КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
 

 

ГРАНІ
Науково-практичний і громадсько-політичний альманах
 
 

Публікуються науково-дослідницькі роботи з проблем історії, філософії, соціології, політологі, освіти та місцевого самоврядування,найкращі науково-теоретичні статті, що підіймають науковий авторитет нашої держави. Саме вони з кожним роком підвищують зацікавленість до альманаху серед науковців, політиків, керівників підприємств та установ, широкого кола громадськості.
Альманах заснований Дніпропетровським національним університетом та Центром соціально-політичних досліджень, видається в Придніпровському регіоні з вересня 1998 року.
Статті друкуються на мові оригіналу(на російській та українській мовах).
Періодичність 12 номерів на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 1998 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Ковтун О.О. «ВІЛ/СНІД в Україні в соціально-економічному аспекті».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ. 
 

Журнал практического психолога
Научно-практический журнал
 
 

Журнал предназначен для практических психологов, работящих во всех сферах практики: учреждениях образования, клиниках и диспансерах, в консультативных центрах, службе экстренной психологический помощи и пр. Многие номера журнала стали уникальными событиями в обеспечении психологической практик. Это номера, посвященные психологии сказки и сказкотерапии, психодраме, танцетерипии, психоанализу, психологии деструктивных культов, организационной психологии, клинической психологии, современной психодиагностике. Засвой вклад в инфраструктуру практической психологии журнал стал победителем Национального психологического конкурса 2000 года «Золотая психея».
Но главной заслугой журнала стало создание условий для последовательного «рождение» внутри него нескольких других самостоятельных практико-ориентированных журналов – «Семейная психология и семейная терапия», «Психология зрелости и старения», «Психолог в детском саду» и пр
Выходит один раз в два месяца.
Издается на русском языке.

Отдел периодики получает этот журнал с 1997 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Некрылова Н.В. «Основные направления современной клиент-центрированной психотерапии».
Дочитать эту статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.

 
 

Комп'ютер у школі та сім'ї
Науково-методичний журнал
 
 

. Швидкість соціальних і технологічних змін у навколишньому середовищі, прискорене нагромадження інформаційних ресурсів та засобів навчання, які стають доступними для більшості людей, мобільність населення зумовлюють переосмислення функцій і результатів освіти. В школу приходять нові покоління дітей, які живуть в інформаційному суспільстві, в „цифровому середовищі”, і щоб скористатися його перевагами, необхідно переосмислити самоцінність знань та самодостатність вчителя як джерела їх отримання.
Проблематика журналу: теорія і практика використання комп'ютера в освіті

Висвітлюються науково-методичні аспекти, досвід і проблеми інформатизації освіти.
Виходить 8 разів на рік.
Видається з лютого 1998 року.
Засновники: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, редакція журналу за сприяння Міністерства освіти і науки України.

Відділ періодики отримує це видання з 1998 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Маркової Є.С. «Використання мультимедійних презентацій у педагогічній діяльності вчителів початкової школи».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

 
 

Обдарована дитина
Науково-практичний, освітньо-популярний журнал
 
 

Ексклюзивні матеріали з розвитку дитячих здібностей та талантів: тести, методики, тренінги розробки уроків та досвід кращих дошкільних та шкільних навчальних закладів. Для педагогів, психологів, батьків.
Видається з 1997 року.
Виходить 10 раз на рік.
Засновники: Академія педагогічних наук, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Товариства психологів України.
Відділ періодики отримує це видання з 1998 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Онуфрієнко Л.О. «Як сім’я впиває на становлення особистості дитини».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Международное публичное и частное право
Научно-практическое и информационное издание
 
 

В журнале рассматриваются международные договоры, международное торговое право, международный коммерческий арбитражный процесс, иностранные инвестиции, внешнеэкономические сделки, отдельные виды договоров, дипломатическое и консульское право, международное экономическое право, международно–правовые механизмы разрешения международных споров,теория международного права, соотношение международного и внутригосударственного права, международные организации, Европейское право и право ЕС, сравнительное правоведение, права человека в международном праве.
Издается 1 раз в 2 месяца.
Издается на русском языке.
Отдел периодики получает этот журнал с 2001 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Сырхаева А.А. «Сравнительно-правовое исследование термина «частная военная компания».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Конституционное и муниципальное право
Научно-практический журнал
 
 


Аналитические материалы о законодательстве регионов, их сравнительный анализ, обзор решений Конституционного суда РФ и конституционных и уставных судов субъектов РФ, избирательное право и избирательные системы, конституционная ответственность, законотворчество, законодательный процесс.

Рубрики и виды публикуемых материалов:
Проблемы теории конституционного права; Актуальные проблемы местного самоуправления; Права и свободы гражданина; Проблемы федерализма; Конституционное право и проблемы отраслей права.

Научные статьи, аналитические обобщения, законопроекты и их анализ, проекты и действующие нормативно-правовые документы, мнения экспертов обобщение практической деятельности органов государственной власти и МСУ, отрывки из монографий, рецензии на научные издания; книжные обозрения, споры по актуальным вопросам юридической деятельности, материалы судебной практики
Выходит 12 выпусков в год.
Издается на русском языке.
Отдел периодики получал этот журнал с 2000 по 2011 годы. С 2012 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можете заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Пчелинцева А.В. «Право на религиозную тайну в контексте конституционно-правового гарантирования свободы вероисповедания».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 
 

Известия РАН. Теория и системы управления
Научный журнал
 
 


Журнал является ведущим научным журналом Российской Академии Наук в области теории и систем управления. Журнал отводит важнейшее место статьям по теории и методам управления, а также статьям, посвященным изучению, проектированию, моделированию, разработке и применению новых систем управления. Журнал публикует статьи, отражающие современные исследования и разработку в области управления. Особое внимание уделяется компьютерным методам и технологиям. Журнал также публикует Труды международных научных конференций и обзоры высококвалифицированных российских и зарубежных экспертов по актуальным проблемам современных исследований в области управления.
Основан журнал 1963 году.
Выходит 6 раз в год.
Журнал издается под руководством Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.
Отдел периодики получает этот журнал с
Вашему вниманию предлагается начало статьи Гноенского Л.С. и Шишкина Е А. «О точности функционирования линейных стационарных регулируемых систем з запаздыванием».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Знание - сила
научно-популярный и научно-художественный журнал
 
 

Журнал «Знание-Сила», основанный в январе 1926 года как «Ежемесячный научно-популярный и приключенческий журнал для подростков», прошёл сложный путь развития. Прежде всего, он «взрослел», адресуясь к аудитории, во-первых, всё более зрелой, а во-вторых, всё более широкой. Так, сразу после войны, утратив «приключенческую» составляющую, он стал «научно-популярный журнал рабочей молодёжи». Ближе к началу 60-х в журнале начала расти доля гуманитарного знания, увеличивался интерес к человеку как проблеме. Пережив пик своей популярности в 60-80-е годы как журнал вольнодумной, по преимуществу гуманитарной интеллигенции, «Знание-Сила» сегодня по-прежнему мыслит себя как «мост между наукой и обществом». Основной своей задачей он видит разговор с думающими людьми всех возрастов и специальностей о новых тенденциях в науке и обществе, о связях между разными областями науки и мысли и главное – выявления человеческого смысла всякого знания.
Публикует материалы о достижениях в различных областях науки — физике, астрономии, космологии, биологии, истории, экономике, философии, психологии, социологии, глобализации.
Девиз журнала — высказывание Фрэнсиса Бэкона: «Knowledge itself is power» («Знание само по себе — сила»).

• Основные рубрики Понемногу о многом
• Здоровье
• Катастрофы возможны
• Семь чудес XXI века
• Страна фантазия
• Заметки обозревателя
• Новости науки
• В фокусе открытий
• Главная тема
Интересные факты
• В фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Иван Васильевич, оставшись один в квартире Шурика, засыпает за чтением журнала «Знание — сила» № 6 за 1972 год.
• В фильме Георгия Данелия «Афоня» (1975) Коля, гостящий у Борщова, читает журнал «Знание — сила» № 7 за 1974 год.
Отдел периодики получает этот журнал с 1946 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Анатолия Биршерт «Бермудский треугольник: мистика или суровая проза жизни».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.


Страницы журнала :   1 

 
 

Известия Российской академии наук. Серия: Физическая
Научно-технический журнал
 
 

Журнал предназначен для публикации научных докладов, прочитанных на общих собраниях Российской Академии Наук, а также на съездах, конференциях и совещаниях, организуемых РАН по специальным проблемам физики. В журнале публикуются статьи по ядерной спектроскопии, физике космических лучей, электронной микроскопии, катодной электронике, применению рентгеновских лучей к исследованию материалов, по ферро- и антиферромагнетизму, сегнетоэлектричеству и полупроводниковым соединениям, а также по люминесценции, атомной и молекулярной спектроскопии и др.
Журнал основан 1936 году.
Выходит 12 раз в год.
Отдел периодики получает этот журнал с 1993 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Белоненко М.Б. и др.. «Изогнутые графеновые наноленты и туннельный ток».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ


Страницы журнала :   1 

 
 

Зерно і хліб
Науково-виробничий журнал
 
 

Проблематика: висвітлення передового досвіду підприємств галузі хлібопродуктів, досягнень галузевої науки та техніки, діяльності нових господарських формувань в умовах ринкової економіки.
Засновники:
Державна продовольчо-зернова корпорація,
Національна академія аграрних наук України,
Національний університет хорчових технологій,
Інститут аграрної економіки.
Виходить щоквартально.
Галузь науки: технічні, економічні, сільськогосподарські науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1946 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Лавринчука О.(Голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України») «Багато експертів вважає, що майбутніх успіхів аграрна Україна досягне завдяки кукурудзі».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека