КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

 
ПЕРIОДИКА ЗА РУБРИКАМИ

Для дома, для семьи
Как подготовиться к празднику
Красота и мода
Культура. Искусство.
Наука. Техника
Педагогика
Политика
Право
Ретро
Сельское хозяйство
Филология. Художественная литература
Экономика
 
Переглянути все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
 

 

Наука та інновації
Науково-практичне видання
 
 

Передумовою створення журналу стала нагальна потреба всебічно і на професійному рівні інформувати суспільство про роль науки в забезпеченні інноваційного розвитку нашої країни. Журнал створено у 2005 році (головний редактор – академік НАН України Б. Є. Патон).
Журнал приділяє основну увагу висвітленню питань інноваційної політики, результатів перспективних розробок та досліджень, важливих для забезпечення інноваційного розвитку нашої держави.
Журнал містить наступні рубрики:
• Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Законодавчі та методологічні основи
Економічні аспекти
• Наукові основи інноваційної діяльності
Приладобудування
Телекомунікації, зв’язок і навігація
Нанотехнології та функціональні матеріали
Транспортні і будівельні технології
Сільськогосподарські і аграрні технології
Екологічні технології і біотехнології
Енерго - і ресурсозбереження
• Світ інновацій
Ноу-хау і трансфер технологій
Інноваційні структури.

Засновник: Національна академія наук України.

Видавець: Видавничий дім “Академперіодика».
Виходить 6 раз на рік.
Матеріали друкуються мовою оригіналу.
Відділ періодики отримує це видання з 2005 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті О.В. Алексєєва, Г.В.Лисиченко, Ю.Л. Забулонова, В.М. Буртняка, Л.А. Одукальця « Моніторинг та контроль над аерозольними радіоактивними викидами АЕС».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Коментарии
Аналитический журнал
 
 

Комментируются новости по общественно-политическим. экономическим, социальным, правовым вопросам. Рассматриваются вопросы евроинтеграции, инновационного развития Украины, основные финансовые индикаторы и индикаторы товарно-сырьевого рынка, вопросы геополитики.
Журнал имеет рубрики:
- Главные новости,
- Политика,
- Фондовый рынок,
- Финансы
- Экономика,
- Недвижимость,
- Транспорт,
- Мировая экономика,
- Геополитика
- Справочно-статистическая информация
- Финансовый рынок
- Законодательство.
Издается с 1996 года.
Выходит еженедельно
Язык издания: русский.
Отдел периодики получал журнал в 2012 году.
Вашему вниманию предлагается статья Михаила Тимчука «Омбудсмен раздора…» и начало статьи Дмитрия Северина «…Или ювенальный омбудсмен?» ( О практике внедрения в Украине ювенальной юстиции).
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Здоровье
Научно-популярный журнал
 
 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и внутренней красоты. Вот с этими целями выходит уже больше 50 лет журнал «Здоровье».
Ежемесячный советский и российский журнал о здоровье человека и способах его сохранения. Издаётся с января 1955 года.
Отдел периодики получает этот журнал с 1955 року.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Татьяны Мининой «3D-рентген» ( О компьютерной томографии).
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 
 

Енергетика та ринок
Інформаційно-аналітичне видання
 
 

• економічний та правовий аналіз функціонування енергоринку;
• фінансові огляди, оперативну інформацію про ринок цінних паперів енергетичних підприємств;
• питання акціонування та приватизації галузі;
• енергетичний сектор - правові і економічні аспекти.
Засновники:
Міністерство палива і енергетики України,
Національна комісія регулювання електроенергетики України,
Науково-технічна спілка енергетиків та енерготехників України,
ВАТ «Український енергетичний ресурс».
Журнал видається з 1997 року.

Виходить щомісячно.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1997 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Ю.Г.Куцана, Подгуренко В.С. «Вітроенергетика України в контексті світових тенденцій: стан та перспективи розвитку».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Образотворче мистецтво
Видання Національної спілки художників України
 
 

Чотири рази на рік виходить журнал «Образотворче мистецтво».
У ньому з повнотою й яскравістю висвітлюються сучасний стан, історія, теорія, методологія образотворчого мистецтва України, естетика, художня освіта, практика та загальна інформація про образотворення в Україні.
Дуже часто журнал присвячує певний свій номер одній тематиці. Прикладом може служити третій номер журналу за 2013 рік. Він повністю освітлює мистецьке життя Криму, показує його школи і традиції, знайомить з художніми виставками, показує мистецькі доробки окремих художників півострова.
З даним виданням можна ознайомитись у відділі мистецтва за адресою: пр. К. Маркса, 18, тел.: 47-45-36


Страницы журнала :   1 

 
 

Український пасічник
Науково-виробничий журнал
 
 

Щомісячний науково-виробничий, інформаційний масовий галузевий журнал Української Спілки Пасічників і Українського науково-дослідного і технологічного інституту бджільництва. Заснований у Тернополі у 1914 р., спершу як додаток до журналу "Сільський господар", а згодом виходив як самостійне видання. Передплачувався і на Буковині, й на Закарпатській Україні та деякими емігрантами з-за кородону. У 1944р. припинив своє існування, та 1991р відроджений у Львові.

Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Михайла Хланта «Зимівля бджіл. Психологія пасічника щодо зимівлі бджіл».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Судова практика
Науково-практичний юридичний журнал
 
 

У виданні публікуються рішення з різних напрямів судової практики: судова практика судів загальної юрисдикції у цивільних, адміністративних, господарчих, кримінальних справах.
Засновник та видавець Інформаційно-аналітичний центр правової та ділової інформації «Правекс».
Заснований в 2006 році.
Виходить щомісячно.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті «Судова практика щодо третейського розляду справ».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Страницы журнала :   1 

 
 

Стратегічні пріоритети
Науково-аналітичне видання
 
 

Збірник Національного інституту стратегічних досліджень. У збірнику публікуються результати наукових досліджень проблемних питань суспільно-політичного, соціально-економічного, гуманітарного розвитку України, зовнішньої політики України, регіональних проблем суспільного розвитку та національної безпеки і оборони України. Видання розраховане на широке коло вітчизняних і зарубіжних фахівців, які досліджують проблеми розвитку українського суспільства.
Виходить щоквартально.
Мова видання: українська.
Виходить з 2006 року.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті М.О. Паламарчука «Протидія екстремізму в Україні: напрями оптимізації правового забезпечення».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Незалежний аудитор
Науково-практичне видання
 
 

Проблематика: висвітлення економічних питань та проблем з наукової точки зору, опублікування результатів дисертаційних досліджень, наукових та фахових статей.
Зі слів головного редактора журналу Владимира Іванкова: «Ми намагаємося відійти від вузькоспеціалізованої спрямованості і прагнемо стати широкопрофільним , якісним оглядачем . Ми не змінюємо назву або суть видання , ми - розширюємо межі . Адже що таке аудит за своєю суттю ? Це найточніша оцінка роботи в будь-якій сфері діяльності ( будь то туризм , політика , менеджмент або економіка) , це зважені , перевірені і відповідальні думки фахівців своєї справи. І ми намагаємося максимально розширювати рамки кругозору видання , тим самим привертаючи увагу читачів не лише до вирішення професійних завдань , а й до важливих світових подій.»
Періодичність видання 1 раз на квартал.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами та паралельними випусками).
Заснований у 2012 році. Засновники: ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», ТОВ «Видавництво «СОВА», «ФрегтонПартисіпейшнЛімітед»
Відділ періодики отримує це видання з 2012 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гушко С.В. «Аналітичне забезпечення управлінських рішень системою моніторингу промислового підприємства».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

 
 

Молочное Дело
Специализированный журнал для работников молочной промышленности.
 
 

Журнал содержит производственно-практическую информацию для технологов и руководителей предприятий молочной промышленности. Основные тематические разделы журнала:
- сырье;
- сыроделие и маслоделие;
- производство мороженого;
- оборудование;
- новые технологии;
- пищевые добавки;
- ветеринария;
- упаковка;
- готовая продукция;
- информационно-аналитические обзоры по молочной отрасли;
- рекламный блок.
Читательская аудитория журнала: сотрудники молокоперерабатывающих заводов, комбинатов, консервных цехов, представительства и крупные предприятия, предлагающие на рынке Украины оборудование, добавки, упаковочные материалы .
Издается с 2002 года в Киеве в издательстве «Корсар».
Периодичность - 12 раз в год.

Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гавриш А.В., Шевченко О.Є., Нєміріч О.В. «Морозово підвищеної харчової цінності».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Страницы журнала :   1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
 

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2006 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека