Березень
 
 
Травень  
Червень  
Липень  
Серпень  
Вересень  
Жовтень  
Листопад  
Грудень
 

 

 

Березень

 


Видано на Дніпропетровщині

 

ф1544844кп хр
84(0)6-5я43
T 35


Terra poetika: збірка / відп. за вип. М. Степуріна ; авт. передм. Б. Олійник ; худож. О. Шнеєр. - К. : Самміт-Книга, 2017. - 168 с. : ил., портр.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544804кп хр
1544805 аб
67.400.621
A 10

 

А як у них? Світові парламентські практики. - [б. м.], 2016. - 79 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


 

 

1544576кп хр
67.910.621(4)я9
А 13

 


Аббакумова, Дарина В'ячеславівна.
Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно-правова природа та повноваження : монографія / Д. В. Аббакумова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 256 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


ф1544779кп иск 85.143(4УКР-4ЗАП)6-8 Жуковы
А 18
Авдеенко, Сергей Иванович.
Елена и Борис Жуковы. Жизнь - искусству / С. И. Авдеенко. - Мелитополь : Мелитоп. гор. тип., 2016. - 65 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).1544717кп хр
83.3(4УКР)6
А 18


 


Авдеенко, Сергей Иванович.
О тех, кого помню : литературные портреты / С. Авдеенко. - Мелитополь : Издат. дом Мелитопол. гор. тип., 2016. - 212 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1544716кп хр
84(4УКР)6-5
А 18


 

Авдеенко, Сергей Иванович.
Сергей Туренко. Жизнь в двадцать пять свечей / С. Авдеенко. - Мелитополь : Издат. дом Мелитопол. гор. тип., 2016. - 106 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544575кп чз 67.404.96(4УКР)я73
А 25


Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред. А. М. Статівки. - Харків : Право, 2016. - 154 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).


1544758кп хр
67.75(4УКР)г
А 28

 Адвокатура України: забуте і невідоме / Національна Асоціація адвокатів України, Центр досліджень адвокатури і права, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. - К. : КВІЦ, 2016. - 556 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544813 аб
86.414.5
А 46Александров, Александр Федорович.
Даты и судьбы. Большая книга нумерологии [Электронный ресурс] / А. Ф. Александров. - М. : Равновесие : Рипол классик, 2006 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

1543991кп хр 32.971.321.42я031
А 56
Аль-Кхшаб Сінан Самір
Модель, метод та інформаційна технологія енергозберігаючого планування завдань в умовах автономної роботи портативних комп'ютерів : автореферат дисертації / Аль-Кхшаб Сінан Самір ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544010кп хр
22.161.0
А 79

 


Арбит, Александр Владимирович. Неравенства и основные способы их доказательства / А. В. Арбит. - М. : МЦНМО. - 2016. - (Прилож. к журн. "Квант" ; № 3/2016)
Ч. 1. - М. : МЦНМО, 2016. - 162, [1] с. : ил.; 20 см 900 экз.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1544776кп нмо 78.34(4УКР)я431
Б 59
Бібліотека ХХI століття: перспективи та інновації : матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 23 квітня 2015 року) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. - К. : КНУКіМ, 2015. - 237 с
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).1544848кп нмо
78.375.5я431
Б 59


Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листопада 2015 р. / Нац. іст. б-ка України , Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : НІБУ, 2015. - 271 с. - (ІІІ Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька)
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).

ф1544057кп хр
74.204.41
Б 61

 

Білоус, Інна Іллівна.
Планування навчального процесу / І. І. Білоус. - Київ : Шкільний світ, 2016. - 131 с. - (Бібліотека Шкільного світу)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544743кп хр
66.3(4УКР),5
Б 23Бандерівські читання. Візія Української держави в ідеології українського націоналізму : збірник матеріалів / Нац. наук.-дослід. ін-т Українознавства, Незалеж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. дослідж." . - К. ; Івано-Франківськ : Місто, 2016. - 394 с. - (До 75-річчя Акта відновлення української державності та 25-річчя Незалежності України)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).м1544695кп хр
м1544696 аб
84(4ІТА)6-44
Б 24
Барікко, Алессандро.
Шовк : роман / А. Барікко ; авт. передм., пер. з італ. А. Немирова. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 112 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 1544612кп хр
1544613 аб
84(7СПО)6-44
Б 41
Бейкер Клайн, Крістіна.
Сирітський потяг : роман: пер. з англ. / К. К. Бейкер. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 304 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 1544577кп чз 67.404.212.11(4УКР)я73
Б 48Бервено, Сергій Миколайович.
Проблеми вексельного права України : навчальний посібник / С. Н. Бервено ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Право, 2016. - 336 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1). 


1544825кп куц
63.3(2)6-361
Б 58

 


Бжеський, Роман.
Біла книга. Національна і соціальна політика совєтів на службі московського імперіалізму (на основі автентичних урядових совєтських даних) / Р. Бжевський . - К. : Укр. вид. спілка ім. Ю. Липи, 2008. - 216 с. - Бібліогр. довідка: с. 210-214
Экземпляры: всего:1 - куц(1).1544759кп хр 63.3(4УКР-4ДОН)
Б 73
Богдан, Иван.
Мариуполь-2014 : документально-хронологический обзор / И. Богдан. - Мариуполь : КИТ, 2016. - 200 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544030кп чз
74.202.43
Б 79Большакова, Інна Олексіївна.
Квести в початковій школі / І. О. Большакова, М. С. Пристінська, В. Г. Ареф'єва. - К. : Перше вересня, 2016. - 136 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
м1544702кп хр
м1544703 аб
84(7СПО)6-44
Б 87


Брікер, Джен.
Йди за мрією. Все можливо : роман / Д Брікер, Ш. Берк ; пер. з англ. В. Кучменко. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2017. - 224 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


1544682кп чз
88.53
Б 87Браун, Брене.
Стань сильнішим = Rising strong / Б. Браун. - Харків : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 287 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1544573кп чз 67.404.013(4УКР)я9
Б 88

 


Бровченко, Тетяна Ігорівна.
Установчі документи юридичних осіб за законодавством України : монографія / Т. І. Бровченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2016. - 216 с. - Бібліогр.: с. 191-215
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

1544761кп хр
88.37
В 54

Вітакультурний млин: методологічний альманах. 2016.- Модуль 18 / Наук.-дослід. ін-т методол. та освітології, Терноп. нац. економ. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 95 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544846 аб
87.3(5КИТ)
В 14Вайдра, Нэнсили.
Фэн-шуй : 150 советов, как создать гармонию и уют в вашем доме и офисе / Н. Вайдра ; пер. с англ. К. Савельева. - М. : Фаир-Пресс, 2001. - 326, [1] с. - (Жемчужина)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).


 

ф1544049кп хр
ф1544050 аб
84(4УКР)6-5
В 19 

Василенко, Михайло Григорович.
Окрайчик і побігайчик : народознавчі розповіді про хліб. Прислів'я та приказки / М. Василенко. - К. : ПП Фірма Гранмна, 2016. - 23 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).1544770кп хр 32.971.321.4я031
В 25

 


Вдовітченко, Олександр Валерійович.
Методи та засоби адаптивного керування енергоспоживанням персональних комп'ютерів : автореферат дисертації / О. В. Вдовітченко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544672кп хр
1544673 аб
84(4УКР)6-44
В 25

Вдовиченко, Галина.
Ось відкрита долоня : збірка / Г. Вдовиченко ; худож. Т. Гущина. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 208 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


 


м1544810кп оил 84(7СПО)6-44
В 26

 


Вебстер, Джин.
Довгоногий дядечко : роман / Д. Вебстер. - К. : Знання, 2016. - 206 с. - (English Library) : Daddy-Long-Legs
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 ф1544578кп бф 67.3(4УКР)я20
В 27

 


Велика українська юридична енциклопедія : у 20-и т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; гол. ред. В. Д. Гончаренко. - Харків : Право. - 2016
Т. 1 : Історія держави і права України. - 2016. - 848 с. : ил., карты
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 ф1544866кп хр 66.3(4УКР)я43
В 58


 

 

Власюк, Олександр Степанович.
Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : вибрані наукові праці / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2016. - 528 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1544616кп хр
1544617 аб
84(7СПО)6-44
В 67


Воллер, Роберт Джеймс.
Мости округу Медісон : роман / Р. Дж. Воллер ; пер. з англ. Д. Петрушенко. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 192 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1). 

 

1544751кп хр
83.3(0)6я721
В 68Волощук, Євгенія Валентинівна.
Зарубіжна література : підручник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. В. Волощук. - Київ : Генеза, 2004. - 464 с. : іл.; 21,5 см
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


ф1544784кп хр 83.3(0)6я721
В 68

Волощук, Євгенія Валентинівна.
Зарубіжна література : хрестоматія-посібник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. В. Волощук. - Київ : Генеза, 2003. - 560 с. : іл., схеми; 24 см
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544664кп хр
1544665 аб
84(7СПО)6-44
В 73

Воннегут, Курт.
Колиска для кішки : роман / К. Воннегут ; пер. А. Немирова. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 240 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
м1544072кп хр
84(4ВЕЛ)6-44
Г 12


Гаггард, Генрі Райдер.
Соломонові копальні : [роман] / Г. Р. Гаггард ; пер. з англ.: М. Лисиченко, М. Головко. - К. : Знання, 2016. - 271 с. - (English Library)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 
1544602кп хр
1544603 аб
84(7СПО)6-44
Г 14

Гайнлайн, Роберт.
Чужинець на чужій землі : роман / Р. Гайнлайн ; пер. з англ. Г. Литвиненко. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 720 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 
1544654кп хр
1544655 аб
84(7СПО)6-44
Г 14


Гайсміт, Патриція.
Талановитий містер Ріплі : роман / П. Гайсміт ; пер. з англ. Н. Гоїн. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 
1543996кп хр
38.77-04я031
Г 15
Галінський, Олександр Михайлович.
Наукові основи створення технологій улаштування протифільтраційних екранів в грунті плоским робочим органом : автореферат дисертації / О. М. Галінський ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Одеса, 2016. - 47 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).ф1544773кп хр
63.48(4УКР)я43
Г 15


Галич: зб. наук. пр. Вип. 1 / ред. М. Волощук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. - 216 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544757кп хр
84(0)6-5я43
Г 18

Гами, Александр.
Новая форма поэзии. Однословный многорифм : сб. стихотворений / А. Гами ; сост. А. Гами. - М. ; Торопец ; Бремен : РИТА, 2008. - 283 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544606кп хр
1544607 аб
84(7СПО)6-44
Г 21

Гаррісон, Гаррі.
Народження Сталевого Щура : роман / Г. Гаррісон ; пер. з англ. В. Зенгва. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 288 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).1544034кп хр
60.542.2
Г 34
Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України / Центр Розумкова ; кер. проекту О. Пищуліна. - К. : Заповіт, 2016. - 244 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1543993кп хр 74.480.26я031
Г 37
Герасимова, Ірина Геннадіївна.
Теоретико-методологічні засади формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери : автореферат дисертації / І. Г. Герасимова. - К., 2016. - 40 с. : рис.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544630кп хр
1544631 аб
84(7СПО)6-44
Г 39


Геррітсен, Тесс.
Хірург : роман / Т. Геррітсен ; пер. з англ. Н. Гоїн. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 352 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
1544681кп чз
88.531
Г 52Гладуелл, Малколм.
Неординарні Історії успіху / М. Гладуелл. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 253 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 


1544749кп хр
66.75(4УКР)
Г 61
Головенько, Валерій Антонович.
Український молодіжний рух у ХХ столітті (історико-політологічний аналіз основних періодів) / В. А. Головенько ; Укр. наук.-дослід. ін-т проблем молоді. - К. : А.Л.Д., 1997. - 160 с. - (Конгрес української молоді "Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві"). - Библиогр.: с. 145-158
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1544674кп чз
88.6
Г 67

Горбунова, Вікторія Валеріївна.
Виховання без травмування, або Навіщо дітям дорослі? / В. В. Горбунова. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 318, [2] с. : рис.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1544640кп хр
1544641 аб
84(4ВЕЛ)6-44
Г 74

Гоукінз, Пола.
Дівчина у потягу : роман / П. Гоукінз ; пер. з англ. І. Паненко. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 315 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
1544737кп хр 66.3(4УКР),131
Г 87
Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року: підсумковий звіт / О. Айвазовська [та ін.]. - [б. м.] : Опора, 2016. - 239 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544583кп чз
67.404.2я9
Г 93Гуйван, Петро Дмитрович. Темпоральні характеристики зобов'язального права : монографія: у 2-х т. / П. Д. Гуйван. - Х. : Право. - 2016. - ISBN 978-966-937-039-6
Т. 1 : Теоретичні питання строків у зобов'язальному праві. Загальні засади темпорального регулювання зобов'язань. - 2016. - 440 с. - Бібліогр.: с. 383-438 та у виносках
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

1544584кп чз
67.404.201(4УКР)я9
Г 93

Гуйван, Петро Дмитрович. Темпоральні характеристики зобов'язального права : монографія: у 2-х т. / П. Д. Гуйван. - Харків : Право. - 2016. - ISBN 978-966-937-039-6
Т. 2 : Темпоральне регулювання окремих відносин у зобов'язальному праві. - Х., 2016. - 600 с. - Бібліогр.: с. 535-568 та у виносках
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
м1544697кп хр
84(4ФРА)6-44
Г 94

Гунель, Лоран.
Бог завжди подорожує інкогніто / Л. Гунель. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 414 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1544775п хр
63.3(0)62,7
Г 97Гучинова, Эльза-Баир.
Рисовать лагерь. Язык травмы в памяти японских военнопленных о СССР / Э. -Б. Гучинова ; Hokkaido University. - Sapporo : Slavic-Eurasian Research Center, 2016. - 220 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544000кп хр
84(4УКР)6-44
Д 36
Дергач, Василь Олексійович.
Тепло і холод : роман-сага . Кн. 5 : Паром приречених / В. Дергач. - Черкаси : Відлуння-Плюс, 2005. - 160 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1544662кп хр
1544663 аб
84(4УКР)6-44
Д 54ДНК: роман / С. Жадан [та ін.]. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 237 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


 

1544031кп хр 66.3(4УКР-4ДОН)
Д 67
Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою : аналітична доповідь / Т. А. Бевз [та ін.] ; Нац. акад. України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. - 191 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544724кп хр 66.3(4УКР),133я9
Д 67


Донбасс и Крым: цена возвращения : монография: сокр. пер. с укр. яз. / Нац. ин-т стратег. исслед. ; ред. В. П. Горбулин [и др.]. - К. : [НИСИ], 2015. - 222 с. - Библиогр. в сносках
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1544067 аб
84(4УКР)6-44
Д 82


Думанська, Оксана.
Марійчині пригоди / О. Думанська. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. - 64 с. - (Книга Брайлем)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).
1544594кп хр
1544595 аб
84(7СПО)6-44
Е 47

Елліс, Брет Істон.
Американський психопат : роман / Б.-І. Елліс ; пер. з англ. О. Оксенич. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 510 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
1544598кп хр
1544599 аб
84(7СПО)6-44
Ж 39


Жахослов: збірка / за ред. С. Джонса ; пер. з англ. Д. Петрушенко. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 416 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

1544851 аб
51.204.1
Ж 55Женские секреты / сост. Т. Корельская. - Харьков : Книжный клуб семейного досуга, 2006. - 238 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

1544738кп хр 65.9(4УКР)-56
З-13
 

Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України / Центр Разумкова. - К. : Заповіт, 2017. - 124 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1544666кп чз
1544667 аб
63.3(4УКР)-7-284.3
І-26


Ігнатенко, Ірина Василівна.
Жіноче тіло у традиційній культурі українців / І. Ігнатенко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 222 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 1544700кп чз
1544701 аб
63.3(4УКР)-7
І-26Ігнатенко, Ірина Василівна.
Народна медицина і магія українців / І. Ігнатенко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 320 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).


 

1544400кп хр
1544401 аб
84(4ЧЕХ)6-45
К 14

Ігнатенко, Ірина Василівна.
Чоловіче тіло у традиційній культурі українців / І. Ігнатенко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 224 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

1544867кп хр
1544868 аб
84(7СПО)6-44
І-59

 

Інголз-Вайлдер, Лора.
Будиночок у прерії / Л. Інголз-Вайлдер ; пер. з англ. Є. Кононенко. - К. : Основи, 2015. - 301, [1] с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

1544840кп хр 66.4(4УКР),01я431
І-73

Інтеграція України до Європейського Союзу. Проблеми та перспективи здійснення реформ очима молодих науковців : матер. І Міжнар. наук.-практ.ї конф. молодих учених та студентів, м. Ірпінь, 8-9 квітня 2016 р. / Ун-т держ. фіскал. служби України, Ужгород. нац. ун-т, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ун-т у м. Пряшів (Словаччина), Асоц. податк. консультантів, Асоц. адвокатів. - Ірпінь : Принтхаус Римм, 2016. - 176 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1544838кп хр
60.84я7
І-74

Інформування про реформи: практичні рекомендації та українські практики. - Б. м., б. р. - 67 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1544712кп бф 63.3(4УКР)я1
І-90


 

Історія України: науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2014 рік / Нац. іст. б-ка України . - К. : НІБУ, 2016. - 656 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

1544039кп бф
83.3(4УКР)5-8я1
І-90


Історична Шевченкіана: бібліографічний покажчик / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська [та ін.], відп. за вип. А. В. Скорохватова, наук. ред., авт. вступ. ст. Г. Боряк. - К., 2016. - 575 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

1544847кп хр
84(0)-45
К 14

 Казки: австралійські, англійські, арабські, датські, норвезькі, українські, черкеські / уклад. С. Ковальова ; худож. Ю. Скіба. - Донецьк : Донеччина, 1999. - 400 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1544843кп чз 63.3(4УКР)-7
К 17
Калакура, Ярослав Степанович.
Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. - 491 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

1544680кп хр
84(7СПО)6-49
К 17

 


Каланіті, Пол.
Коли подих стає повітрям / П. Каланіті ; пер. з англ.: Н. Трохим, Т. Микитюк. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 253 с. - (#1 New York Times bestseller)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544799 аб
42.340
К 17


 

Калинина, Ирина.
Живая земля. Секреты органического земледелия / И. Калинина. - СПб. : Вектор, 2010. - 128 с. - (Мой сад и огород)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).
1544801кп по
42.378
К 17

 
Калинина, Ирина.
Мой чудесный сад: декоративные кустарники / И. Калинина. - СПб. : Вектор, 2010. - 160 с
Экземпляры: всего:1 - по(1).

 

 ф1544791кп хр
86.372.246-67г.я6
К 38
 

Київські духовні школи 400 років : історія в фотографіях : фотоальбом / голов. ред. Антоній (Паканич). - Київ, 2015. - 256 с. : фот.цв.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1544626кп хр
1544627 аб
84(4УКР)6-44
К 43


 


Кирик, Юрій.
Яблуневі квіти : роман / Ю. Кирик. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 192 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1544040кп по
38.5г
К 47


 

Кліменко, Віталій Захарович.
Розв'язання невидимого конфлікту в будівельних конструкціях від інтуїтивного і умоглядного до наукового підходу / В. З. Кліменко. - К. : Сталь, 2006. - 107 с
Экземпляры: всего:1 - по(1).
1544608кп хр
1544609 аб
84(7СПО)6-44
К 55


Кобен, Гарлан.
Твоя перша остання брехня : роман / Г. Кобен ; пер. з англ. О. Оксенич. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2017. - 320 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
ф1544774кп хр 63.48(4УКР)я43
К 56
Коваль, Ігор.
Вітольд Ауліх та археологічні студії княжого Галича : зб. наук. праць. Сер. 2. Вип. 1 / І. Коваль. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. - 280 с. : ил., фот. - (Галич)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544726кп хр
84(4РОС)6-44
К 56

 


Коваль, Никанор Ананьевич.
Крушиловка Тридцатого года : повесть / Н. Коваль ; авт. предисл.: П. Г. Проценко, авт. послесл.: А. Коваль, Н. Коваль, худож. Е. Л. Вельчинский. - 2-е изд. доп. - М. : Русский путь, 2010. - 376 с. : ил., фот.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


м1544698кп хр
м1544699 аб
84(7БРА)6-44
К 76Коельйо, Пауло.
Шпигунка : роман / П. Коельйо ; пер. з португ. І. Палій. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2017. - 192 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

1544622кп хр
1544623 аб
84(4УКР)6-44
К 59


Кокотюха, Андрій Анатолійович.
Багряний рейд : роман / А. Кокотюха. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 288 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
1544642кп хр
1544643 аб
84(4УКР)6-44
К 67


Корній, Дара.
Зворотний бік світів : роман / Д. Корній. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 1544038кп хр
84(4УКР)6-44я43
К 67
Корнейчуковская премия: сборник произведений победителей IV Международного конкурса на лучшее произведение для детей / рук. проекта Г. А. Безикович. - Одесса : Черноморье, 2016. - 588 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
 

1544821кп куц 63.3(4РОС)-01
К 71


Косаренко-Косаревич, Василь.
Московський сфінкс: міф і сила в образі Сходу Європи / В. Косаренко-Косаревич. - К. : Укр. вид. спілка ім. Ю. Липи, 2012. - 510 с
Экземпляры: всего:1 - куц(1).1544833кп хр
74.660.1
К 72
Костриця, Лілія Михайлівна.
Дитина в кризовому соціумі / Л. М. Костриця. - К. : Шкільний світ, 2016. - 136 с. - (Б-ка Шкільного світу)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544027кп хр
86.212
К 75


Коханевич М.
Кто есть Бог, основные положения нового миропонимания / М. Коханевич. - Черновцы, 2016. - 82 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1544850кп чз
66.06я73
К 75


 

Кочубей, Лариса Олександрівна.
PR у політичній сфері : підручник / Л. О. Кочубей ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 472 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).1544771кп хр
74.47я031
К 79


Креденець, Неля Дмитрівна.
Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності молодших спеціалістів легкої промисловості : автореферат дисертації / Н. Д. Креденець ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2016. - 38 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1544618кп хр
1544619 аб
84(4УКР)6-44
К 82

Криштальський, Андрій.
Чорноморець, матінко : роман-дилогія / А. Криштальський. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
1544005кп хр
88.50
К 83


Кроль Л. М.
Человек-оркестр: микроструктура общения / Л. М. Кроль, Е. Л. Михайлова. - М. : Независимая фирма Класс, 1993. - 160 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
м1544069кп хр
84(7МЕК)6-44
К 88


 

Куатьэ, Анхель де. Маленькая Принцесса : пятая скрижаль завета : роман : пер. с исп. / А. Куатьэ. - СПб. : Нева. - 2004. - (В поисках скрижалей)
Кн. 6. - 2004. - 182 с.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1544829кп хр
65.290.2
К 93

 


Куринько, Ростислав.
Осваиваем КСО: просто о сложном / Р. Куринько. - Киев : Журнал Радуга, 2011. - 204 с. - (Б-ка журн. Эксперт Украина)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

ф1544301кп хр
ф1544302 аб
84(4УКР)6-5
М 14

 

 

Кухаркин, Евгений Степанович. Основы инженерной электрофизики : учеб. пособ. для спец. "Инженерная электрофизика" вузов: в 2 ч. / Е. С. Кухаркин ; под ред. П. А. Ионкина. - М. : Высшая школа. - 1969
Ч. 1 : Основы технической электродинамики. - М. : Высшая школа, 1969. - 511 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544579кп хр 67.401.132(4УКР)я9
К 95


 

Кучерина, Сергій Євгенович.
Організаційно-правові засади застосування і використання співробітниками Служби безпеки України вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу : монографія / С. Є. Кучерина, С. О. Гриненко, Д. О. Олейніков. - Харків : Право, 2016. - 136 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544008кп хр
1544756 аб
84(4УКР)6-44
К 95


 

Кучмук, Володимир Костянтинович.
Програмування на мові ДОВІР'Я / В. Кучмук. - Маріуполь : ПрАТ Газета "Приазовський робочий", 2013. - 352 с. : фот.цв.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1544003кп хр
84(4УКР)6-44
К 96


 

Кушнєрова, Наталія.
Клініка Вартенштайн : кримінальний роман / Н. Кушнєрова. - Мюнхен : EastEuroBooks, б. р. - 280 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544644кп хр
1544645 аб
84(4ШВЕ)6-44
Л 14

Лагеркранц, Давід.
Дівчина у павутинні : роман / Д. Лагеркранц ; пер. з англ. А. Хлівний. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 432 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

1544029кп хр
36.991.5
Л 14

 

 

Лагутина, Лидия Анатольевна.
700 рецептов домашних тортов : сб. кулинарных рецептов / Л. А. Лагутина, С. В. Лагутина. - М. : Проф-Пресс, 2004. - 768 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1543994кп хр
65-823.2я031
Л 54

 

 

Лещенко, Юлія Олександрівна.
Моделі та методи інформаційної технології забезпечення якості високотехнологічної продукції : автореферат дисертації / Ю. О. Лещенко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського Харків. авіац. ін-т. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1544865кп по
34.61я73
Л 55


 

 

Ливарні властивості металів і сплавів для прецизійного лиття : підручник для вищ. учбових закл. / В. О. Богуслаєв, С. І. Реп'ях, В. Г. Могилатенко та ін. ; під ред. С. І. Реп'яха, В. Г. Могилатенка ; Нац. металург. акад. України. - 2-е вид., доп. та доопрац. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2016. - 475 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - по(1).

 


м1544068кп хр
84(4УКР)6-44
Л 58

 


Лиманова, Рита.
Полкило счастья : роман / Р. Лиманова. - Х. : Факт, 2016. - 240 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544658кп хр
1544659 аб
84(4УКР)6-44
Л 63


 

 

Лис, Володимир Савович.
Діва Млинища / В. Лис. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 368 с. - (Від Золотого письменника України)
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1544728кп куц
66.3(4УКР)
Л 71


 

Ложкін, Борис Євгенович.
Четверта республіка. Чому Європі потрібна Україна, а Україні - Європа / Б. Є. Ложкін ; за участю В. Федоріна. - 2-ге вид. - Харків : Фоліо, 2016. - 252 с
Экземпляры: всего:1 - куц(1).

 

 

1544731кп оил
66.3(4УКР)
Л 71


 

Ложкін, Борис Євгенович.
Четверта республіка. Чому Європі потрібна Україна, а Україні - Європа = Die vierte Republik. Warum Europa die Ukraine braucht, und die Ukraine-Europa / Б. Є. Ложкін; за участю В.Федоріна. - Харків : Фоліо, 2016. - 272 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 

 

1544730кп оил
66.3(4УКР)
Л 71

Ложкін, Борис Євгенович.
Четверта республіка. Чому Європі потрібна Україна, а Україні - Європа = The fourth Republic. Why Europe needs Ukraine, and why Ukraine needs Europe / Б. Є. Ложкін ; за участю В. Федоріна. - Харків : Фоліо, 2016. - 243 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).
1544729кп хр
66.3(4УКР)
Л 71 

 

Ложкин, Борис Евгеньевич.
Четвертая республика. Почему Европе нужна Украина, а Украине - Европа / Б. Е. Ложкин; при участии В.Федорина. - 2-е изд. - Харьков : Фолио, 2016. - 251 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

м1544071кп хр
84(7СПО)6-44
Л 76


 

Лондон, Джек.
Любов до життя / Д. Лондон ; пер. з англ.: Н. Дубровська, Г. Яр. - Київ : Знання, 2016. - 174 с. - (English Library)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544798кп хр
22.161.12я73
Л 83


 

 

Лузин, Николай Николаевич.
Интегральное исчисление : учеб. пособие / Н. Н. Лузин. - 6-е изд. - М. : Советская наука, 1958. - 415 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

м1544073кп оил
84(4УКР)6-5
Л 84
Лук'яненко, Олександр Вікторович.
Філософія Родошанування : поетичні роздуми / О. Лук'яненко. - Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2015. - 383 с
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 ф1544780 аб
84(4УКР)6-44
Л 87 

 

Лущевська, Оксана.
Про кита / О. Лущевська. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. - 24 с. - (Книга Брайлем)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

  

1544592кп хр
1544593 аб
84(4УКР)6-44я43
Л 89


 

 

Львів. Смаколики. Різдво : збірка / уклад., авт. передм. Н. Нікалео. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2017. - 256 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 


 

ф1544059кп хр
91.28
П 30


 

 

Любовь Петрух (До 70-річчя від дня народження) = lubov Petrukh (The 70 anniversary of birth) : біобібліографічний покажчик. 1969-2015 / Наук. т-во ім. Шевченка, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Львів, 2016. - 430 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544033кп бф
91.28
П 12


 

Людмила Павличенко - воїн, історик, громадянин : біобібліографічний покажчик до 100-річчя від дня народження / Нац. іст. б-ка України . - К. : НІБУ, 2016. - 67 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

м1544826кп куц 66.3(4УКР),5
М 69
 

Міхновський, Микола.
Самостійна Україна / М. І. Міхновський. - К. : Діокор, 2002. - 80 с
Экземпляры: всего:1 - куц(1).

 


1544634кп хр
1544635 аб
84(4ІТА)6-44
М 13


 

Мадзантіні, Маргарет.
Не йди : роман / М. Мадзантіні ; пер. з італ. В. Степанова. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 304 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1544754кп хр
84(4УКР)6-5
М 15


 

 

Макаренко, Марія Гнатівна.
Люди - не ангели : вірші / М. Макаренко. - К. : Друкар. двір Олега Федорова, 2016. - 172 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 1544035кп хр
65.305.03
М 26


 

 

Маркевич, Катерина.
Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України / К. Маркевич, В. Омельченко. - К. : Заповіт, 2016. - 118 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544849кп хр
84(4УКР)6-46
М 29


 

 

 

Мартич, Степан Матвеевич.
Больной вагон / С. М. Мартич. - Х. : Точка, 2015. - 105 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

  

ф1544795 аб
84(4УКР)6-44
М 34

Матіяш, Богдана.
Казки Різдва / Б. Матіяш. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. - 22 с. - (Книга Брайлем)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).
м1544809 аб
84(4УКР)6-5
М 33 

Матвієнко, Володимир Павлович.
До України - як до храму / В. Матвієнко. - К. : Наукова думка, 2016. - 152 с. : фот. цв.
Экземпляры: всего:2 - мп(1), аб(1).

 

 

 

1544852кп хр
74.266.32-269
М 38 


Машика, Віктор Томашович.
Використання порівняльних завдань на уроках історії України / В. Т. Машика. - Харків : Основа, 2015. - 96 с. - (Б-ка журн. Історія та правознавство ; Вип. 6 (138))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544824кп куц
63.3(4РОС)6
М 48


 

Мельгунов, Сергей Петрович.
Красный террор в России, 1918-1923 / С. П. Мельгунов . - [Изд. 5-е]. - М. : СП PUICO : Р.S., 1990. - 207, [1] с
Экземпляры: всего:1 - куц(1).

 

 

1544815кп оил
81.432.1я72
М 52
Меркулова, Елена Михайловна.
Английский для детей : основной курс: 200 мин. / Е. М. Меркулова. - К. : ТОВ Старт-98, 2005 эл. опт. диск (DVD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - оил(1).
1544046кп хр
39.112.2-002я81
М 54

 Методические рекомендации по вибродиагностике автодорожных мостов / Гос. служба дорож. хоз-ва М-ва трансп. Рос. Федерации (Росавтодор). - М., 2001. - 24 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

ф1544055кп хр 63.3(4УКР-4ХЕС)я431
М 62 


Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. краєзнавчої конф. (16-17 вересня 2016 р.) / Новокахов. гуман. ін-т Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна", Херсон. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Кахов. філія Херсон. обл. краєзнав. музею. - Каховка ; Херсон : Гілея, 2016. - 200 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544036кп хр
1544037 аб
84(4УКР)6-46
М 64

 

Мирославич, Велимир.
Жовтогарячий сніг : повість-роздум про Помаранчеві події на майдані Незалежності 2004-2005 років нині і прісно / В. Мирославич. - К. : ПП Фірма Гранмна, 2016. - 86 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


 

 

 

1544028кп хр
52.817.211.6
М 69Михалик, Оляна Іванівна.
Сучасні лікарські засоби для хеміотерапії вірусних інфекцій : посібник / О. І. Михалик ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Фак. післядиплом. освіти, Каф. фармац. хемії, Наук. т-во ім. Шевченка. - Львів, 2013. - 180 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544650кп хр
1544651 аб
84(4ВЕЛ)6-44
М 87


 

Моем, Вільям Сомерсет.
Розмальована вуаль : роман / В.-С. Моем ; пер. О. Гординчук ; худож. М. Кристопчук. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 224 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1544596кп хр
1544597 аб
84(4ВЕЛ)6-44
М 74

 

 

Мойєс, Джоджо.
Дівчина, яку ти покинув : роман / Дж. Мойєс ; пер. з англ. Д. Петрушенко. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 400 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1544012кп хр
37.279.5
М 74


Мойзріст, Олена.
Сама собі господинька / О. М. Мойзріст. - К. : Зелений пес, 2008. - 264 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1544748кп хр 66.75(4УКР)к1
М 75Молодіжна політика в Україні: практична реалізація : зб. нормат. документів... / Укр. наук.-дослід. ін-т проблем молоді. - К., 1993. - 131 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544747кп хр
66.75(4УКР)
М 75 


Молодежная политика: опыт, проблемы, перспективы : матер. междунар. науч.-практ. конф. (в двух частях) . Ч. ІІ / Укр. науч.-исслед. ин-т проблем молодежи. - [б. м.], 1992. - 238 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 


1544745кп хр
66.75(4УКР)
М 75
Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві : зб. матер. Конгресу укр. молоді, Київ, 26-28 травня 1997 р. / Укр. наук.-дослід. ін-т проблем молоді. - Київ : Столиця, 1997. - 204 с. - (Конгрес української молоді "Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


 

1543653кп хр
84(4УКР)6-5
С 37
Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання : зб. наук. публікацій УкрНДІ проблем молоді за підсумкам виконання наукових програм і проектів у 1995 році. Вип. 5 / Укр. наук.-дослід. ін-т проблем молоді. - К. : А.Л.Д., 1996. - 235 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544746кп хр
66.75(4УКР)
М 75
 

Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання : зб. наукових публікацій Укр НДІ проблем молоді за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1996 році. Вип. 6 / Укр. наук.-дослід. ін-т проблем молоді. - К. : Столиця, 1997. - 208 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544735кп хр
1544736 оил 86.372.24(4УКР-4ВОЛ)647
М 77

 

Монастир Скит = Monastyr Skit / пер. з пол.: В. Рожко, Л. Василів-Базюк. - Луцьк : Волинська обл. друк., 2016. - 36 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), оил(1).1544002кп хр
84(4УКР)6-44я43
М 79


 

Море талантов: альманах произведений лауреатов V Детского литературного конкурса / IV Одес. Междунар. Корнейчук. фестиваль дет. лит. ; рук. проекта Г. А. Безикович. - Одесса : Черноморье, 2016. - 192 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544727кп хр 65.9(7СПО)290.32-80
М 79
Мориц, Майкл.
Возвращение в Яблочное королевство: Стив Джобс, сотворение Apple и как оно изменило мир / М. Мориц ; пер. с англ. Ю. Гольдберг. - М. : Азбука бизнес, 2013. - 480 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).ф1544777кп оил
81.432.1-4
М 98

 

 


Мюллер В. К.
Сучасний словник англо-український українсько-англійський : 200000 слів та словосполучень: словник географічних назв: транскрипція світового стандарту / В. К. Мюллер, М. Г. Зубков, В. В. Федієнко ; наук. та літ. ред. К. М. Кононенко. - 3-є вид., випр. та доп. - Харків : ВД Школа, 2012. - 1836 с.; 24 см. - Библиогр.: с. 1834 3000 пр. экз.
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 

1544588кп хр
1544589 аб
84(7СПО)6-44
Н 69


 

 

Ніффенеггер, Одрі.
Дружина мандрівника в часі : роман / О. Ніффенеггер ; пер. з англ. Н. Хаєцька. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 592 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

м1544845кп бф 68.426(4УКР)
Н 12


 

 

На допомогу захисникам Батьківщини. Права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей - підстави та порядок отримання, рекомендації, довідкова інформація / М-во соц. політики України. - К., 2015. - 110 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

 

м1544070кп хр
84(4РОС)6-44
Н 14
 

Набоков, Владимир Владимирович.
Лаура и ее оригинал : фрагменты романа / В. Набоков ; пер. с англ., послесл. Г. Барабтарло ; ред. А. Бабиков ; предисл. Д. Набокова. - СПб. : Азбука-классика, 2010. - 188, [1] с. : портр.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544834кп куц
83.3(4УКР)6-8 Багряний.я43
Н 30


 

Народжений для бою : збірник матеріалів до 110-річчя Івана Багряного / упоряд. С. Козак. - К. : Укр. б-ка ім. І. Багряного, 2016. - 140 с. - (Укр. б-ка ім. І. Багряного ; № 1, 2016)
Экземпляры: всего:1 - куц(1).

 

 

1544755кп бф 60.721(4УКР)я9
Н 31

 

Населення України: демографічні складові людського розвитку : [монографія] / НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи ; ред. О. М. Гладун. - Умань : Сочінський, 2015. - 179 с. : граф., карт., табл.
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

ф1544842кп хр 72.4(4УКР)я431
Н 34


 

Наука України у світовому інформаційному просторі / Нац. акад. наук України. - К. : Академперіодика. - 2008
Вип. 13. - К., 2016. - 114 с. : граф., табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544719кп хр 78.347.22(4УКР)я1
Н 35


 

Національна парламентська бібліотека України (1866-2015) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Нац. парламент. б-ка України. - К. : Нац. парламент. б-ка, 2016. - 496 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1543992кп хр 26.231.227я031
Н 59

 

 

Нечаусов, Артем Сергійович.
Моделі та методи інформаційної технології моніторингу атмосфери в умовах екологічної нестабільності техноекосистем : автореферат дисертації / А. С. Нечаусов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544797кп хр
38.798
Н 63

 

 


Николаенко, Николай Александрович.
Динамика и сейсмостойкость сооружений / Н. А. Николаенко, Ю. П. Назаров. - М. : Стройиздат, 1988. - 312 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 


м1544811кп оил 84(7СПО)6-44
О-36
О. Генри
Викуп за Вождя Червоношкірих та інші оповідання / О. Генрі. - К. : Знання, 2016. - 254 с. - (English Library) : The Ransom of Red Chief and Other Stories
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 


1544648кп хр
1544649 аб
84(7КАН)6-44
О-58


 

Ондатже, Майкл.
Англійський пацієнт : роман / М. Ондатже; пер. з англ. Є. Даскал. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 304 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1544586кп хр
1544587 аб
84(4УКР)6-44
О-66


 

Орлик, Тарас.
Данило Галицький : роман / Т. Орлик. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 240 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


 

1544800 аб
42.340
О-75


 

Оснач, Ирина Владимировна.
"Живая земля". Биодинамическое земледелие - секрет изобилия на вашем участке / И. Оснач. - СПб. : Крылов, 2010. - 96 с. - (Бестселлер дачного сезона)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

1544837кп хр
66.3(4УКР)
О-93


 

 

Оцінювання публічних політик в Україні : практичний путівник / Демократ. т-во "Схід", Ін-т соц.-економ. експертиз, Східноукр. центр громад. ініціатив; ред. Й. Конєчна-Саламатін. - К. ; Варшава, 2016. - 232 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 


1544744кп хр
66.4,302
П 18


 

 

Парахонський, Борис Олександрович.
Системна криза міжнародної безпеки: Близькосхідно-Чорноморський простір: аналіт. доповідь / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська; за заг. ред. К. А. Кононенка; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД : Фенікс, 2016. - 51, [1] с. - (Національна безпека; вип. 11)
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1544652кп хр
1544653 аб
84(4УКР)6-44
П 21
 

Пахомова, Тетяна.
Я, ти і наш мальований і немальований Бог : роман / Т. Пахомова. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 192 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
1544047кп хр
38.5-02
П 27

 

 


Перельмутер, Анатолий Викторович.
Управление поведением несущих конструкций / А. В. Перельмутер. - К. : УФІМБ, 1998. - 146 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 


1544740кп иск 85.147.6(4РОС)6я61
П 30


 

Петренко, Елена Григорьевна.
Горные пейзажи Святослава Скоробогатова : альбом / Е. Петренко. - Одесса : Астропринт, [2016]. - 11 с. : цв.ил. - (Коллекции. Коллекционеры ; Вып. 16). - ISSN 978-966-927-200-3
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 

 

1544742кп иск 85.143(4РОС)6я61
П 30 

Петренко, Елена Григорьевна.
Картина Н. К. Рериха "Вестник" : альбом / Е. Петренко. - Одесса : Астропринт, 2016. - 20 с. : цв.ил. - (Картины Н. К. Рериха; вып. 7)
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 

 

1544741 кп иск 85.143(4РОС)6я61
П 30


 

 

Петренко, Елена Григорьевна.
Картина Николая Рериха "Гонец" : альбом / Е. Петренко. - Одесса : Астропринт, 2016. - 20 с. : ил. - (Картины Н. К. Рериха; Вып. 8)
Экземпляры: всего:1 - иск(1). 

1544711кп хр 63.3(4УКР)-8я14
Т 73
Петро Тронько - історик, краєзнавець : каталог видань з фонду Національної історичної бібліотеки України. - К. : НІБУ, 2016. - 104 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1544061кп хр 52.817.211.6
П 31

 

 


Петрух, Любов Іванівна.
Флуорени вірулоцидної дії. Противірусна активність флуренізиду і перспектива застосування у боротьбі з біотероризмом / Л. І. Петрух ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Львів, 2014. - 210 с. - Бібліогр.: с. 202-204
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1544062кп хр
52.649.62
П 31


 

 

Петрух, Любов Іванівна.
Хламідіоз. Флуренізид. Супозиторії антихламідійної дії / Л. І. Петрух, О. В. Павленко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Львів, 2015. - 348 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

ф1544789кп хр 66.3(4УКР),131
П 47


 

 

Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року : інформ.-аналіт. зб. / Центр. виборча коміс. - Київ : ВАІТЕ, 2016. - 990 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


 

ф1544788кп хр 66.3(4УКР),131
П 47


Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року : інформ.-аналіт. вид. / Центр. виборча коміс. - Київ : ВАІТЕ, 2016. - 456 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

ф1544056кп хр
65.262.10
П 49Політика монетарного розширення на підтримку зростання і розвитку / Центр Разумкова, Міжнар. ін-т бізнесу. - К. : [Заповіт], 2016. - 116 с. : рис., граф. - (Дискусії про економічний розвиток)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1544011кп хр
66.4(4УКР),0
П 49


 

 

Політичні ідентичності в сучасній Україні / М. С. Кармазіна та ін.; ред. М. С. Кармазіна ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. - 287 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці підрозд.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544836кп хр 66.3(4УКР-4ДОН)
П 50


 

 

Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання : аналіт. доповідь / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2015. - 268 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1544835кп хр 66.3(4УКР),13я9
П 50

 

 

Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами : монографія / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за заг. ред. Ф. М. Рудича. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2016. - 488 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1544854кп хр
ф1544855 аб
66.0(4УКР)
П 49

Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2-х т. / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; ред. кол. (голова) О. Рафальський ; ред. кол. М. Кармазіна [и др.]. - К. : Парламентське вид-во. - 2016. - ISBN 978-966-922-059-2
Т. 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / ред. кол. (голова) О. Рафальський, відп. ред., упоряд. М. Кармазіна, ред. кол. О. Майборода. - 2016. - 656 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).ф1544856кп хр
ф1544857 аб
66.0(4УКР)
П 49 

Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2-х т. / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; ред. кол. (голова) О. Рафальський ; ред. кол. М. Кармазіна [и др.]. - К. : Парламентське вид-во. - 2016. - ISBN 978-966-922-059-2
Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / ред. кол. (голова) О. Рафальський, відп. ред. М. Кармазіна, відп. ред., упоряд. О. Майборода. - К., 2016. - 704 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1544604кп хр
1544605 аб
84(7СПО)6-44
П 49


 

 

Поланік, Чак.
Бійцівський клуб : роман / Ч. Поланік ; пер. з англ. О. Лесько. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 256 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1544610кп хр
1544611 аб
84(7СПО)6-44
П 49


 

 

Поланік, Чак.
Створи щось. Історії, які неможливо (не) прочитати : збірка оповідань / Ч. Поланік ; пер. з англ. О. Красюк [и др.]. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 352 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 1544043кп хр
38.654.16
П 62

 


Пособие по применению центров свайного типа и металлических сборно-разборных знаков при восстановлении пунктов государственной геодезической сети / А. П. Герасимов, А. И. Константинов, А. А. Павлов и др. ; Военно-топограф. упр. Генер. штаба. - М. : Ред.-изд. отдел ВТС, 1974. - 56 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).ф1544060кп хр
66.2(4УКР)
П 78

 


Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році : аналіт. доп. до щоріч. послання Президента України до Верховної Ради України / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; редкол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Ляшенко. - К. : НІСД : Фенікс, 2016. - 686, [2] с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1544058кп хр 65.9(4УКР)я43
П 81

 

 

Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. Вип. 1 (47) / Донец. держ. ун-т управління, Ін.т екон.-прав. дослідж. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Дружківка : Юго-Восток, 2016. - 136 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544803кп хр
39.92
П 89


 

 

Пустовой, Виталий Николаевич.
Металлоконструкции грузоподъемных машин. Разрушение и прогнозирование остаточного ресурса / В.Н. Пустовой. - М. : Транспорт, 1992. - 256 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 251-256
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544600кп хр
1544601 аб
84(7СПО)6-44
Р 49

 

 

Ріггз, Ренсом.
Бібліотека душ : роман / Р. Ріггз ; пер. з англ. О. Любенко. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 480 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


 

1543998кп хр
1543999 аб
63.3(4УКР)46-8
Р 19


 

 

Ракшанов, Володимир Борисович.
Гетьман Іван Мазепа / В. Ракшанов. - Черкаси : Відлуння-Плюс, 2005. - 120 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 1544705кп хр
74.044.4я031
Р 26


 

 

Рафальська, Олена Олександрівна.
Інформаційна технологія багатосценарної організації освітнього процесу : автореферат дисертації / О. О. Рафальська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБіА, 2016. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544708кп хр
88.6
Р 28


 

 

Рашковська, Ілона Владиславівна.
Робота психолога з педколективом : теорія і практика / І. Рашковська. - К. : Шкільний світ , 2016. - 104 с. - (Б-ка Шкільного світу). - (Психолог. Бібліотека)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1544053кп хр
88.415-8
Р 28


 

 

Рашковська, Ілона Владиславівна.
Самооцінка та ідеальне "Я" підлітка : теорія і практика / І. Рашковська. - К. : Шкільний світ, 2016. - 120 с. - (Бібліотека Шкільного світу)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544614кп хр
1544615 аб
84(4НІМ)6-44
Р 37


 

 

Ремарк, Еріх Марія.
Життя у позику : романи / Е.-М. Ремарк ; пер. з нім.: Ю. Винничук, Ю. Микитюк, Х. Николин ; худож. О. Семякін. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 736 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1). 

1544678кп иск
85.154
Р 60


 

 

Роде, Майк.
Скетчноутинг : посібник з візуалізації ідей / М. Роде ; пер. з англ. Г. Литвиненко ; адапт. іл. матер.: С. Омельченко, О. Іголкіна. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 224 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 

 

1544732кп хр
1544734 аб
86.372.246-3,8
Р 63


 

 

Рожко, Володимир Євтухович.
Високопреосвященний Геннадій Шиприкевич, архієпископ Січеславський і Чиказький / В. Є. Рожко. - Луцьк : Волинська обл. друк., 2016. - 163 с. : фот.
Экземпляры: всего:4 - край(2), хр(1), аб(1).

 

 

1544710кп хр 74.268.19=411.1
Р 64


 

 

Розвиток зв'язного мовлення. Українська мова. 5-11-ті класи. - К. : Перше вересня, 2016. - 240 с. - (Бібліотека Шкільного світу)
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1544723кп хр 66.3(4УКР),54я9
Р 65


 

 

Розумний, Максим Миколайович.
Виклики національного самовизначення = Challtnges of the national self-determination : монографія / М. М. Розумний ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2016. - 196 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1544830кп хр 65.050.22(4УКР)
Р 68


 

 

Роль брендинга городов в эпоху перемен / Ин-т трансформации о-ва ; под общ. ред. О. И. Соскина. - К. : [Ин-т трансформации о-ва], 2012. - 112 с. - Библиогр.: с. 108-110
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1543997кп хр
63.3(4УКР)6-454я9
Р 69


 

 

Романюк, Михайло.
Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937-1953) : [монографія] / М. Романюк ; наук. ред. І. Г. Патер ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Центр незалеж. іст. студій. - Львів, 2016. - 606, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 301-358.
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1544685кп хр
1544686 аб
84(7СПО)6-44
Р 82

 

 

Ру, Меделін.
Повернення у притулок : роман / М. Ру ; пер. з англ. Н. Гоїн. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 304 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1544683кп хр
1544684 аб
84(7СПО)6-44
Р 82

 

 

Ру, Меделін.
Притулок : роман / М. Ру ; пер. з англ. Н. Гоїн. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 288 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1544581кп хр 67.408.16(4УКР)я9
Р 82

 

 

Рубащенко, Микола Анатолійович.
Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України : монографія / М. А. Рубащенко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 286 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1544004кп хр
84(4РОС)6-44
Р 82


 

 

Рубина, Дина Ильинична.
Белая голубка Кордовы : роман / Д. И. Рубина. - М. : Эксмо, 2011. - 544 с.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

ф1544793 аб
84(4УКР)6-44
Р 90


 

 

Рутківський, Володимир.
Сторожова застава : повість із життя Київської Русі: у 3-х кн. Кн. 2 / В. Рутківський. - К. : Респ. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2016. - 66 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

 

ф1544794 аб
84(4УКР)6-44
Р 90

Рутківський, Володимир.
Сторожова застава : повість із життя Київської Русі: у 3-х кн. Кн. 3 / В. Рутківський. - К. : Респ. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2016. - 65 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

ф1544792 аб
84(4УКР)6-44
Р 90


 

 

Рутківський, Володимир.
Сторожова застава : повість із життя Київської Русі: у 3-х кн. Кн. 1 / В. Рутківський. - К. : Респ. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2016. - 66 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

 


1544677кп чз
65.241
С 14 

 

Сазерленд, Джефф.
SCRUM. Навчись робити вдвічі більше за менший час = SCRUM. Тhe art of doing twice the work in half the time / Дж. Сазерленд. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 279 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 


1544687кп хр
1544688 аб
84(4ПОЛ)6-44
С 19Сапковський, Анджей.
Відьмак. Вежа Ластівки : роман / А. Сапковський ; пер. з пол. С. Легеза. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2017. - 480 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1544691кп хр
1544692 аб
84(4ПОЛ)6-44
С 19Сапковський, Анджей.
Відьмак. Кров Ельфів : роман / А. Сапковський ; пер. з пол. С. Легеза. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1544689кп хр
1544690 аб
84(4ПОЛ)6-44
С 19


Сапковський, Анджей.
Відьмак. Хрещення вогнем : роман / А. Сапковський ; пер. з пол. С. Легеза. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 384 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 1544693кп хр
1544694 аб
84(4ПОЛ)6-44
С 19

Сапковський, Анджей.
Відьмак. Час Погорди: роман / А. Сапковський ; пер. з пол. С. Легеза. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 


 

1543995кп хр 65.305.142я031
С 22Саченко, Олег Анатолійович.
Формування стратегічно-орієнтованого портфеля інноваційних проектів модернізації електроенергетичного обладнання : автореферат дисертації / О. А. Саченко ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2016. - 21 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544585кп чз
88.23-90
С 24

 
Свааб, Дік.
Ми - це наш мозок / Д. Свааб ; пер. з нім. О. Коцюба. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 496 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 м1544806кп хр 84(4УКР)6-5
С 28

 

Севернюк, Тамара Артемівна.
Листя, що не опадає... Зблиски / Т. Севернюк. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 208 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544853кп бф 60.541.2(4УКР)
С 32

 


Середний клас в Україні: уявлення і реалії / заг. кер. А. Рачок. - К. : Заповіт, б. г. - 258 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

1544668кп хр
1544669 аб
84(4ВЕЛ)6-44
С 33

 


Сеттерфілд, Діана.
Тринадцята казка : роман / Д. Сеттерфілд ; пер. з англ. В. Горбатько. - 2-ге вид. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 432 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 


ф1544783кп хр 65.9(4УКР)-18
С 37

 

 

Симоненко, Валентин Константинович.
Пятилетка крутого пике : экономические эссе / В. К. Симоненко. - К. : Довіра, 2016. - 325, [3] с. : рис., табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


ф1544051кп хр
74.047
С 40

 

Системи освіти світу / упоряд. І. Майданюк. - К. : Шкільний світ, 2016. - 200 с. - (Бібліотека Шкільного світу)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544832кп хр
74.59
С 45

 


Скрипник, Тетяна Вікторівна.
Психологічна допомога дітям з аутизмом та їхнім батькам / Т. В. Скрипник. - К. : Шкільний світ, 2016. - 158 с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544839кп хр 63.3(4УКР=411)
С 47

 

 

 

Славістична збірка. Вип. ІІ / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; ред.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко. - [б. м.], 2016. - 440 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1544814 аб
81.411.1-4
С 48


Словники, підручники, довідники з української мови : 60 повних словників, 50 довідників, усі основні видання, повні варіанти. - К. : СПД-ФО Бойко Н. Р., 2011 эл. опт. диск (DVD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

1544620кп хр
1544621 аб
84(6ПІВ)6-44
С 50

 

 

Сміт, Вілбур.
Око тигра. У пошуках скарбів : роман / В. Сміт ; пер. з англ. В. Шовкун. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 384 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 


1544580кп хр 67.51(4УКР)я9
С 50

 

Сметаніна, Наталія Володимирівна.
Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології : монографія / Н. В. Сметаніна ; за заг. ред. В. В. Голіни ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 192 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1544722кп хр
63.3(0)62-37
С 50

 


Смирнов В. Н.
Христианская Церковь в борьбе с фашизмом. Освобождение народов Европы от нацизма в годы Второй мировой войны / В. Н. Смирнов. - Харьков : Финарт, 2016. - 250 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544796кп хр 39.112.245я73
С 50Смирнов, Владимир Анатольевич.
Висячие мосты больших пролетов : учеб. пособие / В. А. Смирнов. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Высшая школа, 1975. - 368 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544646кп хр
1544647 аб
84(7СПО)6-44
С 51

 

Смолл, Бертріс.
Гарем : роман / Б. Смолл ; пер. з рос. О. Постранська. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 512 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1544045кп хр
39.112.2я2
С 74

 

 

Справочное пособие дорожному (мостовому) мастеру по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах / Рос. дорож. агенство Росавтодор. - М., 1999. - 242 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544048кп хр
38.54
С 76

 


Стан та залишковий ресурс фонду будівельних металевих конструкцій в Україні / А. В. Перельмутер, В. М. Гордеєв, В. М. Горохов та ін. ; за заг. ред. А. В. Перельмутера ; Рада нац. безпеки і оборони України, Укр. ін-т дослідж. навколиш. середовища та ресурсів. - К. : Сталь, 2002. - 166 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544707кп хр 74.489.85Я031
С 88

 

 

Ступак, Дмитро Євгенович.
Формування професійної компетентності майбутніх викладачів безпеки життєдіяльності та охорони праці в процесі фахової підготовки : автореферат дисертації / Д. Є. Ступак ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : ІПОД, 2016. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544032кп хр 66.4(4УКР),0
С 89

 

 

 

Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації : аналітична доповідь / Т. А. Бевз [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2015. - 156, [1] с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544574кп хр
67.02я9
С 91

 

 

Суходубова, Ірина Володимирівна.
Стабільність і динамізм законодавства: поняття, співвідношення, засоби забезпечення : монографія / І. В. Суходубова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 228 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544044кп хр
39.71-022
Т 21

 

 

Тартаковский, Григорий Александрович.
Строительная механика трубопровода / Г. А. Тартаковский. - М. : Недра, 1967. - 311 с. : ил., табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544582кп хр 67.408.013(4УКР)я9
Т 24

 

 

Тацй, Василь Якович.
Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія / В. Я. Тацй ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 256 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544869кп хр
84(7СПО)6-44
Т 26

 

 

 

Твен, Марк.
Пригоди Гекльберрі Фінна : роман / М. Твен ; пер. з англ. І. Стешенко. - К. : Нац. кн. проект, 2010. - 464 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1544720кп по
34.62я9
Т 33

 

 

Теорія та практика обробки матеріалів тиском : монографія / В. О. Богуслаєв, М. І. Бобир, В. А. Тітов та ін. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2016. - 522 с. : рис., табл.
Экземпляры: всего:1 - по(1).

 

 

1544713кп бф
87.70я2
Т 63

 

 

Тофтул, Михайло Григорович.
Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі : словник / М. Г. Тофтул. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 654, [2] с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

1544714кп бф
1544715 хр
87.7я2
Т 63

 


Тофтул, Михайло Григорович.
Сучасний словник з етики / М. Г. Тофтул. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 416 с
Экземпляры: всего:2 - бф(1), хр(1).

 

 


ф1544790кп хр 63.3(4УКР)-284.6
Т 84

 

 

Тунда, Александр Васильевич.
Репатриант : к 90-то летию со дня рождения Малеваной Н. А. / А. В. Тунда. - Бердянск : Люкс, 2014. - 286, [1] с. : портр., формы, фот.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544739кп хр
63.3(4УКР-4ЛЬВ)-334я2
У 11

 

У ратуші міста Львова... Від бурмистрів до міських голів : довідник / О. Аркуша [та ін.] ; упоряд.: І. Мацевко, М. Мудрий. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. - 83 с. : фот., іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544760кп хр
65.9(4УКР)28-18
У 45

 

 

Україна і політика протидії зміні клімату: економічний аспект : аналіт. доп. / В. Сіденко [и др.] ; ред.: В. Сіденко, О. Веклич. - К. : [Заповіт], 2016. - 208 с. : іл., граф., табл. - (Бібліотека Центру Разумкова)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544015кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України шостого скликання. Десята сесія. Позачергова сесія : збірник стенографічних бюлетенів, 19 червня - 6 липня 2012 року, 30 липня 2012 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 40. № 48-59. - 2016. - 720 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544026кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання, Друга сесія : зб.стенографічних бюлетенів 21 травня - 19 червня 2015 року / Україна. Верховна Рада; ред. В. І. Слишинський [и др.]. - К. : Парламентське вид-во. - 2016
Т. 5. № 42-55. - 2016. - 790, [2] с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544025кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Друга сесія : зб. стенограф. бюл., 3 березня - 10 квітня 2015 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 3. № 12-27. - К., 2016. - 736 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544861кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів 21 квітня - 20 травня 2015 року / Україна. Верховна Рада; ред. В. І. Слишинський [и др.]. - К. : Парламентське вид-во. - 2016
Т. 4. № 28-41. - 2016. - 727 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544862кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів, 30 червня - 31 серпня 2015 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 6. № 56-57. - К., 2016. - 696 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544863кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Третя сесія : зб. стенограф. бюлетенів 1 вересня - 8 жовтня 2015 року / [редкол.: В. І. Слишинський та ін.]. - К. : Парламентське вид-во. - 2016
Т. 7. № 1-16. - 2016. - 696 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544018кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України сьомого скликання. Друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів, 18 квітня - 24 травня 2013 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 2. - 2016. - 784 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544019кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України сьомого скликання. Друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів, 4 червня - 5 липня 2013 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 3. № 29-46. - К., 2016. - 872 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544860кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України сьомого скликання. П'ята сесія : збірник стенографічних бюлетенів, 2 вересня - 20 жовтня 2014 року та позачергові / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 11. № 1-5. - К., 2016. - 296 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1544017кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 


Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України сьомого скликання. Перша сесія. Друга сесія : збірник стенографічних бюлетенів, 12 грудня 2012 року - 11 січня 2013 року. 22 лютого - 17 квітня 2013 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 1. № 1-6. № 1-13. - 2016. - 752 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544021кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України сьомого скликання. Третя сесія. Позачергова сесія : зб. стенографічних бюлетенів, 22 жовтня 2013 року - 16 січня 2014 року, 28-29 січня 2014 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 5. № 17-43. - 2016. - 784 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1544020кп хр 67.400.62(4УКР)
В 19

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України сьомого скликання. Третя сесія : збірник стенографічних бюлетенів, 3 вересня - 10 жовтня 2013 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 4. № 1-16. - К., 2016. - 848 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544859кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України сьомого скликання. Четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів, 1 липня - 2 вересня 2014 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 10. № 57-73. - К., 2016. - 736 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544022кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України сьомого скликання. Четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів 4 лютого - 15 березня 2014 року / Україна. Верховна Рада; ред. В. І. Слишинський [и др.]. - К. : Парламентське вид-во. - 2016
Т. 6. № 1-11. - 2016. - 759, [1] с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544023кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України сьомого скликання. Четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів, 17 березня - 15 квітня 2014 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 7. № 12-28. - 2016. - 728 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544858кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України сьомого скликання. Четверта сесія : зб. стенограф. бюлетенів 29 травня - 20 червня 2014 року / [редкол.: В. І. Слишинський та ін.]. - К. : Парламентське вид-во. - 2016
Т. 9. № 44-56. - 2016. - 742, [2] с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544014кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України шостого скликання. Десята сесія : збірник стенографічних бюлетенів, 22 травня - 8 червня 2012 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 39. № 37-47. - 2016. - 680 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1544016кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України шостого скликання. Одинадцята сесія : збірник стенографічних бюлетенів, 4 вересня - 6 грудня 2012 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 41. № 1-15. - К., 2016. - 936 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544024кп хр 67.400.62(4УКР)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Україна. Верховна Рада України восьмого скликання. Друга сесія : зб. стенограф. бюл. 3-13 лютого 2015 року та позачергового засідання 2 березня 2015 року / Україна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2016
Т. 2. № 1-11. - 2016. - 664 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


ф1544054кп хр
74.268.19=411.1
У 45

 

Українська мова. 8 клас. Уроки. І семестр. - К. : Перше вересня, 2016. - 120 с. - (Бібліотека Шкільного світу)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1544772кп хр
63.3(4УКР)64-3
У 45

 

 

Український Євромайдан. Прикарпатський вимір : наук.-док. вид. / за ред. М. Кугутяка. - Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2016. - 704 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1544820кп куц
63.3(4УКР)
У 45

 

 

УСС 1914-1974. УСС. Українське Січове Стрілецтво і мазепинська ідея. Братство Українських Січових Стрільців в 60-річчя = Bherhoodrot OfThe Ukrainian Sich Riflemen on the occasion of its 60th anniversary. - Філядельфія : Головна Рада братства УСС, 1974. - 37 с
Экземпляры: всего:1 - куц(1).

 

м1544812кп оил
84(7СПО)6-44
Ф 66

 

 

Фіцджеральд, Френсіс Скотт.
Дивовижна історія Бенджаміна Баттона та інші оповідання / Ф. С. Фіцджеральд. - К. : Знання, 2016. - 254 с. - (English Library) : The Curious Case of Benjamin Button and Other Stories
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 

 

м1544074кп хр
84(7СПО)6-44
Ф 66

 


Фіцджеральд, Френсіс Скотт.
По цей бік раю : роман / Ф. С. Фіцджеральд ; пер. з англ.: О. Негребецького, О. Ломакіної ; худож.-оформ. Ж. Барб'є. - К. : Знання, 2016. - 302, [4] с. - (English Library). - Бібліогр. в підрядковій прим.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1544656кп хр
1544657 аб
84(4ВЕЛ)6-44
Ф 28

 

 

Фаулз, Джон.
Маг : роман / Дж. Фаулз ; пер. з англ. О. Король. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 528 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1544675кп чз
88.531
Ф 43


 

 

Феррацці, Кейт.
Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств / К. Феррацці ; за участю Т. Рез. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 350 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1544041кп хр
38.537я9
Ф 76 

 

Фомица, Леонид Николаевич.
Измерение напряжений в железобетонных конструкциях : монография / Л. Н. Фомица, Р. А. Сумбатов. - К. : Будiвельник, 1994. - 167 с. - Библиогр.: с. 159-166
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544636кп хр
1544637 аб
84(7СПО)6-44
Ф 79
 

 

Форман, Гейл.
Облиш мене : роман / Г. Форман ; пер. з англ. В. Бондар. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 256 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

 

1544718кп хр
60.53-425я431
Ф 79 

 

Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві : матер. ІІІ наук.-практ. конф., 4-5 листопада 2016 р., м. Львів / Громад. орг. "Рух "Твереза Україна", Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Укр. лікар. т-во у Львові. - Львів, 2016. - 224 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544762кп хр
72.52(4УКР)я9
Ф 95
 

 

Фурман, Анатолій Васильович.
Ідея і зміст професійного методологування : монографія / А. В. Фурман. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 378 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 


1544752кп хр
88.61-99
Х 22
 

 

Харченко, Наталія Вікторівна.
Нова дитина в класі / Н. В. Харченко. - К. : Шкільний світ, 2016. - 174, [2] с. - (Б-ка Шкільного світу). - Библиогр.: с. 173-175
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1544638кп хр
1544639 аб
84(4УКР)6-44
Ц 94

 

 

Циганчук, Ксенія.
Коли приходить темрява : роман / К. Циганчук ; авт. передм. А. Кокотюха. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 256 с. - (Коронація слова)
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

  

1544006кп хр
63.3(4РОС)42-681
Ч-49 

 

Черных А. П.
Калковский рубикон / А. П. Черных. - Славянск : Печатный двор, 2015. - 140 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

 

1544007кп хр
87.62
Ч-49
 

 

Черных, Александр Петрович.
Гиперборейский Исход / А. П. Черных. - К. : БВЛ ; Слов'янськ : Ваш імідж, 2015. - 112 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1544822кп хр
1544823 куц
84(4РОС)6-44
Ч-57
 

Чечило, Виталий Иванович.
Солдаты последней империи. Записки недисциплинированного офицера / В. Чечило. - К. : Нора-принт, 2002. - 276 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), куц(1).

 

 

 

1544725кп хр 67.401.072(4УКР)я9
Ч-92
 

 

Чуприна, Олексій В'ячеславович.
Правове регулювання митних режимів переробки : монографія / О. В. Чуприна ; за заг. ред. М. Г. Шульги. - Харків : Оберіг, 2016. - 168 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1544042кп хр
38.581.125
Ш 16
 

 

Шадунц, Константин Шагенович.
Оползни-потоки / К. Ш. Шадунц. - М. : Недра, 1983. - 120 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1544721кп бф 78.33(4УКР-4ХАР)я2
Ш 18
 

 

Шалыганова, Алла Людвиговна.
Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918 : биобиблиографический словарь / А. Л. Шалыганова. - Харьков : Федорко, 2016. - 326, [1] с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


 

 

1544870 аб
84(4УКР)5-5
Ш 37 

 

Шевченко, Тарас Григорович.
Кобзарик-школярик / Т. Г. Шевченко. - Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2006. - 224 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).


 

 

м1544807кп оил
84(4ВЕЛ)5-6
Ш 41
 

 

Шекспір, Вільям.
Ромео і Джульєтта / В. Шекспір. - К. : Знання, 2016. - 175 с. - (English Library) : Romeo and Juliet
Экземпляры: всего:1 - оил(1). 

 

1544624кп хр
1544625 аб
84(7СПО)6-44
Ш 48

Шепетіс, Рута.
Поміж сірих сутінків : роман / Р. Шепетіс ; пер. з англ. Г. Яновський. - Х. : Кн. клуб сімейного дозвілля, 2016. - 219 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 
1544679кп чз
88.531
Ш 49

Шер, Барбара.
Мистецтво мріяти. Як отримати те, чого насправді бажаєш / Б. Шер ; за участю Е. Готтліб. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 431 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).


ф1544052кп хр
39.112.2г
Ш 66

 
Шкловский, Ефим.
Мосты в Вуппертале / Е. Шкловский ; пер. с нем. В. Любашевский. - Berlin : Dehnel, 2008. - 89 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1544009кп хр 22.3
Ш 67
Школа в "Кванте". Физика / сост.: В. А. Тихомирова, А. И. Черноуцан. - М. : МЦНМО. - (Прилож. к журн. "Квант" ; № 2/2016)
Ч. 2. - М. : МЦНМО, 2016. - 192 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1544709кп хр 22.3
Ш 67

 

 

Школа в "Кванте". Физика. - М. : МЦНМО. - 2015. - (Прилож. к журн. "Квант" ; № 4/2016)
Ч. 3 / сост.: В. А. Тихомирова, А. И. Черноуцан. - М. : МЦНМО, 2016. - 230, [1] с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

ф1544782кп иск 85.143(4РОС)6-8 Рерих Н. К.
Э 71

Эпистолярное наследие Николая Константиновича Рериха : впервые публикуемые письма Николая Константиновича Рериха к Аркадию Вениаминовичу Руманову (7 декабря 1939 года и 24 апреля 1940 года): из архива Одесского Дома-Музея имени Н. К. Рериха / ред. кол. К. Гилевич, М. Линник, ред. кол. Е. Ляхова, сост., авт. предисл., оформл. Е. Петренко. - Одесса : Астропринт, 2016. - 38 с. : фот. - (Наследие семьи Рерихов ; вып. 23)
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


1543990кп хр
32.971.353я031
Я 64

Яновська, Ольга Володимирівна.
Моделі й метод надання доступу до сервісів розподіленої хмарної системи : автореферат дисертації / О. В. Яновська ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


ф1544066 аб
84(4ФІН)6-44
Я 65


Янссон, Туве.
Небезпечне літо : у 2-х кн. Кн. 2 / Т. Янссон. - К. : Респ. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2016. - 40 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).


ф1544065 аб
84(4ФІН)6-44
Я 65


Янссон, Туве.
Небезпечне літо : у 2-х кн. Кн. 1 / Т. Янссон. - К. : Респ. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2016. - 45 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 
1544831кп хр
34.616.33-5я9
Я 82


Ясній, Петро Володимирович.
Ролики МБЛЗ. Деградація і тріщиностійкість матеріалів : монографія / П. В. Ясній, П. О. Марущак. - Тернопіль : Джура, 2009. - 232 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 
1544624кп хр
1544625 аб
84(7СПО)6-44
Ш 48

Ґатто, Джон Тейлор.
Прихована історія американської освіти : глибоке дослідження в'язниці сучасного шкільного навчання / Дж. Т. Ґатто; пер. з англ. М. Плесак. - ред. зі змінами та доп. - Львів : ДІОР-К, 2016. - 414 с. : фот. - Бібліогр.: 401-402 та у виносках. - Алф. покажч.: с. 403-413
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 
 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека