Квітень
 
Травень  
Червень  
Липень  
Серпень  
Вересень  
Жовтень  
Листопад  
Грудень
 

 

 

Квітень

 


Видано на Дніпропетровщині

 

м1548101кп оил
821.111-32
Л 81
 

Lawrence, David Herbert.
England, My England and Other Stories / D. H. Lawrence. - Kyiv : Znannia, 2017. - 254 с. - (English library)
Перевод заглавия: Англіє, моя Англіє та інші оповідання
Экземпляры: всего:1 - оил(1).1548071кп хр
81'255(043.3)
А 59

 

Альшева, Анна Олексіївна.
Лінгвопрагматичні особливості перекладу електронного гіпертексту (на матеріалі "Вікіпедії") : автореферат дисертації / А. О. Альшева ; М-во освіти і науки України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2017. - 18 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

ф1548087кп хр 323+327(477)"2017"
А 64
 


Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році" / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; ред.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Ляшенко. - К. : НІСД, 2017. - 928 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1548098 аб
821.161.2'06-31(02.056.262)
А 66Андрухович, Софія.
Фелікс Австрія : роман: в 5-ти ч. Ч. 4 / С. Андрухович. - Передрук. за вид. : Фелікс Австрія: [Текст] : роман / С. Андрухович - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 228 с. ISBN 978-617-679-082-2. - Київ, 2017. - 312 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

ф1548099 аб
821.161.2'06-31(02.056.262)
А 66
 


Андрухович, Софія.
Фелікс Австрія : роман: в 5-ти ч. Ч. 5 / С. Андрухович. - Передрук. за вид. : Фелікс Австрія: [Текст] : роман / С. Андрухович - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 228 с. ISBN 978-617-679-082-2. - Київ, 2017. - 312 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).ф1548095 аб
821.161.2'06-31(02.056.262)
А 66
Андрухович, Софія.
Фелікс Австрія : роман: в 5-ти ч. Ч. 1 / С. Андрухович. - Передрук. за вид. : Фелікс Австрія: [Текст] : роман / С. Андрухович - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 228 с. ISBN 978-617-679-082-2. - Київ, 2017. - 312 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 

ф1548096 аб
821.161.2'06-31(02.056.262)
А 66

Андрухович, Софія.
Фелікс Австрія : роман: в 5-ти ч. Ч. 2 / С. Андрухович. - Передрук. за вид. : Фелікс Австрія: [Текст] : роман / С. Андрухович - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 228 с. ISBN 978-617-679-082-2. - Київ, 2017. - 312 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).

 


ф1548097 аб
821.161.2'06-31(02.056.262)
А 66Андрухович, Софія.
Фелікс Австрія : роман: в 5-ти ч. Ч. 3 / С. Андрухович. - Передрук. за вид. : Фелікс Австрія: [Текст] : роман / С. Андрухович - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 228 с. ISBN 978-617-679-082-2. - Київ, 2017. - 312 с
Экземпляры: всего:1 - аб(1).


 

1548111кп нмо
02+01](477)(01)(083.86)
Б 59


Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліографічний покажчик за І півріччя 2014 року. Вип. 88 / Нац. парламент. б-ка України ; упоряд. О. Піхур ; наук. ред. Т. Заморіна. - К. : Нац. парламент. б-ка України, 2014. - 104 с
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).


 

ф1548208кп хр
ф1548209 аб
37.01:1(477)
Б 17Базалук, Олег Александрович. Герои Украины об образовании / О. А. Базалук ; Междунар. Филос.-космолог. О-во. - К. : МФКО. - 2014
Кн. 1. - 2014. - 56 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


1548210кп оил 811.111'37(075.8)
Б 73

Богатикова, Людмила Ивановна.
Лингвокультурология. Практикум : учебное пособие / Л. И. Богатикова ; М-во образования Республики Беларусь. - Минск : РИВШ, 2016. - 301 с. - Библиогр.: с. 284-289
Экземпляры: всего:1 - оил(1).

1548109кп хр 016.929]:821.161.2
Г 69


 
Богдан Горинь : біобібліографічний покажчик, 1960–2015 / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Нац. парламент. б-ка України ; уклад. О. І. Горинь [та ін.]. - К. : Пульсари, 2015. - 159 с. : іл. - (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; Вип. 16)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 1548211кп нмо 024:004.738.5(02.064)
Б 81

Бондаренко, Вікторія Іванівна.
Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : монографія / В. І. Бондаренко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського], 2016. - 276 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 235-272
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).


 

1548212кп хр 929.652:737(477.82)
Б 82
 

 

Борейша, Юрий Леонидович.
Волынские монеты Фёдора Любартовича в свете кладовых данных и реконструкции символики Галицко-Волынского государства / Ю. Борейша. - Минск : Энциклопедикс, 2015. - 270 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

 

 

1548061кп хр 821.161.2.09(092)Шев
Б 87


Братченко, Таїна Іванівна.
Правда і міфи про Кобзаря / Т. І. Братченко ; ред., авт. післям. М. Г. Поліщук. - Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. - 67 с. - Бібліогр.: с. 64-65
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548062кп хр
821.161.2'06-32
Б 87
Братченко, Таїна.
Прозріння : оповідання / Т. І. Братченко ; ред. А. Д. Гудима ; худож. Г. В. Невінчана. - Біла Церква : ТОВ Білоцерківдрук, 2017. - 118 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 


 

1548213кп оил 811.133.1(075.8)
Б 91Бурбело, Валентина Броніславівна.
Комунікативні стратегії. Практикум із французьскої мови : навчальний посібник. Ч. 2 / В. Б. Бурбело ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2014. - 294 с)
Экземпляры: всего:1 - оил(1).


  

1548214кп бф
929:001.8](477)(02.064)
В 54
Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання / В. І. Попик [та ін.] ; кер. роботи В. І. Попик ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2016. - 272 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).

1548041кп
хр 141.332
В 38

ф1548094кп оил
94:929](477)(059)
В 42

 Весть Е. П. Блаватской / сост. и ред. Л. Н. Засорина ; худож. С. В. Барсуковский. - Л. : Экополис и культура, 1991. - 99 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / Ін-т історії України, Т-во "Україна-Світ", Ін-т біограф. дослідж. ; гол. ред. О. Онопрієнко. - К. : Євроімідж, 2001. - 610 с. : іл., фот. - (Золоті імена України). - (Нац. проект "Золота книга української еліти")
Перевод заглавия: Outstanding Ukrainian personalities of the past
Экземпляры: всего:1 - оил(1).1548039кп хр 821.161.1(477)'06-1
В 68
Володина, Валентина.
У истока : стихи / В. Володина. - Черкасы, 1998. - 51 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548215кп рф
091.5:003](477)"12
/16"(02.064)
Г 56
Гнатенко, Людмила Анатоліївна.
Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги. Уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ - початку ХVІІ ст. : монографія / Л. Гнатенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 476 с
Экземпляры: всего:1 - рф(1).


1548068кп хр 94:327(477)"1654"(02.064)
Г 67

Горєлов, Микола.
Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі) / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. - 256 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1548216кп иск
75.01
Е 48

Елатомцева, Ирина Михайловна.
Теоретическое основание изобразительного искусства: художественный гений / И. М. Елатомцева. - Минск : Ковчег, 2014. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 250-254
Экземпляры: всего:1 - иск(1).1548070кп хр
323.1(477)
Е 88

Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослід. ім. І. Ф. Кураса ; ред. кол.: О. Рафальський (голова), В. Войналович, Л. Нагорна. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. - 512 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1548049кп хр
821.161.1'06-312.6
И 26
Игнатьев, Виктор Александрович.
О своей жене - с любовью : документально-художественная повесть / В. А. Игнатьев. - Новосибирск : Светоч, 2013. - 307 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 


ф1548217кп хр 316.3:323.174(477)(02.064)
І-74

Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності = Information factors of system of Donbas and Crimea integrators in all-ukrainian unity = Информационные факторы системы интеграторов Донбасса и Крыма в общеукраинском единстве / В. М. Горовий [та ін.] ; кер. проекту В. М. Горовий ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2016. - 202 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1548069кп хр 94(477)"2013/2014"
К 20
 

Капранови брати
Майдан. Таємні файли / Капранови брати. - К. : Нора-Друк, 2017. - 320 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1548218кп хр
338.45:69(082)
К 60

 
Колесников, Александр Владимирович.
Затраты на производства : избранные научные труды / А. В. Колесников ; Укр. акад. ж.-д. трансп. - Харьков : УкрГАЖТ, 2013. - 338 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


1548220кп хр 821.161.09:398.21]
(477)(02.064)
К 65Конча, Сергій Вікторович.
Билинний Ілля Муромець: витоки епічного образу : монографія / С. В. Конча ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2015. - 559 с. : іл. - Бібліогр.: с. 535-556
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1548084кп хр
75.021.34:27-523.42]
(477-25)"10/17"
К 67 

 

Корнієнко, Вячеслав Васильович.
Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання третина ХІ - перша третина ХVІІІ ст.) : монографія / В. В. Корнієнко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Всеукр. асоц. музеїв і заповідників. - К., 2013. - 304 с. - Бібліогр.: с. 268-275
Перевод заглавия: Graffiti complex of the church of the saviour at Berestove (last third of the 11-th - first third of the 18-th century)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1548221кп нмо 027.54.021:025.22(02.064)
К 70 


Корчемна, Ірина Степанівна.
Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу : монография / І. С. Корчемна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : [Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського], 2016. - 220 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-191
Экземпляры: всего:1 - нмо(1).


1548066кп хр 323.1:327(02.64)
М 14
Майборода, Олександр Микитович.
Етнічність у міжнародній системі : [монографія] / О. М. Майборода ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослід. ім. І. Ф. Кураса. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. - 448 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

 

1548030кп хр
1548031 аб
1548032 куц
821.161.2'06-31
М 15

 

Мак, Ольга.
Каміння під косою : повість: для середнього шкільного віку / О. Мак ; відп. за вид. Я. Іляш ; худож. О. Распопова. - 4-те вид. - Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. - 194 с. : іл.
Экземпляры: всего:3 - хр(1), аб(1), куц(1).
ф1548092кп хр
94(477.83)(092)
М 23

Манзуренко, Віталій.
Василь Кук - Головний Командир УПА / В. Манзуренко, О. Іщук. - Рівне : Олег Зень, 2008. - 80 с. - (Б-ка журн. Однострій). - (Українські військові формування ХХ століття. Події, персоналії, документи)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 1548222кп по
657.47:69(075)
М 38
Машошина, Татьяна Викторовна.
Смета. Проектирование. Строительство : учебно-практическое пособие / Т. В. Машошина. - К. : Центр учебной литературы, 2013. - 134 с. : рис.
Экземпляры: всего:1 - по(1).
.

1548110кп хр
78.071.1(477)(01)
Л 63Микола Лисенко. Бібліографія : наук.-допом. бібліограф. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України, Мемор. музей М. В. Лисенка (МВДУК) ; упоряд.: І. О. Негрейчук, Р. М. Скорульська, М. В. Чуєва ; наук. ред. В. О. Кононенко. - Харків : Фоліо, 2009. - 221 с. - Ім. покажч.: с. 199-214. - Предм. покажч.: с. 215-222
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548247кп хр
81'373.232.1(477)
М 64

Мирошниченко, Светлана Анатольевна.
Тайны и загадки украинских фамилий: происхождение и значение / С. А. Мирошниченко. - Донецк : БАО, 2013. - 287 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 
1548224кп хр 94+271.74(477)"1939/
1944"(092)
М 67

Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944 рр.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства, Держ. архів Служби безпеки України ; упоряд.: С. Кокін, Н. Сердюк, С. Сердюк ; за заг. ред. В. Сергійчука. - К. : Укр. Видав. Спілка, 2005. - 480 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

ф1548090кп хр
ф1549595 аб
616-006(084.4)
М 99Мягков, Олександр Павлович.
Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м'яких тканин : навч. посіб. / О. П. Мягков, С. О. Мягков. - Запоріжжя : Шамрай Г. С., 2017. - 295 с. : іл., фот. - Бібліогр.: с. 293-295
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).

 

 1548033кп хр
1548034 аб
94(477)
Н 22


Наконечний, Євген.
Украдене ім’я: чому Русини стали Українцями / Є. П. Наконечний. - 4-е доп. і випр. вид. - Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. - 389 с
Экземпляры: всего:2 - хр(1), аб(1).


1548067кп хр 323(477)(062.537)
Н 34

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України . Вип. 5-6 (85-86) вересень-грудень. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. - 363 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1548046кп иск
75.021.34:27-523.41]
(477-25)"1011/1018"
(02.064)
Н 62Никитенко, Надежда Николаевна.
Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания : монография / Н. Н. Никитенко, В. В. Корниенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского. - К., 2012. - 229 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

1548044кп иск
75.021.34:27-523.41]
(477-25)"10"
Н 62


Никитенко, Надежда Николаевна.
Собор святых Софии Киевской / Н. Н. Никитенко, В. В. Корниенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского. - К., 2014. - 335 с. : іл., фот.
Перевод заглавия: Council of the St. Sofia in Kyiv saints
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


1548045кп иск
94(477-25):27-523.41]
"09/10" (02.064)
Н 62

Никитенко, Надежда Николаевна.
София Киевская и ее создатели: тайны истории : монография / Н. Н. Никитенко. - Каменец-Подольский : Медобори-2006, 2014. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 245-246
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

ф1548225кп хр 342.722:316.776](477)(02.64)
О-75Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні = Specifities of informational providing for national consensus in modern Ukraine = Особенности информационного обеспечения национального консенсуса в современной Украине : [монографія] / В. І. Попик (кер. проекту), О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 220 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1548060кп хр
26-243.3
П 13
Пак Сынг Хо (пастор)
Иисус Навин : учебник по управлению жизнью Божьих людей / Пак Сынг Хо (пастор). - 3-е изд. - Запорожье : Керамист, 2017. - 304 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1548076кп бф
355.1-057.36(477)
П 15


Пам'ятка військовослужбовцю. Права, відповідальність та гарантії захисту / Громад. орг. "Юридична Сотня". - Б. м., б. р. - 81 с
Экземпляры: всего:1 - бф(1).
 


1548037кп хр 796.332.093.426(036)
П 31


Пехр, Иржи.
Футбол: путеводитель по чемпионатам мира / И. Пехр ; ред., авт. предисл. А. М. Соскин, пер. с чеш. В. И. Лучканина. - М. : Физкультура и спорт, 1985. - 157 с. : ил.
Перевод заглавия: Savnosti fotbalu: strucny pruvodce mistrovstvimi sveta
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

ф1548088кп хр
002.2(477)(083.41)
П 32Пилипчук, Дмитро Пилипович.
Про дозу дьогтю в бочці меду : статистика українського друку на тлі гібридної війни / Д. П. Пилипчук. - К. : Просвіта, 2017. - 63 с. : табл. - Дод.: с. 35-63
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1548035кп хр
316.625
П 35Питер, Лоуренс Дж.
Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось / Л. Дж. Питер. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 414 с. - (Психологический бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548226кп хр
27-277
П 37Плавюк, Николай Игнатьевич.
Возрождение первичного христианства. Кн. 1 : Духовный Кодекс христианина. Кн.2 : Пророческие Писания о Мессии / Н. И. Плавюк. - Вижница : Черемош, 2017. - 298 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

м1548227кп иск 75:37.091.12.011.3-051](092)
П 40Плужников, Владимир Федорович.
Творчество учителя из Приосколья : искусствоведческий очерк / В. Ф. Плужников. - Белгород : Изд-во В. Шаповалов, 2008. - 79 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - иск(1).

 


1548250кп хр
94(477.63)(082)
П 75


Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. праць. Вип. 14 / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. С. І. Світленко. - Дн-ськ : Ліра, 2016. - 160 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

ф1548113кп хр
323.21(477)
П 78Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналітична доповідь / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; кер. кол. В. М. Яблонський ; за заг. ред. О. А. Корнієвського. - К. : НІСД, 2017. - 56 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


ф1548083кп хр
133.3
П 81


Пророчества магистра Мишеля Нострадамуса : полный русский перевод. / пер., вступ. ст., коммент. А. Пензенского. - М. : Эксмо, 2005. - 557, [2] с. : ил.; 24 см. - Предм.-имен. указ.: с. 534-553. - Библиогр.: с. 554-558 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548064кп хр
377.012(477)
П 84

Професійно-технічна освіта : інформаційно-аналітичні матеріали за результатами констатувального етапу досліджень / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т професійно-техн. освіти ; за наук. ред.: В. О. Радкевич, М. В. Артюшина. - К. : ІПТО НАПН України, 2017. - 158 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
ф1548228 аб
821.111(94)'06-31
Р 58 Робертс, Грегори Дэвид.
Шантарам : роман / Г. Д. Робертс ; пер. с англ.: Л. Высоцкий, М. Абушик. - СПб. : Азбука, 2016. - 861 с. - (Big Book)
Перевод заглавия: Shantaram
Экземпляры: всего:1 - аб(1).1548229кп хр 821.161.2.09(092)Шев:398
Р 75


Росовецький, Станіслав Казимирович.
Тарас Шевченко і фольклор : монографія / С. К. Росовецький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : ВПЦ Київський університет, 2014. - 415 с. - Бібліогр.: с. 381-412
Экземпляры: всего:1 - хр(1).1548230кп рф
025.171(477)(082)
Р 85


 


Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та біблотечних фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернацького. - К. : Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - 2007
Вип. 19. - 2015. - 525 с
Экземпляры: всего:1 - рф(1).

 


1548231кп рф
025.171(477)(082)
Р 85Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; відп. ред. Л. А. Дубровіна. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського
Вип. 20. - К : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. - 528, [6] с. : фот. - ISSN 2222-4203
Экземпляры: всего:1 - рф(1).
1548232кп рф
94:303.1:81](367)(062.552)
С 48


Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, (Київ, 24 травня 2017 р.) / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. - 400 с
Экземпляры: всего:1 - рф(1).


1548233кп хр
929:008](477)(024.064)
С 68


Сохань, Світлана.
Микола Петров: життя серед книг і рукописів / С. В. Сохань ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : [Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського], 2015. - 412 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 


м1548105 хр 821.161.1(477)'06-1
С 81


Стовба, Александр.
Мама, я вернусь... : стихи / А. Стовба ; сост. Л. С. Татаренко ; авт. предисл. А. М. Дмитренко. - К. : Радянська школа, 1987. - 103 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1548063кп хр 821.161.2'06.09(477.63)(092)
Т 28


Творчість Миколи Невидайла. Рецепція та інтерпретація : зб. ст. : наук.-попул. подарунк. вид. / Г. І. Люлько, О. П. Скора, А. А. Білецька та ін. - 2-е вид. - Ужгород : Графіка, 2017. - 96 с. - (Бібліотека журналу Бористен)
Экземпляры: всего:1 - хр(1)


 

1548234кп хр 94:336.22](470+571)(02.064)
Т 32
Темушев, Степан Николаевич.
Налоги и дань в Древней Руси / С. Н. Темушев ; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2015. - 279 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548040кп хр
26-254.46
Т 65

Трактат Авот: с новым русским переводом и избранными комментариями выдающихся еврейских мыслителей всех времен, от Раши до последнего Любавичского Ребе / пер., коммент. Н.-З. Рапопорт ; лит. ред. Б. Камянов ; под общ. ред. Г. Брановера. - Иерусалим : Шамир, 1999. - 174 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1548054кп хр
94(477)
Т 73

 
Тронько, Петро Тимофійович.
Історія міст і сіл України в контексті регіональних досліджень. Досвід, проблеми, перспективи / П. Т. Тронько ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2001. - 49 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548065кп хр
342.525(477)
У 45


 

Україна. Верховна Рада. . Верховна Рада України восьмого скликання. П'ята сесія : збірник стенографічних бюлетенів / Украіна. Верховна Рада. - К. : Парламентське вид-во. - 2010
Т. 18 : 8 грудня 2016 року - 20 січня 2017 року № 40-53. - К., 2017. - 744 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


 

1548235кп хр
929(477)(82)
У 45


Українська біографістика: збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень. Вип. 13 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; гол. ред. В. І. Попик. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 336 с
Перевод заглавия: Biographistica Ukrainian
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548236кп хр
94:57
Х 20
Харарі, Ювал Ной.
Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / Ю. Н. Харарі ; пер. з англ. Я. Лебеденко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 543 с. : рис., іл.
Перевод заглавия: Sapiens. A brief histori of humankino
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1548237кп хр 271.2:94(477.75=14)"17"
Ч-49
Чернухін, Євген Костянтинович.
Архів протоієрея Трифілія Карацоглу: першоджерела з історії греків Криму та Надазов’я XVIII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Є. К. Чернухін ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України. - К. : НБУВ, 2016. - 319 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


1548238кп хр
929(477)
Ш 24

Шаповал, Андрій Іванович.
Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : джерелознавче дослідження : науковий каталог / А. І. Шаповал ; відп. ред. Л. М. Яременко ; ред. кол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Е. М. Король [та ін.]; авт. передм. В. О. Корнєєв ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - К. : [НБУВ], 2016. - 348 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548239кп хр 821.161.1(477.63)'06-31
Ш 24


 Шаповалов, Владислав Мефодьевич. [Собрание сочинений] / В. М. Шаповалов. - Белгород : Издательский дом Шаповалов. - 2000
Т. 1 : По всей линии фронта : повести и рассказы / худож.: Н. Н. Ищенко, С. С. Косенкова, О. В. Шаповалова. - Белгород, 2003. - 526 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548240кп хр 821.161.1(477.63)'06-32
Ш 24

Шаповалов, Владислав Мефодьевич. Собрание сочинений / В. М. Шаповалов. - Белгород : Белгородская областная типография. - 2000
Т. 2 : Мастерство солнца : рассказы, миниатюры / худож. О. В. Шаповалова. - Белгород : Белгоробская областная типография, 2007. - 511 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548241кп хр 821.161.1(477.63)'06-31
Ш 24 


Шаповалов, Владислав Мефодьевич. Собрание сочинений / В. М. Шаповалов. - Белгород : Издательский дом Шаповалов. - 2000
Т. 3 : Серые великаны : роман. - Белгород : Издательский дом Шаповалов, 2000. - 512 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1). 

1548242кп хр 821.161.1(477.63)'06-31
Ш 24
 

Шаповалов, Владислав Мефодьевич. Собрание сочинений / В. М. Шаповалов. - Белгород : Издательский дом Шаповалов. - 2000
Т. 4 : Белые берега. - Белгород : Издательский дом Шаповалов, 2008. - 540 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

1548243кп хр 821.161.1(477.63)'06-32
Ш 24 

 

Шаповалов, Владислав Мефодьевич. Собрание сочинений / В. М. Шаповалов. - Белгород : Издательский дом Шаповалов. - 2000
Т. 5 : Медвяный звон : поэма. - Белгород : Издательский дом Шаповалов, 2010. - 511 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).
1548244кп хр 821.161.1(477.63)'06-92
Ш 24
 

Шаповалов, Владислав Мефодьевич. Собрание сочинений / В. М. Шаповалов. - Белгород : Звонница. - 2000
Т. 7 : Публицистика. - Белгород : Звонница, 2017. - 511 с
Экземпляры: всего:1 - хр(1).

 

 

1548245кп иск
745.031.4(075)
Ш 29

Шауро, Григорий Федорович.
Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие / Г. Ф. Шауро, Л. О. Малахова. - Минск : РИПО, 2015. - 173 с. : ил. - Библиогр.: с. 169-172
Экземпляры: всего:1 - иск(1).


 

1548306 аб
821.161.1(477)'06-1
Ш 37 

Шевчук, Владимир Владимирович.
Когда вернешься, постучи в окно : поэзия / В. В. Шевчук ; ред., сост.: Т. Шевчук, А. Колесниченко. - [б. м.] : Акцент ПП, 2017. - 199 с. : ил. - (Termi 2)
Экземпляры: всего:3 - мп(1), край(1), аб(1).

1548246кп хр
81'27(062.552)
Я 41Язык и социум: материалы Х Международной научной конференции, Минск, 15-17 октября 2015 г. / М-во образования Республики Беларусь, Беларус. гос. унив. ; ред. кол.: И. С. Ровдо, Д. Г. Богушевич, Н. Б. Мечковская и др. - Минск : Колорград, 2016. - 330 с. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - хр(1).


     
     
     
     
 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека