Лютий
 
 
Квітень
 
Травень  
Червень  
Липень  
Серпень  
Вересень  
Жовтень  
Листопад  
Грудень
 

 

 

Лютий

 


Видано на Дніпропетровщині

 

м1547572кп оил
821.111-311.3
К 42

Kipling, Rudyard.
The jungle book / R. Kipling. - Kyiv : Znannia, 2017. - 207 с. - (English Library)
Перевод заглавия: Книга джунглів
Экземпляры: всего:1 - оил(1).


м1547571кп оил
821.111'06-312.9
В 27 

Wells, Herbert George.
The magic shop and other stories / H. G. Wells. - Kyiv : Znannia, 2017. - 287 с. - (English Library)
Перевод заглавия: Чарівна крамниця та інші оповідання
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 

м1547573кп оил 821.111(417)'06-31
В 14

 

 


Wilde, Oscar.
Lord Arthur Savile's crime and other stories / О. Wilde. - Kyiv : Znannia, 2017. - 223 с. - (English library)
Перевод заглавия: Злочин лорда Артура Севайла та інші оповідання
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

.

 


1547625кп хр
502.17(477-751.2)
А 17Абсолютна заповідність: чи це врятує українські заповідники? / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Аспект-Поліграф, 2014. - 28 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; жовтень, 2014, № 10 (130))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

м1547768кп хр
27-565.52
А 61

 

 


Амвросий, Исаак.
На Христа взирая. Страстная пятница : пер. с англ. / И. Амвросий. - Canada : Приди и помоги, [2011]. - 208 с. - Пер.изд.: ISAAC AMBROSE
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

.


1547752кп хр
1547753 аб
821.161.2'06-32-93-97
А 95
Ахтёров, Виктор.
Двенадцать приключений в Старице / В. Ахтёров ; ред.: Е. Пеннер, Э. Цорн ; худож. Н. Жураковская ; авт. предисл. Р. Винс. - 3-е изд. - К. : Свет на Востоке, 2008. - 144 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


 

ф1548884кп иск
ф1548885 аб
7.031.4(=161.2)
Б 61

Біляшівський, Микола Федорович.
Українське народне мистецтво / М. Ф. Біляшівський ; упоряд. О. О. Савчук ; авт. предм. М. Р. Селівачов ; пер. О. О. Старова ; худож. О. Г. Чекаль. - Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. - 167 с. : фот.
Экземпляры: всего:2 - иск(1), аб(1).

.

ф1547687 аб
821.161.2'06-23-
93(02.056.262)
Б 12Бабкіна, Катерина.
Шапочка і кит / К. Бабкіна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 82 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).


 

1547644кп хр
343.6:616-051](477)(02.064)
Б 20
Балабко, Валерія Валентинівна.
Злочини проти життя та здоров'я особи: кримінальна відповідальність медичних працівників : монографія / В. В. Балабко ; Нац. гірн. ун-т. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. - 288 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1547583кп хр
323.2(477.74-25)(02.064)
Б 36


Бевз, Тетяна Анатоліївна.
Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси / Т. А. Бевз ; Нац. акад. наук України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2016. - 312 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).м1547554кп хр
821.161.2'06-1
Б 43


 


Белей, Лесь.
Книга про ліс / Л. Белей ; худож. оформ. А. Семчишин. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 91 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

.ф1547757кп хр
27-23(02.053.2)
Б 54

 
Бетчелор, Мері.
Дитяча Біблія у 365 оповіданнях / М. Бетчелор ; пер. з англ.: Г. Квасова, Ю. Дорофєєва ; худож. Д. Хейсом. - К. : Світло на Сході, 2015. - 416 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

м1547763кп хр
м1547764 аб
27-23(02.053.2)
Б 59
Библия для детей. Книга Надежды. - Б. м., 2015. - 32 с. : цв.ил.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).ф1547672кп хр
342.25(477)(083.92)
Б 65 

Бистрякова, Юлія Ігоревна.
SWOT-аналіз і аналіз прогалин (Gap-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі регіонального та місцевого розвитку та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень конвенцій РІО / Ю. І. Бистрякова. - К. ; Херсон : [Грінь Д. С.], 2016. - 106 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547639кп хр
7.04(=161.2)(02.064)
Б 74

 

Богомолець, Ольга Вадимівна.
Українська домашня ікона : монографія / О. В. Богомолець. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 517 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

м1547553кп хр
821.161.2'06-1
Б 75
Боднар, Мірек.
Пожертва на світло / М. Боднар ; авт. передм.: К Міхаліцина, О. Сливинський. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 110 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

.

1547536кп чз 330.101.542(075.8)
Б 81

 


Бондаренко, Олег Александрович.
Микроэкономика : учебное пособие / О. А. Бондаренко. - Запорожье : Мокшанов В. В., 2017. - 316 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 


1548892кп хр
1548893 аб
821.111(73)'06-31
Б 87
Брайан, Хелен.
Долина надежды : роман = The valley : a novel / Х. Брайан ; пер. с англ. А. Михайлов. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 637 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
1547649кп хр
94(477)"19"
Б 91
Буртик, Іван.
Спогади про життя українського народу в ХХ столітті / І. Буртик ; упоряд. Т. Чернега. - Астана : Казполіграфіздат, 2015. - 214, [2] с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1548868кп чз
316.6:33(075.8)
Б 93

Бутко М. П.
Економічна психологія : навч. посібник / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа; за загал. ред. М. П. Бутка ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 232 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).


1547691кп хр
27-31-475.5
Б 94Буш, Вильгельм.
Иисус - наша судьба : лекции с магнитной ленты / В. Буш. - 7-е изд. - Bielefeld : CLV, 1991. - 224 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1547746кп хр
1547747 аб
27-31:741.5
В 48Він жив серед нас. Читайте: що Він зробив для Вас. - Луцьк : РТ МКФ Християнське життя, 2005. - 128 с. : іл.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

м1547557кп хр
821.19'06-1
В 17
Ван, Сона.
Лібрето для пустелі : поезія / С. Ван ; пер. з вірм. А. Месропян ; за ред. К. Міхаліцина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 173 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1548888кп по
ф1548889 аб 746
В 38

 


Весновская, Мария.
Браслеты из паракорда / М. Весновская. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 79 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:2 - по(1), аб(1).

 

 

ф1547676кп хр 349.6(477):341.24(07)
В 43


Виконання положень Орхуської конвенції в Україні : посібник для державних службовців / І. Малахов [та ін.]. - К., 2004. - 128 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1547580кп хр
1549219 аб
32:502/504(477)(082)
В 43
Виконання стратегії національної екологічної політики у сфері природно-заповідної справи: оцінка громадськості : збірка матеріалів до Комітетських слухань у Верховній Раді України "Природно-заповідний фонд: проблеми та шляхи вирішення" / Всеукр. еколог. ліга, Нац. еколог. рада, Київ. еколого-культур. центр ; ред. Т. В. Тимочко. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. - 112 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

1548841кп чз
347.77:659.1](477)(075.8)
В 43 

Використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посібник / Т. І. Биркович [та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 518, [2] с. - Л-ра: с. 504-518
Экземпляры: всего:1 - чз(1)
Аннотация: У навчальному посібнику розкриваються основні положення правової охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та особливості їх використання в рекламі.
ф1547659кп иск 792.071.2.028(477.63-25)(092)Мак
М 16Владимир Макогонов / Днепропетр. академ. молодеж. театр ; дизайн Е. Елесеева. - [Днепр], [2016]. - 16 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


 

1547728кп хр
1547729 аб
821.161.1'06-32-97
В 62Водневский, Николай.
Вчера и сегодня: жизнь - как она есть / Н. Водневский. - 4-е изд. - К. : Свет на Востоке, 2014. - 400 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

1547717кп хр
1547718 аб
821.161.1'06-31-97
В 62

 


Водневский, Николай.
Под покровом Всевышнего / Н. Водневский. - 2-е изд. - К. : Свет на Востоке, 2016. - 156 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1547727кп хр
821.161.1'06-312.6-97
В 62


 


Водневский, Николай.
Пропадал и нашелся : личное свидетельство / Н. Водневский. - К. : Свет на Востоке, 2009. - 63 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 
1547705кп хр
27-4-043.4
В 62


 

Водневский, Николай.
Хочу знать : ответы на вопросы читателей и радиослушателей / Н. Водневский. - К. : Свет на Востоке, 2013. - 464 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1547589кп хр
001-021.61(042.3)
В 64
Возный В. П.
Теоретические основы фундаментальной науки : краткий курс лекций. Ч. 2. Кн. 4 / В. П. Возный. - Б. м., 1995. - 82 с
Перевод заглавия: Теоретичні основи фундаментальної науки
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1547636кп иск 791.071.2'06(092)Шук
В 85

 Вспоминая Шукшина... / авт.-сост. Р. Д. Черненко ; худож. С. Д. Алексеев. - М. : Союз кинематографистов СССР : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1985. - 64 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

ф1547677кп хр 349.6(478):341.24(07)
В 92

Выполнение положений Орхусской конвенции в Молдове : пособие для государственных служащих / П. Замфир, В. Гараба, М. Санду. - К., 2004. - 153 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

ф1547674кп хр 349.6(477):341.24(07)
В 92

 

 

 


Выполнение положений Орхусской конвенции в Украине : пособие для гражданского общества / И. Малахов [и др.]. - К., 2004. - 122 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 
ф1547675кп хр 349.6(477):341.24(07)
В 92
Выполнение положений Орхусской конвенции в Украине : пособие для государственных служащих / И. Малахов [и др.]. - К., 2004. - 137 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 


ф1547657кп хр 821.111.09'04(092)Шек
Г 12

Габлевич, Марія.
Світло Шекспірового храму : статті, переклади / М. Габлевич. - Дрогобич : Коло, 2016. - 446 с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Скор.: с. 443. - Бібліогр.: с. 444-447
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547750кп хр
1547751 аб
27-29-543.7
Г 12


Гаврилов, Геннадий.
Исповедь духовного искания / Г. Гаврилов. - К. : Свет на Востоке, 2010. - 160 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

1547742кп хр
27-523.42-027.553
Г 34Генри, Мэтью.
Домашняя церковь : пер. с англ. / М. Генри. - Ровно : Живое слово, 2013. - 64 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547734кп хр
27-14-053.6
Г 34Генри, Мэтью.
Молодые христиане : пер. с англ. / М. Генри. - Ровно : Живое слово, 2012. - 64 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547638кп хр
94:323.281](477)"
1931/1991"
Г 37
Герасим'юк, Олена.
Розстрільний календар / О. Герасим'юк. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 432 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547516кп хр
821.161.1'06-313.2
Г 55

Глуховский, Дмитрий Алексеевич.
Будущее : роман-утопия / Д. А. Глуховский ; худож. И. Яцкевич. - М. : АСТ, 2016. - 478 с. - (Бестселлеры Дмитрия Глуховского)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1547635кп чз
94:355](477)"16/17"
Г 70


Горобець, Віктор.
Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 447 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 


1547645кп хр
347.249(477)(02.064)
Г 85Грицан, Ольга Анталіївна.
Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр : монографія / О. А. Грицан. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. - 176 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).м1547570кп хр
821.161.2'06-1
Г 96
Гусейнова, Олена.
Супергерої : поезії / О. Гусейнова. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 178 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1548894кп хр
1548895 аб
821.111(93)'06-312.5
Д 25Девениш, Люк.
Тайная наследница : роман / Л. Девениш ; пер. с англ. О. Буйвол. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 428 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

1548848кп хр
811.161.2(075.8)
Д 26


 

Дедухно А. В.
Українська мова за професійним спрямуванням : практикум для здобувачів вищої освіти аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко ; М-во освіти і науки України; Полтав. держ. аграрна акад., Каф. інозем. мов та українознавства. - К. : Ліра-К, 2017. - 179 с. - Библиогр.: с. 124-128
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 


1547723кп хр
27-23(02.053.2)
Д 38


Детская Библия : библейские рассказы в картинках / Укр. Библейс. о-во ; сост.: Б. Арапович, В. Маттелмяки. - 49-е изд. - Стокгольм : Ин-т перевода Библии, 2016. - 542 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

м1547772кп хр
м1547773 аб
821.111'06-312.4-97
Д 40

Джекман, Стюарт.
Дело Давидсона / С. Джекман. - К. : Свет на Востоке, 2006. - 206 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).1547615кп хр
351:504.5:628.3](477)
Д 47


Директива ЄС про оцінку і управління ризиками затоплення. Директива ЄС про очистку міських стічних вод / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2017. - 31 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; лютий, 2017, № 2 (158))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1547613кп хр
351:504.5:628.3](477)
Д 47 

Директива ЄС про очистку міських стічних вод. Директива ЄС про захист навколишнього середовища та, зокрема, грунту у випадках використання у сільському господарстві осаду стічних вод / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко ; відп. ред. О. В. Шемет. - К. : Аспект-Поліграф, 2016. - 35 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; серпень, 2016, № 8 (152))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

1547612кп хр
351:502.175](477)
Д 47

Директива ЄС стосовно контролю викидів летючих органічних сполук. Директива ЄС про обмеження викидів летючих органічних сполук / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2016. - 30 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; грудень, 2016, № 12 (156))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1547616кп хр
351:502.175](477)
Д 47Директива про управління відходами видобувних підприємств / Центр екол. освіти та інформації, Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Аспект-Поліграф, 2016. - 30 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; вересень, 2016, № 9)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
. 

1547777кп хр
811.111'255.4+659.
123(043.3)
Д 56 

Добровольська, Діана Михайлівна.
Мовні особливості англомовних рекламних слоганів та їх відтворення українською і російською мовами : автореферат дисертації / Д. М. Добровольська ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2017. - 17 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547655кп хр 330.3.021.8(477)"2016/2017"
Д 69


Дорожня карта реформ (вересень 2016 - грудень 2017 рр.) / ред.-упоряд. В. В. Міський. - К. : Місто, 2016. - 72 с. - (Реанімаційний пакет реформ)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1548850кп оил
1548851 аб
811.111(075.4)
Д 80


 Дугін, Станіслав Петрович.
English: від артикля до шести граматичних часів : 25 міні-уроків / С. П. Дугін. - Суми : Унів. кн., 2017. - 172 с. : табл.
Экземпляры: всего:2 - оил(1), аб(1).

1548852кп оил
1548853 аб
811.111(075.4)
Д 80
Дугін, Станіслав Петрович.
English: вивчаємо англійську читаючи : книга для читання / С. П. Дугін. - Суми : Унів. кн., 2017. - 79 с.
Экземпляры: всего:2 - оил(1), аб(1).


1548854кп оил
1548855 аб 811.111'366.58(075.4)
Д 80Дугін, Станіслав Петрович.
English: граматика. Просто про найскладніше / С. П. Дугін. - Суми : Унів. кн., 2017. - 191 с
Экземпляры: всего:2 - оил(1), аб(1).


 

1548856кп оил
1548857 аб
811.111(075.4)
Д 80 

Дугін, Станіслав Петрович.
English: просто про найскладніше : новий самовчитель / С. П. Дугін. - Суми : Унів. кн., 2017. - 255 с. - Дод. в кінці глав
Экземпляры: всего:2 - оил(1), аб(1).


1548858кп оил
1548859 аб
811.111(075.4)
Д 80

 Дугін, Станіслав Петрович.
English: удосконалюємо англійську читаючи : книга для читання / С. П. Дугін. - Суми : Університетська книга, 2017. - 159 с
Экземпляры: всего:2 - оил(1), аб(1).


м1548860кп оил
м1548861 аб
811.111'36(075.4)
Д 80
 

Дугін, Станіслав Петрович.
English: це повинен знати кожен! / С/ Дугін. - Суми : Унів. кн., 2017. - 144 с
Экземпляры: всего:2 - оил(1), аб(1).

 

 

м1548862кп оил
м1548863 аб 811.111'366.58(075.4)
Д 80 


Дугін, Станіслав Петрович.
English: часи дієслова / С. П. Дугін. - Суми : Унів. кн., 2017. - 127 с
Экземпляры: всего:2 - оил(1), аб(1).

 

 

 

1548864кп оил
1548865 аб
811.111(075.4)
Д 80

 

Дугин, Станислав Петрович.
Весь английский за 42 урока : самоучитель / С. П. Дугин. - Сумы : Унив. кн., 2017. - 335 с. - Бібліогр. в підрядковій прим.
Экземпляры: всего:2 - оил(1), аб(1).

ф1548867кп чз
657.446(477)(083.132)
Е 33

Единый налог: особенности учёта и отчётности : практическое пособие / Н. В. Кузьменко [и др.]. - К. : СВАРОГ, 2017. - 112 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
1547624кп хр
504
Е 45
Екологічні війни / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Аспект-Поліграф, 2015. - 28 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; листопад, 2015, № 11 (143))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

ф1547654кп
бф 502(031)
Е 45

 Екологічна енциклопедія : у 3-х т. / Всеукр. екол. ліга ; редкол.: А. В. Толстоухов (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Центр екол. освіти та інформації. - 2007. - ISBN 978-966-8670-41-1
Т. 3 : О-Я. - К. : Центр екол. освіти та інформації, 2008. - 471, [1] с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - бф(1)
Аннотация: У 3 томі висвітлено широкий спектр питань: проблеми екологічної безпеки на планеті, актуалізація екологічної політики для запобігання порушенню етичних норм ставлення до природи, екологізація суспільної свідомості та ін.1547617кп хр
502.175
Е 45Екологічний моніторинг / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Аспект-Поліграф, 2016. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; червень, 2016, № 6 (150))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1547590кп иск
72(477-25)(091)
Е 78


Ерофалов, Борис Леонидович.
Архитектурный атлас Киева / Б. Л. Ерофалов. - Киев : А+С, 2013. - 351 с. : ил., карты, фот.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 
1547621кп хр
631.58:502.171
Е 88Етапи становлення та засади екологічно чистого землеробства в Україні : матеріали засід. Наук. Ради Всеукр. екол. ліги / Всеукр. екол. ліга. - К. : [Центр екологічної освіти та інформації], 2004. - 31 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Охорона навколишнього середовища ; № 5). - Загл. обл. : Екологічно чисте землеробство в Україні
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1547546кп бф 78.071:398.87(=161.2)(03)
Ж 58
Жеплинський, Богдан Михайлович.
Українські кобзарі, бандуристи, лірники : енциклопедичний довідник / Б. М. Жеплинський, Д. Б. Ковальчук. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2011. - 315 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - бф(1).ф1548876кп бф
351.74(477)(094)
З-19


 

 

Закон України "Про національну поліцію" : науково-практичний коментар: станом на 5 вересня 2017 року / за заг. ред. В. В. Чернєя. - 8-е вид., перераб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 680 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

ф1548877кп бф
347.963(477)(094.1)
З-19
Закон України "Про прокуратуру" : науково-практичний коментар: станом на 5 вересня 2017 року / А. В. Григоренко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 420 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


 

 

1547578кп хр
502.1:36(062.552)
З-41

 

 

Збалансований розвиток України - шлях до здоров’я і добробуту нації : матеріали Укр. еколог. конгресу 21 вересня 2007 р. / редкол.: К. М. Ситник, Г. О. Білявський, С. Н. Вадзюк [та ін.]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 580 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547577кп хр
1549218 аб
37.015.31:502](477)(062.552)
З-41


 

 

Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України : матеріали наук.-практ. конф., 7-8 липня 2016 р. / Нац. природ. парк «Святі Гори», Департамент екології та природ. ресурсів Донец. обл. держ. адмін., Всеукр. еколог. ліга ; відп. ред. В. А. Дьяков. - Святогірськ, 2016. - 314 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).
).

 

 

1547622кп хр
502.17(477-751.2)
З-41


 

 

Збереження та розширення природно-заповідних територій в Україні / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Аспект-Поліграф, 2015. - 36 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; жовтень, 2015, № 10 (142))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

1547640кп хр 94:329.17](438)"1888/1939"
(092)(02.064)
З-48


 

 

Зелінський, Максим Вікторович.
Українське питання в політичній і публіцистичній діяльності Романа Дмовського (1888-1939 р.р.) : монографія / М. В. Зелінський. - Херсон : Грінь Д. С., 2017. - 271 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1548878кп бф
349.41(477)(094.4)
З-51


 

 

Земельний кодекс України : науково-практичний коментар: станом на 5 вересня 2017 року / за заг. ред. В. І. Курила . - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 580 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

 

ф1547656кп хр
373.2/3:616.89-008.434.5
І-21


 

 

Іванова, Тамара Іванівна.
Дислексія. Діагностика та кореційно-відновлювальна робота з дітьми / Т. І. Іванова ; упоряд. Т. А. Шаповал. - К. : Шкільний світ, 2017. - 107 с. : іл. - (Б-ка Шкільного світу). - ([Психолог. Бібліотека]). - ([Класний керівник. Бібліотека])
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

м1547558кп хр
821.161.2'06-1
І-36


 

 

Іздрик, Юрій.
Календар любові / Ю. Іздрик ; гол. ред. М. Савка. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 425 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

ф1547668кп хр 351.851(477)-041.44
І-85


 

 

Ісаєнко, Володимир Миколайович.
SWOT-аналіз і аналіз прогалин (Gap-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі освіти й науки та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень конвенцій РІО / В. М. Ісаєнко. - К. ; Херсон : [Грінь Д. С.], 2016. - 108 с. - (Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

м1547556кп хр
821.161.2'06-1
К 46


 

 

Кіяновська, Маріанна.
Листи з Литви / Листи зі Львова / М. Кіяновська, М. Савка. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 139 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547731кп хр
1547732 аб
821.111(73)'06-31-97
К 12


 

 

Кавано, Джек.
Хранители / Дж. Кавано ; пер. Н. Бражник ; ред. Н. Вовк. - К. : Свет на Востоке, 2010. - 299 с. - (Его любимый роман)
Перевод заглавия: The guardians
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

м1547551кп хр
821.161.2'06-1
К 17


 

 

Калитко, Катерина.
Катівня. Виноградник. Дім / К. Калитко ; худож. Т. Зозуленко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 142 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547669кп хр
354.81:620.91](477)-047.44
К 20


 

 

Каплун, Віктор Володимирович.
SWOT-аналіз і аналіз прогалин (Gap-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі енергетики та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень конвенцій РІО / В. В. Каплун. - К. ; Херсон : [Грінь Д. С.], 2016. - 98 с. - (Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1548849кп нмо
027.022:351.751.5](477)"
1917/1939"(02.064)
К 21

 

 

Каракоз, Олена Олександрівна.
Цензура в публічних бібліотеках України, 1917-1939 рр. : монографія / О. О. Каракоз ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 179, [1] с. : фот. - Бібліогр.: с. 136-161. - Дод.: с. 162-179
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).

 

 

ф1547663кп иск
72.03(477)(092)Демура
Д 31

 

 

 

Клара Демура: архитектор-педагог / Укр. акад. архитектуры, Киев. нац. ун-т стр-ва и архитектуры, Каф. основ архитектуры и архитектур. проектирования, Науч.-проект. архитектур. бюро ЛИЦЕНЗиАРХ ; сост.: О. С. Слепцов, М. К. Кумейко ; ред. О. С. Слепцов. - Киев, 2016. - 198 с. : ил. - (Научные исследования кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования). - (Наука-Практика-Творчество)
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 

 

ф1547760кп хр
ф1547761 аб
27-247(02.053.2)
К 53


 

 

Книга об Иисусе Христе, Спасителе мира / пересказал Епископ Т. Дадли-Смит ; худож. Т. Гэбей. - К. : Свет на Востоке, 2016. - 92 с. : ил. - (Б-ка журн. Тропинка)
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1547541кп хр
159.923.3-048.24(083.132)
К 55


 

 

Кобзарь, Анатолий Ильич.
Тестирование человека по отрицательным характерным чертам : методические рекомендации / А. И. Кобзарь. - Харьков, 2017. - 40 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547540кп хр
159.923.3-048.24(083.132)
К 55

 

 

Кобзарь, Анатолий Ильич.
Тестирование человека по положительным характерным чертам : методические рекомендации / А. И. Кобзарь. - Харьков, 2017. - 40 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1548842кп хр
140.8(092)(477)(02.064)
К 55

 

 

Кобижча, Наталія Іванівна.
Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект : монографія / Н. І. Кобижча ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 203 с. - Бібліогр.: с. 169-203
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

м1547555кп хр
821.161.2'06-1
К 56


 

 

Ковалевська, Ольга.
Зорі у квадраті / О. Ковалевська . - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 127 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1547714кп хр 821.161.2(477)'06-6-97
К 57


 

 

Когда сердца касается Бог : письма и свидетельства. Т. 2 / отв. за вып. А. Цорн. - Киев : Світло на Сході, 2015. - 237 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

ф1547678кп хр
502.172
К 68


 

 

Короткий визначник тварин і рослин, занесених до додатків СІТЕS / відп. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Центр екол. освіти та інформації, 2009. - 59, [1] с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

ф1547664кп чз
94:355](477)"16/17"
К 77

 

 

Кралюк, Петро Михайлович.
Козацька міфологія України: творці та епігони / П. М. Кралюк ; худож.-оформ. О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2016. - 393 с. : іл., фот.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

м1547564кп хр
821.161.2'06-1
К 95


 

 

Куценко, Оксана.
Лялечки / О. Куценко ; худож. А. Стефурак. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 142 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1547633кп хр
616.53-002
Л 56


 

 

Лікування вульгарних вугрів : методичні рекомендації / Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліценз. роботи ; уклад.: Л. Д. Калюжна, О. М. Копаниця, С. І. Шармазан. - К., 2002. - 28 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

ф1547670кп хр
364.67:323.1](477)-047.44
Л 63 

 

Лісовський, Сергій Антонович.
SWOT-аналіз і аналіз прогалин (Gap-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у сфері суспільного добробуту (соціального захисту) і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень конвенцій РІО / С. А. Лісовський. - К. ; Херсон : [Грінь Д. С.], 2016. - 108 с. - (Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1548845кп чз 351:303.725.36(477)(075.8)
Л 17


 

 

Лазор, Оксана Дмитрівна.
Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : Ліра-К, 2017. - 267 с. - Скор.: с. 3. - Бібліогр. в кінці глав
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

м1547562кп хр
821.161.2'06-1
Л 32


 

 

Лаюк, Мирослав.
Метрофобія / М. Лаюк ; худож. Ж. Кадирова ; авт. післям. В. Єрмоленко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 175 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1548837кп оил
811.111(075.8)
Л 64


 

 

Лифар А. А.
English for specific purposes : навчальний посібник з дисціпліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" для здобувачів вищої освіти спеціальності "Ветеринарна медицина" / А. А. Лифар ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад.; Каф. інозем. мов та українознавства. - К. : Ліра-К, 2016. - 191 с. : табл. - Библиогр.: с. 191
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

 

 

м1547766кп хр
821.111-31-97
М 11


 

 

М. Е. R.
Мэри Джонс и её Библия = Mery Jones and Her Bible / М. Е. R. ; пер. с англ. С. Николенко. - Ровно : ХМ Живое слово, 2012. - 95 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547759кп хр
821.161.2'06-32-93-97
М 59


 

 

Мікула, Олена Іванівна.
Жива книга : оповідання для дітей / О. І. Мікула. - К. : Свет на Востоке, 2016. - 67 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

м1547567кп хр
821.161.2'06-1
М 69

 

 

Міхаліцина, Катерина.
Тінь у дзеркалі / К. Міхаліцина ; худож. А. Семчишин ; авт. передм. К. Москалець. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 159 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

1548843кп чз 378.22:001.89(075.8)
М 12


 

 

Магістерська робота: методика підготовки : посібник / Т. О. Долбенко [та ін.]. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : Ліра-К, 2017. - 139, [1] с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

 

1547689кп хр
27-523.42-9
М 17


 

 

МакЧейн, Роберт Марри.
Семь церквей Асии : пер. с англ. / Р. М. МакЧейн. - Ровно : Живое слово, 2013. - 80 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

ф1547756кп хр
27-23(02.053.2)
М 29


 

 

Мартін, Петер.
Слідопити світу Біблії / П. Мартін, П. Кент. - К. : Світло на Сході, 2015. - 17 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

ф1547652кп хр 636.09:612.887(075.8)
М 29


 

 

Марунчин, Андрій Андрійович.
Загальне знеболювання диких тварин : навч. посіб. / А. А. Марунчин, В. Й. Іздепський. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2010. - 156 с. - Бібліогр.: с. 222-223
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547651кп хр 351.777:338.28(07)
М 29


 

 

Марушевський Г. Б.
Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку : посібник / Г. Б. Марушевський. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. - 250 с. - Бібліогр.: с. 243-249
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1548844кп по
621.3(075.8)
М 33


 

 

Матвієнко, Микола Павлович.
Основи електротехніки та електроніки : підручник / М. П. Матвієнко ; Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту. - К. : Ліра-К, 2016. - 503, [1] с. : рис., табл., фот. - Бібліогр.: с. 495-496
Экземпляры: всего:1 - по(1).

 

 

м1547566кп хр
821.161.2'06-1
М 36

 

 

Махно, Василь.
Паперовий міст : вірші 2015-2016 / В. Махно ; худож. Л. Квик. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 123 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547647кп по
1547648 аб
621.311(075.8)
М 48


 

 

Мельник В. П.
Математичні моделі і методи аналізу режимів енергосистем / В. П. Мельник. - [б. м.] : НАІР, 2016. - 488 с.
Экземпляры: всего:2 - по(1), аб(1).

 

 

 

м1547568кп хр
821.161.2'06-1
М 48

 

 

Мельників, Ростислав.
Апокрифи степу : (поезії 1992-2012 рр.) / Р. Мельників ; худож. У. Мельникова ; авт. післям. О. Соловей. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 140 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547588кп хр
821.161.2.09(092)
М 48

 

 

Мельниченко, Володимир Юхимович.
Михайло Грушевський: "Шевченко - святий національний прапор" : 100 історій і розповідей про двох українських геніїв / В. Ю. Мельниченко ; гол. ред. А. Мнишенко ; ред. Н. Леонова. - К. : Либідь, 2017. - 435, [5] с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

1547741кп хр
27-184.2-051
М 57

 

 

Мид, Мэтью.
Обнаружен почти христианин, или Как выявляются и извергаются лжеисповедники / М. Мид ; пер. с англ. Н. Кузьменко. - 2-е изд. - Ровно : Живое слово, 2014. - 158 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

м1547762кп хр
м1547771 аб
27-23:133.4
М 74

 

 

Модерзон, Эрнст.
В оковах сатаны / Э. Модерзон. - К. : Свет на Востоке, 2016. - 112 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1547642кп по
665.733(075.8)
М 85


 

 

Моторні палива: властивості та якість : підручник / С. В. Бойченко [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 328 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 280-288
Экземпляры: всего:1 - по(1).

 

 

ф1547779кп хр
37.013.77-044.332
М 93


 

 

Мушинський, Віктор Петрович.
Адаптація учнів і випускників / В. П. Мушинський, О. Л. Попова, О. В. Бондар ; упоряд. Т. Червонна. - К. : Шкільний світ, 2015. - 156, [3] с. : іл., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547574кп бф 323.2:316.647.82](477)
Н 12


 

 

На межі. Вирішення проблем дискримінації та нерівності в Україні / Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ". - Лондон, 2015. - 443 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).


.

 

 

ф1548870кп бф
347.921.4(477)(07)
Н 32


 

 

Настільна книга адвоката. Участь адвоката в цивільному судочинстві. Законодавство, постанови пленуму, узагальнення судової практики, інформаційні листи. Станом на 5 вересня 2017 року : практичний посібник / упоряд.: С. В. Пєтков, Д. В. Журавльов, А. В. Григоренко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 488 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
.

 

 

ф1548871кп чз
ф1548872 аб
351.741(477)
Н 32

 

 

Настільна книга працівника національної поліції / упоряд.: О. М. Бандурка, М. В. Лошицький, С. В. Пєтков [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 300 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 

 

1548873кп чз
351.741:343.102](477)
Н 32


 

 

Настільна книга слідчого національної поліції України / упоряд.: А. В. Дрозд, В. Ю. Дрозд, О. Ю. Дрозд [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 480 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

 

1547539кп хр
323(477)(062.537)
Н 34


 

 

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. № 3-4 (83-84) травень-серпень 2016 / ред. О. О. Рафальський. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. - 412 с. : рис., табл. - Заголовок обкл. : Наукові записки. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

ф1548874кп бф
346.1(477)(094.4)
Н 34


 

 

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України : станом на 5 вересня 2017 р. / А. Г. Баришніков, О. Г. Боднарчук, Ю. Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Грудницька. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 494, [1] с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

ф1548875кп бф
346.9(477)(094.1)
Н 34 

 

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України : станом на 5 вересня 2017 р. / за заг. ред. Р. Б. Шишки. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 271 с. - Бібліогр. в підрядковій прим.
Экземпляры: всего:1 - бф(1)
Аннотация: У науково-практичному коментарі подано грунтовий аналіз чинної редакції Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповненнь, внесених до нього у зв'язку з прийняттям нового Закону "Про судоустрій і статус суддів".

 

 

ф1548879кп бф
342.4(477)(094.58)
Н 34


 

 

Науково-практичний коментар Конституції України : практ. посібник / І. М. Сопілко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 164 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

 

ф1548881кп бф
342.9:339.543](477)(094.4)
Н 34


 

 

Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України : станом на 5 вересня 2017 року / за заг. ред. В. П. Пєткова. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 200 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

 

 

 

1547629кп хр
1549217 аб
330:502](477)-044.64(062.552)
Н 35

 

 

Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27 жовтня 2010 р. / Міжнар. еколог. форум "Довкілля 2010" ; ред. Т. В. Тимочко. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2010. - 304 с. - Бібліогр. в кінці ст.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

ф1547684кп хр 351.777.61(477)-03
Н 35


 

 

Національний форум "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" 4-5 листоп. 2014 року : зб. матеріалів / відп. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. - 188 с. : рис., табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547542кп хр 373.5.091.398:791.52
Н 54


 

 

Неручок В. П.
На перехрестях геройства та громадянської мужності : комплексний позаурочний виховний захід - поепізодний аналіз художнього кінофільму "Матч" режисера Андрія Малюкова / В. П. Неручок ; Б-ка громад. освіти. - 2-ге вид., допов. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 80 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1548839кп чз
1548840 аб 342.8(477)(075.8)
Н 56

 

 

Нестерович, Володимир Федорович.
Виборче право України : підручник / В. Ф. Нестерович ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - К. : Ліра-К, 2017. - 504 с
Экземпляры: всего:2 - чз(1), аб(1).

 

 

ф1547667кп хр
351.8(477)-047.44
Н 72 

 

Новікова, Алла Михайлівна.
SWOT-аналіз і аналіз прогалин (Gap-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі транспорту та транспортної політики та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень конвенцій РІО / А. М. Новікова . - К. ; Херсон : [Грінь Д. С.], 2016. - 142 с. - (Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

м1547765кп хр
27-246+27-535.7-23
Н 76

 

 

Новый Завет и Псалтирь. - [б. м.], 2016. - 553 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1547693кп хр
1547730 аб
27-246
Н 76


 

 

Новый завет. Священное писание. - [б. м.] : Ассоц. Духовное возрождение, 2016. - 527 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1547692кп хр
27-246
Н 76


 

 

Новый завет. Священное писание. - Ирпень : Ассоц. Духовное возрождение, 2016. - 525 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

 

1547739кп хр
821.111(71)'06-31-97
О-12


 

 

Оак, Джанет.
Любовь никогда не перестает = Love's enduring promise : роман / Д. Оак. - К. : Свет на Востоке, 2014. - 281 с. - (Ее любимый роман: рождение любви)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547738кп хр
821.111(71)'06-31-97
О-12


 

 

Оак, Джанет.
Любовь растет, как дерево = Love comec softly : роман / Д. Оак ; пер. с англ. Т. Гутман. - К. : Свет на Востоке, 2014. - 282 с. - (Ее любимый роман: рождение любви)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547582кп хр
574.1(477)
О-58


 

 

Онищенко В. А.
Оселища України за класифікацією EUNIS / В. А. Онищенко. - Житомир : О. О. Євенок ; К. : Фітосоціоцентр, 2017. - 54, [2] с. - Літ.: с. 54
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547619кп хр
37.015.31:502
О-72


 

 

Освіта для збалансованого розвитку / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Аспект-Поліграф, 2015. - 36 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; грудень, 2015, № 12 (144))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

м1547552кп хр
821.161.2'06-1
О-75


 

 

Осока, Сергій.
Небесна падалиця : поезія / С. Осока ; худож. Н. Новікова. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 139 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547743кп хр
27-14-444.4
О-90


 

 

Оуэн, Джон.
Общение с Богом / Д. Оуэн ; пер. с англ.: Ю. Мырзы, С. Денисюк. - Ровно : Живое слово, 2013. - 224 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547745кп хр
27-247-855
О-90


 

 

Оуэн, Джон.
Отступление от Евангелия / Д. Оуэн ; пер. с англ. С. Николенко. - Ровно : ХМ Живое слово, 2013. - 157 с : Apostasy from the Gospel by John Owen
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547726кп хр
1547737 аб
27-31-256
О-90


 

 

Оуэн, Джон.
Слава Христа : современная адаптация и сокращение Р. Дж. К. Ло / Д. Оуэн ; пер. с англ. С. Николенко. - Ровно : Живое слово, 2013. - 160 с. - (Сокровища Джона Оуэна)
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

ф1548882кп иск
ф1548883 аб
726:27-523.4](477)
П 12


 

 

Павлуцький, Грирогій Григорович.
Дерев'яні та муровані храми України / Г. Г. Павлуцький ; упоряд. О. О. Савчук ; авт. предм. А. Пучков ; пер. О. В. Ушаков ; худож. О. Г. Чекаль ; додатки В. В. Вечерський. - Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. - 213 с. : фот.
Экземпляры: всего:2 - иск(1), аб(1).
.

 

 

1547618кп хр
502.1(477)
П 27


 

 

Перспективи відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Аспект-Поліграф, 2016. - 36 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; січень, 2016, № 1 (145))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

1547735кп хр
27.428-242.6-277
П 32


 

 

Пинк, Артур Уолкингтон.
Десять заповедей / А. У. Пинк. - Ровно : Живое слово, 2012. - 64 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

1547716кп хр
27-23-423.7
П 32


 

 

Пинк, Артур Уолкингтон.
Как получать пользу от Писания / А. У. Пинк ; пер. с англ.: О. Коваленко, С. Денисюк. - Ровно : Живое слово, 2013. - 112 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1548838кп хр 725(09)(075.8)
П 39


 

 

Плоский, Віталій Олексійович. Архітектура будівель та споруд : підручник / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький ; загал. ред. Г. В. Гетун. - 2-е вид., перероб. та допов. - К. : Ліра-К
Кн. 3 : Історія архітектури і будівництва. - К. : Ліра-К, 2016. - 816 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547683кп хр 351.477.51(477)
П 42


 

 

Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології : матеріали Нац. форуму, 24-25 жовт. 2013 р., м. Луганськ / відп. ред. Т. В. Тимочко. - Луганськ : [Вид-во ТОВ Центр екологічної освіти та інформації], 2013. - 187 с. - Бібліогр. в кінці ст.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547626кп хр 32:574](477)(062.552)
П 43


 

 

Погляд громадськості: Екологічна політика в Україні : матеріали Першої всеукр. конф. екологічної громадськості (м. Київ, 15-16 грудня 2000 року) / М-во екології та прород. ресурсів України, Громад. рада, Регіон. еколог. центр України. - К. : Інфотерра, 2001. - 391 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547584кп хр 323.2(477.75)"199-201"
П 49


 

 

Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.) : аналіт. доп. / Т. А. Бевз [та ін.]. ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. - 304 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547706кп хр
1547707 аб
821.161.1'06-31-97
П 52


 

 

Полозов, Виталий.
На бурных перекатах / В. Полозов. - Корнталь : Свет на Востоке, 2013. - 400 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1547712кп хр
1547713 аб
821.161.1'06-31-97
П 52


 

 

Полозов, Виталий.
На круги своя : книга повестей и рассказов / В. Полозов. - Корнталь : Свет на Востоке, 2013. - 334 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1547710кп хр
1547711 аб
821.161.1'06-31-97
П 52


 

 

Полозов, Виталий.
Прощеный хлеб / В. Полозов. - К. : Світло на Сході, 2014. - 287 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1547719кп хр
1547720 аб
821.161.1'06-31-97
П 52


 

 

Полозов, Виталий.
Странник я на земле... : повесть / В. Полозов. - Корнталь : Свет на Востоке, 2010. - 400 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1547695кп хр
1547696 аб
821.161.1'06-31-97
П 52


 

 

Полозов, Виталий.
Укрой, тайга / В. Полозов. - К. : Світло на Сході, 2014. - 319 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1547703кп хр
1547704 аб
821.161.1'06-31-97
П 52


 

 

Полозов, Виталий.
Цветы на снегу / В. Полозов. - Киев : Світло на Сході, 2014. - 414 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

ф1547685кп хр
ф1547686 аб 351.777.5:338.28](477)(07)
П 61

 

 

Посібник з розробки проектів спільного впровадження в Україні. - К., 2007. - 64 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1548866кп чз
338.24(075.8)
П 68


 

 

Пріб, Катерина Анатоліївна.
Діагностика в системі управління : навч. посібник / К. А. Пріб, Н. І. Патика ; М-во соц. політики України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 431, [1] с. : рис., табл.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1547641кп хр 323.2:351.741](477)(07)
П 69

 

 

Практичний посібник з аналітичної діяльності у сфері публічної політики та роботі правоохоронних органів і спеціальних служб : практ. посіб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, каф. політ. аналітики і прогнозування ; під. ред. С. О. Телешуна. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 132, [2] с. : рис., табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

1547614кп хр
504.122(477)
П 78


 

 

Проблеми збереження та відтворення лісів України / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Аспект-Поліграф, 2017. - 40 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; березень, 2017, № 3 (159))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547680кп хр 351.777.61(477)
П 78


 

 

Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні : матеріали Нац. форуму "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" 22-23 листоп. 2016 р. / відп. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2016. - 108 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547549 аб
821.161.2'06-23-93(02.056.262)
П 84


 

 

Прохасько, Тарас.
Життя і сніг / Т. Прохасько, М. Прохасько. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 24 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

 

 

1547733кп хр
27-455:37.018.1
Р 18


 

 

Райл, Джозеф С.
Обязанности родителей : пер. с англ. / Дж. С. Райл. - 2-е изд. - Ровно : Живое слово, 2014. - 96 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547694кп хр
27-247-475.5
Р 18


 

 

Райл, Джон Чарльз.
Горница. Насущные истины / Дж. Ч. Райл ; пер. с англ. С. Николенко. - Ровно : Живое слово, 2013. - 384 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

м1547767кп хр
27-543.2
Р 18


 

 

Райл, Джон Чарльз.
Поклонение / Дж. Ч. Райл ; пер. с англ. Г. Вязовский. - Ровно : Живое слово, 2013. - 46 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547715кп хр
27-256
Р 18


 

 

Райл, Джон Чарльз.
Практична релігія : прості нотатки про повсякденні обов’язки, переживання, небезпеку та привілеї тих, хто сповідує християнство / Д. Ч. Райл ; пер. з рос. О. Кошелева. - Рівне : Живе слово, 2014. - 415 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547537кп хр 330.3.021.8(477)
Р 45


 

 

Реформи під мікроскопом : станом на квітень 2017 р. / ред.-упоряд. В. В. Міський. - К. : Софія-А, 2017. - 132 с. - (Реанімаційний пакет реформ)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

 

1547518кп хр 821.111(73)'06-312.9
Р 49


 

 

Риддл А. Дж.
Чума Атлантиды / А. Дж. Риддл ; пер. с англ. А. В. Филонов. - М. : Эксмо, 2015. - 442 с. - (Цивилизация зеро)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547721кп хр
1547722 аб
27.187
Р 51


 

 

Ринекер, Фритц.
Лучшее - впереди. О жизни после смерти / Ф. Ринекер ; пер. с нем. Ю. Чекмарева ; ред. И. Воробьева. - К. : Свет на Востоке, 2009. - 208 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

м1547769кп хр
м1547770 аб
821.162.4'06-31-97
Р 65

 

 

Рой, Кристина.
То, что пребывает вечно / К. Рой ; пер. со словац. О. Сакун. - К. : Свет на Востоке, 2014. - 140 с. : ил.
Перевод заглавия: To, eo veеne trva
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1547699кп хр
1547700 аб
821.162.4-31-93-97
Р 65


 

 

Рой, Христина.
У країні сонця / Х. Рой ; пер. з словац.: В. Галич, А. Линдова ; худож. М. Кудрявцева. - К. : Світло на Сході, 2014. - 288 с. : іл.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1547585кп хр
323.2(477.85-25)(02.064)
Р 79

 

 

Ротар, Наталія Юріївна.
Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Чернівців / Н. Ю. Ротар ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К. : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2016. - 342 с. : табл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547671кп хр 349.6:502.1](477)-047.44
Р 83 

 

Руденко, Леонід Григорович.
SWOT-аналіз і аналіз прогалин (Gap-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі екології та природних ресурсів і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень конвенцій РІО / Л. Г. Руденко. - К. ; Херсон : [Грінь Д. С.], 2016. - 124 с. - (Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547550 аб
821.161.2'06-1-93(02.056.262)
С 13

 

 

Савка, Мар'яна.
Босоніжки для стоніжки / М. Савка. - Львів : Львівська політехника, 2017. - 58 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

 

м1547560кп хр 821.161.2'06-1
С 13

 

 

Савка, Мар’яна.
Пора плодів і квітів : книга зібраних віршів / М. Савка ; худож. оформ. Д. Ракова. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 367 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547587кп хр 821.161.1(477)'06-291.1
С 15


 

 

Саква-Славянский В. П.
Приключения чёрта на земле : посвящается становлению независимости Украины / В. П. Саква-Славянский. - [б. м.], 2017. - 36 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

м1547563кп хр 821.161.2'06-1
С 30


 

 

Семенчук, Григорій.
MORE віршів і пісень / Г. Семенчук ; фото О. Населенко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 79 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547701кп хр
1547702 аб
821.161.1'06-32-94-97
С 34

 

 

Сизов, Николай Никитович.
Один из сонма : автобиографические рассказы / Н. Н. Сизов. - 4-е изд. - Корнталь : Свет на Востоке, 2013. - 392 с. : фот.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1547630кп хр 378:364.4.08(02.064)
С 43


 

 

Скляр, Павло Петрович.
Інноваційні підходи та особливості в підготовці фахівців соціальної сфери : монографія / П. П. Скляр, Т. Є. Мальцева, С. І. Нетьосов ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. - 247 с. - Бібліогр. : с. 219-246 (267 назв.) та наприкінці розд.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1548869кп чз 159.923:616.89-008.441.1
С 48


 

 

Слободян С. В.
Как исцелиться от психологических травм: фобии, утраты, разочарования / С. В. Слободян. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : СВАРОГ, 2017. - 221, [1] с. : рис.
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1547581кп хр
502.1(477)
С 50


 

 

Смарагдова мережа в Україні / О. Р. Болтачов, Я. П. Дідух, О. В. Дудкін [та ін.] ; під ред. Л. Д. Проценка ; Держ. служба заповід. справи М-ва охорони навколиш. природ. середовища України, Благод. орг. ІнтерЕкоЦентр. - К. : Хімджест, 2011. - 192 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547650кп чз 177.61+179.9(027.3)
С 50

 

 

Смирнов, Вадим Николаевич.
Любовь и верность (исторические традиции духовности и любви) / В. Н. Смирнов. - Харков : Фиарт, 2017. - 168 с. : ил. - Библиогр.: с. 160-165
Экземпляры: всего:1 - чз(1).

 

 

1547646кп хр 821.161.1(477)'06-1
С 72


 

 

Спивак, Руслан Виниаминович.
Мои первые 100. Строчки о жизни : поэзии / Р. В. Спивак. - Киев : Киевский Дом Книги : Конформ Стайл, 2017. - 158 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

1547579кп хр
1549220 аб
316.25:502.1(07)
С 79


 

 

Стегній, Олександр Григорович.
Соціологічне прочитання природи : посібник / О. Г. Стегній. - К. : Центр еколог. освіти та інформації, 2012. - 436 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

ф1547673кп хр 37.014(477)-043.86
С 83


 

 

Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації : матеріали III Всеукр. форуму "Освіта для збалансованого розвитку" 12-13 квіт. 2017 р., [м. Київ] / Нац. еколого-натураліст. центр учнівс. молоді М-ва освіти і науки України, Всеукр. еколог. ліга ; відп. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2017. - 183 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

м1547561кп хр
821.161.2'06-1
С 88


 

 

Стус, Василь.
Небо. Кручі. Провалля. Вода / В. Стус ; упоряд., авт. предм. Д. Стус, худож. М. Мороз. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 408 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547660кп хр
582.361/99(477)
С 89


 

 

Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції = Vascular plants of the emerald network of Ukraine under protection of the Bern convenyion / Благодійна орг. Інтерекоцентр, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України ; за ред. В. А. Соломахи. - Житомир : О. О. Євенок, 2017. - 151, [1] с. : кольор. іл., карти
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1548847кп по
631.3(075.8)
С 89


 

 

Сукач, Михайло Кузьмич.
Технічний сервіс машин : навч. посібник / М. К. Сукач. - К. : Ліра-К, 2017. - 289 с. : рис., табл. - Л-ра: с. 278-280 - Дод.: с. 281. - Глосарій: с. 289
Экземпляры: всего:1 - по(1).

 

 

1547538кп хр
323.2:316.35](477)(048.83)
С 90


 

 

Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження : аналіт. доп. / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ; ред. О. М. Майборода. - К. : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2016. - 192 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547632кп хр
616-001.4
С 91

 

 

Сучасне медикаментозне лікування ран : (відомча інструкція) / Акад. мед. наук України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліценз. роботи ; уклад.: О. О. Шалімов, В. Ф. Саєнко, Б. М. Даценко та ін. - К., 2002. - 36 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1548846кп иск
793.322(075.8)
С 91


 

 

Сучасний танець. Основи теорії і практики : навч. посібник / О. О. Бігус, О. О. Маншилін, Д. О. Кондратюк, Л. В. Мова [та ін.] ; авт. передм. О. О. Бігус ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. сучас. хореогр. - К. : Ліра-К, 2017. - 262 с. : фот., рис. - Бібліогр. в кінці глав
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 

 

1547543кп хр
1547544 аб
398.21(=161.2)(083.8)
С 98


 

 

Сюжетний покажчик українських народних казок : за матеріалами фотокопії рукопису М. П. Андрєєва / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Білоцерк. нац. аграр. ун-т ; за ред. М. К. Дмитренка, пер. з рос., упоряд., авт. передм. С. Д. Карпенко. - Біла Церква, 2015. - 163 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1547748кп хр
1547749 аб
821.111(73)'06-31-97
Т 13


 

 

Тада, Джони Эрексон.
Дарси / Д. Э. Тада ; пер. с англ. А. Бережкова. - К. : Свет на Востоке, 2012. - 127 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

 

1547634кп хр
159.961
Т 16


 

 

Талбот, Майкл.
Голографическая Вселенная. Новая теория реальности / М. Талбот ; пер. с англ. Р. Черевко. - М. : София, 2016. - 382 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547666кп хр 351.323(477)-47.44
Т 21


 

 

Тараріко, Олександр Григорович.
SWOT-аналіз і аналіз прогалин (Gap-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі сільського господарства та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень конвенцій РІО / О. Г. Тараріко. - К. ; Херсон : [Грінь Д. С.], 2016. - 104 с. - (Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547586кп чз
316.6:316.362
Т 19


 

 

Тарарина, Елена Владимировна.
Почему ты можешь все. Как сохранить семью и преуспеть в карьере / Е. В. Тарарина. - 2-е вид. - К. : Саммит-книга, 2016. - 95 с
Экземпляры: всего:1 - чз(1).
.

 

 

1547681кп хр 37.015.31:502(081)
Т 41


 

 

Тимочко, Тетяна Валентинівна.
Екологічна варта : (зб. інформ. матеріалів) / [Т. В. Тимочко, О. В. Пащенко, О. Р. Швець] ; Всеукр. дитяча спілка "Еколог. варта". - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. - 33 с. : рис.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547576кп хр
321.7(477)
Т 54


 

 

Толстоухов, Анатолій Володимирович.
Філософія демократії : есе / А. В. Толстоухов. - К. : Ін-т стратегічної політики, 2005. - 160 с. - (Політпросвіта)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547682кп иск
7.036(477)
Т 54


 

 

Толстоухов, Анатолій.
Quo vadis, Homo? Куди йдеш, Людино? Where аre you headed, Man? / А. Толстоухов ; худож.: Є. Матвєєв, М. Шевченко, А. Толошний. - К. : Українські пропілеї, 2001. - 112 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 

 

1547517кп хр
316.625
Т 65


 

 

Трамп, Дональд.
Дар Мидаса / Д. Трамп, Р. Кийосаки ; пер. с англ. С. Э. Борич. - Минск : Попурри, 2012. - 208 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547643кп по
504.6:656(075.8)
Т 65


 

 

Транспортна екологія : навч. посіб. / О. І. Запорожець, С. В. Бойченко, О. Л. Матвєєва [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 508 с. : табл. - Бібліогр.: с. 487-499
Экземпляры: всего:1 - по(1).

 

 

1547688кп хр
27-277
Т 67


 

 

Трибелхорн, Томас.
Библия - это не миф. Прежде чем отворачиваться от Бога, ознакомьтесь с фактами / Т. Трибелхорн. - К. : Свет на Востоке, 2016. - 360 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547744кп хр
27-423.79
У 15


 

 

Уатсон, Томас.
Усе допомагає на добре / Т. Уатсон ; пер. О. Дробко. - 2-е вид. - Рівне : Живе слово, 2014. - 112 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547623кп хр
351:502/504](477+4-6ЄС)
У 26


 

 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: директиви, що стосуються довкілля / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Аспект-Поліграф, 2015. - 24 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; травень, 2015, № 5 (137))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547593кп хр
1547600 аб
502.175(477)(084.3)
У 45


 

 

Україна. Агроекологічна оцінка грунтів / гол. ред. В. А. Барановський1 : 3 000 000. - [К.], [2006]. - 1 л. - (Всеукраїнська екологічна ліга)
Экземпляры: всего:3 - хр(1), аб(1), край(1).

 

 

 

1547509кп хр
342.525(477)
У 45


 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. П'ята сесія : збірник стенографічних бюлетенів 6-23 вересня 2016 року та позачергового засідання 29 вересня 2016 року / Україна. Верховна Рада; ред.: П. О. Боднар, Ю. Ю. Гундарєв, В. Г. Кисляк та ін. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 15. № 1-12. - К. : Парламентське вид-во, 2017. - 696 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547510кп хр
342.525(477)
У 45


 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. П'ята сесія : збірник стенографічних бюлетенів 4 жовтня - 1 листопада 2016 року / Україна. Верховна Рада; ред.: П. О. Боднар, Ю. Ю. Гундарєв, В. Г. Кисляк та ін. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 16. № 13-26. - К. : Парламентське вид-во, 2017. - 760 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547511кп хр
342.525(477)
У 45


 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. П'ята сесія : збірник стенографічних бюлетенів 2 листопада - 7 грудня 2016 року / Україна. Верховна Рада; ред.: П. О. Боднар, Ю. Ю. Гундарєв, В. Г. Кисляк. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 17. № 27-39. - К. : Парламентське вид-во, 2017. - 680 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547508кп хр
342.525(477)
У 45


 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Третя сесія : збірник стенографічних бюлетенів 22 грудня 2015 року - 2 лютого 2016 року / Україна. Верховна Рада; ред.: П. О. Боднар, Ю. Ю. Гундарєв, В. Г. Кисляк та ін. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 10. № 42-53. - К. : Парламентське вид-во, 2017. - 624 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547512кп хр
342.525(477)
У 45

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів 2 лютого - 17 березня 2016 року / Україна. Верховна Рада; ред.: М. Боднар, Ю. Ю. Гундарєв, В. Г. Кисляк та ін. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 11. № 1-16. - К. : Парламентське вид-во, 2017. - 752 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547513кп хр
342.525(477)
У 45


 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів 18 березня - 21 квітня 2016 року / Україна. Верховна Рада; ред.: П. О. Боднар, Ю. Ю. Гундарєв, В. Г. Кисляк та ін. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 12. № 17-33. - К. : Парламентське вид-во, 2017. - 880 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547514кп хр
342.525(477)
У 45

 

 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів 22 квітня - 2 червня 2016 року / Україна. Верховна Рада; ред.: П. О. Боднар, Ю. Ю. Гундарєв, В. Г. Кисляк та ін. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 13. № 34-50. - К. : Парламентське вид-во, 2017. - 840 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547515кп хр
342.525(477)
У 45


 

 

Україна. Верховна Рада. Верховна Рада України восьмого скликання. Четверта сесія : збірник стенографічних бюлетенів 3 червня - 15 липня 2016 року / Україна. Верховна Рада; ред.: П. О. Боднар, Ю. Ю. Гундарєв, В. Г. Кисляк та ін. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 14. № 51-69. - К. : Парламентське вид-во, 2017. - 768 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547592кп хр
1547599 аб
504(477)(084.3)
У 45


 

 

Україна. Екологічна небезпека / гол. ред. В. А. Барановський1 : 3 000 000. - [К.], [2006]. - 1 л. - (Всеукраїнська екологічна ліга)
Экземпляры: всего:3 - хр(1), аб(1), край(1).


 

 

1547596кп хр
1547603 аб
502.1(477)(084.3)
У 45


 

 

Україна. Еколого-економічна збалансованість території / гол. ред. В. А. Барановський1 : 3 000 000. - [К.], [2006]. - 1 л. - (Всеукраїнська екологічна ліга)
Экземпляры: всего:3 - хр(1), аб(1), край(1).

 

 

 

1547595кп хр
1547602 аб
502.11(477)(084.3)
У 45


 

 

Україна. Медико-демографічні проблеми / гол. ред. В. А. Барановський1 : 3 000 000. - [К.], [2006]. - 1 л. - (Всеукраїнська екологічна ліга)
Экземпляры: всего:3 - хр(1), аб(1), край(1).

 

 

 

1547597кп хр
1547604 аб
504.5(477)(084.3)
У 45

 

 

Україна. Радіаційна небезпека / гол. ред. В. А. Барановський1 : 3 000 000. - [К.], [2006]. - 1 л. - (Всеукраїнська екологічна ліга)
Экземпляры: всего:3 - хр(1), аб(1), край(1).

 

 

1547591кп хр
1547598 аб
504(477)(084.3)
У 45


 

 

Україна. Стійкість природного середовища / гол. ред. В. А. Барановський1 : 3 000 000. - [К.], [2006]. - 1 л. - (Всеукраїнська екологічна ліга)
Экземпляры: всего:3 - хр(1), аб(1), край(1).

 

 

 

1547594кп хр
1547601 аб
504.61(477)(084.3)
Т 38

 

 

Україна. Техногенна небезпека / гол. ред. В. А. Барановський1 : 3 000 000. - [К.], [2006]. - 1 л. - (Всеукраїнська екологічна ліга)
Экземпляры: всего:3 - хр(1), аб(1), край(1).

 

 

ф1547658кп хр 373.5.016:821.161.2
У 45


 

 

Українська література : квести. 5-9 класи / С. М. Рибалка [та ін.] ; за заг. ред.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигова. - К. : Перше вересня, 2017. - 70 с. : іл. - (Б-ка Шкільного світу)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547776кп хр 811.161.2'367.5(043.3)
Ф 33


 

 

Федорінчик, Артем Сергійович.
Стратегії кодування ядерних дієслівних актантів : автореферат дисертації / А. С. Федорінчик ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса : ПУЛЬСАРИ, 2017. - 21 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547679кп хр 351.777.61:352.075](477)
Ф 79


 

 

Формування стратегії поводження з відходами в умовах децентралізації влади: проблеми та перспективи реалізації на рівні місцевих громад : зб. матеріалів Нац. форуму "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" 10-11 листоп. 2015 р. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2015. - 164 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
.

 

 

ф1547661кп по
641.55(083.12)
Х 46

 

 

Хіменес-Браво, Ектор.
Перша кулінарна книга. 112 рецептів / Е. Хіменес-Браво. - К. : Самміт-книга, 2017. - 304 с. : кольор. іл.
Экземпляры: всего:1 - по(1).

 

 

м1547565кп хр
821.161.2'06-1
Х 39


 

 

Херсонський, Борис.
Родинний архів та інші вірші / Б. Херсонський ; пер. з рос., авт. предм. М. Кіяновська, колажі Л. Херсонська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 299 с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547665кп хр 351:334.021(477)-047.44
Х 57


 

 

Хлобистов, Євген Володимирович.
SWOT-аналіз і аналіз прогалин (Gap-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі економіки та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень конвенцій РІО / Є. В. Хлобистов. - К. ; Херсон : [Грінь Д. С.], 2016. - 98 с. - (Проект ПРООН/ГЕФ "Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України")
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1547690кп хр
27-45-048.93
Х 79

 

 

 

Хорнер, Боб.
Конфликты в браке и их разрешение : пер. с англ. / Б. Хорнер, Д. Хорнер. - К. : Книгоноша, 2014. - 160 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1547547 аб
821.161.2'06-3-93(075.3)(02.056.262)
Х 91

 

 

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури : для читання в 3, 4 кл.: у 2-х ч. Ч. 1. - К. : [Респ. будинок звукозапису і друку], 2017. - б. с. - (Шкільна бібліотека)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).ф1547548 аб
821.161.2'06-3-93(075.3)(02.056.262)
Х 91

 

 

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури : для читання в 3, 4 кл.: у 2-х ч. Ч. 2. - К. : [Респ. будинок звукозапису і друку], 2017. - б. с. - (Шкільна бібліотека)
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

 

1547697кп хр
1547698 аб
821.161.1'06-32-94-97
Ц 81

 

 

 

Цорн, Вальдемар.
Листая памяти страницы... : рассказы / В. Цорн. - 2-е изд. - Корнталь : Свет на Востоке, 2013. - 169 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1547724кп хр
1547725 аб
821.161.1'06-31-93-97
Ц 81

 

 

 

Цорн, Вальдемар.
Племя Детей Света / В. Цорн ; ред. В. Новомирова ; худож. В. Барыба. - [Киев] : Свет на Востоке, 2010. - 244 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


 

 

ф1547758кп хр 821.161.1(430)'06-322.2-93
Ц 81

 

 

 

Цорн, Вальдемар.
Пророки, цари и герои : путешествие по страницам Библии / В. Цорн. - К. : Свет на Востоке, 2012. - 95 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1547708кп хр
1547709 аб
821.161.1'06-32-93-97
Ч-44

 

 

Чепилка, Елена.
Двойняшки / Е. Чепилка. - К. : Свет на Востоке, 2013. - 192 с. : ил.
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1). 

1547740кп хр
821.161.1'06-32-93
Ч-44

 

 

 

Чепилка, Елена.
Светлячок / Е. Чепилка. - К. : Свет на Востоке, 2013. - 79 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1547620кп хр 621.039.586(477.41-22)
Ч-75

 

 

 

Чорнобильська катастрофа: наслідки та шляхи розв'язання проблем / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Аспект-Поліграф, 2015. - 32 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; квітень, 2015, № 4 (136))
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

м1547559кп хр
821.161.2'06-1
Ч-81

 

 

 

Чубай, Грицько.
П'ятикнижжя / Г. Чубай ; упоряд. С. Чубай ; авт. передм. К. Москалець ; авт. післям. О. Лишега ; худож.: Р. Ромашин, А. Лесів. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 255 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

м1547774кп хр
м1547775 аб
821.161.1-32(082)
Ч-84

 

 

Чудеса Рождества : русский святочный рассказ середины ХІХ - начала ХХ веков / сост.: О. Колесова, Т. Смирнова. - К. : Свет на Востоке, 2012. - 254 с. - (Лики Евангелия)
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 

1547736кп хр
27-549.2-766
Э 47

 

 

 

Эллаин, Джозеф.
Путеводитель в небеса / Д. Эллаин. - Ровно : Живое слово, 2012. - 128 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1548887 аб
94:911.3](477)(084.1)
Я 22

 

 

 

Яворницький, Дмитро Іванович.
Дніпрові пороги : альбом фотографій з географічно-історичним нарисом / Д. І. Яворницький ; упоряд. О. О. Савчук, авт. передм., авт. прим. О. Ю. Власова. - Харків : Савчук О. О., 2016. - 194 с. : фот.
Экземпляры: всего:2 - край(1), аб(1).


 

1547631кп хр
616.1/9-082
Я 47

 

 

 

Яковлев, Алексей Юрьевич.
Реамберин в практике инфузионной терапии критических состояний : практические рекомендации / А. Ю. Яковлев ; Науч.-техн. фарм. фирма "ПОЛИСАН". - СПб. : Тактик-Студио, 2008. - 31 с. - (В помощь практикующему врачу)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1547545кп хр
373.29:159.922.7
Я 94

 

 

 

Яцюк, Марія Валеріївна.
Вступ до 1 класу : психологічний супровід / М. В. Яцюк ; упоряд. Т. Ш. Червонна. - К. : Шкільний світ, 2017. - 101 с. : іл. - (Б-ка Шкільного світу). - ([Психолог. Бібліотека]). - Бібліогр.: с. 100-101
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

 


 

 

 
   

 

 

 

 

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2013 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека