права України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 214 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 

 

1543965кп чз
1543966 аб
63.3(4УКР)я73
І - 90
Історія України : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 188 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 


1544487кп хр
56.965,43
К 18Камни в печени и почках. Лучшие методы лечения / П. Н. Мишинькин. - СПб. : Вектор, 2009. - 126 с. - (Семейный доктор)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1543983кп чз
74.266.5я73
К 56

 Ковальова, Катерина Іванівна.
Методика викладання економіки в школі : навч. посібник / К. І. Ковальова, В. В. Ковальов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. - К. : Ліра-К, 2012. - 182, [2] с. - Термін. слов.: с. 174-180. - Л-ра: с. 181-182
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


1544121кп хр
81.432.1-55я73
К 58


Кожушко, Світлана Павлівна.
Складаємо державний екзамен з ділової іноземної мови : навч. посіб. для підготовки до держ. екзамену з ділової іноземної мови (англ.) студентів економ. напрямів / С. П. Кожушко, С. І. Мединська ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. туризму та мовної підготовки. - 2-ге вид. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2016. - 136 с. : табл. - Бібліогр.: с. 135
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1544491кп хр
84(4УКР)6-44
К 59 Кокотюха, Андрій.
Осінній сезон смертей : роман / А. Кокотюха. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 250 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544492кп хр
84(4УКР)6-44
К 59

 


Кокотюха, Андрій.
Чорний ліс. Українські хроніки 1943 року : роман / А. Кокотюха. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 298 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 


1543945кп хр
1543946 аб 84(0)-4
К 61Колір зла: збірка / уклад. Д. Гартвелл. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 460 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 1544493кп оил
81.432.1я73
К 63
Комунікативні стратегії: підручник / А. Е. Левицький [та ін.] ; за ред. А. Е. Левицького ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., доп. та перероб. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2013. - 559 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).1543967кп бф
67.911.11-321
К 64
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : зб. законодав. і нормат. актів / [упоряд. Ю. І. Руснак]. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 115[1] с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - бф(1)


1544495 хр
1544496 аб
84(4УКР)6-5
К 64

Конева, Светлана.
Лирика / С. Конева. - Дн-ск, 2016. - 23 с
Экземпляры: всего:3 - мп(1), хр(1), аб(1).

 1544953 хр
65.9(4УКР)290.31я9
К 67

Корнецький, Артем Олегович.
Формування та реалізація регіональної політики розвитку малого підприємництва : монографія / А. О. Корецький ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Акцент ПП, 2016. - 140 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 123-132
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).

 ф1544497кп хр
65.290.2я73
К 68
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підручник / М. А. Саприкіна [та ін.] ; ред. О. С. Редькін. - К. : Фарбованний лист, 2011. - 470 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1543968кп чз 67.404.013.11(4УКР)я73
К 68

Корпоративне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 256 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).


 


1544498кп оил
81.432.1-55я73
К 71

Косаревська, Тамара Андріївна.
Англійська як мова науки : навч. посібник / Т. А. Косаревська, Н. В. Косаревська, О. В. Ніколенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2013. - 247 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).1544499кп хр
65.01я7
К 78Красота, Олена Вадимівна.
Політична економія. Економічна теорія : навч.-метод. посібник / О. В. Красота ; Ун-т екон. та права "Крок". - К. : Ун-т екон. та права Крок, 2008. - 103 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1543970кп чз
67.52(4УКР)я73
К 82

Криміналістика: навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 200 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

1543979кп чз
67.408(4УКР)я73
К 82

Кримінальне право України: навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 240 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


1543971кп чз 67.410.2(4УКР)я73
К 82
Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 216 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1543972кп чз
67.51я73
К 82
Кримінологія: посіб. для підгот. до іспитів / авт.-упоряд. Д. Л. Тупчієнко. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 240 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1544558кп бф 67.401.072(4УКР)-32
К 89

Кузніченко, Сергій Олександрович.
Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" : наук.-практ. коментар / С. О. Кузніченко ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Харків : Право, 2015. - 164 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 


1544500кп иск
85.38я73
К 89

 
Кукуруза, Надія Вікторівна.
Майстерність ведучого : навчальний посібник / Н. В. Кукуруза. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 176 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


 

1544501кп чз
88.525
Л 33
Лебон, Гюстав.
Психология масс / Г. Лебон. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2016. - 221 с. : грн. - (Николай Стариков рекомендует прочитать)
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1543953кп хр
1543954 аб
84(7СПО)6-44
Л 73Локгарт, Емілі.
Ми були брехунами : роман / Е. Локгарт ; пер. з англ. Ю. Максименко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 219 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
м1543987кп хр
84(4УКР)6-44
Л 84

Лукащук, Христина.
Любов практична : роман / Х. Лукащук. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2016. - 142 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1543973кп чз
67.91я73
М 58

Міжнародне право: навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 208 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


1544506кп хр
79.1(4УКР)2
М 61

Мінгазутдінов, Алік Фасхутдінович.
Михайло Іванович Сікорський / А. Ф. Мінгазутдінов, Ю. В. Латиш ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2013. - 84 с. : фот.цв. - (Видатні вихованці та педагоги). - Библиогр.: с. 83
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1544556кп хр
71(4УКР)д
М 19


 

Малина, Валерій Васильович.
Антиномії доктора культурології. Інтелектуальна автобіографія / В. В. Малина. - Миколаїв : Артіль Художній крам, 2011. - 768 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 ф1544557кп иск
85.136.156(4УКР)-6
М 19Малина, Валерій Васильович.
Кам’яні хрести в Україні. XVIII-XX ст. : онтологія, типологія, символіка, функція: [монографія] / В. В. Малина ; передм. О. Федорука. - Миколаїв : Артіль Художній крам, 2009. - 864 с. : ілюстр.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).
1544555кп иск
85.03(4УКР7)-2
М 19Малина, Валерій Васильович.
Народне мистецтво Півдня України: кінець XIX - початок XX ст. : на матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей : [наук.-попул. вид.] / В. В. Малина. - Миколаїв : Артіль Художній крам, 2007. - 448 с. : ілюстр.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).1545108 хр
51.201я73
М 42
Медична екологія: навч. посібник / М. П. Гребняк [и др.] ; ред. М. П. Гребняк. - 2-ге вид., доп. та перероб. - Дн-ськ : Акцент ПП, 2016. - 484 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).
м1544507кп хр
м1544508 аб
84(4УКР)6-5
М 80

Мороз, Олександр Олександрович.
А я Вас не забув... = Я не могу забыть тебя... : поезії / О. О. Мороз. - К. : Парламентське видавництво, 2014. - 416 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


1544509кп хр
1544510 аб
66.3(4УКР),1
М 80Мороз, Олександр Олександрович.
До булави треба голови. Так було. Так є. Як буде? / О. Мороз. - К. : Парламентське видавництво, 2016. - 592 с. : фот.цв.
Экземпляры: в сего:2 - хр(1), аб(1).м1544511кп хр
м1544512 аб
84(4УКР)6-5
М 80Мороз, Олександр Олександрович.
Повітряний змій : поезії / О. О. Мороз. - К. : Парламентське видавництво, 2015. - 334 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).1545398 хр
56.966я9
М 89
Мужское бесплодие: этиология, патогенез, классификация, диагностика и методы лечения : монография / И. И. Горпинченко [и др.] ; Ин-т урологии НАМН Украины, Днепропетр. мед. акад. МЗ Украины. - Днепр : Акцент ПП, 2016. - 344 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).
1544513кп иск
85.374.0,721я7
М 90Муканова, Тамара.
...И зреет художественный образ : адаптация системы К.С. Станиславского для анимации / Т. Муканова. - Алматы : КазНАИ им Т. Жургенова, 2014. - 248 с. : рис.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).1545365 хр
84(4УКР)6-44
Н 63

Нікітіна, Анна Володимирівна.
Світлий сад, або Чарівні пригоди світлячків / А. Нікітіна. - Дніпро : Акцент ПП, 2016. - 19 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).

 1544560кп бф 67.401.133(4УКР)
Н 34Науково-практичний коментар розділу IV "Повноваження поліції" та розділу V "Поліцейські заходи" Закону України "Про національну поліцію" / за заг. ред. Т. П. Мінки ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Харків : Право, 2016. - 178 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1545182 хр
84(4УКР-4ДНІ)6-5
Н 48
Некрасов, Александр Сергеевич.
Жизнь без прикрас : стихи / А. С. Некрасов. - Дн-ск : Лира, 2015. - 379 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).1545181 хр
84(4УКР)6-5
Н 48Некрасов, Александр Сергеевич.
Жизнь без прикрас : стихи / А. С. Некрасов. - Дн-ск : Лира. - 2015
Т. 2. - Дн-ск : Лира, 2015. - 599 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).


1544536кп иск
85.14(4УКР)я61
Н 76

Новый ракурс. Творческая мастерская Анны Егоровой : альбом / авт.-сост. И. Б. Труш. - Дн-ск, 2016. - 21 с. : цв.ил.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 ф1544516кп оил
81.432.1я73
Н 77


 Ножовнік, Олег.
Міжнародна торгівля, оподаткування та страхування для бізнесу: огляд ключових проблем : навч. посіб. з англ. мови профес. спілкування ... / О. Ножовнік. - К. : Ун-т економ. та права Крок, 2013. - 326 с. - Библиогр.: с. 325
Экземпляры: всего:1 - оил(1).
1544517кп хр
88.252.11я9
Н 84
Носенко, Елеонора Львівна.
Почуття гумору як ознака доброчинності особистості та емоційна сила її характеру : монографія / ред. Е. Л. Носенко, О. Б. Опихайло ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - К. : Освіта України, 2016. - 189 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1545396 хр
33.4,1я9
О-21

Обогащение угля в магнетитовой суспензии : монография / А. Д. Полулях [и др.] ; Нац. горн. ун-т. - Дн-ськ : НГУ, 2016. - 512 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 457-463
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).
1543976кп хр
84(4УКР)6-44
О-23Образ, Богдан.
Київ-Париж (У пошуках застиглого часу) : роман / Б. Образ. - К. : Нора-друк, 2015. - 318 с. - (Читацький клуб)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544518кп хр
54.136,11
П 16
Панкреатит. Лучшие методы лечения / В. Ф. Ильин. - СПб. : Вектор, 2008. - 124 с. - (Семейный доктор)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 м1544519кп хр
84(4РОС)6-4
П 24Пелевин, Виктор Олегович.
Empire "V". Повесть о настоящем сверчеловеке / В. О. Пелевин. - М. : Э, 2016. - 411 с : Pocketbook). - (Проза Виктора Пелевина)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).м1544520кп хр
84(4РОС)6-5
П 24
Пелевин, Виктор Олегович.
П5 / В. О. Пелевин. - М. : Э, 2016. - 316 с. - (Проза Виктора Пелевина). - (Pocket book)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544521кп по
40.44
П 49

Полезная книга огородника. Все об удобрениях и борьбе с вредителями / сост. Ю. Д. Бойчук. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 127 с
Экземпляры: всего:1 - по(1).

 
ф1544522кп бф
86.2я20
Р 36

Религиоведение: энциклопедический словарь / И. В. Аверченко, А. С. Агаджанян, Л. А. Алексеев и др. ; под ред.: А. П. Забияко, А. Н. Красников, Е. С. Элбакян. - М. : Академический проект, 2006. - 1254 с. - (Summa)
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1543974кп хр
1543975 аб
84(4УКР)6-44
Р 64Роздобудько, Ірен.
Дві хвилини правди : роман / І. Роздобудько. - 3-тє вид. - К. : Нора-друк, 2016. - 246 с. - (Читацький клуб)
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).1543978кп хр
85.374.9(4УКР)6
Р 64

Роздобудько, Ірен.
Кіно на папері : збірка / І. Роздобудько, О. Санін. - К. : Нора-друк, 2016. - 285 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1544525кп хр
86.375-43
С 13
Савонарола, Джироламо.
Цикл проповедей на книгу пророка Аггея / Д. Савонарола ; изд. подгот. А. В. Топорова ; ред. кол.: М. Л. Андреев, В. Е. Багно, В. И. Васильев и др. - М. : Наука, 2014. - 309 с. - (Литературные памятники)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1543969кп чз
67.408.142(4УКР)я73
С 13

Савченко А. В.
Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навчальний посібник / А. В. Савченко ; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 168 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1544559кп бф 67.408.141(4УКР)
С 22


Сичевський, Віталій Вікторович.
Науково-практичний коментар до Розділу І Особливої частини Кримінального кодексу України (Злочини проти основ національної безпеки України) / В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, Д. О. Олєйніков ; Служба безпеки України. - Х. : Право, 2016. - 230, [2] с. - (Бібліотека слідчого). - Глосарій.: с. 200-214. - Бібліогр.: с. 215-300
Экземпляры: всего:1 - бф(1).1544530кп хр
84(4УКР-4ДНІ)6-44
С 44

Скорик, Михайло Тихонович.
Осінь. Жахи україномору / М. Т. Скорик. - Київ : Кит, 2015. - 623 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), край(1).
1544528кп хр
1544529 аб
84(4УКР)6-5
С 44

Скорик, Михайло Тихонович.
Старорябинівські етюди : поезія / М. Т. Скорик. - К. : КИТ, 2016. - 223 с. : фот.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

1544532кп иск
85.334.0,721
С 76
Станиславский, Константин Сергеевич.
Искусство представления : Классические этюды актерского тренинга / К. С. Станиславский. - СПб. : Азбука, 2015. - 189 с. - (Азбука-классика. Non-Fiction)
Экземпляры: всего:1 - иск(1).м1544533кп иск 85.334.0,721(4РОС)6
С 76


 

Станиславский, Константин Сергеевич.
Работа актера над собой в творческом процессе воплощения : дневник ученика / К. С. Станиславский ; отв. ред. К. Красник. - СПб. : Азбука, 2015. - 414 с. - (Азбука-классика. Non-Fiction)
Экземпляры: всего:1 - иск(1).1544553кп хр
63.3(4РОС)
С 81


Сто великих тайн России XX века / авт.-сост В. В. Веденеев. - М. : Вече, 2008. - 472 с. : ил. - (100 великих)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1544554кп бф
63.3(4УКР)-284.3
С 81

Сто знаменитых женщин Украины / В. М. Скляренко [и др.]. - Харьков : Фолио, 2006. - 508 с. : портр. - (100 знаменитых)
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
1544534кп иск 85.334.3(4РОС)6-8Раневская
Т 15
Так говорила Фаина Раневская. - 12-е изд. - Р.-на-Д. : Феникс, 2015. - 91 с. - (Так говорили великие)
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 
1544535кп хр
84(4УКР)6-44
Т 16

Талан, Світлана.
Повернутися дощем : роман / С. Талан. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 444 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1543969кп чз
67.408.142(4УКР)я73
С 13Технологія лізингу: монографія / Н. Рязанова [та ін.] ; ред. Г. Т. Сенькович. - К. : Гопак, 2010. - 320 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544539кп хр
66.04(4УКР)я9
Т 80


Трухачов, Олександр Іванович.
Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : монографія / О. І. Трухачов. - К. : Крок, 2012. - 199 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1544540кп иск 85.335.41(4УКР)6-8я7
Т 82Тулянцев, Андрей Анатольевич.
Юрий Чайка. Режиссер оперы (1943-2016) / А. А. Тулянцев ; Днепропетр. акад. музыки им. М. Глинки. - Днепр : Лира, 2016. - 148 с. : фот. - (Выдающиеся музыканты Днепропетровщины)
Экземпляры: всего:2 - иск(1), край(1).

1544148кп по
33.181.1я9
У 67
Управление аэрологическими и геомеханическими процессами в угольных шахтах : монография / А. Ф. Булат, К. К. Софийский, Б. В. Бокий [и др.] ; НАН Украины, Ин-т геотехн. мех. им. Н. С. Полякова. - Мариуполь : Східний видавничий дім, 2016. - 300 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. : с. 281-298
Экземпляры: всего:1 - по(1).
1545074 хр
84(4УКР)6-5
Ф 52

Філенко, Надія Іванівна.
Палітра осені : поезії / Н. І. Філенко. - Дн-ськ : Журфонд, 2016. - 111 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).

1544541кп оил
81.754.42-6я73
Ф 34Федотова, Юлія Сергіївна.
Історія розвитку та сучасний стан японського письма / Ю. С. Федотова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2014. - 357 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).
ф1544542кп бф
87я20
Ф 56

Философия: энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. - М. : Гардарики, 2006. - 1072 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

1544543кп хр
86.414.7
Ф 60

 


Финчем, Джонни.
Тайная сила хиромантии / Дж. Финчем ; пер. с англ. Т. Новикова. - М. : Фаир, 2007. - 237 с. : рис.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1545408 хр
34.32я43
Ф 94
Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии : сб. научных трудов. Вып. 30 / Нац. акад. наук Украины, Ин-т чер. металлургии им. З. И. Некрасова ; отв. ред. А. И. Бабаченко. - Дн-ск : Журфонд, 2015. - 374 с
Экземпляры: всего:2 - мп(1), хр(1).


1544544кп хр
51.204.0
Х 22Хартвиг, Кирстен.
Здоровье за 10 дней / К. Хартвиг, Н. Роули. - М. : Астрель : АСТ, 2007. - 219 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1543957кп хр
1543958 аб
84(4ВЕЛ)6-44
Х 68
Хоган, Рут.
Хранитель забытых вещей : роман / Р. Хоган ; пер. с англ. М. Черевко. - Х. ; Белгород : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 349 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
ф1544153кп хр 60.542.15(4УКР)
Ц 65
Ціннісні орієнтації сучасної української молоді : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року) / Держ. ін-т сімейної та молод. політики. - К., 2016. - 200 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


ф1544154кп бф
60.542.15
Ц 65
Цінності української молоді: результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді / Н. Дмитрук [та ін.]. - К., 2016. - 89 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

1543984кп хр
84(4НІМ)6-5
Ц 34


Целан, Пауль.
Мовні грати : поезії / П. Целан ; пер. з нім., авт. післямови П. Рихло. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. - 130 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544545кп иск 85.338.7(4УКР-4ЛУГ)6
Ц 56
Цибенко, Микола.
Чарівна криниця : вистава Луганського театру ляльок / М. Цибенко. - Б. м., 2010 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - иск(1).1544548кп чз
65.052.2
Ч-34

Чебанова, Наталия Владимировна.
Организация бухгалтерского учета / Н. Чебанова, Т. Чупырь, В. Чупырь. - Харьков : Фактор, 2008. - 480 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


ф1544549кп хр 63.221(4РОС)-3я20
Ч-44

Чепурнов, Николай Иванович.
Наградные медали Государства Российского : энциклопедическое иллюстрированное издание / Н. И. Чепурнов. - М. : Русский мир, 2000. - 768 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1543943кп хр
1543944 аб
84(7СПО)6-44
Ч-49
Черри, Британни Ш.
Воздух, которым он дышит : роман / Б. Ш. Черри. - Х. ; Белгород : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 302 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
1544923 хр
1545378 аб
84(4УКР-4ДНІ)6-5
Ш 24
Шаповалова, Емма Олексіївна.
Герої не вмирають! Хай згинуть вороги! / Е. О. Шаповалова. - Дніпро : Н. Тубальцевої, 2016. - 132 с. : фот.
Экземпляры: всего:4 - мп(1), край(1), хр(1), аб(1).
1543981кп нмо
78.653я73
Ш 25


Шаравара, Тамара Олексіївна.
Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посібник / Т. О. Шаравара ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. держ. аграрна академія. - Київ : Ліра-К, 2017. - 256 с
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).1544550кп хр
60.524.224
Ш 32


Шаян, Леонід Павлович.
PRо Суспільні комунікації / Л. П. Шаян. - К. : Динаміка, 2008. - 174 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1544551кп хр
60.80
Ш 32

Шаян, Леонід Павлович.
Нариси про українське управління / Л. Шаян. - К. : Динаміка, 2009. - 144 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


ф1544552кп оил
81.432.1я73
Ш 37
Шевченко, Ольга Костянтинівна.
Англійська мова для географів : навч. посібник / О. К. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2014. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-143
Экземпляры: всего:1 - оил(1).1544503кп оил
83.3(4УКР)5-8Шевченко.я9
Ш 37

 


Шевченкознавство в сучасному світі: монографія / Н. Л. Білик [и др.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2014. - 463 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 


1544504кп оил
83.3(5КИТ)4я73
Ш 40


Шекера, Ярослава Василівна.
Китайська література VII-XIII століть : навчальний посібник / Я. В. Шекера ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 351 с.; 20 см
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 


ф1544502кп иск 85.143(4РОС)я20
Э 68Энциклопедия русской живописи: Русская живопись XIV-XX веков / ред. Т. В. Калашникова. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 350 с
Экземпляры: всего:1 - иск(1).
 


 

 

 
   

 

 

 

 

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2013 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека